Importera och exportera affärsdata i Business Contact Manager 2007

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan använda guiden Import/export av affärsdata när du vill importera data till eller exportera data från Business Contact Manager för Outlook 2007.

Du kan importera och exportera affärsdata på alla giltiga lagringsenheter eller flyttbara media, till exempel på en annan dator, ett USB-minne, en CD-skiva, en diskett, en ZIP-enhet eller i företagets nätverk.

Vad vill du göra?

Importera data

Exportera data

Använd guiden för att uppdatera en befintlig databas med information från en annan databas

Överst på sidan

Importera data

Du kan importera följande typer av datafiler från andra program och använda dem i Business Contact Manager för Outlook:

Business Contact Manager för Outlook-data (.bcm)

Innehåller data från konton, affärskontakter, affärsmöjligheter, affärsprojekt och deras kommunikation historikdata från tidigare versioner av Business Contact Manager för Outlook.

När du importerar konton eller affärskontakter kan du välja om du vill importera alla poster, inklusive tillhörande kommunikationshistorik, eller endast vissa poster. När du importerar endast vissa konto- eller affärskontaktposter importeras inte de affärskontakter eller konton som är kopplade till dessa.

Business Contact Manager-anpassningar (.bcmx)

Innefattar anpassade data från användardefinierat fältvärden. Observera att det endast är databasägare eller administratören för den dator som databasen finns på, som kan importera egna fält.

Microsoft Office Outlook 2007 med Business Contact Manager List Marketing Builder-kontakter (.bcm)

Viktigt!: Tjänsten stängningsprinciper meddelande Microsoft kommer att ge den List Marketing Builder effektiva 1 maj 2009, men du kan fortsätta att använda tjänsten vis 1 maj 2009.

Om du vill importera dina affärskontakter till E-Mail Marketing Service, måste du logga in på tjänsten List Marketing Builder. Följ instruktionerna på sista sidan i guiden Importera affärsdata och exportera och importera filen till List Marketing Builder.

Obs!: Om du tidigare har importerat affärskontakter från listan Builder 1.0 (tidigare namn för List Marketing Builder) måste du först exportera sådana filer till ett .bcm filformat och importera dem till Business Contact Manager för Outlook.

Kommaavgränsade värden (.csv)

Innehåller data i formatet fil med kommaavgränsade värden (.csv) som är avgränsade med kommatecken, oavsett den listavgränsare som finns i operativsystemet Windows. Listavgränsare är hittas i Kontrollpanelen i nationella inställningar och språkinställningar, är ett sätt att importera data till Business Contact Manager för Outlook från program, till exempel Windows Live Mail på fliken Nationella inställningar formatering data i .csv-filformatet. Mer information om hur du importerar data från Windows Live Mail i Outlook finns i Importera e-postmeddelanden från Windows Live Mail.

Om du vill importera en lista över produkter och tjänster som finns i CSV-format använder du guiden Importera i produktartiklar och tjänster.

Om du vill kontrollera att kategorierna i den importerade listan matchar kategorierna i Business Contact Manager för Outlook klickar du på Lista över produktartiklar och tjänsterBusiness Contact Manager-menyn och kontrollerar vilka kategorier som används för närvarande.

Om du vill importera en lista över produkter och tjänster från din redovisningssystem, måste Business Contact Manager för Outlook och ditt redovisningssystem vara integrerad. Mer information om att inkludera produktartiklar och tjänster objekt från ditt redovisningssystem i Business Contact Manager för Outlook finns i om objekt i produktartiklar och tjänster i Business Contact Manager.

Access-databas (.mdb, .accdb)

Innefattar data i Microsoft Office Access-filformat.

Excel * arbetsbok (.xls, .xlsx)

Innefattar datafiler i Microsoft Office Excel-filformat (Office 2003 och senare).

Om du vill använda Office 2003 för att öppna dokument som skapats med hjälp av 2007 Office system-filformat, till exempel XSLX, hämta Microsoft Office Compatibility Pack för filformaten Word, Excel och PowerPoint 2007 från Microsofts webbplats.

Här får du information om vilka kolumnrubriker som ska användas i Excel*. Du kan även rådfråga andra genom att besöka diskussionsgruppen om Business Contact Manager för Outlook (microsoft.public.outlook.bcm).

Meddelanden: 

 • Minst en kolumn i Excel*-kalkylbladet ska innehålla en kolumnrubrik som Ort.

 • Kolumnrubrikraden måste vara den första raden i kalkylbladet. Vissa kolumnrubrikers värden kan lämnas tomma, till exempel Namn; <tom>; Adress; Ort.

 • Lägg inte in någon information ovanför kolumnrubrikraden.

 • Mappa kolumnrubrikerna så att det matchar etiketterna i Business Contact Manager-poster. Mer information om mappa fälten finns i Mappa fält i Business Contact Manager.

* Den fristående versionen av Microsoft Office Outlook 2007 med Business Contact Manager kan användas med Excel 2007 eller Excel 2003.

Outlook-kontakter (.pst)

Innefattar kontakter i Microsoft Office Outlook-filformat ( .pst)

Information om hur du kopierar eller flyttar en enskild kontakt till Business Contact Manager för Outlook finns i Kopiera eller flytta enskilda Outlook-kontakter till Business Contact Manager.

Obs!: Kontakterna i Outlook är inte desamma som dina affärskontakter. Om du importerar, kopierar eller flyttar en Outlook-kontakt till Business Contact Manager för Outlook skapas en separat, enskild post i Business Contact Manager för Outlook som inte synkroniseras med kontaktposten i Outlook. Om du ändrar en affärskontaktpost som skapats från en Outlook-kontakt, ändras inte den ursprungliga Outlook-kontakten och tvärt om.

Microsoft Sales Leads (.bcm)

Innefattar Microsoft Sales Leads-filer från tidigare versioner av Business Contact Manager för Outlook.

ACT! (DBF, .pad)

ACT! programmet måste redan installeras på din dator innan du börjar importera data från en ACT!-filformatet. Guiden Business Data Import / Export används dess konverteringsverktyg för att konvertera den här filtypen till Business Contact Manager-filformatet innan du importerar data.

Obs!: ACT! versioner innehåller ACT! 2007/9, ACT! 2006/8, ACT! 2005/7, ACT! 2003/6, ACT! 2000/5, ACT! 4. Ladda ned och installera Service Pack 1 för Office 2007 som innehåller stöd för att importera affärsdata från ACT! 2007/9 och förbättrat stöd för ACT! 2006/8. Fristående version av Microsoft Office Outlook 2007 med Business Contact Manager innehåller detta stöd. Engelsk version av Business Contact Manager för Outlook kan endast konvertera ACT! data som har skapats med hjälp av en USA version av ACT!.

QuickBooks (.iif)

Att det går importera en fil i formatet .iff från någon av versionerna QuickBooks. Guiden Business Data Import / Export används dess konverteringsverktyg för att konvertera den här filtypen till Business Contact Manager-filformatet innan du importerar data.

Andra typer av filer

Affärskontakter från program läser som Outlook Express kan importeras till Business Contact Manager för Outlook om kan du konvertera data till en kommatecken åtskiljda fil (.csv), du hjälpavsnittet för programmet som du vill importera data.

Importera en fil eller mapp med guiden Import/export av affärsdata

 1. Business Contact Manager-menyn pekar du på Databasverktyg och klickar sedan på Importera och exportera.

 2. Klicka på Importera en fil och klicka sedan på Nästa.

 3. Välj den typ av fil som du vill importera och klicka sedan på Nästa.

  Om du väljer ACT! (DBF. .pad) eller QuickBooks (.iif)-format:

  Obs!: ACT! versioner innehåller ACT! 2007/9, ACT! 2006/8, ACT! 2005/7, ACT! 2003/6, ACT! 2000/5, ACT! 4. Ladda ned och installera Service Pack 1 för Office 2007 som innehåller stöd för att importera affärsdata från ACT! 2007/9 och förbättrat stöd för ACT! 2006/8. Fristående version av Microsoft Office Outlook 2007 med Business Contact Manager innehåller detta stöd. Engelsk version av Business Contact Manager för Outlook kan endast konvertera ACT! data som har skapats med hjälp av en USA version av ACT!.
  Importera affärsdata från alla versioner av QuickBooks stöds.

  1. Klicka på Konvertera Data om du vill konvertera data till Business Contact Manager-filformatet. Det här verktyget fungerar som en guide som hjälper dig att importera dessa typer av filer.

