Infoga delsummor i en lista med data i ett kalkylblad

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan beräkna delsummor och totalsummor automatiskt i en lista för en kolumn med kommandot Delsumma.

Viktigt!: 

Kommandot Delsumma är nedtonat om du arbetar med en Microsoft Excel-tabell. Om du vill lägga till delsummor i en tabell måste du först konvertera tabellen till ett normalt dataområde och sedan lägga till delsumman. Observera att du då tar bort alla tabellfunktioner från aktuella data, utom tabellformatering:

När du infogar delsummor:

 • Delsummor    beräknas med en sammanfattningsfunktion, till exempel Summa eller medel, med hjälp av funktionen DELSUMMA. Du kan visa fler än en typ av summeringsfunktion för varje kolumn.

 • Totalsummor    härleds från detaljerade data, inte från värdena i delsummor. Till exempel om du använder funktionen medel sammanfattning visar raden som innehåller totalsumman ett medelvärde av alla detaljrader i listan, inte ett medelvärde av värdena i raderna med delsummor.

Exempel på automatiska delsummor

Om arbetsboken är inställd för automatisk formelberäkning, kommandot Delsumma ska beräknas delsummor och totalsummor automatiskt när du redigerar detaljdata. Kommandot Delsumma beskriver även listan så att du kan visa och dölja detaljrader för varje delsumma.

Vad vill du göra?

Infoga delsummor

Ta bort delsummor

Infoga delsummor

Obs!: Om du har filtrerat data som innehåller delsummor visas delsummorna dolda. Att visa dem igen, ta bort alla filter för mer information om att använda filter, se Snabbstart: Filtrera data med hjälp av ett AutoFilter.

 1. Kontrollera att varje kolumn i en område av data som du vill beräkna delsummor har en etikett i den första raden, innehåller liknande data i varje kolumn samt att området inte innehåller några tomma rader eller kolumner.

 2. Markera en cell i cellområdet.

 3. Gör något av följande:

  Infoga en nivå med delsummor

  Du kan infoga en nivå med delsummor för en grupp med data som du ser i följande exempel.

  Exempel på automatiska delsummor

  1. Vid varje förändring i kolumnen Sport …

  2. … beräknas delsumman för kolumnen Försäljning.

  1. Om du vill sortera kolumnen som innehåller de data du vill gruppera efter markerar du kolumnen och klickar sedan, på fliken Data i gruppen Sortera och filtrera, på Sortera från A till Ö eller på Sortera från Ö till A.

  2. Klicka på Delsumma i gruppen Disposition på fliken Blad.

   Bild av menyfliksområdet i Outlook

   Dialogrutan Delsumma öppnas.

  3. Klicka på den kolumn som du vill beräkna delsummor för i rutan Vid varje förändring i. I exemplet ovan skulle du klicka på kolumnen Sport.

  4. Klicka på den summeringsfunktion som du vill använda för att beräkna delsummorna i rutan Använd funktion. I exemplet ovan skulle du klicka på Summa.

  5. Markera kryssrutan för varje kolumn som innehåller värden som du vill beräkna delsummor för i rutan Lägg till delsumma för. I exemplet ovan skulle du klicka på Försäljning.

  6. Om du vill infoga en automatisk sidbrytning efter varje delsumma markerar du kryssrutan Sidbrytning mellan grupper.

  7. Om du vill lägga till en sammanfattningsrad över detaljraderna avmarkerar du kryssrutan Sammanfattning under poster. Om du vill lägga till en sammanfattningsrad under detaljraderna markerar du kryssrutan Sammanfattning under poster. I exemplet ovan skulle du avmarkera kryssrutan.

  8. Du kan använda kommandot Delsummor igen genom att upprepa steg ett till och med sju om du vill lägga till fler delsummor med andra summeringsfunktioner. Du undviker att befintliga delsummor skrivs över genom att avmarkera kryssrutan Ersätt aktuella delsummor.

  Infoga kapslade nivåer med delsummor

  Du kan infoga delsummor för inre, kapslade grupper inuti tillhörande yttre grupper som du ser i följande exempel.

  Exempel på yttre och kapslade delsummor

  1. Vid varje förändring i den yttre kolumnen Region …

  2. … beräknas delsumman för Försäljning för regionen och vid varje förändring i den inre kolumnen Sport.

  1. Om du vill sortera kolumnen som innehåller de data du vill gruppera efter markerar du kolumnen och klickar sedan, på fliken Data i gruppen Sortera och filtrera, på Sortera från A till Ö eller på Sortera från Ö till A.

  2. Infoga de yttre delsummorna.

   Hur man infogar de yttre delsummorna

   1. Klicka på Delsumma i gruppen Disposition på fliken Blad.

    Bild av menyfliksområdet i Outlook

    Dialogrutan Delsumma öppnas.

   2. Klicka på kolumnen för de yttre delsummorna i rutan Vid varje förändring i. I exemplet ovan skulle du klicka på kolumnen Region.

   3. Klicka på den summeringsfunktion som du vill använda för att beräkna delsummorna i rutan Använd funktion. I exemplet ovan skulle du klicka på Summa.

   4. Markera kryssrutan för varje kolumn som innehåller värden som du vill beräkna delsummor för i rutan Lägg till delsumma för. I exemplet ovan klickar du på kolumnen Försäljning.

   5. Om du vill infoga en automatisk sidbrytning efter varje delsumma markerar du kryssrutan Sidbrytning mellan grupper.

   6. Om du vill lägga till en sammanfattningsrad över detaljraderna avmarkerar du kryssrutan Sammanfattning under poster. Om du vill lägga till en sammanfattningsrad under detaljraderna markerar du kryssrutan Sammanfattning under poster. I exemplet ovan skulle du avmarkera kryssrutan.

   7. Du kan använda kommandot Delsummor igen genom att upprepa steg ett till och med sex om du vill lägga till fler delsummor med andra summeringsfunktioner. Du undviker att befintliga delsummor skrivs över genom att avmarkera kryssrutan Ersätt aktuella delsummor.

  3. Infoga de kapslade delsummorna.

   Hur man infogar de kapslade delsummorna

   1. Klicka på Delsumma i gruppen Disposition på fliken Blad.

    Bild av menyfliksområdet i Outlook

    Dialogrutan Delsumma öppnas.

   2. Klicka på kolumnen för de kapslade delsummorna i rutan Vid varje förändring i. I exemplet ovan skulle du klicka på kolumnen Sport.

   3. Klicka på den summeringsfunktion som du vill använda för att beräkna delsummorna i rutan Använd funktion. I exemplet ovan skulle du klicka på Summa.

    Välj de alternativ som du vill använda.

   4. Avmarkera kryssrutan Ersätt aktuella delsummor.

  4. Upprepa de tidigare stegen om det finns fler kapslade delsummor. Börja med delsummorna längst ut och fortsätt inåt.

Tips!    Om du bara vill visa en sammanfattning av del- och totalsummorna klickar du på dispositionssymbolerna Ett två tre bredvid radnumren. Använd symbolerna plus och minus för att visa eller dölja detaljraderna för enskilda delsummor.

Överst på sidan

Ta bort delsummor

 1. Markera en cell i området som innehåller delsummor.

 2. Klicka på Delsumma i gruppen Disposition på fliken Blad.

  Bild av menyfliksområdet i Outlook

 3. Klicka på Ta bort alla i dialogrutan Delsumma.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×