Infoga datavy som ett formulär

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Formulär är en viktig del i alla Microsoft SharePoint-webbprogram när du vill samla in data från användare. Datavyer bygger på ASP.NET-formulärteknik, så att du kan infoga dem som antingen skrivskyddade vyer eller som formulär där användare kan skriva till datakällan via webbläsaren. Med Microsoft Office SharePoint Designer 2007 kan du snabbt infoga en datavy som ett formulär så att användare kan göra ändringar i dessa typer av datakällor: listor och bibliotek, databasanslutningar och lokala XML-filer. Observera att en datavy som har infogats som ett formulär bara kan användas med dessa typer av datakällor.

I den här artikeln beskrivs hur du infogar en datavy som ett formulär. Dessutom beskrivs hur du skapar en exempel-XML-fil som du kan använda som datakälla och följa med i exemplet.

Viktigt!: Artikeln handlar om hur du skapar en datavy på en SharePoint-webbplats som finns på en server som kör Windows SharePoint Services 3.0. Funktionen är inte tillgänglig om webbplatsen inte finns på en server som kör Windows SharePoint Services 3.0.

Artikelinnehåll

Innan du börjar

Varför infoga en datavy som ett formulär?

Skapa en XML-fil som en exempel-datakälla

Infoga en datavy som ett formulär

Redigera data i webbläsaren

Föreslagna fortsättning

Innan du börjar

Det finns två olika funktioner i Office SharePoint Designer 2007 som gör att användare kan redigera information i datavyn med webbläsaren:

 • Infoga en datavy som ett formulär     När du skapar en datavy kan du välja att infoga den som ett formulär med ett objekt eller med flera objekt. Formuläret är alltid i redigeringsläge och visar antingen en post eller flera. Användare kan ändra information och infoga nya poster via webbläsaren men de kan inte ta bort poster. En anledning att använda ett formulär med flera objekt är om användare behöver kunna redigera information i flera poster samtidigt.

 • Lägg till länkar till en befintlig datavy     Du kan lägga till länkar till en befintlig datavy så att användare kan redigera, ta bort eller infoga poster i datakällan. Användare klickar du på redigeringslänken för en post att återställa objektet till redigeringsläge. Om du lägger till länkar i en datavy som infogats som ett formulär ersätter länkarna knapparna formulär. Dessutom om du lägger till länkar i en datavy som infogats som ett formulär visas datavyn inte längre formulärfält som standard. Det visas endast data i en vy. Mer information finns i artikeln Redigera, ta bort eller infoga poster i en datavy.

När du har infogat en datavy som ett formulär kan du filtrera, sortera och gruppera information, tillämpa villkorsstyrd formatering eller skapa formelkolumner. När användare gör ändringar och sedan sparar dem visas den uppdaterade informationen automatiskt med eventuella filter, sorteringsordningar, villkorsstyrd formatering eller formelkolumner tillämpade. Du kan också lägga till inbyggda formuläråtgärder i knapparna Spara eller Avbryt som visas på formuläret som standard. En länk med mer information finns i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Varför infoga en datavy som ett formulär?

En datavy är en anpassningsbar vy av en datakälla. Det går att infoga en datavy i en ASPX-sida som en vy eller ett formulär. Med en datavy som infogas som vy kan du formatera hur information presenteras, men inte redigera själva informationen.

Om du däremot infogar samma datavy som ett formulär kan du redigera informationen via webbläsaren och ändringarna du gör skrivs tillbaka till och lagras i den ursprungliga datakällan. Med Office SharePoint Designer 2007 kan du snabbt skapa någon av de tre olika typerna formulär från en befintlig datakälla:

 • Ett Formulär med enskilt objekt visar en post som ett formulär,  med varje fält på en egen rad och med fältnamnet som radrubrik,  så att du kan redigera informationen för en post i taget. I formuläret finns navigeringslänkar så att du kan klicka och visa nästa eller föregående post.

  Datavy infogad som ett formulär med enskilt objekt

 • Ett Formulär med flera objekt visar flera poster som ett formulär,  med varje fält i en egen kolumn och med fältnamnet som kolumnrubrik,  så att du snabbt kan redigera information för flera poster och spara ändringarna samtidigt.

  Datavy infogad som formulär med flera objekt

 • Ett Nytt objektformulär visar tomma fält för en enskild post,  med varje fält på en egen rad och med fältnamnet som radrubrik,  så att du kan lägga till data för en datakälla en post i taget. Det är en bra idé att innefatta alla relevanta fält för posten så att alla data kan sparas samtidigt.

  Nytt objektformulär för en datavy infogad som ett formulär

Det går att skapa datavyer infogade som formulär för SharePoint-listor och -bibliotek, databasanslutningar och lokala XML-dokument. När du infogar en datavy hämtar Office SharePoint Designer 2007 information från en datakälla i formuläret för XML (Extensible Markup Language ) och visar informationen med XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations). Precis som med alla datavyer kan du ändra ett formulär med Office SharePoint Designer 2007.

När du har infogat en datavy på sidan kan du också använda WYSIWYG-verktygen i Office SharePoint Designer 2007 för att lägga till och ta bort kolumner, ändra teckensnittsformatering och tillämpa färger. När du formaterar en datavy med WYSIWYG-verktygen i Office SharePoint Designer 2007 infogas XSL (Extensible Stylesheet Language) direkt i HTML:en. Det går att redigera XSL:en direkt i kodvyn, men det går också att använda formateringsverktygen i Office SharePoint Designer 2007 för snabb och enkel tillämpning utan kunskaper i XSL.

Överst på sidan

Skapa en exempeldatakälla i form av en XML-fil

Northwind Traders som distribuerar gourmetmat hanterar lagret i en XML-fil. När en viss produkt håller på att ta slut ringer en gruppmedlem till leverantören av produkten och gör en beställning. Du föreslår att de infogar en datavy som ett formulär så att gruppmedlemmen som gör beställningen kan uppdatera med de beställda enheterna. På så vis har Northwind Traders alltid uppdaterad information om aktuell lagerstatus.

I följande procedur måste du använda en XML-fil som datakälla. Om du inte har en XML-fil på din SharePoint-webbplats måste du först skapa en produktlista för Northwind Traders. När listan har skapats kan du infoga en datavy som ett formulär för att uppdatera informationen i listan.

Skapa Products.xml

 1. Klicka på Öppna webbplatsArkiv-menyn.

 2. Bläddra till och välj SharePoint-webbplatsen i dialogrutan Öppna webbplats och klicka sedan på Öppna.

 3. Om du uppmanas till det skriver du ditt namn och lösenord i dialogrutan Anslut till. Klicka sedan på OK.

 4. Klicka på NyttArkiv-menyn.

 5. I dialogrutan Ny på fliken Sida klickar du på Allmänt i fönstret till vänster och dubbelklickar sedan på Textfil i fönstret till höger.

  En ny textfil öppnas på webbplatsen.

 6. Kopiera följande rader med kod genom att markera dem och trycka på CTRL+C:

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <ProductsRoot>
  <Products>
  <ProductID>1</ProductID>
  <ProductName>Chai</ProductName>
  <SupplierID>1</SupplierID>
  <CategoryID>1</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>10 boxes x 20 bags</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>18</UnitPrice>
  <UnitsInStock>39</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>0</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>10</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>2</ProductID>
  <ProductName>Chang</ProductName>
  <SupplierID>1</SupplierID>
  <CategoryID>1</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>24 - 12 oz bottles</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>19</UnitPrice>
  <UnitsInStock>17</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>40</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>25</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>3</ProductID>
  <ProductName>Aniseed Syrup</ProductName>
  <SupplierID>1</SupplierID>
  <CategoryID>2</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>12 - 550 ml bottles</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>10</UnitPrice>
  <UnitsInStock>13</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>70</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>25</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>4</ProductID>
  <ProductName>Chef Anton's Cajun Seasoning</ProductName>
  <SupplierID>2</SupplierID>
  <CategoryID>2</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>48 - 6 oz jars</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>22</UnitPrice>
  <UnitsInStock>53</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>0</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>0</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>5</ProductID>
  <ProductName>Chef Anton's Gumbo Mix</ProductName>
  <SupplierID>2</SupplierID>
  <CategoryID>2</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>36 boxes</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>21.35</UnitPrice>
  <UnitsInStock>0</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>0</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>0</ReorderLevel>
  <Discontinued>1</Discontinued>
  </Products>
  </ProductsRoot>
 7. I Office SharePoint Designer 2007 ställer du markören överst på sidan och trycker sedan på CTRL+V för att klistra in koden du just kopierade på sidan.

