Infoga eller ta bort en webbdelszon

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I den här artikeln lär du dig att infoga och ta bort webbdelszoner med Microsoft Office SharePoint Designer 2007. I artikeln beskrivs och illustreras även sambandet mellan webbdelszoner, webbdelar och webbdelssidor.

För att infoga och ta bort webbdelszoner på en Microsoft SharePoint-webbplats måste du antingen ha behörigheten Lägg till/ta bort privata webbdelar eller behörigheten Lägg till och anpassa sidor. Som standard beviljas åtminstone en av dessa behörigheter till medlemmar i webbplatsgrupperna Deltagare, Webbdesigner och Administratör. Om du inte kan infoga eller ta bort en webbdelszon kontaktar du serveradministratören.

Artikelinnehåll

Vad är en webbdelszon?

Infoga en webbdelszon

Ta bort en webbdelszon

Vad är en webbdelszon?

En webbdelszon är en webbdelsbehållare som kan konfigureras för att styra placeringen och formatet för webbdelarna i zonen. Genom att använda webbdelszoner kan du gruppera och ordna webbdelarna, samt även anpassa dem i webbläsaren och bestämma vem som kan ändra dem där. De enskilda webbdelarna på en webbdelssida måste inte placeras i en webbdelszon:

 • Webbdelar i en webbdelszon    Om en webbdel placeras i en webbdelszon lagras egenskaperna för webbdelen i innehållsdatabasen i Windows SharePoint Services 3.0, inte på ASPX-sidan. Om du infogar en webbdel i en zon kan användarna arbeta med eller ändra webbdelen med hjälp av webbläsaren.

 • Webbdelar som inte finns i en webbdelszon    Om en webbdel inte placeras i en webbdelszon lagras egenskaperna för webbdelen på ASPX-sidan i stället för i innehållsdatabasen i Windows SharePoint Services 3.0. Om du infogar en webbdel utan att placera den i en zon kan användarna visa webbdelen, men inte arbeta med den eller ändra den med hjälp av webbläsaren. Detta kan vara praktiskt om du inte vill att användarna ska kunna göra ändringar i webbdelen eller ändra hur den visas på sidan.

Webbdelar, webbdelszoner och webbdelssidor kan jämföras med behållare som är kapslade i varandra. Själva webbdelarna innehåller den information som du vill visa och kanske ändra eller arbeta med. Webbdelszonerna är valfria underbehållare på webbdelssidan. Varje zon kan innehålla en eller flera webbdelar som gör det möjligt att gruppera och ordna webbdelarna på sidan, anpassa dem när de visas i webbläsaren, samt ange vem som har behörighet att visa och anpassa dem med hjälp av webbläsaren. Webbdelssidan innehåller både webbdelarna och webbdelszonerna.

I följande schematiska illustration av en webbdelssida innehåller en av de tre skuggade webbdelszonerna bara en webbdel, och de övriga innehåller två. Observera att flera webbdelar kan ordnas vågrätt eller lodrätt i en webbdelszon. Observera också att en av webbdelarna inte finns i någon zon, vilket kan vara praktiskt om användarna inte behöver kunna anpassa webbdelen i webbläsaren.

Sambandet mellan webbdelar och webbdelszoner och webbdelssidor

1. Webbdelszon med en enda webbdel

2. Webbdelszon med två webbdelar ordnade vågrätt

3. Webbdel som inte finns i en webbdelszon och som därför inte kan anpassas i webbläsaren

4. Webbdelszon med två webbdelar ordnade lodrätt

Varje gång du infogar en webbdel på en webbdelssida bestämmer du om du vill infoga den i en webbdelszon. Det finns flera fördelar med att använda webbdelszoner:

 • Anpassning i webbläsaren    Endast webbdelar som infogats i en webbdelszon kan anpassas av en användare som visar dem i webbläsaren.

