Infoga dagens datum

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I ett Access-formulär lägger du till dagens datum med hjälp av datumväljaren. Om fältet har definierats som ett fält med datatypen Datum/tid visas ikonen för datumväljaren när du klickar i fältet. Klicka på ikonen och sedan på knappen I dag under kalendern.

Datumväljaren med knappen I dag.

Kortkommando    Tryck på Ctrl-tangenten och semikolon (; ) samtidigt det markerade fältet med dagens datum i en lokal databas.

Mer information om att lägga till ett datum/tid-fält i en tabell finns i Skapa ett fält för datum och tider. Mer information om formulär finns i Skapa ett Access-formulär.

Som standardvärdet för ett nytt objekt

De flesta fält och kontroller har en egenskap av typen Standardvärde där du kan ange en funktion som infogar dagens datum varje gång du skapar ett nytt objekt. Både skrivbordsdatabaser och Access-appar använder funktionen Nu() för att infoga dagens datum och den aktuella tiden. Om du bara vill infoga datumet använder du funktionen Datum() i en skrivbordsdatabas eller funktionen Idag() i en Access-app.

Var anger jag funktioner?

Välj metod baserat på vilken typ av objekt som du vill ändra. Tänk på att om du anger standardvärdet i en tabell så används inställningen för standardvärdet för alla formulär eller vyer som baseras på tabellen, vilket gör den till den rekommenderade metoden.

I en tabell

Så här hittar du egenskapen Standardvärde i en tabell i en skrivbordsdatabas eller i en Access-app:

 1. Öppna navigeringsfönstret genom att trycka på F11 om fönstret inte redan är öppet.

 2. Högerklicka på tabellen i navigeringsfönstret och klicka på Designvy.

 3. Klicka på det fält som du vill lägga till standardvärdet i och ange sedan under fältegenskaper =datum(), =idag()eller =nu() i egenskapsrutan Standardvärde.

Ange standardvärdet för ett datum- och tidsfält i en Access-tabell.

I ett formulär (skrivbordsdatabaser)

 1. Öppna navigeringsfönstret genom att trycka på F11 om fönstret inte redan är öppet.

 2. Högerklicka på formuläret i navigeringsfönstret och klicka på Layoutvy.

 3. Klicka på det fält där du vill att dagens datum ska infogas.

 4. Öppna egenskapssidan genom att trycka på F4 om sidan inte redan är öppen.

 5. Skriv =datum() i egenskapen Standardvärde för fältet på fliken Data i egenskapslistan.

Egenskapssida där Datum() har angetts för egenskapen Standardvärde.

Obs!: Om du vill infoga den aktuella tiden och dagens datum använder du funktionen Nu() i stället för Datum(). Du kanske också behöver justera egenskapen Format för fältet (på fliken Format på egenskapssidan) för att tiden ska visas.

I en vy (Access-appar)

 1. Öppna appen i Access.

 2. Öppna navigeringsfönstret genom att trycka på F11 om fönstret inte redan är öppet.

 3. Dubbelklicka på det formulär som du vill ändra i navigeringsfönstret.

 4. Klicka på det fält där du vill infoga dagens datum och klicka sedan på knappen Data som visas till höger om fältet.

 5. Skriv =idag() eller =nu() i rutan Standardvärde.

Ange standardvärdet för ett datumfält i en Access-app.

Obs!: Om du vill infoga den aktuella tiden och dagens datum använder du funktionen Nu() i stället för Idag(). Du kan också behöva justera inställningen Format för fältet (klicka på knappen Formatering bredvid knappen Data) för att tiden ska visas.

Överst på sidan

Överst i en rapport

Om du vill visa dagens datum i ett rapporthuvud (endast skrivbordsdatabaser) öppnar du rapporten i layoutvy och klickar på Design > Datum och tid.

Mer information om hur du skapar rapporter finns i Introduktion till rapporter i Access.

Överst på sidan

I SQL

I en skrivbordsdatabas kan du använda en uppdateringsfråga om du vill ändra ett datumfält till dagens datum. Exempel:

Uppdatera uppgifter ange StartDate = datum() där ID = 1.

Mer information om uppdateringsfrågor finns i Skapa och köra en uppdateringsfråga.

Om du vill infoga en ny post med dagens datum använder du en tilläggsfråga som i det här exemplet:

Infoga i uppgifter (TaskTitle, StartDate) värden (”Task2”, datum());

Mer information om tilläggsfrågor finns i lägga till poster i en tabell med hjälp av en tilläggsfråga.

Obs!: Om du vill infoga den aktuella tiden och dagens datum använder du funktionen Nu() i stället för Datum().

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×