Infoga datum eller tid i ett sidhuvud eller en sidfot

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om du vill att datumet eller klockslaget då ett formulär skrivs ut ska visas i formulärutskriften kan du använda autotextkoder i dialogrutorna Format för sidhuvud och Format för sidfot.

Du kan också utforma formulärmallen så att datumet som användaren anger i formuläret skrivs ut automatiskt i sidhuvudet eller sidfoten. I en formulärmall för en utgiftsrapport kanske du exempelvis vill att start- och slutdatumen för kostnadsperioden ska skrivas ut i sidfoten i formuläret.

Vad vill du göra?

Infoga dagens datum i sidhuvudet eller sidfoten

Infoga aktuell tidpunkt i sidhuvudet eller sidfoten

Infoga datum från formuläret i sidhuvudet eller sidfoten

Infoga dagens datum i sidhuvudet eller sidfoten

Datum är bundna till specifika språk- och landsinställningar i användarens operativsystem. Det betyder att datum kan skrivas ut på olika sätt för olika användare, beroende på användarens datuminställningar.

 1. Välj Sidhuvud och sidfotVisa-menyn.

 2. Klicka på fliken Utskriftsinställningar.

 3. Sidhuvuden och sidfötter, under Sidhuvud eller en sidfot.

 4. Gör något av följande i rutan Infoga Autotext:

  • Om du vill skriva ut dagens datum i kort datumformat klickar du på Kort datum.

   Om du väljer den här inställningen skrivs datumet ut i kort format, t.ex. 2005-09-22 (användaren kan ändra datumformatet).

  • Om du vill skriva ut dagens datum i långt datumformat klickar du på Långt datum.

   Om du väljer den här inställningen skrivs datumet ut i långt format, t.ex. torsdag den 22 september 2005 (användaren kan ändra datumformatet).

 5. Om du vill testa hur ändringarna ser ut på det utskrivna formuläret, klickar du på Förhandsgranska Bild av knapp i verktygsfältet Standard.

  Obs!: Headers and footers appear only in the Print Preview window and in the printed form, and will not appear in the regular Preview window.

Överst på sidan

Infoga aktuell tidpunkt i sidhuvudet eller sidfoten

Tider är bundna till specifika språk- och landsinställningar i användarens operativsystem. Det betyder att tider kan skrivas ut på olika sätt för olika användare, beroende på användarens tidsinställningar.

 1. Välj Sidhuvud och sidfotVisa-menyn.

 2. Klicka på fliken Utskriftsinställningar.

 3. Sidhuvuden och sidfötter, under Sidhuvud eller en sidfot.

 4. Gör något av följande i rutan Infoga Autotext:

  • Om du vill skriva ut tiden i det lokala formatet klickar du på Tid (nationella inställningar).

   Om du väljer den här inställningen skrivs tiden ut i formatet 16:01:49 (användaren kan ändra tidsformatet).

  • Om du vill skriva ut tiden i 24-timmarsformat klickar du på 24-timmarstid.

   Om du väljer den här inställningen skrivs tiden ut i formatet 16:01:49.

 5. Om du vill testa hur ändringarna ser ut på det utskrivna formuläret, klickar du på Förhandsgranska Bild av knapp i verktygsfältet Standard.

  Obs!: Headers and footers appear only in the Print Preview window and in the printed form, and will not appear in the regular Preview window.

Överst på sidan

Infoga datum från formuläret i sidhuvudet eller sidfoten

Använd den här metoden om du vill att användardefinierade datum ska skrivas ut i sidhuvudet eller sidfoten. I en formulärmall för en utgiftsrapport kanske du exempelvis vill använda en datumväljare för att fastställa start- och slutdatumen för en viss kostnadsrapport. Om du vill att datumen ska visas i formulärutskriften kan du infoga de fält som kontrollerna är bundna till i sidhuvudet eller sidfoten.

 1. Välj Sidhuvud och sidfotVisa-menyn.

 2. Klicka på fliken Utskriftsinställningar.

 3. Sidhuvuden och sidfötter, under Sidhuvud eller en sidfot.

 4. Klicka på Fält i rutan Infoga Autotext.

 5. Klicka på fältet som innehåller datumet eller tiden som ska visas i sidhuvudet eller sidfoten i dialogrutan Markera ett fält eller en grupp.

 6. Gör något av följande i dialogrutan Datumformat:

  • Om du vill visa XML-värdet för datumet i sidhuvudet eller sidfoten lämnar du kryssrutan Inget (visa XML-värde) markerad.

  • Om du vill anpassa hur datumet visas klickar du på Visa datumet så här.

   Obs!: Om ett visningsformat visas med en asterisk betyder det att datumet visas i enlighet med datuminställningarna i formuläranvändarens operativsystem. Om du vill åsidosätta inställningen i operativsystemet använder du ett visningsformat utan asterisk. Observera att eventuella ändringar av datumets visningsformat bara påverkar det värde som visas, inte det värde som sparas i datakällan.

 7. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller trycker på CTRL+SKIFT+B.

 8. Skriv datumet i kontrollen som är bunden till det fält du valde i steg 5.

 9. Om du vill testa hur ändringarna ser ut på det utskrivna formuläret, klickar du på Förhandsgranska Bild av knapp i verktygsfältet Standard.

  Obs!: Headers and footers appear only in the Print Preview window and in the printed form, and will not appear in the regular Preview window.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×