Infoga en streckkod i ett Office-dokument

Du kanske arbetar med ett Microsoft Office Word 2007-dokument, en Microsoft Office Excel 2007-arbetsbok eller en Microsoft Office PowerPoint 2007-presentation som har sparats i ett bibliotek på en Microsoft Office SharePoint Server 2007-webbplats där en princip för streckkodstillägg har aktiverats i syfte att uppfylla en informationshanteringspolicy. I så fall kanske du måste infoga en streckkod i Microsoft Office 2007-systemet-filen när du sparar eller skriver ut den.

Viktigt!   Det går bara att infoga streckkoder i Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, och i fristående versioner av Office Word 2007, Office Excel 2007 och Office PowerPoint 2007.

Artikelinnehåll

Översikt

Infoga en streckkod manuellt

Infoga en streckkod när du sparar eller skriver ut

Översikt

När du överför en fil till ett dokumentbibliotek som har en aktiverad princip för streckkoder, läggs en streckkod till i objektets egenskaper (metadata). Streckkoden läggs dock inte till i filen. Bara om du väljer att redigera dokumentet och sedan spara eller skriva ut det, läggs streckkoden till som en bild i filen. När du arbetar med utskrivna dokument som innehåller sådana streckkoder kan du söka efter den ursprungliga dokumentkopian på en Office SharePoint Server 2007-webbplats genom att använda dokumentets streckkodsinformation. Därmed kan du enkelt visa all kopplad information, till exempel arbetsflöde, metadata, granskningshistorik och andra data.

Det går bara att infoga en streckkod i ett dokument om en webbplatsadministratör eller listhanterare har konfigurerat rätt princip för biblioteket. Mer information om hur du definierar en informationshanteringsprincip finns i artikeln Create an information management policy for a site collection (Skapa en informationshanteringspolicy för en webbplatssamling). Om rätt princip har aktiverats visas kommandot Streckkod på fliken Infoga, vilket innebär att du kan infoga streckkoder.

Ett dokument som redan finns i listan eller biblioteket när principen aktiveras tilldelas ingen streckkod (och kan därför inte sparas med en streckkod) förrän dokumentet har checkats ut och sedan checkats in igen. Ett dokument som överförs till en lista eller ett bibliotek med en aktiverad streckkodsprincip tilldelas en streckkod automatiskt, vilket innebär att du kan spara dokumentet med en streckkod direkt.

Överst på sidan

Infoga en streckkod manuellt

Om en webbplatsadministratör eller listägare aktiverar en streckkodsprincip för en lista eller ett bibliotek, skapas streckkoder automatiskt på servern för objekt eller dokument i listan eller biblioteket när objekten eller dokumenten överförs eller redigeras.

Beroende på streckkodsprincipens inställningar kanske du måste lägga till streckkodsbilder i dokumenten i bibliotek på en Office SharePoint Server 2007-webbplats.

 1. Om biblioteket inte redan är öppet klickar du på bibliotekets namn i Snabbstart.

  Om namnet på biblioteket inte visas i Snabbstart klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll och klickar sedan på bibliotekets namn.

 2. Peka på dokumentet, klicka på den pil som visas och klicka sedan på Redigera i Microsoft Office programnamn, till exempel Redigera i Microsoft Office Word.

 3. Placera markören på den plats i dokumentet där streckkoden ska infogas.

 4. Klicka på Streckkod i gruppen Streckkod på fliken Infoga.

  Kommandona Streckkod och Etikett i menyfliksområdet

  Obs!   Kommandot Streckkod visas bara på fliken Infoga om streckkodsprincipen är aktiverad för ett serverdokument.

 5. Spara ändringarna genom att klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Spara.

  Överst på sidan

Infoga en streckkod när du sparar eller skriver ut

Enligt en streckkodsprincip för ett bibliotek på en Office SharePoint Server 2007-webbplats kanske du måste infoga en streckkod när du sparar eller skriver ut ett dokument.

Om dokumentet inte innehåller en streckkod när du sparar eller skriver ut, blir du ombedd att infoga streckkoden. Om du klickar på Ja infogas streckkoden på en standardplats i dokumentet.

 • Om filen är skrivskyddad infogas streckkoden vid markören.

 • Om redigeringsläget är aktiverat infogas streckkoden på standardplatsen.

  • I Office Word 2007    Streckkoden infogas i sidhuvudet på dokumentets första sida.

  • I Office Excel 2007    Streckkoden infogas i den första cellen i arbetsbokens första kalkylblad.

  • I Office PowerPoint 2007    Streckkoden centreras i presentationens första bildruta.

   Överst på sidan

Gäller för: Excel 2007, PowerPoint 2007, Word 2007Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk