Infoga en bild eller ClipArt

Bilder och ClipArt kan infogas i eller kopieras till ett dokument från många olika källor, bland annat hämtas från en leverantör på Internet, kopieras från en webbsida eller infogas från en mapp där du sparar bilder.

Du kan också ändra hur bilden eller ClipArt-objektet placeras i förhållande till texten i ett dokument genom att använda kommandona Placering och Radbyte.

Tips   Om du vill infoga en bild från din skanner eller kamera använder du programvaran som levererades med skannern eller kameran för att överföra bilden till datorn. Spara bilden och infoga den sedan genom att följa anvisningarna för infoga en bild från en fil.

Vad vill du göra?

Infoga ClipArt

Infoga en bild från en webbsida

Infoga en bild som innehåller en hyperlänk från en webbsida

Infoga en bild från en fil

Behålla en bild bredvid tillhörande text eller på en viss plats på sidan

Behålla en bild med en bildtext eller en textruta

Infoga ClipArt

 1. På fliken Infoga klickar du på ClipArt i gruppen Illustrationer.

  menyfliksområde i office 14

  Obs!   Vissa kommandon är inte tillgängliga i Word Starter.

 2. Skriv ett ord eller en fras som beskriver det ClipArt du vill ha i rutan Söker efter i åtgärdsfönstret ClipArt, eller skriv hela eller en del av filnamnet på detta ClipArt.

 3. Om du vill ändra sökningen gör du något eller båda av följande:

  • Markera kryssrutan Ta med innehåll från Office.com om du vill utöka sökningen och ta med ClipArt från webben.

  • Om du vill begränsa sökresultatet till en specifik medietyp klickar du på pilen i rutan Resultaten ska vara och markerar kryssrutorna bredvid Illustrationer, Fotografier, Videor och Ljud.

 4. Klicka på Gå till.

 5. Klicka på ett ClipArt i resultatlistan för att infoga det.

  Om du vill ändra storlek på ClipArt markerar du det ClipArt som du har infogat i dokumentet. Om du vill öka eller minska storleken i en eller flera riktningar drar du i storlekshandtaget bort från eller i riktning mot mitten medan du gör något av följande:

  • Om du vill behålla objektets mittpunkt på samma plats håller du ned CTRL medan du drar i storlekshandtaget.

  • För att bibehålla objektets proportioner håller du ned SKIFT medan du drar i storlekshandtaget.

  • Om du både vill bibehålla objektets proportioner och behålla dess mittpunkt på samma plats håller du ned både CTRL och SKIFT medan du drar i storlekshandtaget.

Överst på sidan

Infoga en bild från en webbsida

 1. Öppna dokumentet.

 2. Dra bilden från webbsidan till Word-dokumentet.

  Se till att bilden du väljer inte är en länk till en annan webbsida. Om du drar en länkad bild infogas den i dokumentet som en länk i stället för en bild.

Infoga en bild som innehåller en hyperlänk från en webbsida

 1. Öppna Word-dokumentet.

 2. Högerklicka på bilden på webbsidan och klicka på Kopiera.

 3. Högerklicka i Word-dokumentet där du vill infoga bilden och klicka på Klistra in.

Överst på sidan

Infoga en bild från en fil

Om du vill infoga en bild från din skanner eller kamera använder du programvaran som följde med skannern eller kameran för att överföra bilden till datorn. Spara bilden och infoga den sedan genom att följa dessa steg.

 1. Klicka på den plats där du vill infoga bilden i dokumentet.

 2. Klicka på Bild i gruppen Illustrations på fliken Infoga.

  menyfliksområde i office 14

  Obs!   Vissa kommandon är inte tillgängliga i Word Starter.

 3. Leta upp bilden som du vill infoga. Du kanske exempelvis har en bildfil placerad i Mina dokument.

 4. Dubbelklicka på bilden som du vill infoga.

  Obs!   Bilden bädda in i ett dokument som standard. Du kan minska storleken på en fil genom att länk till en bild. Klicka på pilen bredvid Infoga i dialogrutan Infoga bild och klicka sedan på Länka till fil.

  Om du vill ändra storlek på en bild markerar du bilden som du har infogat i dokumentet. Om du vill öka eller minska storleken i en eller flera riktningar drar du i storlekshandtaget bort från eller i riktning mot mitten medan du gör något av följande:

  • Om du vill behålla objektets mittpunkt på samma plats håller du ned CTRL medan du drar i storlekshandtaget.

