Inaktivera eller skrivskydda en kontroll med hjälp av villkorsstyrd formatering

I Microsoft Office InfoPath kan du använda villkorsstyrd formatering för att ange olika formateringsalternativ för en kontroll utifrån villkor i formuläret. Den villkorsstyrda formateringen tillämpas om de angivna villkoren är uppfyllda när en användare fyller i ett formulär som baseras på formulärmallen.

Klicka på Infoga formel Bild av knapp .

I den här artikeln får du veta hur du använder villkorsstyrd formatering för att inaktivera eller ange en kontroll som skrivskyddad utifrån värdet för en annan kontroll i formulärmallen. Du kan till exempel säkerställa att användarna läser användaravtalet innan de klickar på knappen Skicka genom att använda villkorsstyrd formatering som inaktiverar knappen Skicka om användarna inte markerar kryssrutan som anger att de har läst användaravtalet. Du kan också se till att användare inte kan ändra ett tidigare svar på en enkätfråga genom att skrivskydda en textruta med villkorsstyrd formatering när användaren har angett information i en annan kontroll.

I den här artikeln

Innan du börjar

Kompatibilitetsfrågor

Inaktivera eller ange en kontroll som skrivskyddad

Innan du börjar

För att kunna utföra de här åtgärderna måste du ha minst två kontroller i formulärmallen – en kontroll som du vill inaktivera eller skrivskydda och en kontroll vars värde bestämmer status för den första kontrollen.

Överst på sidan

Kompatibilitetsfrågor

När du utformar en formulärmall i InfoPath kan du välja ett visst kompatibilitetsläge för att utforma en webbläsarkompatibel formulärmall. När en webbläsarkompatibel formulärmall publiceras på en server som kör InfoPath Forms Services och sedan webbläsaraktiveras, kan formulär som baseras på formulärmallen visas i en webbläsare. När du utformar en webbläsarkompatibel formulärmall är vissa kontroller inte tillgängliga i åtgärdsfönstret Kontroller eftersom de inte kan visas i en webbläsare.

Lista med kontroller som kan inaktiveras och skrivskyddas med hjälp av villkorsstyrd formatering

Följande tabell innehåller en lista med de kontroller i Office InfoPath 2007 som kan inaktiveras och skrivskyddas med villkorsstyrd formatering, samt information om huruvida kontrollerna är tillgängliga för webbläsarkompatibla formulärmallar.

Kontroll

Alternativ

Tillgänglig för webbläsarkompatibla formulärmallar?

Kryssruta

Inaktivera

Ja

Datumväljare

Skrivskyddad

Ja

Nedrullningsbar listruta

Inaktivera

Ja

Listruta

Inaktivera

Ja

Alternativknapp

Inaktivera

Ja

RTF-ruta

Skrivskyddad

Ja

Textruta

Skrivskyddad

Ja

Punktlista, numrerad lista eller oformaterad lista

Skrivskyddad

Nej

Kombinationsruta

Inaktivera

Nej

Bifogad fil

Inaktivera

Nej

Pennritning

Inaktivera

Nej

Flervalslistruta

Inaktivera

Nej

Bild

Inaktivera

Nej

Överst på sidan

Inaktivera eller ange en kontroll som skrivskyddad

 1. Klicka på den kontroll i formulärmallen du vill inaktivera eller skrivskydda.

 2. Klicka på Villkorsstyrd formateringFormat-menyn.

 3. Klicka på Lägg till i dialogrutan Villkorsstyrd formatering.

 4. Under Om det här villkoret är uppfyllt anger du villkoret du vill använda. Om du vill använda villkorsstyrd formatering på kontrollen du valde i steg 1 när ett visst värde anges i en annan kontroll i formulärmallen, väljer du den andra kontrollen i den första rutan och anger sedan värdet som bestämmer den villkorsstyrda formateringen för kontrollen du valde i steg 1.

 5. Under Ska den här formateringen användas gör du något av följande:

  • Om kontrollen kan inaktiveras klickar du på Inaktivera den här kontrollen.

  • Om kontrollen kan skrivskyddas klickar du på Skrivskyddad.

 6. Spara villkoret och gå tillbaka till formulärmallen genom att klicka på OK två gånger.

 7. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller trycker på CTRL+SKIFT+B.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×