Infoga eller ta bort en kommentar

Du kan infoga en kommentar inuti en pratbubbla eller en ruta som visas i dokumentmarginalen. Du kan också visa eller dölja kommentarer.

Vad vill du göra?

 1. Markera den text eller det objekt som du vill kommentera eller klicka i slutet av texten.

 2. På fliken Granska, i gruppen Kommentarer, väljer du Ny kommentar.

  Menyfliksområdet i Office 2010

  Tips!: Om du vill visa kommentarer medan du skriver gör du följande:

  • I Word 2016, i gruppen Kommentarer väljer du Visa innehåll. Välj det igen om du vill dölja kommentarerna.

  • I Word 2013 eller Word 2010, på fliken Granska, i gruppen Spårning, i listan Visa markering väljer du Kommentarer och kontrollerar att en bock (✔) i en ruta visas bredvid alternativet. Välj Kommentarer igen om du vill ta bort bockmarkeringen och dölja kommentarer.

 3. Välj något av följande:

  För Word 2016:

  • Skriv kommentaren i rutan.

  För Word 2013 eller Word 2010:

  • Skriv kommentaren i pratbubblan eller välj Granskningsruta och skriv kommentaren.

För Word 2016:

 1. Välj den kommentar du vill svara på.

  Svara på kommentar-ikonen markeras

 2. Gör något av följande:

  • Välj pratbubblan Svara och skriv ditt svar.

   En kommentar med ett svar visas.

   eller

  • Högerklicka och välj Svara på kommentar.

För Word 2013 och Word 2010:

 1. Klicka på kommentarsbubblan som du vill svara på.

 2. I gruppen Kommentarer väljer du Ny kommentar och skriver ditt svar i den nya kommentarsbubblan.

 • Klicka inuti pratbubblan eller rutan för den kommentar som du vill redigera. Gör sedan de ändringar du vill ha.

  Tips!: 

  • Det kan vara bra att kontrollera att du kan visa dina kommentarer innan du ändrar någon.

  • För Word 2016:

  • För Word 2013 och Word 2010:

  • I gruppen Kommentarer väljer du Visa innehåll. Välj det igen om du vill dölja kommentarerna.

  • I gruppen Spårning, i listan Visa markering väljer du Kommentarer och kontrollerar att en bock (✔) i en ruta visas bredvid alternativet. Välj Kommentarer igen om du vill ta bort bockmarkeringen och dölja kommentarer.

För Word 2013 och Word 2010:

Om du inte kan visa hela kommentaren som du vill redigera kan du använda Granskningsruta.

 • I gruppen Spårning klickar du på Granskningsruta.

  Obs!: Om du vill att granskningsrutan ska löpa längst ned istället för på sidan av skärmen väljer du Vågrät granskningsruta i Granskningsruta.

Ta bort en enstaka kommentar

 • Högerklicka på kommentaren och välj sedan Ta bort kommentar.

Ta bort alla kommentarer

 1. Klicka på en kommentar i dokumentet.

 2. I listan Ta bort väljer du Ta bort alla kommentarer i dokumentet.

 1. På fliken Granska, i gruppen Spårning väljer du Visa markering.

  Bild av menyflikar i Word

 2. Välj något av följande:

  För Word 2016:

  • I listan Visa markering väljer du Vissa personer och väljer sedan namnet (initialerna) för den granskare vars kommentarer du vill ta bort.

  För Word 2013 och Word 2010:

  • I listan Visa markering väljer du Granskare och sedan väljer du namnet (initialerna) på den granskare vars kommentarer du vill ta bort.

  Obs!: Bocken (✔) i en ruta som visas bredvid namnet (initialerna) på den valda granskaren tas bort och alla kommentarer från granskaren tas bort.

När du gör en ändring i namnet eller initialerna som du vill använda för dina egna kommentarer påverkas bara kommentarer som du gör efter ändringen. Kommentarer som redan finns i dokumentet innan du ändrar namnet eller initialerna uppdateras inte. Dessutom används namnet och initialerna som du anger av alla Microsoft Office-program, så alla ändringar som du gör i dessa inställningar påverkar andra Office-program.

För Word 2016:

 1. På fliken Granska, i gruppen Spårning väljer du startprogrammet Spåra ändringar.

 2. I dialogrutan Alternativ för Spåra ändringar väljer du Ändra användarnamn.

 3. I dialogrutan Word-alternativ, under Anpassa Microsoft Office ändrar du Användarnamn, Initialer eller båda två. Välj sedan OK.

  Obs!: Om du försäkra dig om att initialer du väljer alltid används markerar du kryssrutan Använd alltid dessa vä&rden oberoende av inloggning i Office.

 4. Välj OK för att slutföra ändringen.

För Word 2013 och Word 2010:

 1. På fliken Granska, i gruppen Spårning väljer du Spåra ändringar.

  Ändra användarnamn

 2. I listrutan Spåra ändringar väljer du Ändra användarnamn.

 3. I dialogrutan Word-alternativ, under Anpassa Microsoft Office ändrar du Användarnamn, Initialer eller båda två. Välj sedan OK.

Vad vill du göra?

Du kan skriva en kommentar. På ett Tablet PC kan du infoga en röstkommentar eller en handskriven kommentar.

 1. Markera den text eller det objekt som du vill kommentera eller klicka i slutet av texten.

 2. Klicka på Ny kommentar i gruppen Kommentarer på fliken Granska.

  Bild av menyfliksområdet i Word

  Obs!: Om du vill visa kommentarer medan du skriver går du till fliken Granska, gruppen Spårning, listan Visa markering och väljer Kommentarer. Kontrollera att en bock (✔) visas bredvid alternativet. Välj Kommentarer igen om du vill dölja kommentarer.

 3. Skriv kommentarstexten i kommentarsbubblan eller -rutan, eller i Granskningsruta.

 1. Klicka på den aktuella kommentarsbubblan eller -rutan.

 2. I gruppen Kommentarer väljer du Ny kommentar och skriver ditt svar i den nya kommentarsbubblan eller -rutan.

Om du använder en surfplatta kan du spela in röstkommentarer. Röstkommentarer läggs till som ljudobjekt inuti kommentarsbubblor.

Lägg till kommando i verktygsfältet Snabbåtkomst

Innan du kan lägga till en röstkommentar för första gången måste du lägga till kommandot Infoga röst i verktygsfältet Snabbåtkomst.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på Word-alternativ > Anpassa.

 2. I listan under Välj kommandon från väljer du Alla kommandon.

 3. I listan med kommandon väljer du Infoga röst >Lägg till.

Lägg till röstkommando

 1. I verktygsfältet Snabbåtkomst klickar du på Infoga röst Bild av knapp .

 2. I dialogrutan som öppnas klickar du på startknappen och spelar in röstkommentaren.

 3. När du är klar med inspelningen av kommentaren trycker du på stoppknappen och stänger dialogrutan.

 4. Om Microsoft Office Word visar ett meddelande som frågar om du vill uppdatera ljudobjektet klickar du på Ja.

Lyssna på inspelad kommentar

 • Högerklickar på kommentarsbubblan, peka på Dokumentobjekt i Ljudinspelaren och klicka sedan på Spela upp.

Obs!: Mer information om att spela in och redigera ett ljudobjekt finns i dokumentationen för ljudkortet och mikrofonen.

Om du använder en surfplatta kan du göra handskrivna kommentarer i dokumentet. Pennanteckningarna läggs till och visas i kommentarsbubblor.

 1. Klicka på Ny kommentar i gruppen Kommentarer på fliken Granska.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 2. Skriv kommentaren i kommentarsbubblan.

Om kommentarer inte visas på skärmen klickar du på Visa markering i gruppen Spårning på fliken Granska.

Bild av menyflikar i Word

 1. Klicka i pratbubblan för den kommentar som du vill redigera.

 2. Gör önskade ändringar.

 • Om pratbubblorna är dolda eller om bara en del av kommentaren visas kan du ändra kommentaren i granskningsrutan. Du kan visa granskningsrutan genom att gå till gruppen Spårning och klicka på Granskningsruta. Om du vill att granskningsrutan ska löpa längst ned på skärmen istället för på sidan klickar du på pilen bredvid Granskningsruta och sedan på Vågrät granskningsruta.

 • Om du vill svara på en kommentar klickar du på pratbubblan och klickar sedan på Ny kommentar i gruppen Kommentarer. Skriv svaret i den nya kommentarsbubblan.

 • Om du snabbt vill ta bort en enstaka kommentar högerklickar du på kommentaren och klickar sedan på Ta bort kommentar.

 • Om du snabbt vill ta bort alla kommentarer i ett dokument klickar du på en kommentar i dokumentet. På fliken Granska, i gruppen Kommentarer klickar du på pilen under Ta bort och klickar sedan på Ta bort alla kommentarer i dokumentet.

 1. På fliken Granska, i gruppen Spårning, klickar du på pilen bredvid Visa markering.

  Bild av menyflikar i Word

 2. Om du vill avmarkera kryssrutor för alla granskare pekar du på Granskare och klickar sedan på Alla granskare.

 3. Klicka på pilen bredvid Visa markering igen, peka på Granskare och klicka sedan på namnet på den granskare vars kommentarer du vill ta bort.

 4. I gruppen Kommentarer klickar du på pilen under Ta bort Bild av knapp och klickar sedan på Ta bort alla kommentarer som visas.

  Obs!: Den här proceduren tar bort alla kommentarer från granskaren du har valt, inklusive kommentarer i hela dokumentet.

Tips: Du kan även granska och ta bort kommentarer genom att använda granskningsrutan. Du kan visa eller dölja granskningsrutan genom att klicka på Granskningsruta i gruppen Spårning. Om du vill flytta granskningsrutan längst ned på skärmen klickar du på pilen bredvid Granskningsruta och klickar sedan på Vågrät granskningsruta.

När du gör en ändring i namnet eller initialerna som du vill använda för dina egna kommentarer påverkas bara kommentarer som du gör efter ändringen. Kommentarer som redan finns i dokumentet innan du ändrar namnet eller initialerna uppdateras inte. Dessutom används namnet och initialerna som du anger av alla Microsoft Office-program, så alla ändringar som du gör i dessa inställningar påverkar andra Office-program.

 1. På fliken Granska, i gruppen Spårning klickar du på pilen bredvid Spåra ändringar. Klicka sedan på Ändra användarnamn.

  Ändra användarnamn

 2. Klicka på Anpassa.

 3. Under Anpassa din version av Office ändrar du namnet eller initialerna som du vill använda i dina egna kommentarer.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×