 • Gruppering och placering    Webbdelszonerna ger större kontroll över hur webbdelarna placeras på sidan. När du infogar flera webbdelar i samma webbdelszon kan du dessutom antingen placera dem lodrätt över varandra i zonen eller vågrätt bredvid varandra.

 • Format och utseende    En av de egenskaper som du kan definiera för alla webbdelar i samma webbdelszon är om du bara vill visa en namnlist, både en namnlist och en kantlinje eller varken eller.

 • Åtkomst    För varje webbdelszon kan du ange om användarna ska kunna:

  • Lägga till, ta bort, ändra storlek på och flytta webbdelarna.

  • Ändra sina egna personliga webbdelsinställningar.

  • Ändra webbdelsinställningar för alla användare.

Överst på sidan

Infoga en webbdelszon

 1. Öppna Office SharePoint Designer 2007. Öppna den sida som du vill infoga webbdelszonen i.

 2. Om åtgärdsfönstret Webbdelar inte redan är öppet öppnar du det genom att klicka på WebbdelarÅtgärdsfönster-menyn.

 3. Växla till designvyn. Klicka på sidan på den plats där du vill infoga webbdelszonen.

 4. Klicka på Ny webbdelszon längst ned i åtgärdsfönstret Webbdelar.

  Den nya webbdelszonen infogas på sidan.

 5. Högerklicka i den nya webbdelszonen och klicka på Egenskaper för webbdelszonen på snabbmenyn.

 6. Gör något av följande i dialogrutan Egenskaper för webbdelszonen:

  • Ge zonen ett namn    Skriv ett namn för den nya zonen i rutan Zonrubrik under Allmänna inställningar.

  • Välj ett ramformat    Klicka på det format som du vill använda i listan Ramformat under Allmänna inställningar.

  • Välj en layout för zonen    Klicka på Uppifrån och ned (lodrät layout) eller Sida vid sida (vågrät layout) under Layout för webbdelar i zonen.

  • Kontrollera ändringar som gjorts i webbläsaren    Markera kryssrutorna under Webbläsarinställningar för webbdelar i zonen om du vill att användarna ska kunna göra motsvarande ändringar när de visar sidan i en webbläsare, eller avmarkera kryssrutorna om du inte vill att användarna ska kunna göra ändringarna.

 7. Klicka på OK när du är klar.

Överst på sidan

Ta bort en webbdelszon

När du tar bort en webbdelszon på en sida tas även alla webbdelar i zonen bort.

När du markerar en webbdelszon för borttagning kontrollerar du att du bara markerar zonen och inga andra objekt. Snabbtaggsväljaren, som är placerad längst upp i dokumentfönstret och som illustreras i bilden nedan, gör det lättare att markera objekt genom att tydligt indikera vilket objekt som för närvarande är markerat.

snabbtaggsväljare

Tips: Det kan vara lättare att använda piltangenterna än musen för att justera markeringen, särskilt om objekten överlappar varandra eller om de är placerade ovanpå andra objekt. Varje gång du trycker på en piltangent kontrollerar du i Snabbtaggsväljaren hur markeringen har ändrats.

 1. Öppna den sida som du vill ta bort en webbdelszon från i Office SharePoint Designer 2007.

 2. Om Snabbtaggsväljaren inte visas klickar du på SnabbtaggsväljareVisa-menyn.

 3. Leta upp den webbdelszon som du vill ta bort i designvyn och klicka på den för att markera den.

  Kontrollera Snabbtaggsväljaren för att förvissa dig om att rätt objekt är markerat. Använd piltangenterna för att justera markeringen om det behövs. I följande bild anger Snabbtaggsväljaren exempelvis att en webbdel har markerats, inte webbdelszonen.

  Snabbtaggsväljaren med markerad webbdel

  I nästa bild är webbdelszonen markerad, inte webbdelen.

  Snabbtaggsväljaren med markerad webbdelszon

 4. När du är säker på att webbdelszonen är korrekt markerad trycker du på DEL.

  Den markerade webbdelszonen tas bort från sidan, jämte eventuella webbdelar inuti zonen.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×