Infoga en timer på skärmen

Du kan lägga till en animerad timer eller förloppsindikator på skärmen för att göra presentationen mer intressant. Du kan till exempel vilja inkluderade ett tidsbegränsat test i slutet av en kurs med en nedräkning som visas. Du kan använda animeringsfunktionerna i PowerPoint till att skapa många olika typer av tidtagare.

Om du vill ha en timer för att spåra hur länge du har pratat, för att hålla dig inom din tidsgräns, läser du Visa dina stödanteckningar när du presenterar ditt bildspel.

Skapa en nedräkningstimer

Den här timern använder en enkel med dramatisk animeringssekvens. Den visar en nedräkning i sekundintervall från 5 till 1.

 1. Börja med att skapa fem textrutor med talen 5 till 1. Dessa animeras så att de försvinner en åt gången, i sekundintervall.

  Rutor för nedräkning.

  Tips: Skapa rutorna från högsta till lägsta så att det är enklare att animera dem i ordning.

 2. Skapa textrutorna genom att gå till fliken INFOGA och i gruppen Text klicka på Textruta och rita textrutan på bilden. Lägg sedan till talet. Du kan kopiera och klistra in för att duplicera och sedan redigera de ny rutorna.

 3. Klicka i textrektangeln med talet.

 4. På fliken ANIMERINGAR, i gruppen Avancerad animering klickar du på Lägg till animering och går till Utgång. Här kan du välja den animering du vill ha till exempel Försvinna.

  Klicka på Lägg till animering i gruppen Avancerad animering på fliken ANIMERINGAR. Det finns många olika animeringsalternativ.
 5. Markera resten av rektanglarna 4, 3, 2, 1 i ordning och använd samma utgångsanimering, Försvinna för varje, en åt gången.

 6. Klicka på ANIMERINGAR > Animeringsfönster för att visa animeringsfönstret. Rektanglarnas numrering kan vara lite förvirrande eftersom PowerPoint tar hänsyn till andra objekt på bilden. Titta på talet till höger, som visar texten i rektangeln.

  Klicka på ANIMERINGAR och sedan på Animeringsfönster för att visa animeringsfönstret. Talet till höger om kolonet återspeglar talet i rektangeln.
 7. Du vill bara att den första rektangeln med talet 5 ska starta med ett klick och du vill att den ska stanna på skärmen i en sekund innan det försvinner. Du vill att de andra rutorna sedan ska vänta i en sekund innan de försvinner automatiskt en och en.

  Välj rektangel 5 och i ANIMERIGAR > Tidsinställning lämnar du inställningarna Starta: Vid klickning och Varaktighet: .01 men ställ in Fördröjning01.00, en sekund.

  Ställ in Starta på Vid klickning i gruppen Tidsinställning.
 8. I animeringsfönstret markerar du nu resten av rektanglarna, från 4 till 1. Återigen i gruppen Tidsinställning ställer in tidsinformationen på: Starta: Efter föregående, Varaktighet: Auto och Fördröjning: 01:00.

  I gruppen Tidsinställning kan du ställa in tidpunkten.
 9. När du är klar kan du prova den genom att gå till bildspelsläget och spela upp Från aktuell bild. Klicka för att börja nedräkningen!

Tips: 

 • Du kan förhandsgranska dina animeringseffekter när som helst. Klicka på Förhandsgranska i gruppen Förhandsgranska på fliken ANIMERINGAR.

 • Efter nedräkningen kan du vilja lägga till en animering, till exempel en textruta där det står Klart! Det gör du genom att infoga textrutan, markera den, gå till ANIMERINGAR > Avancerad animering > Ingång > Ta fram. Gå sedan till gruppen Tidsinställning, ställ in StartaEfter föregående, ställ in VaraktighetAuto och ställ in Fördröjning00.00. Obs! Den här textrutan visas också i animeringsfönstret.

Obs!: Du kan enkelt animera former så att de tas fram och försvinner med hjälp av olika ingångs- och utgångsanimeringar i PowerPoint. Du kan använda valfritt intervall men det är en bra idé att ställa in samma fördröjning för varje objekt i sekvensen.

Efter nedräkningen kan du lägga till en animering där det står "Klart!"

Överst på sidan

Skapa en förloppsindikatortimer

Ett annat effektivt sätt att lägga till en nedräkningstimer är att efterlikna en förloppsindikator.

 1. På fliken INFOGA, i gruppen Illustrationer klickar du på Former och markerar du en rektangeln.

  Du kan välja en figur, t.ex. en rektangel, i avsnittet Figurer i gruppen Illustrationer.
 2. Klicka där du vill ha förloppsindikatorn på bilden och rita en rektangel med kanten mot den vänstra kantlinjen på bilden.

  Förloppsindikatorn.
 3. Du kan färglägga fältet som du vill. Högerklicka på fältet och välj Formatera figur > ALTERNATIV FÖR FIGUR > FYLLNING > Hel fyllning.

  Förloppsindikator i blått.
 4. På fliken ANIMERINGAR, i gruppen Animering väljer du Flyg in.

 5. Klicka på Effektalternativ och Från vänster.

 6. I gruppen Tidsinställning ställer du in Varaktighet på det antal sekunder du vill att förloppsindikatorn ska köras, till exempel 30 sekunder. För Starta väljer du Vid klickning.

  Så här skulle dina inställningar se ut:

  Inställningar för en viss effekt av förloppsindikatorn.

När du är klar kan du prova den genom att gå till bildspelsläget och spela upp Från aktuell bild. Klicka för att starta timern. Förloppsindikatorn ska växa från vänster på skärmen i 30 sekunder och sedan stoppas.

Obs!: Du kan också hitta andra typer av tidtagare, till exempel stoppur, i Office Store.

Mer information finns i

Använda en animeringseffekt för text eller objekt

Lägga till, ändra eller ta bort övergångar mellan bilder

Ange hastighet och tidställning för övergångar

Animera bilder, Clip Art, text och andra objekt

Prova tidsinställningar för ett bildspel

Använda bildbakgrunder för att anpassa en presentation

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×