Inbyggda SharePoint-grupper

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

SharePoint-standardgrupperna skapas automatiskt när du skapar en webbplatssamling. I standardgrupperna används standardbehörighetsnivåerna i SharePoint, även kallade SharePoint-roller, för att bevilja användare rättigheter och åtkomst. De behörighetsnivåer som dessa grupper har motsvarar gemensamma åtkomstnivåer som användarna behöver. De är en bra utgångspunkt när du ska lägga till användare på en SharePoint-webbplats.

Administratörer kan skapa fler grupper som passar bättre för verksamhetens behov. Observera att de beslut som du fattar när du utformar och skapar SharePoint-säkerhetsgrupperna påverkar webbplatsens och innehållets säkerhet.

Här finns länkar till information om att förstå och ställa in behörigheter för SharePoint.

I den här artikeln

Behörighetsnivåer för SharePoint-standardgrupper

Förslag på hur SharePoint-grupper

Särskilda SharePoint-grupper

Företagsadministratör grupperna och alla utom externa användare för Office 365-användare

Administratörer för webbplatssamlingar

SharePoint online-administratör

Behörighetsnivåer för SharePoint-standardgrupper

Med SharePoint-grupper kan du styra åtkomsten för grupper med användare i stället för varje enskild användare. SharePoint-grupper består vanligtvis av flera enskilda användare. De kan också bestå av Windows Active Directory-säkerhetsgrupper som (skapas i Office 365), eller en kombination av enskilda användare och säkerhetsgrupper.

Alla SharePoint-grupper har en behörighetsnivå. En behörighetsnivå är en samling enskilda behörigheter, t.ex Öppna, Visa, Redigera och Ta bort. Alla användare i gruppen får automatiskt gruppens behörighetsnivå. Användarna kan ordnas i olika grupper, beroende på organisationens komplexitet eller dina behov.

Varje webbplatsmall har en uppsättning associerade SharePoint-grupper. Du använder en webbplatsmall när du skapar en webbplats och då upprättas en uppsättning SharePoint-grupper automatiskt för webbplatsen i SharePoint. Vilka grupper som ingår beror på vilken typ av mall du väljer.

I följande tabell visas ett exempel med de grupper och behörighetsnivåer som skapas för en offentlig webbplats och en gruppwebbplats:

SharePoint-grupper

Standardbehörighetsnivå

Gäller för offentlig webbplats

Gäller för gruppwebbplatser

Godkännare

Godkänn

Ja

Nej

Designer

Design, Begränsad åtkomst

Ja

Nej

Hierarkihanterare

Hantera hierarki

Ja

Nej

Medlemmar på <webbplatsnamn>

Redigera

Ja

Ja

Ägare av <webbplatsnamn>

Fullständig behörighet

Ja

Ja

Besökare på <webbplatsnamn>

Läsa

Ja

Ja

Begränsade läsare

Begränsad läsning

Ja

Nej

Läsare av formatresurser

Begränsad åtkomst

Ja

Nej

Snabbdistributionsanvändare

Delta

Ja

Nej

Översättningshanterare

Begränsad åtkomst

Ja

Nej

Förslag på hur SharePoint-grupper kan användas

I följande tabell beskrivs de SharePoint-grupper som upprättas om du skapar webbplatsen utifrån en standardwebbplatsmall. Tabellen innehåller även förslag på hur de olika grupperna kan användas.

Gruppnamn

Behörighetsnivå

Använd den här gruppen för:

Godkännare

Godkänn

Medlemmar i den här gruppen kan redigera och godkänna sidor, listobjekt och dokument.

Designer

Design

Medlemmar i den här gruppen kan redigera listor, dokumentbibliotek och sidor på webbplatsen. Konstruktörer kan skapa huvudsidor och sidlayouter i galleriet för huvudsidor och ändra beteende och utseende på varje webbplats i webbplatssamlingen med hjälp av huvudsidor och CSS-filer.

Hierarkihanterare

Hantera hierarki

Medlemmar i den här gruppen kan skapa webbplatser, listor, listobjekt och dokument.

Ägare

Fullständig behörighet

Personer som måste kunna hantera webbplatsbehörigheter, inställningar och utseende.

Medlemmar

Redigera eller Delta

Personer som måste kunna redigera webbplatsinnehåll. Behörighetsnivån beror på vilken webbplatsmall som användes när webbplatsen skapades.

Besökare

Läsa

Personer som måste kunna visa webbplatsinnehåll, men inte redigera det

Begränsade läsare

Begränsad läsning

Personer som bör kunna visa sidor och dokument men inte versioner eller behörigheter.

Läsare av formatresurser

Begränsad läsning

Personer i den här gruppen har begränsad åtkomst till Formatbibliotek och Galleri för huvudsidor.