 8. Klicka på Spara somArkiv-menyn.

 9. I rutan filnamn i dialogrutan Spara som skriver du products.xml.

 10. Klicka på XML i listan Filformat och sedan på Spara.

Överst på sidan

Infoga en datavy som ett formulär

När du infogar en datavy som ett formulär med åtgärdsfönstret Information om datakälla infogar du först en datavy på sidan. Därefter väljer du en datakälla i Datakällbibliotek, ett åtgärdsfönster som hanterar de datakällor som finns för en SharePoint-webbplats. När du har valt datakälla öppnas åtgärdsfönstret Information om datakälla. Välj vilka fält som du vill visa i åtgärdsfönstret Information om datakälla och infoga dem sedan i datavyn.

Dataformulär är baserade på ASP.NET 2.0-teknik. Om du vill skapa en datavy måste du utgå från en ASP.NET-sida (ASPX-fil). I det här exemplet skapar du en ny ASP.NET-sida och infogar sedan en datavy som ett formulär genom att använda åtgärdsfönstret Information om datakälla.

 1. Klicka på NyttArkiv-menyn.

 2. I dialogrutan Ny klickar du på Allmänt på fliken Sida och dubbelklickar sedan på ASPX.

  En ny sida med en FORM-tagg öppnas.

  ASP.NET-formtagg

 3. Klicka på Infoga datavyDatavy-menyn.

  En tom datavy visas nu på sidan och åtgärdsfönstret Datakällbibliotek öppnas.

  En tom datavy

  Nu när du har infogat datavyn är det dags att börja lägga till data.

 4. Leta reda på datakällan i åtgärdsfönstret Datakällbibliotek, klicka på den och sedan på Visa data.

  Klicka på products.xml under XML-filer och sedan på Visa data. Om rubriken XML-filer är komprimerad klickar du på plustecknet (+) så att den visas.

 5. Klicka i åtgärdsfönstret Information om datakälla på de fält som du vill infoga i datavyn.

  Tips: Du markerar flera fält genom att hålla ned CTRL samtidigt som du klickar.

  Klicka på ProductName under Products i mappen ProductsRoot om du arbetar med exemplet. Tryck på och håll ned CTRL medan du klickar på UnitsInStock, UnitsOnOrder och ReorderLevel.

  Valda fält i åtgärdsfönstret Information om datakälla

 6. Klicka på Infoga markerat fält som och klicka sedan på Formulär med flera objekt för att infoga vald information i datavyn som ett formulär.

  Obs!: Formulär med enstaka objekt visar en post i taget som ett formulär. Formulär med flera objekt visar flera poster med varje fält i en egen kolumn och med fältnamnet som kolumnrubrik.

  Fälten som du markerar i åtgärdsfönstret Information om datakällavisas nu i ett formulär.

  Obs!: Eftersom en XML-fil används i det här exemplet går det att redigera alla fält i datavyn. Beroende på typ av datakälla kan det hända att vissa fält inte går att redigera. Om datakällan t.ex. är en SharePoint-lista och du väljer att inkludera formuläret som systemfält som Skapat av eller Ändrat av går det inte att redigera de fälten.

  Vald information visas som formulär

  När du har infogat en datavy som ett formulär kan du använda WYSIWYG-verktyg som verktygsfältet Formatera för att ändra teckensnitt, justera text eller tillämpa färger. När du tillämpar ny formatering på en datapunkt i datavyn, tillämpar Office SharePoint Designer 2007 formateringen på all information som finns på samma nivå i XML genom att ändra XSLT-formatmallen som hör till sidan. Om du t.ex. markerar Chai i bilden ovan och klickar på Fet i verktygsfältet Formatering tillämpar Office SharePoint Designer 2007 samma formatering på allt innehåll som finns i fältet ProductName.

