Indatatyper för InfoPath-kontroller

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I den här artikeln

Introduktion till indata omfattningar

Typer av indatatyper

Introduktion till indata omfattningar

Om du vill förbättra igenkänningen av icke-tangentbord textinmatning i en kontroll, till exempel text som anges i en textruta med en tablet pc-penna, anger du ett Indataområde för kontrollen. Ett indataområde kan du ange vilken typ av användare anger data som är avsedd för kontrollen. Om du använder IS_URL indataområde för en textruta, ignoreras till exempel blanksteg som anges mellan orden.

Ett indataområde ställer för följande typer av kontroller:

 • Textruta

 • RTF-ruta

 • Datumväljare

 • Punktlista

 • Numrerad lista

 • Oformaterad lista

 • Kombinationsruta

 • Flervalslistruta

Ange en indatatyp genom att dubbelklicka på kontrollen. I dialogrutan Egenskaper för kontroll klickar du på fliken Avancerat och därefter på Indatatyp.

Överst på sidan

Typer av indatatyper

Det finns tre indatatyper:

Alla indatatyper kan konfigureras för att begränsa indata så att denna endast matchar det angivna datamönstret eller bara jämnar ut inmatningen i enlighet med detta mönster. Som standard är en indatatyp begränsad till att endast matcha det inmatade indatamönstret. Om du vill tillåta icke-matchande indata men fortsätta utjämna enligt indatatypen markerar du kryssrutan Identifiera icke-matchande indata i dialogrutan Indatatyp.

Meddelanden: 

 • En indatatyp är endast tillämplig på den kontroll för vilken den är inställd, inte på det fält kontrollen är knuten till.

 • Indatatypfunktionen fungerar inte med östasiatiska språkigenkännare.

Samtliga indatatyper beskrivs i de följande avsnitten.

Standard

Om du vill ställa in en standardindatatyp klickar du på Standard i dialogrutan Indatatyp och därefter på inställningen i listan Indatatyp. Följande tabell beskriver det mönster som definierats för varje standardindatatyp och ger ett exempel på indata de är avsedda för.

Indatatyp

Beskrivning

IS_DEFAULT

Standardigenkänning. Behandlas som standard och använder standardordlistan (vokabulär).

IS_URL

URL-, fil- och FTP-format.

Exempel:

 • http://www.humongousinsurance.com/

 • ftp://ftp.microsoft.com

 • www.microsoft.com

 • file:///C:\templ.txt

IS_FILE_FULLFILEPATH

Tecken som används för att beskriva en filsökväg. Omfattar följande villkor:

 • Server- och resursnamn: alla IS_ONECHAR-tecken är tillåtna utom: * ? : < > |

 • Filnamn: alla IS_ONECHAR-tecken är tillåtna utom: \ / : < > |

 • Indata måste börja med \\ eller enhetsnamn eller \ eller ..\ eller .\ eller /

 • Blanksteg är tillåtna.

Exempel:

 • \\servernamn\resursnamn\filnamn.txt

 • C:\temp\aktuellt arbete.doc

 • ..\bilder\leif.jpg

IS_FILE_FILENAME

Tecken som används för att beskriva ett filnamn. Omfattar följande villkor:

 • Med eller utan filnamnstillägg.

 • Alla IS_ONECHAR-tecken är tillåtna utom: \ / : < > |

 • Blanksteg är tillåtna.

Exempel:

 • filnamn.txt

 • filnamn

 • filens namn.txt

IS_EMAIL_USERNAME

E-postanvändarnamn.

Exempel:

 • BengtHa

 • BHasselgren

 • bengthasselgren

IS_EMAIL_SMTPEMAILADDRESS

Fullständig SMTP-e-postadress, t.ex. namn@example.com.

IS_LOGINNAME

Inloggningsnamn och domän. Omfattar följande villkor:

 • Alla IS_ONECHAR-tecken är tillåtna.

 • Tillåter inte att domän- eller användarnamn börjar eller slutar med ett icke-alfanumeriskt tecken.

 • Blanksteg är inte tillåtna.

 • Följande tecken är inte tillåtna: + * / (plustecken, asterisk, snedstreck).

Exempel:

 • CHICAGO\BHASSELGREN

 • BHASSELGREN

IS_PERSONALNAME_FULLNAME

Kombinationer av för-, mellan- och efternamn.

Exempel, svenskt format:

 • Herr Bengt M. Hasselgren d.y.

 • Bengt Hasselgren

 • Hasselgren, Bengt

 • Hasselgren, Bengt M

IS_PERSONALNAME_PREFIX

Hederstitel eller annan titel före namnet.