Snabbdistributionsanvändare

Delta

De här användarna kan schemalägga snabbdistributionsjobb (innehållsdistribution).

Läsare

Endast visa

De här användarna kan visa innehåll, men inte redigera eller hämta det.

Särskilda SharePoint-grupper

Särskilda SharePoint-grupper kan även användas för administrativa uppgifter på en högre nivå, till exempel administratörer för webbplatssamlingar som har fullständig behörighet till alla webbplatser i en viss webbplatssamling.

Företagsadministratör grupperna och alla utom externa användare för Office 365-användare

Grupperna Företagsadministratör och Alla utom externa användare innehåller administratörer och användare för Office 365. De ger Office 365-användare åtkomst till en SharePoint-webbplats.

Alla utom externa användare    När en användare har lagts till i Office 365 kan blir användaren automatiskt medlem i alla utom externa användare. Den här gruppen har en standardbehörighetsnivå av delta. När du ger behörighet till den här gruppen kan alla användare som läggs till i Office 365 visa, lägga till, uppdatera och ta bort objekt från listor och bibliotek (om du inte ändrar standardbehörighetsnivå för gruppen).

Företagsadministratörer    Gruppen Företagsadministratörer läggs till i listan över administratörer för webbplatssamlingen. Den här gruppen har en behörighetsnivå för fullständig behörighet.

Men du kan ändra gruppmedlemskap för Företagsadministratörer, är det viktigt att försiktig. Eftersom medlemmarna i gruppen Företagsadministratörer är globala administratörer i Office 365 och administratörer för webbplatssamlingen, ändra deras Gruppstatus kan ha oväntade händelser. Till exempel om du tar bort en företagsadministratör som en webbplatssamlingsadministratör gruppen Global administratör kan inte längre har fullständig behörighet.

Viktigt!: Ta inte bort någon av grupperna Företagsadministratörer eller Globala administratörer innan du har konfigurerat behörigheterna. Se till att de här användarna får den behörighetsnivå de behöver för att kunna utföra nödvändiga åtgärder. Om du inte kontrollerar att de får behörighetsnivåerna som krävs blir SharePoint-säkerhetskonfigurationen problematisk. Till exempel kan inte webbplatsadministratörer konfigurera åtkomst för grupper, utan måste då i stället bevilja åtkomst för en användare i taget.

Administratörer för webbplatssamlingar

SharePoint Online

Lokala SharePoint-installationer

Vem kan använda den här gruppen?

Ja

Ja

En SharePoint-webbplats kan ha primära och sekundära administratörer för webbplatssamlingar. Om du är administratör för webbplatssamlingar kan du utse fler samlingsadministratörer.

De här användarna är huvudkontakter för en hel webbplatssamling. Administratörer för webbplatssamlingar har fullständig behörighet till alla webbplatser i webbplatssamlingen och kan granska allt webbplatsinnehåll och få samtliga administrativa varningsmeddelanden.

I lokala SharePoint-installationer utser du en administratör för webbplatssamlingen när du installerar en webbplats.

I SharePoint Online får kontot som du använde när du konfigurerade SharePoint Online automatiskt status som administratör för webbplatssamlingen. Om du behöver lägga till fler administratörer för webbplatssamlingar i SharePoint Online kan en befintlig administratör för webbplatssamlingar eller en SharePoint Online-administratör göra det.

SharePoint Online-administratör

SharePoint Online

Lokala SharePoint-installationer

Vem kan använda den här gruppen?

Ja

Nej, som standard.

Kräver specialinstallation.

Om du använder SharePoint Online i Office 365-abonnemang utom Office 365 Small Business och Office 365 Small Business Premium finns även en SharePoint online-administratören. En global administratör för Office 365 har också behörighet att bläddra och använda administration innehavarwebbplatsen. En SharePoint online-administratören hanterar inställningar för alla webbplatssamlingar som är tillgängliga för SharePoint online-prenumeration.

SharePoint Online-administratören kan utföra följande uppgifter:

  • Konfigurera användarprofiler och formulärtjänster för InfoPath

  • Konfigurera sökparametrar

  • Konfigurera en säker lagringsplats och konnektivitetstjänster för företag

  • Skapa en termlagringsplats

  • Definiera ett system för hantering av arkivhandlingar

  • Övervaka kvoter

  • Aktivera och inaktivera möjligheten att bjuda in externa användare så att de kommer åt SharePoint Online-webbplatsen

  • Skapa, uppdatera och ta bort webbplatssamlingar

  • Utse primära och sekundära ägare till alla webbplatssamlingar som omfattas av verksamheten.

Om du använder SharePoint lokalt har du inte en SharePoint Online-administratör, eller en SharePoint Online-administratörswebbplats, efter en vanlig SharePoint-installation.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×