Infoga en symbol eller ett specialtecken

Infoga en symbol eller ett specialtecken

Du kan använda dialogrutan Symbol för att infoga symboler, till exempel ¼ och ©, eller specialtecken, till exempel ett tankstreck (–) eller tre punkter (…) som inte finns på tangentbordet, samt Unicode-tecken.

De typer av symboler och tecken som du kan infoga beror på vilket teckensnitt du har valt. Till exempel kan vissa teckensnitt innehålla bråk (¼), internationella tecken (Ç, ë) och internationella valutasymboler (£, ¥). Det inbyggda symbolteckensnittet innehåller pilar, punkter och vetenskapliga symboler. Du kan även ha ytterligare symbolteckensnitt, till exempel Wingdings, som innehåller dekorativa symboler.

Obs!: Du kan öka eller minska storleken på dialogrutan Symbol. Flytta pekaren till det nedre högra hörnet i dialogrutan tills den ändras till en dubbelriktad pil och dra sedan till önskad storlek.

Vad vill du göra?

Infoga en symbol

Infoga ett specialtecken

Infoga ett Unicode-tecken

Infoga en symbol

 1. Klicka där du vill infoga symbolen.

 2. Klicka på Symbol i gruppen Symboler på fliken Infoga.

 3. Gör något av följande:

  • Klicka på symbolen som du vill använda i listrutan.

  • Om den symbol som du vill infoga inte finns med i listan klickar du på Fler symboler. Klicka på det teckensnitt som du vill använda i rutan Teckensnitt, klicka på den symbol som du vill infoga och klicka sedan på Infoga.

   Obs!: Om du använder ett utökat teckensnitt, till exempel Arial eller Times New Roman, visas listan Delmängd. Använd den här listan om du vill välja från en lista med utökade språktecken, inklusive grekiska och ryska (kyrilliska), om de finns tillgängliga.

 4. Klicka på Stäng.

Överst på sidan

Infoga ett specialtecken

 1. Klicka där du vill infoga specialtecknet.

 2. I gruppen Symboler på fliken Infoga klickar du på Symbol och sedan på Fler symboler.

 3. Klicka på fliken Specialtecken.

 4. Klicka på det tecken som du vill infoga och sedan på Infoga.

 5. Klicka på Stäng.

Överst på sidan

Infoga ett Unicode-tecken

Du kan infoga ett Unicode-tecken i ett dokument genom att välja ett tecken från dialogrutan Symbol eller genom att skriva teckenkoden direkt i ett dokument.

Markera ett Unicode-tecken från dialogrutan Symbol

När du markerar ett Unicode-tecken i dialogrutan Symbol visas dess teckenkod i rutan Teckenkod.

 1. Klicka där du vill infoga Unicode-tecknet.

 2. I gruppen Symboler på fliken Infoga klickar du på Symbol och sedan på Fler symboler.

 3. Klicka på det teckensnitt du vill ha i rutan Teckensnitt på fliken Symboler.

 4. Klicka på Unicode (hex) i rutan från.

 5. Klicka på en teckendelmängd om rutan Delmängd är tillgänglig.

 6. Klicka på den symbol du vill infoga och klicka sedan på Infoga.

 7. Klicka på Stäng.

Använda tangentbordet för att infoga en Unicode-teckenkod i ett dokument

Om du känner till teckenkoden kan du ange koden i dokumentet och trycka på ALT+X för att konvertera den till ett tecken. Till exempel kan du trycka på 002A och sedan trycka på ALT+X för att få fram *. Även omvänd ordning fungerar. Om du vill visa Unicode-teckenkoden för ett tecken som finns i dokumentet placerar du insättningspunkten direkt efter tecknet och trycker på ALT+X.

Om ALT+X konverterar fel teckenkod kan du markera rätt teckenkod innan du trycker på ALT+X, eller skriva ”U+” före koden.  Anta att du vill ha texten ”1µ”. ”B5” är Unicode för ”µ” men när du skriver ”1B5” och trycker på ALT+X blir det ”Ƶ”.  I stället kan du skriva ”1U+B5” och trycka på ALT+X, eller skriva ”1B5”, markera ”B5” och trycka på ALT+X.  Båda metoderna ger önskad text.

Söka efter en Unicode-teckenkod

När du markerar ett Unicode-tecken i dialogrutan Symbol visas dess teckenkod i rutan Teckenkod.

 1. I gruppen Symboler på fliken Infoga klickar du på Symbol och sedan på Fler symboler.

 2. Klicka på det teckensnitt du vill ha i rutan Teckensnitt på fliken Symboler.

 3. Klicka på Unicode (hex) i rutan från.

 4. Unicode-teckenkoden visas i rutan Teckenkod.

Överst på sidan

Snabbreferens

Infoga matematiska symboler

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×