Infoga en tabell

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Word innehåller många användbara metoder för att infoga tabeller i dokument. Du kan till exempel snabbt infoga en standardtabell eller rita en tabell cell för cell för att skapa rader och kolumner.

Gör något av följande:

Snabbt infoga en standardtabell

 1. Klicka på Utskriftslayout eller på Publiceringslayout på menyn Visa.

 2. Klicka där du vill infoga tabellen.

 3. På fliken Tabeller klickar du på Ny under Tabellalternativ och klickar sedan på och drar över så många rader och kolumner som du vill använda.

  Fliken Tabeller i Word, gruppen Tabellalternativ

  Word infogar tabellen i dokumentet.

Infoga en tabell och ange hur texten ska autopassas

 1. Klicka på Utskriftslayout eller på Publiceringslayout på menyn Visa.

 2. Klicka där du vill infoga tabellen.

 3. På fliken Tabeller klickar du på Ny under Tabellalternativ och klickar sedan på Infoga tabell.

  Fliken Tabeller i Word, gruppen Tabellalternativ

 4. Under Tabellstorlek anger du antalet rader och kolumner som du vill använda.

 5. Under Autopassa anger du hur tabellen ska passa texten som du infogar i den och klickar sedan på OK.

  Word infogar tabellen i dokumentet.

Rita en tabell cell för cell

 1. Klicka på Utskriftslayout eller på Publiceringslayout på menyn Visa.

 2. På fliken Tabeller klickar du på Rita under Rita kantlinjer.

  Fliken Tabeller, gruppen Rita kantlinjer

 3. Klicka i dokumentet och dra för att rita tabellen cell för cell för att skapa rader och kolumner.

Se även

Lägga till eller ta bort rader eller kolumner i en tabell

Ändra storlek på en hel eller delar av en tabell

Lägga till eller ändra kantlinjer i en tabell

Lägga till, ändra eller ta bort tabellfyllning

Justera en tabell eller text inom en tabell

Radbryta text runt en tabell

Flytta en tabell

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×