Inbäddade och länkade ljudfiler i en presentation

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I den här artikeln

Inbäddade jämfört med länkade ljud

Avgöra om ett ljud är länkat eller inbäddat

Öka eller minska storleken på det inbäddade ljudet

Ändra en inbäddad fil till en länkad fil

Inbäddade respektive länkade ljud

De viktigaste skillnaderna mellan inbäddade ljud (objekt) och länkade ljud är där de lagras och hur du uppdaterar dem när du sparar dem i din presentation. Inbäddade filer lagras i presentationen och länkade filer utanför presentationen. Dessutom ska länkade filer uppdateras när ändringar görs i deras källfilen, men inbäddade filer ändras inte om du ändrar deras källfilen. Tänk på att PowerPoint återspeglar uppdateringar till länkade filer endast om presentationen innehåller aktuella länkar till ljudet.

Om presentationen innehåller länkade filer, måste du kopiera de länkade filerna och presentationen om du planerar att framföra presentationen på en annan dator eller skicka den till någon i ett e-postmeddelande. Kopiera filerna i samma mapp som presentationen gör filerna tillgänglig för Microsoft Office PowerPoint 2007, så att PowerPoint hittar filerna när du vill spela upp dem. Om du använder det funktionen paketet för CD för att flytta dina filer uppdateras dina länkar automatiskt. Om du inte använder den här funktionen, måste du uppdatera alla länkar manuellt genom att lägga till eller ta bort ljudfilerna.

Länkade och inbäddade objekt i ett dokument

1 Ett inbäddat objekt

2 Ett länkat objekt

Bild Källfilen som innehåller det länkade objektet

Som standard bäddas endast WAV (ljud vågformsdata) ljudfiler under 100 kilobyte (KB) varje i storlek i presentationen. Alla andra typer av mediefiler och WAV-filer större än 100 KB länkas. Om du vill använda .wav ljudfilen ska lagras i presentationen kan du öka storleken på den inbäddade filen till maximalt 50 000 KB (50 MB). Dock höja denna gräns också ökar den totala storleken på presentationen och kan sänka dess prestanda.

Titta på följande tabell om du vill veta om du ska bädda in eller länka dina ljudfiler.

Filtyp

När den ska användas

Inbäddad fil

 • Dina filer är WAV-filer under 100 kB (den högsta rekommenderade storleken). Du kan bädda in WAV-filer upp till 50 MB, men din presentation blir då långsammare.

 • Du vill att alla ljudfiler ska innefattas i din presentation snarare än att länkas till den.

 • Du planerar inte att ändra källfilerna.

Länkad fil

 • Dina ljudfiler är minst 100 kB.

 • Du planerar att ändra källfilerna.

 • Du planerar att använda funktionen Paketera för CD för att paketera din presentation till en CD eller till en annan mapp eller dator.

Överst på sidan

Avgör om ett ljud är länkat eller inbäddat

 1. Klicka på ljudikonen Bild av ikon på bilden som du vill ta reda på länkat eller inbäddat status för i normalvyn.

 2. Klicka på Dialogruteikonen Bild av ikon under Ljud verktyg på fliken Alternativ i gruppen Ljudalternativ.

  Bild av fliken Alternativ under Ljudverktyg

 3. Under Information bredvid Arkiv ser du antingen [Innefattad i presentationen] (betyder att ljudet är inbäddat) eller sökvägen till ljudet (innebär att ljudet är länkat).

Överst på sidan

Öka eller minska storleken på inbäddat ljud

 1. Klicka på inbäddade ljudikonen Bild av ikon .

 2. Öka den maximala ljudfilsstorleken genom att ange en siffra i rutan Maxstorlek för ljudfiler (kB) i gruppen Ljudalternativ på fliken Alternativ under Ljudverktyg. Du kan öka till högst 50 MB eller minska till lägst 1 kB.

  Bild av fliken Alternativ under Ljudverktyg

Obs!: Ändringar i den här inställningen är inte retroaktiva. Ljudfiler som var länkade innan du ökade maxstorlek för ljudfiler storlek måste vara tas bort och sedan igen i presentationen om du vill att de ska bäddas in. På motsvarande sätt måste ljudfiler som var inbäddade innan du minskade maxstorlek för ljudfiler storlek vara tas bort och sedan igen i presentationen om du vill att de ska länkas.

Överst på sidan

Byt en inbäddad fil mot en länkad fil

Om du vill minska presentationsfilens storlek kan du ta bort de inbäddade ljuden och lägga in dem igen som länkade filer. För att göra detta sparar du en kopia av din presentation som en Webbsida för att få ljuden till en separat mapp, ta bort de inbäddade ljuden, kopiera eller flytta ljuden till samma mapp som din presentation. Lägg sedan till de länkade ljuden till din presentation.

Spara de inbäddade ljuden i en mapp

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , pekar du på Spara som och klicka sedan på PowerPoint 97-2003-Presentation.

 2. Ange ett namn på webbsidan i rutan Filnamn.

 3. Klicka på Webbsida i Spara som.

 4. Klicka på Spara.

  De inbäddade ljuden sparas i en separat mapp med samma namn som används för webbsidan ovan. När ljuden är i en separat mapp kan du kopiera eller flytta dem till samma mapp som din presentation.

Ta bort inbäddade ljud

 1. Klicka på den bild som innehåller ljudet som du vill ta bort i ursprungspresentationen i vyn Normal.

 2. Klicka på ljudikonen Bild av ikon och tryck sedan på DELETE.

För att ta bort flera ljud upprepar du den här processen för varje bild som innehåller ljudfiler som du vill ta bort.

Byt ut inbäddade ljud mot länkade ljud

Innan du lägger till ljud i presentationen igen, kopiera eller flytta ljuden i samma mapp som presentationen och kontrollera och AngeMax ljud filstorlek (KB) ska vara lägre än storleken på de ljud som du vill ska ingå i presentationen.

 1. Klicka på bilden som du vill lägga till ett ljud i.

 2. Klicka på den nedrullningsbara pilen under Ljud i gruppen Medieklipp på fliken Infoga och klicka sedan på Ljud från fil.

  Bild av fliken Infoga

 3. Sök rätt på mappen som innehåller de ljudfiler som du just tog bort och dubbelklicka sedan på filen som du vill lägga till.

Om du vill lägga till flera ljud upprepar du den här processen för varje bild som innehåller ljudfiler som du vill lägga till.

Tips: Om du vill köra en presentation som innehåller länkade filer på en annan dator, distribuera en presentation på en CD-skiva eller spara en presentation på en mapp eller ett nätverk, måste du kopiera presentationen och de länkade filerna. Att kopiera presentationen och eventuella stödfiler till en CD-skiva eller till en enda mapp eller nätverksresurs, klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , Publicera och klicka sedan på Paketera för CD. Paketera för CD uppdateras automatiskt alla länkar till filer du paketera med presentationen. När du paketera en presentation kan du också göra det spelas upp automatiskt.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×