Infoga en streckkod i ett Office-dokument

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du arbetar med ett Word-dokument, Excel-arbetsbok eller en PowerPoint-presentation som har sparats i ett bibliotek på en Microsoft Office SharePoint Server 2007 webbplats där en princip som kräver infogning av streckkod är aktivt som en del av en informationshanteringsprincip kan behöva du infoga en b arcode i systemfilen när du sparar eller skriver ut den.

Viktigt!: Streckkoder har utgått i SharePoint 2013 och senare versioner. Mer information finns i funktioner som har utgått eller ändrats i Microsoft SharePoint 2013.

När du överför en fil till ett dokumentbibliotek där en streckkodsprincip används, läggs en streckkod till i objektets egenskaper (metadata) men infogas inte i själva filen. Det är endast när du redigerar dokumentet och sedan antingen sparar eller skriver ut det som streckkoden infogas som en bild i filen. När du arbetar med utskrivna dokument som innehåller dessa streckkoder, kan du använda streckkodsinformationen som visas i dokumentet för att söka efter och hitta den ursprungliga versionen av dokumentet på en Office SharePoint Server 2007-webbplats. Det innebär att du enkelt kan visa all information som rör dokumentet, till exempel arbetsflöden, metadata och granskningshistorik.

Du kan inte infoga en streckkod i ett dokument tills webbplatsadministratören eller lista manager konfigurerar principen för biblioteket. Mer information om hur du definierar en informationshanteringsprincip finns i artikeln Skapa en informationshanteringsprincip för en webbplatssamling. Om det inte finns en princip visas kommandot streckkod på fliken Infoga så att du kan infoga streckkoder.

Alla dokument som redan finns i listan eller biblioteket när principen upprättas tilldelas inte en streckkod (som därför inte kan infogas) förrän dokumentet har checkats ut och checkats tillbaka in igen. Dokument som överförs till en lista eller ett bibliotek där det redan finns en giltig streckkodsprincip tilldelas automatiskt streckkoder som kan infogas direkt.

När en webbplatsadministratör eller listägare konfigurerar en streckkodsprincip för en lista eller ett bibliotek skapas streckkoder automatiskt på servern för de objekt eller dokument som finns i den listan eller det biblioteket när objekten eller dokumenten överförs eller redigeras.

Beroende på hur en streckkod principen är konfigurerad kan krävas du också att infoga streckkodsbilder i dokument som finns i bibliotek på en SharePoint-webbplats.

 1. Om biblioteket inte redan är öppet klickar du på bibliotekets namn i Snabbstart.

  Om namnet på biblioteket inte visas i Snabbstart klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll och klickar sedan på bibliotekets namn.

 2. Peka på dokumentet klickar du på pilen som visas och klicka sedan på alternativet Redigera för namnet på Office-programmet – till exempel Redigera i Microsoft Office Word.

 3. Placera markören på den plats i dokumentet som du vill infoga streckkoden.

 4. Klicka på Streckkod i gruppen Streckkod på fliken Infoga.

  Kommandona Streckkod och Etikett i menyfliksområdet

  Obs!: Kommandot Streckkod visas endast på fliken Infoga om en streckkodsprincip gäller för ett serverdokument.

 5. Spara ändringarna.

Ett bibliotek på en SharePoint-webbplats kan ha en streckkod princip som kräver att du anger en streckkod när du sparar eller skriver ut ett dokument.

Om dokumentet inte redan innehåller en streckkod när du sparar eller skriver ut det uppmanas du att infoga en. Om du klickar på Ja infogas streckkoden på en standardplats.

 • Om filen är skrivskyddad infogas streckkoden på den plats där markören står.

 • Om redigeringsläget är aktiverat infogas streckkoden på en standardplats.

  • I Word    Streckkoden har infogats i sidhuvudet på första sidan i dokumentet.

  • I Excel    Streckkoden infogas i den första cellen i det första kalkylbladet i arbetsboken.

  • I PowerPoint    Streckkoden infogas i mitten av den första bilden i presentationen.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×