Infoga ett elektroniskt visitkort i din e-postsignatur

Genom att lägga till ditt Elektroniskt visitkort i din e-postsignatur kan du automatiskt inkludera personlig kontaktinformation i alla meddelanden du skickar. Du kan också välja att använda en signatur som bara innehåller ett elektroniskt visitkort. Mottagarna kan högerklicka på kortet i signaturen (eller högerklicka på VCF-filen) för att spara det direkt i sina kontaktlistor.

Artikelinnehåll

Mer om elektroniska visitkort i signaturer

Skapa en signatur och infoga ett elektroniskt visitkort

Infoga en signatur i ett meddelande

Mer om elektroniska visitkort i signaturer

Du kan ha så många signaturer och elektroniska visitkort du vill och kan alltså skapa olika signaturer för olika syften – för jobbet, familjen o.s.v.

Till exempel: Företagspolicyn där du jobbar kanske säger att alla anställda ska skicka med grundläggande kontaktinformation i alla sina e-postmeddelanden. När företaget har bestämt sig för en kortdesign kan alla anställda fylla i sin kontaktinformation, lägga in kortet i sina officiella företagssignaturer och ordna så att signaturerna automatiskt infogas i alla meddelanden som de skickar med sina företags-e-postkonton.

Om du vill infoga elektroniska visitkort i dina signaturer måste du först skapa en signatur och infoga den i dina meddelanden. Du kan infoga signaturer manuellt i varje enskilt meddelande eller skapa en standardsignatur som läggs till automatiskt i alla meddelanden du skickar.

Så här ser en signatur med ett elektroniskt visitkort ut i ett meddelande

1. När du skickar ett meddelande med en signatur som innehåller ett elektroniskt visitkort bifogas en VCF-fil med all kontaktinformation. Tack vare den här filen kan användare som har andra e-postprogram visa och spara kontaktinformationen.

2. Visitkortet visas i signaturen.

3. När du får ett meddelande med ett visitkort i signaturen, högerklickar du på kortbilden i signaturen och sedan klickar du på Lägg till i Kontakter. Då öppnas kontaktformuläret för den aktuella kontakten. Sedan kan du visa eller spara kontakten.

Överst på sidan

Skapa en signatur och infoga ett elektroniskt visitkort

 1. Klicka på Signatur i gruppen Inkludera på fliken Meddelande i ett öppet meddelande och klicka sedan på Signaturer.

 2. Klicka på Nytt på fliken E-postsignatur.

 3. Skriv in ett namn för signaturen och klicka sedan på OK.

 4. Skriv texten som du vill inkludera i signaturen i rutan Redigera signatur.

 5. Om du vill formatera texten markerar du den och använder sedan formateringsknapparna för att välja de alternativ du vill ha.

  Obs!   De här alternativen är inte tillgängliga om du använder oformaterad text, som är standardformat för meddelanden.

 6. Om du vill lägga till ett elektroniskt visitkort markerar du var i signaturtexten du vill att kortet ska infogas, sedan klickar du på Visitkort och klickar på ett kontaktnamn i listan Sparad som. Klicka sedan på OK.

 7. Klicka på ett e-postkonto som du vill associera med signaturen under Välj standardsignatur i listan E-postkonto.

 8. I listan Nya meddelanden:

  • Om du vill att en signatur ska infogas automatiskt i alla meddelanden som skickas från det e-postkonto som du väljer, markerar du en signatur i listan.

  • Om du inte vill att en signatur ska infogas i alla meddelanden som du skickar markerar du ingen i listan.

   Obs!   Du kan även infoga signaturer manuellt i enskilda meddelanden.

 9. Om du vill att en signatur ska infogas i svar på meddelanden och i vidarebefordrade meddelanden markerar du en signatur i listan Svar/vidarebefordran. Om du inte vill det markerar du ingen.

 10. Klicka på OK när du är klar med signaturen.

Överst på sidan

Infoga en signatur i ett meddelande

Du kan ange att en standardsignatur ska infogas i alla utgående meddelanden eller välja att infoga en signatur i utgående meddelanden manuellt från fall till fall.

Gör något av följande:

 • Infoga en signatur automatiskt

  1. Klicka på Signatur i gruppen Inkludera på fliken Meddelande i ett öppet meddelande och klicka sedan på Signaturer.

  2. Markera den signatur du vill använda i listan Markera signatur som ska redigeras på fliken E-postsignatur.

  3. Markera den signatur du vill använda i listan Nya meddelanden under Välj standardsignatur.

  4. Om du vill att en signatur ska infogas i svar på meddelanden och i vidarebefordrade meddelanden markerar du signaturen i listan Svar/vidarebefordran. Om du inte vill det markerar du ingen.

  5. Klicka på OK.

 • Infoga en signatur manuellt

  1. Klicka på Signatur i gruppen Inkludera på fliken Meddelande i ett nytt meddelande, och markera sedan den signatur du vill använda.

  2. Om du inte ser den signatur du vill använda klickar du på E-postsignatur, markerar signaturnamnet i listan Markera signatur som ska redigeras och klickar på OK.

  3. Klicka på Signatur i meddelandet och välj sedan namnet på signaturen.

Överst på sidan

Gäller för: Outlook 2007Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk