Importera termuppsättningar

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan importera termuppsättningar till verktyget hantering av termlagringsplats i stället för att skapa termuppsättningar och termer manuellt. Det här kan spara tid, särskilt om det finns många termer.

Importen av en termuppsättning omfattar tre steg:

 1. Ladda ned en kopia av importfilen

 2. Fylla i importfilen genom att använda värdena för termuppsättningen

 3. Importera en termuppsättning

Öppna verktyget för hantering av termlagringsplats

Markera den SharePoint-miljö du använder och följ stegen nedan för att öppna verktyget för hantering av termlagringsplats.

 1. Klicka på Inställningar Knappen Inställningar i namnlisten i SharePoint 2016. på startsidan i SharePoint Server, och klicka sedan på Webbplatsinställningar.

  Klicka på Inställningar Knappen Inställningar i namnlisten i SharePoint 2016. webbplatsinnehåll i SharePoint Online, och klicka sedan på Webbplatsinställningar.

 2. Klicka på termen lagra management i gruppen Webbplatsadministration på sidan Webbplatsinställningar.

  Sikt store management-länken under Webbplatsinställningar

Du kan ladda ned en kopia av importfilen eller importera en uppsättning termer efter att du öppnat verktyget för hantering av termlagringsplatsen.

Ladda ned en kopia av importfilen

I verktyget för hantering av termlagringsplats kan du hämta en kopia av en CSV-fil (med kommaavgränsade värden), som du kan använda för att sammanställa termerna i termuppsättningen.

 1. Öppna verktyget för hantering av termlagringsplats.

 2. Markera rubriken för taxonomin i fönstret med trädvyn till vänster

 3. Klicka på Visa ett urval Importera fil på fliken Allmänt i egenskapsfönstret i avsnittet Exempelimport.

  Visa exempelimportfilen
 4. Klicka på Spara om du får dialogrutan Filhämtning och välj den plats där du vill spara filen. Vissa webbläsare hämtas automatiskt till en standardplats, till exempel har hämtats.

Fylla i importfilen genom att använda värdena för termuppsättningen

Varje importfilen kan innehålla en enda termuppsättning. Du kan ordna villkoren i en hierarki som är upp till sju nivåer. Om du vill importera flera termuppsättningar måste du skapa en fil för varje termuppsättning. Innan du fylla i importfilen bra att ni tänka ut hur du vill att gruppera organisationens metadata till termuppsättningar och termer. Mer information om hur du planerar innehållet i ditt termuppsättningar finns i Planera termer och termuppsättningar datauppsättningarna i SharePoint Server 2013.

Följ de här stegen för att fylla i importfilen:

 1. Öppna exempelimportfilen som du har hämtat i Excel eller ett kalkylblad visningsprogram. Som bör ha namnet ImportTermSet.csv.

 2. Studera filen för att bekanta dig med hierarkin i en termuppsättning.

 3. Ta bort alla rader i CSV utom först att skapa en mall om du vill lägga till termer och ange sedan villkoren information som du vill använda.

 4. Spara filen tillbaka som en CSV-fil.

Mer information om hur du planerar att importera termuppsättningar finns i Planera för att importera hanterade metadata. Mer detaljerad information om filformatet indata för termuppsättningar och hur du kan fylla i filen finns i filformatet för hanterade metadata indata.

Importera en termuppsättning

Du måste ha tilldelats till en administratör för termlagringsplats eller en gruppchef roll du vill importera termuppsättningar. Mer information om roller för hanterade metadata finns i tilldela roller och behörigheter för hantering av termuppsättningar.

 1. Öppna Hantering av termlagringsplats från Webbplatsinställningar.

  Termen store hantering av skärmen
 2. Leta upp den grupp som du vill importera termuppsättningen till genom att expandera grupperna i fönstret med trädvyn till vänster.

 3. Peka på gruppen, väljer du på pilen som visas och klicka på Importera termuppsättning.

  Importera termuppsättning nedrullningsbar lista
 4. I dialogrutan Importera termuppsättning väljer du Bläddra och leta upp importfilen som du har uppdaterat med termuppsättningsvärdena och väljer sedan Öppna.

  Termuppsättning webbläsarkompatibilitet dialogrutan
 5. Välj OK i dialogrutan Importera termuppsättning.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×