Infoga en kontroll för pennritning

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om Tablet PC-användare ska kunna rita och skriva på en bild eller i en tom yta i ett Microsoft Office InfoPath-formulär kan du infoga en kontroll för pennritning.

Artikelinnehåll

När du ska använda en bildkontroll för pennanteckning

Användarupplevelsen

Att tänka på kompatibilitet

Infoga en bildkontroll för pennanteckning

Layouttips

Situationer då kontroller för pennritning används

Använd en kontroll för pennritning om du vill:

 • Att Tablet PC-användare ska få tillgång till ett särskilt fält där de kan skriva eller rita i formuläret. Det är användbart om användarna ska ange komplicerad eller teknisk information, till exempel matematiska formler eller diagram för affärsprocesser.

 • Lagra användarnas data som penndrag, det vill säga som binär data som är kodade i användarnas formulärfiler (.xml). Om penndragen sparas kan användaren redigera dem vid ett senare tillfälle. Eftersom den kodade informationen sparas i en GIF-bild, kan den återanvändas i databasen eller i andra miljöer.

I ett försäkringsformulär i följande exempel används en pennritningskontroll för insamling av en skiss över en bilolycka.

Bläckbildskontroll för att samla in skisser från användarna

Om du lägger till en kontroll för pennritning i en InfoPath-formulärmall, infogas en tom pennritningskontroll som standard. Användarna kan rita eller skriva i den tomma kontrollen när de fyller i formulär som baseras på den aktuella formulärmallen. Du kan också skapa en bildbakgrund för kontrollen. På så sätt kan användarna rita direkt på bilden med hjälp av Tablet-pennan. I exempelvis ett försäkringsformulär kan en skadereglerare ringa in skadeområden i en bild av en bil.

Säkerhetsmeddelande : Pennanteckningar bildkontroller är inte en säker metod för att samla in och lagra användarsignaturer. Om du vill samla och lagra signaturer från användare, rekommenderar vi att du använder digitala signaturer i detta syfte.

Relaterade kontroller

InfoPath har andra kontroller som liknar kontrollen för pennritning, men som tjänar andra syften. Med hjälp av följande lista kan du avgöra vilka kontroller som bör användas i en viss formulärmall:

Bildkontroll    En bildkontroll ser ut och fungerar som kontrollen för pennritning, men med en bildkontroll kan användarna infoga digitala bilder i formuläret. I en bildkontroll kan användarna inte skapa skisser med en Tablet-penna. Base64-kodade data sparas med både bildkontrollen och kontrollen för pennritning. Base64-kodning är en teknik för lagring och visning av binära XML-data.

RTF-ruta    Om formulärmallen innehåller RTF-kontroller och dessa RTF-kontroller stöder hela utbudet av alternativ för RTF-formatering, Tablet PC-användare kan trycka på Infoga Rita och skriva Bild av knapp i verktygsfältet Pennanteckning att infoga ett pennanteckningsavsnitt i fältet. En pennanteckning eller skriva avsnitt är ett särskilt område där användare kan lägga till innehåll för hand eller rita för hand. De kan till exempel använda den här funktionen för att snabbt skissa en uppfattning eller anteckna en idé. Om du inte anger något annat, sparar InfoPath användaren ritobjekt eller handskrift som bläck när formuläret har sparats.

Överst på sidan

Användaren i fokus

Om du infogar en kontroll för pennritning i formulärmallen visas som standard en tom ruta där användarna kan skriva eller rita. I etikettexten kan du ange instruktioner för hur pennritningskontrollen kan användas.

Om du infogar en standardbild i kontrollen för pennritning, visas bilden i formulärområdet då användarna öppnar formulär som baseras på formulärmallen. Med Tablet-pennan kan de rita eller skriva på bilden.

Överst på sidan

Kompatibilitetsfrågor

När du utformar en formulärmall i InfoPath kan du välja att skapa en webbläsarkompatibel formulärmall. Om du skapar en webbläsarkompatibel formulärmall är inte kontrollerna för pennritning tillgängliga i åtgärdsfönstret Kontroller, eftersom det inte går att visa sådana kontroller i webbläsare.

Överst på sidan

Infoga en kontroll för pennritning

Metoden för att infoga en kontroll för pennritning beror på om du skapar en helt ny formulärmall eller en formulärmall som baseras på en databas eller andra externa datakällor.

I följande bild visas en tom kontroll för pennritning, som har markerats i designläge.