  Samma formatering tillämpad på all information på samma nivå

 7. Klicka på Spara somArkiv-menyn. Ange ett namn på filen i rutan Filnamn i dialogrutan Spara som och klicka på Spara.

Överst på sidan

Redigera information genom webbläsaren

När du har sparat en sida som innehåller formuläret kan du förhandsgranska den i webbläsaren och ändra information i formuläret.

Fälttyper och indata

I det här exemplet används en XML-fil som datakälla. Eftersom en XML-fil är en oformaterad textfil går det inte att ange vilken typ av värden som enskilda fält ska innehålla. Det finns t.ex. inget som hindrar att du anger och sparar text i ett fält som ska innehålla siffror, t.ex. i fältet UnitsOnOrder.

Om datakällan är en SQL-datakälla som en SQL-databas eller en SharePoint-lista eller ett SharePoint-bibliotek kan fälttyperna anges i själva datakällan. Om du då använder formuläret för att ange text i ett fält som kräver siffror och sedan klickar på Spara visas ett felmeddelande i webbläsaren om att kontrollen i datakällan inte kunde utföra uppdateringen. Det innebär att du anger värden i formuläret som inte accepteras av datakällan. Om du får ett sådant meddelande klickar du på Bakåt i webbläsaren och sedan klickar du på Avbryt på formuläret för att ångra ändringarna eller anger värden i formulärfälten som accepteras av datakällan.

När du designar formuläret i Office SharePoint Designer 2007 är det alltså bra att inkludera information i kolumnrubrikerna när ett fält kräver en viss typ av indata.

Använda formuläret i webbläsaren

 1. Arkiv-menyn i Office SharePoint Designer 2007 klickar du på Förhandsgranska i webbläsare och klickar sedan på vilken webbläsare och storlek du vill använda .

  Kortkommando klickar du på den sida som du vill förhandsgranska i mapplistan och sedan trycker du på F12.

  Sidan med formuläret visas i webbläsaren.

  Formuläret med flera objekt som den visas i webbläsaren

 2. Nu kan du ändra informationen som visas i formulärfältet i datavyn. Du kan också ändra information i flera fält i flera poster samtidigt. När du är klar med att ändra data i ett formulär klickar du på Spara så att ändringarna träder i kraft, eller Avbryt för att spara dina ändringar.

  Så här följer exempel i kolumnen ProductName i fältet som innehåller ordet Chai, placera markören i slutet av ordet Chai, tryck på blanksteg en gång och skriv Te koncentrera dig. I kolumnen UnitsOnOrder i den Chai posten typ 40. I kolumnen UnitsOnOrder i den kock Anton Cajun Seasoning post skriver 35och klicka sedan på Spara. Formulär med uppdaterade poster visas i webbläsaren.

  Dataformuläret med uppdaterade poster visas

Överst på sidan

Förslag på nästa steg

Datavyer är kraftfulla och aktuella datavyer som går att anpassa till fullo. Nu när du har lärt dig hur du infogar en datavy som ett formulär vill du kanske lära dig att:

 • Filtrera data i en datavy    Du kan enkelt filtrera data i en datavy så att informationen som visas är exakt de data som du vill visa. Mer information finns i filtrera data i en datavy.

 • Sortera och gruppera data i en datavy    Du kan snabbt sortera eller gruppera data i en datavy. Du kan till exempel enkelt sortera listan i alfabetisk ordning. Mer information finns i Sortera och gruppera data i en datavy.

 • Använd villkorsstyrd formatering i en datavy    Du kan använda särskild formatering i en datavy när data i datavyn uppfyller vissa villkor. Mer information finns i Använd villkorsstyrd formatering i en datavy.

 • Skapa en formelkolumn i en datavy    Du kan skapa en beräknad kolumn som visar resultatet av en beräkning av data i en datavy. Du kan till exempel multiplicera enhetspriset med antalet enheter i lager och visa det totala värdet av objekten i en separat kolumn. Mer information finns i Skapa en formelkolumn i en datavy.

 • Ändra kolumner i en datavy    Du kan snabbt och enkelt lägga till, ta bort eller ordna om kolumnerna i en datavy. Mer information finns i Ändra kolumnerna i en datavy.

 • Visa exempeldata i en datavy    Du kan enkelt visa exempeldata i en datavy.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×