Exempel, svenskt format:

 • Herr

 • Dr

 • Fröken

 • Jur.kand.

IS_PERSONALNAME_GIVENNAME

Förnamn eller initial.

Exempel, svenskt format:

 • Bengt

 • H.

 • B.H.

IS_PERSONALNAME_MIDDLENAME

Mellannamn eller initial.

Exempel:

 • Magnus

 • M

IS_PERSONALNAME_SURNAME

Efternamn.

Exempel, svenskt format:

 • Hasselgren

 • Hasselgren Lidman

 • Hasselgren-Lidman

IS_PERSONALNAME_SUFFIX

Namnsuffix, förkortningar och romerska siffror, t.ex. d.y.

IS_ADDRESS_FULLPOSTALADDRESS

Fullständig adress, inklusive siffror.

Exempel, svenskt format:

 • Storgatan 123, 123 45 Storstad

 • Box 123, 123 45 Storstad

IS_ADDRESS_POSTALCODE

Alfanumeriskt (internationellt stöd) postnummer.

Exempel, svenskt format:

 • 98033

 • SE-701 19

IS_ADDRESS_STREET

Endast husnummer, gatunummer, lägenhetsnamn och nummer eller postbox. T.ex. Storgatan 12.

IS_ADDRESS_STATEORPROVINCE

Fullständigt namn på eller förkortning av regionen.

Exempel, svenskt format:

 • VGL

 • Västra Götalands län

 • VäGö

IS_ADDRESS_CITY

Namn eller förkortning på stad.

Exempel, svenskt format:

 • Stockholm

 • STH

IS_ADDRESS_COUNTRYNAME

Namn på land.

Exempel, svenskt format:

 • Italien

 • Japan

 • Sverige

IS_ADDRESS_COUNTRYSHORTNAME

Landsförkortning.

Exempel, svenskt format:

 • SWE

 • SE

IS_CURRENCY_AMOUNTANDSYMBOL

Valutasymboler och siffror.

Exempel, svenskt format:

 • 2 100,25 kr

 • SEK 0,35

 • 1 234,50 SEK

IS_CURRENCY_AMOUNT

Numeriska värden för valuta, utan valutasymboler. T.ex. 2 100,25.

IS_DATE_FULLDATE

Fullständigt datum i olika format.

Exempel, svenskt format:

 • 2001-07-17

 • 01/07/17

 • 17/7

 • 12 dec.

 • 17 juli

 • den 17 juli 2001

IS_DATE_MONTH

Numerisk representation av månader, mellan 1 och 12.

Exempel:

 • 7

 • 07

 • 11

IS_DATE_DAY

Numerisk representation av dagar, mellan 1 och 31.

Exempel:

 • 1

 • 04

 • 17

IS_DATE_YEAR

Numerisk representation av år.

Exempel:

 • 1988

 • 2004

 • 88

 • 04

 • '88

IS_DATE_MONTHNAME

Teckenrepresentation av månader.

Exempel, svenskt format:

 • Februari

 • Dec

 • Dec.

IS_DATE_DAYNAME

Teckenrepresentation av dagar.

Exempel, svenskt format:

 • Onsdag

 • Ons

 • Månd.

IS_DIGITS

Positiva heltal. Strängar med siffror från 0 till 9 är tillåtna.

IS_NUMBER

Nummer, inklusive komma-, minus- och decimaltecken. Med följande villkor för platser inom Sverige:

 • Tusenavgränsaren är ett blanksteg.

 • Decimalavgränsaren är ett komma.

 • Negativa nummer representeras med ett bindestreck utan blanksteg, inte med parenteser.

IS_ONECHAR

Ett ANSI-tecken, teckentabell 1252. För platser i USA omfattar detta följande tecken:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdEfghijklmnopqrstuvwxyz0123456789!\"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~

IS_TELEPHONE_FULLTELEPHONENUMBER

Telefonnummer. Siffror uttryckta med bokstäver stöds inte.

Exempel:

 • (01) 123 45 67

 • 12 34 56

 • 555 0123

 • 206-555-0123

 • 1-206-555-0123x1234

 • +1 (206) 555-1234

IS_TELEPHONE_COUNTRYCODE

Landskoder för telefon.

Exempel, svenskt format:

 • +46

 • +44

 • 001

 • 00 44

IS_TELEPHONE_AREACODE

Riktnummer för telefon.