Bildkontroll för pennanteckning markerad i designläge

Kontroller kan vara bundna eller obundna. När en kontroll är buden är den kopplad till ett fält eller en grupp i datakällan så att data som anges i kontrollen sparas i den underliggande formulärfilen (.xml). När en kontroll är obunden är den inte kopplad till ett fält eller en grupp och data som anges i kontrollen sparas inte. När du väljer eller flyttar pekaren över en kontroll visas text och en bindningsikon i konrollens övre högra hörn. Texten indikerar gruppen eller fältet som kontrollen är bunden till i datakällan. Ikonen visar om kontrollen är rätt bunden till den gruppen eller det fältet. När bindningen är korrekt visas en grön ikon. Om det är något fel på bindningen visas istället en blå eller röd ikon.

Datakällan för formulärmallen består av fälten och grupperna som visas i en hierarkisk vy i åtgärdsfönstret Datakälla. Pennanteckningar bildkontroller är alltid bundna till fält. Skiss över olycksplats kontroll i en formulärmall i exemplet nedan är bunden till fältet accidentSketch i åtgärdsfönstret Datakälla.

Relation mellan bildkontroll för pennanteckning i en formulärmall och motsvarande fält i datakällan

Infoga en kontroll för pennritning i en ny formulärmall

När du utformar en ny, tom formulärmall markeras kryssrutan Skapa datakälla automatiskt i åtgärdsfönstret Kontroller som standard. Då kan InfoPath automatiskt skapa fält och grupper i datakällan när du lägger till kontroller i formulärmallen. De här fälten och grupperna representeras av mapp- och filikoner i åtgärdsfönstret Datakälla.

 1. Placera markören där du vill infoga kontrollen i formulärmallen.

 2. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 3. Klicka på Pennritning under Infoga kontroller.

  Som standard infogas en tom pennritningskontroll i formuläret.

 4. Gör så här om du vill lägga till en bakgrundsbild som användarna ska kunna rita på med Tablet-pennan:

  1. Dubbelklicka på kontrollen för pennritning.

  2. Klicka på fliken Data.

  3. Markera kryssrutan Använd en bakgrundsbild under Bindning.

  4. Klicka på den bild du vill använda i dialogrutan Infoga bild.

 5. Om du vill lägga till en etikett i kontrollen skriver du texten ovanför eller till vänster om kontrollen, följt av ett kolon (:).

Infoga en kontroll för pennritning i en formulärmall som baseras på en befintlig datakälla

Om du baserar design formulärmallens på en befintlig Extensible Markup Language (XML) fil, databas eller webbtjänst härleder InfoPath fälten och grupperna i åtgärdsfönstret Datakälla från den befintliga datakällan. I det här scenariot kan du infoga en bildkontroll för pennanteckning genom att dra ett fält från åtgärdsfönstret Datakälla till en formulärmall eller genom att infoga en bildkontroll för pennanteckning från åtgärdsfönstret kontroller i stället, som beskrivs i följande procedur:

 1. Placera markören där du vill infoga kontrollen i formulärmallen.

 2. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 3. Klicka på Pennritning under Infoga kontroller.

 4. Välj det fält där pennritningskontrollens data ska sparas och klicka sedan på OK i dialogrutan Bindning för Pennritning.

  Som standard infogas en tom pennritningskontroll i formuläret.

 5. Gör så här om du vill lägga till en bakgrundsbild som användarna ska kunna rita på med Tablet-pennan:

  1. Dubbelklicka på kontrollen för pennritning.

  2. Klicka på fliken Data.

  3. Markera kryssrutan Använd en bakgrundsbild under Bindning.

  4. Klicka på den bild du vill använda i dialogrutan Infoga bild.

 6. Om du vill lägga till en etikett i kontrollen skriver du texten ovanför eller till vänster om kontrollen, följt av ett kolon (:).

Överst på sidan

Layouttips

Med hjälp av tipsen nedan kan du anpassa utseende, storlek och andra egenskaper för pennritningskontroller.

 • Det är alltid en bra idé att strukturera genom att använda en layouttabell, oavsett vilken typ av kontroll du arbetar med.

 • Om du tror att användarna kommer att rita stora bilder bör du anpassa pennritningskontrollen för det.

 • Om det ska gå att rulla ett visst område för visning av större teckningar eller foton kan du infoga en kontroll för pennritning i ett rullningsbart område.

 • Om du vill ändra bredden för flera pennritningskontroller samtidigt markerar du de kontroller som ska ändras. Tryck på ALT+RETUR och klicka sedan på fliken Storlek. Ange ett nytt värde i rutan Bredd.

 • Om du vill ändra kantlinje eller färg för en pennritningskontroll markerar du kontrollen i formulärmallen, öppnar Format-menyn, klickar på Kantlinjer och fyllning och gör önskade ändringar.

 • Det går inte att ange text i en pennritningskontroll. Om du vill infoga användningsinstruktioner, till exempel ”Ringa in områden där det blev skador på bilen”, lägger du till en etikett vid kontrollen i formulärmallen.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×