  • För att bibehålla objektets proportioner håller du ned SKIFT medan du drar i storlekshandtaget.

  • Om du både vill bibehålla objektets proportioner och behålla dess mittpunkt på samma plats håller du ned både CTRL och SKIFT medan du drar i storlekshandtaget.

Överst på sidan

Behålla en bild bredvid tillhörande text eller på en viss plats på sidan

En infogad bild behåller sin placering i förhållande till en avgränsad del av texten. Bilder infogas som infogade bilder som standard i Word.

En flytande bild behåller sin placering i förhållande till sidan, och flyter i den positionen när text flyter runt omkring. Om du till exempel placerar bilden halvvägs ned på den vänstra delen av sidan, och sedan lägger till två stycken överst på sidan, ligger bilden kvar halvvägs ned på den vänstra delen av sidan.

Försäkra dig om att bilden ligger kvar vid den text som den hör ihop med  – till exempel en beskrivning ovanför bilden, genom att placera bilden som en infogad bild. Om du lägger till två stycken ovanför beskrivningen flyttas bilden nedåt på sidan tillsammans med beskrivningen.

 1. Om bilden inte finns på en arbetsyta markerar du bilden. Om bilden finns på en arbetsyta, markerar du arbetsytan.

 2. Klicka på Position i gruppen Ordna på fliken Format under Bildverktyg.

  Bild av menyfliksområdet

  Om Placering inte visas klickar du på Ordna och sedan på Placering.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill ändra en infogat objekt bild till en flytande objekt bild väljer du ett av sidpositionsalternativen för Med figursättning.

  • Om du vill ändra en flytande bild till en infogad bild väljer du I nivå med text.

Överst på sidan

Behålla en bild med en bildtext eller en textruta

En infogad bild behåller sin placering i förhållande till en avgränsad del av texten. Bilder infogas som infogade bilder som standard i Word. Försäkra dig om att bilden ligger kvar vid den text som den hör ihop med – till exempel en beskrivning ovanför bilden, genom att placera bilden som en infogad bild. Om du lägger till två stycken ovanför beskrivningen flyttas bilden nedåt på sidan tillsammans med beskrivningen.

En flytande bild behåller sin placering i förhållande till sidan, och flyter i den positionen när text flyter runt omkring. Om du till exempel placerar bilden halvvägs ned på den vänstra delen av sidan, och sedan lägger till två stycken överst på sidan, ligger bilden kvar halvvägs ned på den vänstra delen av sidan.

Obs!   Om du vill behålla en bildtext eller textruta med en bild måste du göra bilden och textrutan, eller formen, flytande och gruppera bilden med bildtexten eller en annan form.

 1. Om bilden inte finns på en arbetsyta markerar du bilden. Om bilden finns på en arbetsyta, markerar du arbetsytan.

 2. Klicka på Placera i gruppen Ordna på fliken Format.

  Bild av menyfliksområdet

  Om Placering inte visas klickar du på Ordna och sedan på Placering.

 3. Om du vill ändra en infogat objekt bild till en flytande objekt bild markerar du något av sidpositionsalternativen för Med figursättning. Välj till exempel Tätt

 4. Klicka på Textruta i gruppen Text på fliken Infoga och klicka sedan på Rita textruta.

 5. Klicka där du vill ha bildtexten och dra sedan textrutan till önskad storlek.

 6. Skriv in bildtexten i rutan.

 7. Markera textrutan.

 8. Klicka på Placera i gruppen Ordna på fliken Format.

  Bild av menyfliksområdet

  Om Placering inte visas klickar du på Ordna och sedan på Placering.

 9. Om du vill ändra en infogat objekt textruta till en flytande objekt textruta markerar du något av sidpositionsalternativen för Med figursättning. Välj till exempel Tätt.

 10. Välj bild och bildtext och klicka på Grupp i gruppen Ordna på fliken Format.

  Om du vill flytta gruppen som du skapade tillsammans med texten markerar du gruppen och klickar först på Radbryt text i gruppen Ordna på fliken Format och sedan på I nivå med text.

Överst på sidan

Gäller för: Word Starter, Word 2010Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk