Inaktivera Spåra ändringar

Om du vill ta bort alla spårade ändringar i ett dokument krävs två åtgärder: först inaktiverar du Spåra ändringar – sedan accepterar eller ignorerar du ändringarna i dokumentet. Då får du ett rensat dokument som du kan dela med andra.

Inaktivera Spåra ändringar

Du inaktiverar Spåra ändringar på samma sätt som du aktiverar funktionen:

Klicka på Granska > Spåra ändringar.

Alternativet Spåra ändringar markeras på fliken Granska.

Ta bort spårade ändringar

Nästa steg: rensa ut alla markeringar från dokumentet. Det enda sättet att göra detta är att godkänna eller avvisa alla ändringar samt ta bort alla kommentarer.

Viktigt!: Spårade ändringar visas när ett dokument öppnas. Om du väljer Ingen markering i listan med markeringsalternativ på fliken Granska genom att klicka på All markering > Ingen markering kan du se hur det slutgiltiga dokumentet kommer att se ut, men spårade ändringar döljs bara tillfälligt. Ändringarna tas inte bort och visas igen nästa gång dokumentet öppnas. Om du vill ta bort spårade ändringar permanent måste du acceptera eller avvisa dem.

Klicka på Granska > Nästa > Acceptera eller Ignorera.

Alternativen Acceptera och Avvisa markeras på fliken Granska.

Ändringen accepteras eller tas bort och du tas till nästa ändring. Om du vill acceptera alla ändringar på en gång klickar du på pilen under Acceptera och klickar sedan på Acceptera alla ändringar.

Ta bort kommentarer

Om du vill rensa dokumentet från kommentarer måste du ta bort dem.

Klicka först på kommentaren och sedan på Granska > Ta bort.

Alternativet Ta bort är markerat på fliken Granska.

Om du vill ta bort alla kommentarer på en gång klickar du på en kommentar. Gå sedan till fliken Granska. Klicka på pilen under Ta bort. Klicka på Ta bort alla kommentarer i dokumentet.

Tips: Innan du delar den slutgiltiga versionen av dokumentet bör du köra Dokumentkontroll. Med det här verktyget kontrolleras om det finns kvar spårade ändringar och kommentarer, dold text, namn i egenskaper och annan information i dokumentet som kan vara olämplig att dela med sig av till många andra. Du kör Dokumentkontroll genom att klicka på Arkiv > Info > Felsök > Kontrollera dokument.

Se även

Spåra ändringar i Word

Inaktivera Spåra ändringar

Du inaktiverar Spåra ändringar på samma sätt som du aktiverar funktionen:

Klicka på Granska > Spåra ändringar.

Spåra ändringar är inaktiverat på fliken Granska

Ta bort spårade ändringar

Nästa steg: rensa ut alla markeringar från dokumentet. Det enda sättet att göra detta är att godkänna eller avvisa alla ändringar samt ta bort alla kommentarer.

Viktigt!: Spårade ändringar visas när ett dokument öppnas. Om du väljer Ingen markering kan du se hur det slutgiltiga dokumentet kommer att se ut, men spårade ändringar döljs bara tillfälligt. Ändringarna tas inte bort och visas igen nästa gång dokumentet öppnas. Om du vill ta bort spårade ändringar permanent måste du acceptera eller ignorera dem.

Klicka på Granska > Nästa > Acceptera eller Ignorera.

Acceptera, Avvisa, och Nästa är markerade på fliken Granska

Ändringen accepteras eller tas bort och du tas till nästa ändring. Om du vill acceptera alla ändringar på en gång klickar du på pilen intill Acceptera och klickar sedan på Acceptera alla ändringar.

Ta bort kommentarer

Om du vill rensa dokumentet från kommentarer måste du ta bort dem.

Klicka först på kommentaren och sedan på Granska > Ta bort.

Ta bort kommentar är markerat på fliken Granska

Om du vill ta bort alla kommentarer på en gång klickar du på en kommentar. Gå sedan till fliken Granska. Klicka på pilen bredvid Ta bort. Klicka på Ta bort alla kommentarer i dokumentet.

Ta bort alla kommentarer i dokumentet är markerat på fliken Granska
Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×