Infoga en bakgrundsbild, färg eller vattenstämpel på PowerPoint-bilder

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Formatering av färgerna och bakgrunden i dina bilder är ett bra sätt att skapa en visuellt intressant presentation och verkligen göra den till din egen.

Meddelanden: I den här artikeln handlar om PowerPoint 2007 och PowerPoint 2010. Information om hur du arbetar med bildbakgrunder i PowerPoint 2013 och PowerPoint 2016finns i:

 1. Klicka på den presentationsbild som du vill lägga till en bakgrundsbild på.

  Tips: Om du vill markera flera bilder i presentationen klickar du på den första och håller sedan ned CTRL medan du klickar på de övriga.

 2. Gå till Design > Bakgrundsformat > Formatera bakgrund.

 3. Välj Fyllning > Bild eller strukturfyllning.

  Bakgrundsformat

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill infoga en bild från en fil klickar du på Fil och väljer sedan den bild du vill använda.

  • Om du vill klistra in en bild som du har kopierat klickar du på Urklipp.

 5. Gör något av följande:

  • Om du vill använda bilden som bakgrund på bara de markerade presentationsbilderna klickar du på Stäng.

  • Om du vill använda bilden som bakgrund på alla bilderna i presentationen klickar du på Använd för alla.

 1. Klicka på den bild som du vill lägga till en bakgrundsfärg på.

  Tips: Om du vill markera flera bilder klickar du på den första och håller sedan ned CTRL medan du klickar på de övriga.

 2. Gå till Design > Bakgrundsformat > Formatera bakgrund.

 3. Välj Fyllning > Hel fyllning.

  Formatera bakgrund

 4. Välj Färg Bild av knapp och välj sedan den färg du vill använda.

  Om du vill se fler färgalternativ väljer du Fler färger och sedan en färg på fliken Standard eller blanda en färg på fliken Valfri. Anpassade färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du senare ändrar dokumentets tema.

  Tips!: Om du vill ändra bakgrundens transparens använder du skjutreglaget Transparens.

  Du kan variera genomskinligheten i procent från 0 % (täckande, vilket är standardinställningen) till 100 % (helt genomskinlig).

 5. Gör något av följande:

  • Om du bara vill använda färgen på de bilder som du har markerat klickar du på Stäng.

  • Om du vill använda färgen på alla bilder i presentationen klickar du på Använd för alla.

 1. Klicka på den bild du vill lägga till en vattenstämpel på.

  Om du vill lägga till en vattenstämpel på alla bilder i en tom presentation går du till Visa > Bildbakgrund.

  Bildbakgrundsvy

  Obs!: Om den färdiga presentationen innehåller en eller flera masterbilder kan det vara bra att låta bli att lägga till bakgrunden på dessa bakgrundsbilder, eftersom du annars riskerar att presentationen ändras på ett sätt som du inte har tänkt dig. Alternativet är att lägga till bakgrunden på en bild i taget.

 2. Välj fliken Infoga i menyfliksområdet och gör något av följande.

  • Om du vill använda en bild som vattenstämpel väljer du Bild, väljer bilden och klickar på Infoga.

  • Om du vill klistra in en bild som du har kopierat väljer du Urklipp.

 3. Om du vill justera storleken högerklickar du på bilden på presentationsbilden och klickar på Storlek och läge på snabbmenyn.

 4. Öka eller minska sedan inställningarna i rutorna Höjd och Bredd under Anpassa i rutan Storlek.

  Tips!

  • Om du vill behålla proportionerna mellan höjd och bredd även om du ändrar storleken markerar du kryssrutan Lås höjd-/breddförhållandet.

  • Om du vill centrera bilden på presentationsbilden markerar du kryssrutan Relativt originalbildens storlek.

 5. Om du vill flytta bilden eller ClipArt-objektet på presentationsbilden klickar du på fliken Position och anger inställningar för önskad position i rutorna Vågrät och Lodrätt .

 6. Klicka på Färg i gruppen Justera under Bildverktyg på fliken Format och sedan på den färgton som du vill använda under Ändra färg.

  Gruppen Justera

  Tips: Om flikarna Bildverktyg eller Format inte visas kontrollerar du att du har markerat bilden.

 7. Under Bildverktyg går du till Format > Korrigering >Alternativ för bildkorrigeringar. Under Ljusstyrka och kontraster väljer du sedan procenttalet för ljusstyrkan du vill ha.

  vattenstämpel

  placera längst bak

 8. Om du vill placera vattenstämpeln längst bak på bilen går du till Format > Bildverktyg, klickar på pilen bredvid Flytta bakåt och klickar sedan på Placera längst bak.

Du kan använda text eller ett WordArt som vattenstämpel när du vill ange att presentationen är t.ex. ett utkast eller konfidentiell.

 1. Klicka på den presentationsbild där du vill lägga till en vattenstämpel i form av en textruta eller ett WordArt-objekt.

  Om du vill lägga till en vattenstämpel på alla bilder i en tom presentation går du först till Visa > Bildbakgrund.

  Bildbakgrundsvy

  Obs!: Om den färdiga presentationen innehåller en eller flera masterbilder kan det vara bra att låta bli att lägga till bakgrunden på dessa bakgrundsbilder, eftersom du annars riskerar att presentationen ändras på ett sätt som du inte har tänkt dig. Alternativet är att lägga till bakgrunden på en bild i taget.

 2. Välj fliken Infoga och gör något av följande:

  • Om du vill använda en textruta väljer du Textruta och drar den sedan till önskad storlek.

  • Om du vill använda ett WordArt-objekt väljer du WordArt.

   I gruppen Text

 3. Skriv den text som du vill visa i vattenstämpeln i textrutan eller WordArt-rutan.

 4. Om du vill ändra vattenstämpelns placering klickar du på textrutan eller WordArt-objektet. När pekaren ändrar utseende till en Korspil drar du rutan eller WordArt-objektet till önskad plats.

 5. Om du vill placera vattenstämpeln längst bak på bilen går du till Format > Bildverktyg, klickar på pilen bredvid Flytta bakåt och klickar sedan på Placera längst bak.

  Tips: Om du inte ser flikarna Bildverktyg och Format, kontrollera att du har markerat en textruta eller WordArt.

 1. Klicka på den presentationsbild som du vill lägga till en bakgrundsbild på.

  Om du vill markera flera bilder i presentationen klickar du på den första och håller sedan ned CTRL medan du klickar på de övriga.

 2. Klicka på Bakgrundsformat i gruppen Bakgrund på fliken Design och sedan på Formatera bakgrund.

  Fliken Design

 3. Klicka på Fyll och därefter på Bild eller strukturfyllning.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill infoga en bild från en fil klickar du på Arkiv och letar upp och dubbelklickar på bilden som du vill infoga.

  • Om du vill klistra in en bild som du har kopierat klickar du på Urklipp.

  • Om du vill använda ClipArt som bakgrundsbild klickar du på ClipArt. Ange sedan ett ord eller en fras som beskriver klipp i rutan Söktext. Du kan även ange hela eller en del av klippets filnamn i rutan.

   ClipArtDeprecation_2007-2010

   Tips: För att justera bildens relativa ljushet (ljusstyrka) eller skillnaden mellan de mörkaste och ljusaste områdena (kontrast) i dialogrutan Formatera bakgrund klickar du i fönstret Bild och väljer de alternativ som du vill använda.

 5. Gör något av följande:

  • Om du vill använda bilden som bakgrund på de markerade presentationsbilderna klickar du på Stäng.

  • Om du vill använda bilden som bakgrund på alla bilderna i presentationen klickar du på Använd för alla.

 1. Klicka på den bild som du vill lägga till en bakgrundsfärg på.

  Om du vill markera flera bilder klickar du på den första och håller sedan ned CTRL medan du klickar på de övriga.

 2. Klicka på Bakgrundsformat i gruppen Bakgrund på fliken Design och sedan på Formatera bakgrund.

  Fliken Design

 3. Klicka på Fyllning och sedan på Hel fyllning.

  Obs!: Du kan också om du vill använda en färgad toning eller strukturfyllning klickar tonad fyllning eller bild eller strukturfyllning och väljer de alternativ du vill använda.

 4. Klicka på Färg Bild av knapp och sedan på önskad färg.

  Om du vill byta till en färg som inte finns bland temafärger klickar du på Fler färger och klickar sedan på den färg som du vill använda på fliken Standard eller blandar en egen färg på fliken Valfri. Egna färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du senare ändrar dokumentets tema.

 5. Om du vill ändra bakgrundens transparens använder du skjutreglaget Transparens.

  Du kan variera genomskinligheten i procent från 0 % (täckande, vilket är standardinställningen) till 100 % (helt genomskinlig).

 6. Gör något av följande:

  • Om du vill använda färgen på de bilder som du har markerat klickar du på Stäng.

  • Om du vill använda färgen på alla bilder i presentationen klickar du på Använd för alla.

 1. Klicka på den bild du vill lägga till en vattenstämpel på.

  Klicka på Bildbakgrund om du vill lägga till en vattenstämpel på alla bilder i en tom presentation i gruppen Presentationer vyer på fliken Visa.

  Bild av menyfliksområdet i PowerPoint

  Obs!: Om den färdiga presentationen innehåller en eller flera masterbilder kan det vara bra att låta bli att lägga till bakgrunden på dessa bakgrundsbilder, eftersom du annars riskerar att presentationen ändras på ett sätt som du inte har tänkt dig. Alternativet är att lägga till bakgrunden på en bild i taget.

 2. Gör något av följande i gruppen Illustrationer på fliken Infoga:

  Bild av gruppen Illustrationer

  • Om du vill använda en bild som vattenstämpel klickar du på Bild, letar upp bilden och klickar på Infoga.

  • Om du vill använda ClipArt som vattenstämpel klickar du på Clip Art. Skriv sedan ett ord eller en fras som beskriver klipp i rutan Sök efter i åtgärdsfönstret Clip Art, eller skriv hela eller en del av klippets filnamn och klicka sedan på Gå till.

   ClipArtDeprecation_2007-2010

   Skriv ett ord eller en fras i rutan Söktext som beskriver klippet du vill använda, eller skriv hela eller en del av filnamnet.

 3. Om du vill justera storleken högerklickar du på bilden eller ClipArt-objektet på presentationsbilden och klickar på Storlek och läge på snabbmenyn.

 4. Öka eller minska inställningarna i rutorna höjd och bredd under Skala på fliken storlek.

  Om du vill behålla proportionerna mellan höjd och bredd även om du ändrar storleken markerar du kryssrutan Lås höjd-/breddförhållandet.

  Om du vill centrera bilden eller ClipArt-objektet på presentationsbilden markerar du kryssrutan Relativt originalbildens storlek.

 5. Om du vill flytta bilden eller ClipArt-objektet på presentationsbilden klickar du på fliken Position och anger inställningar för önskad position i rutorna Vågrät och Lodrätt .

 6. Klicka på Ändra färg under Bildverktyg på fliken Format i gruppen Justera och klicka på Tona färg som du vill använda under Ljus varianter.

  Fliken Format under Bildverktyg

  Om flikarna Bildverktyg eller Format inte visas kontrollerar du att du har markerat en bild.

 7. Klickar på ljusstyrka procentandelen som du vill använda under Bildverktyg på fliken Format i gruppen Justeraljusstyrka.

  vattenstämpel

  Vid den här tidpunkten du kan dra vattenstämpeln var som helst i bakgrunden på bilder som redan innehåller text eller lägga till text i en eller flera bilder och dra vattenstämpeln till bakgrunden på bilderna.

  placera längst bak

 8. När du klar med redigeringen och placera vattenstämpeln är nöjd med dess utseende om du vill skicka vattenstämpel på baksidan av bilden under Bildverktyg på fliken Format i gruppen Ordna klickar du på Placera längst bak.

Du kan använda text eller ett WordArt som vattenstämpel när du vill ange att presentationen är t.ex. ett utkast eller konfidentiell.

 1. Klicka på den presentationsbild där du vill lägga till en vattenstämpel i form av en textruta eller ett WordArt-objekt.

  Klicka på Bildbakgrund om du vill lägga till en vattenstämpel på alla bilder i en tom presentation i gruppen Presentationer vyer på fliken Visa.

  Bild av menyfliksområdet i PowerPoint

  Obs!: Om den färdiga presentationen innehåller en eller flera masterbilder kan det vara bra att låta bli att lägga till bakgrunden på dessa bakgrundsbilder, eftersom du annars riskerar att presentationen ändras på ett sätt som du inte har tänkt dig. Alternativet är att lägga till bakgrunden på en bild i taget.

 2. På fliken Infoga i gruppen illustrationer i gruppen Text gör du något av följande:

  • Om du vill använda en textruta klickar du på Textruta och drar den sedan till önskad storlek.

  • Om du vill använda ett WordArt-objekt klickar du på WordArt.

   Bild av menyfliksområde i PowerPoint

 3. Skriv den text som du vill visa i vattenstämpeln i textrutan eller WordArt-rutan.

 4. Om du vill ändra vattenstämpelns placering klickar du på textrutan eller WordArt-objektet. När pekaren ändrar utseende till en Korspil drar du rutan eller WordArt-objektet till önskad plats.

 5. När du är klar med redigeringen och placera vattenstämpeln är nöjd med dess utseende om du vill skicka textrutan eller WordArt-baksidan av bilden under Ritverktyg på fliken Format i gruppen Ordna klickar du på Placera längst bak.

  Bild av fliken Format under Ritverktyg

  Om flikarna Ritverktyg eller Format inte visas kontrollerar du att du har markerat en textruta eller ett WordArt-objekt.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Mer information finns i

Använd ett tema som du vill lägga till färg och format i en presentation

Skapa och spara en presentation som en mall

Använda en eller flera bildbakgrunder i en presentation

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×