Infoga aktuellt Excel-filnamn, sökväg eller kalkylblad i en cell

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Låt oss säga att du vill lägga till information i en kalkyl blads rapport som bekräftar platsen för en arbets bok och ett kalkyl blad så att du snabbt kan spåra och identifiera den. Det finns flera sätt att utföra den här uppgiften.

Infoga det aktuella fil namnet, dess fullständiga sökväg och namnet på det aktiva kalkyl bladet

Skriv eller klistra in följande formel i den cell där du vill visa det aktuella fil namnet med dess fullständiga sökväg och namnet på det aktuella kalkyl bladet:

= CELL ("fil namn")

Infoga det aktuella fil namnet och namnet på det aktiva kalkyl bladet

Skriv eller klistra in följande formel som en matrisformel för att visa det aktuella fil namnet och det aktiva kalkyl blads namnet:

= HÖGER (CELL ("fil namn"); längd (CELL ("fil namn"))-MAX (om (inte (inte (ÄRFEL (Sök ("\"; CELL ("fil namn"), rad (1:255))), Sök ("\", CELL ("fil namn"); rad (1:255)))))

Meddelanden: 

  • Ange en formel som en mat ris formel genom att trycka på CTRL + SKIFT + RETUR.

  • Formeln returnerar namnet på kalkyl bladet så länge kalkyl bladet har sparats minst en gång. Om du använder den här formeln i ett kalkyl blad som inte har sparats blir formel cellen tom tills du sparar kalkyl bladet.

Infoga bara det aktuella fil namnet

Skriv eller klistra in följande formel för att infoga namnet på den aktuella filen i en cell:

= MID (CELL ("fil namn"), Sök ("[", CELL ("fil namn")) + 1, Sök ("]", CELL ("fil namn"))-Sök ("[", CELL ("fil namn"))-1)

Obs!: Om du använder den här formeln i ett kalkyl blad som inte har sparats visas felet #VALUE! i cellen. När du sparar kalkyl bladet ersätts felet av fil namnet.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×