Exempel, svenskt format:

 • (08)

 • 425

IS_TELEPHONE_LOCALNUMBER

Telefonnummer, utan landskod och riktnummer.

Exempel, svenskt format:

 • 123 45

 • 123 45 67

 • 12 34 56

IS_TIME_FULLTIME

Timmar, minuter, sekunder och alfabetiska tidsförkortningar. I Sverige används 24-timmarsklockan. Inledande nollor är valfria för timmar men obligatoriska för minuter och sekunder. Timmar räknas från 0 till 24 och minuter och sekunder från 0 till 59.

Exempel, svenskt format:

 • 3:20

 • 04:30

 • 11:20:55

 • 11:15

 • 4:30 AM

IS_TIME_HOUR

Numerisk representation av timmar från 0 till 24.

IS_TIME_MINORSEC

Numerisk representation av minuter och sekunder från 0 till 59.

Fraslista

Ange ett indataområde som en fras lista kan du ange en lista över ord eller fraser att begränsa eller bias indata anges i kontrollen. Du kan till exempel skapa en fras lista med namnet "Primär färger" för en textruta och ange sedan listan för att "rött", "gult" och "blått". I det här scenariot om en Tablet PC-användare skriver ordet "Fred" i textrutan, den identifieras och konverteras till ordet "röd".

Så här skapar du en indatatyp för fraslista:

 1. Klicka på Anpassad i dialogrutan Indatatyp och klicka därefter på Ny+.

 2. Ange namnet på fraslistsinställningen för indatatyp i rutan Namn.

 3. I Typ-listan klickar du på Fraslista.

 4. För varje ord eller fras i listan anger du ordet eller frasen i rutan Fras och klickar på Lägg till.

Efter att en fraslista skapats i en formulärmall kan du tillämpa den på andra kontroller i formuläret genom att välja den i listan Indatatyp.

Obs!: Om du tar bort en fraslistsindatatyp som tillämpats på en kontroll kommer indatatypen även att tas bort från alla andra kontroller den tillämpats på, och dess definition raderas från formulärmallen.

Reguljärt uttryck

Ange ett indataområde som reguljära uttryck kan du ange ett reguljära uttryck som definierar ett eget mönster för begränsa eller biasing indata anges i kontrollen. Mer information om syntaxen för reguljära uttryck som används av Microsoft Office InfoPath 2007 indatatyper i Microsoft Tablet PC Software Development Kit (SDK).

Så här skapar du en inställning för reguljärt uttryck som indatatyp:

 1. Klicka på Anpassad i dialogrutan Indatatyp och klicka därefter på Ny.

 2. Skriv in namnet på inställningen för reguljärt uttryck som indatatyp i rutan Namn.

 3. I listan Typ klickar du på Reguljärt uttryck.

 4. Skriv in formeln för reguljärt uttryck i rutan Reguljärt uttryck .

När du skapat ett reguljärt uttryck i en formulärmall kan du tillämpa det på andra kontroller i formuläret genom att välja det i listan Indatatyp.

Obs!: Om du tar bort ett reguljärt uttryck som tillämpats på en kontroll tas indatatypen även bort från alla andra kontroller det tillämpats på, och dess definition raderas från fomrulärmallen.

Följande tabell visar några exempel på reguljära uttryck som du kan använda för att skapa anpassade inställningar för indatatyp.

Uttryck

Beskrivning

Matchningar

Icke-matchningar

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)

Matchar alla enstaka siffror från 1 till 9.

1
6
0

42
Ett

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|,|-)+

Matchar en eller flera enstaka siffror, kommatecken eller bindestreck. Detta är användbart för att begränsa indata till ett område eller en uppsättning med tal, t.ex. ett sidintervall för utskrift.

1
1-6
2,4,7
2-
6,9,135

,,,

Tre
7 till 9

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)-(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)-(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)

Ett amerikanskt personnummer. Personnumrets format är nnn-nnnnn.

123-45-6789

12-123-12
12-2-3456

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)-(A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|T|U|V|W|X|Y|Z)(A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|T|U|V|W|X|Y|Z)(A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|T|U|V|W|X|Y|Z)-(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)

Ett artikelnummer av följande format:
###-AAA-###
där # är valfri siffra från 0 till 9, och A en versal från A till Z.

123-ABC-456

12-AB-3456
123-456-789

s(!IS_ONECHAR)+p

Matchar alla ord som inleds med ett gement "s", innehåller ett eller flera tecken (enligt definition av indatatypen IS_ONECHAR) och avslutas med ett gement "p".

stopp
sopp
schlep
s234p

Stopp
sp

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×