  2. Klicka på Nästa i konverteringsverktyg Data.

  3. Markera det program som använts för att skapa den information du vill konvertera, och klicka på Nästa.

  4. Bläddra till den fil du vill konvertera och klicka på Nästa.

  5. Följ instruktionerna i datakonverteringsverktyget.

   Klicka på Hjälp på sidan om du behöver hjälp med en sida i guiden.

  6. När konverteringen av data är klar klickar du på Stäng för att avsluta konverteringsverktyget och gå tillbaka till guiden Import/export av affärsdata.

 4. Följ anvisningarna i guiden Import/export av affärsdata.

  Om du behöver mer information om en sida i guiden klickar du på Hjälp på den sidan.

Exportera data

Du kan exportera information från Business Contact Manager för Outlook och använda den i andra program genom att konvertera till något av följande format:

Business Contact Manager-data (.bcm)

Det kan innefatta konton, affärskontakter, affärsmöjligheter, affärsprojekt och tillhörande kommunikationshistorikdata från tidigare versioner av Business Contact Manager för Outlook.

Du kan exportera produktartiklar och tjänster i Business Contact Manager för Outlook tillsammans med konto eller affärskontakt poster i filformatet .bcm med hjälp av guiden Business Data Import / Export. Produktartiklar och tjänster kan inte exporteras till CSV-format och kan inte exporteras oberoende av konto eller affärskontakt poster.

Business Contact Manager-anpassningar (.bcmx)

Den här filtypen innefattar egna fält och data.

Kommaavgränsade värden (.csv)

Den här filtypen inkluderar data som har exporterats från Business Contact Manager för Outlook till CSV-formatet och avgränsas med kommatecken, oberoende av vilken listavgränsare som har angetts för Windows-operativsystemet. Listavgränsaren finns på Kontrollpanelen, i dialogrutan Nationella inställningar och språkinställningar på fliken Nationella inställningar.

Att går inte exportera data från produktartiklar och tjänster med hjälp av filformatet fil med kommaavgränsade värden (.csv). En lista över produktartiklar och tjänster kan importeras om den finns i CSV-format.

Tips: Exportera till Excel Om du vill exportera konton eller affärskontakter till Excel exporterar du affärsdata på följande sätt. I guiden Import/export av affärsdata klickar du på Kommaavgränsade värden (.csv). Den exporterade CSV-filen går att öppna i Excel.

Exportera affärsdata

 1. Business Contact Manager-menyn pekar du på Databasverktyg och klickar sedan på Importera och exportera.

 2. Klicka på Exportera en fil och klicka sedan på Nästa.

 3. Välj den typ av fil du vill exportera till och klicka sedan på Nästa.

  Du kan även ta med hela kommunikationshistoriken i exportfilen. I historiken ingår länkade konton, affärskontakter och e-postmeddelanden. Du anger även plats och namn på den fil du exporterar.

 4. Följ anvisningarna i guiden Import/export av affärsdata.

  Om du vill ha hjälp med att slutföra en sida i guiden klickar du på knappen Hjälp på den sidan.

  Information om hur du exporterar ett enstaka konto eller affärskontakt post finns i avsnittet Felsökning: importera och exportera affärsdata i Business Contact Manager .

Överst på sidan

Använda guiden för att uppdatera en befintlig databas med information från en annan databas

Du kan använda guiden Import/export av affärsdata om du vill uppdatera en befintlig databas med information från en annan Business Contact Manager-databas. Gör så här:

 1. Säkerhetskopiera den befintliga databasen. Data från en annan databas eller en källdatabas läggs till i din befintliga databas när du gör detta.

  Hur gör jag?

  1. Peka på DatabasverktygBusiness Contact Manager-menyn och klicka sedan på Hantera databas.

  2. Klicka på Säkerhetskopiera databasen på fliken Säkerhetskopiera/återställ.

   Mer information om hur du säkerhetskopiera databasen finns i Säkerhetskopiera Business Contact Manager-data. Som standard i Windows XP säkerhetskopia av databasen har sparats på: C:\Documents and Settings\< användarnamn >\My Documents\My Business\Backups. I Windows Vista säkerhetskopia av databasen har sparats på: C:\Users\< användarnamn >\Documents\My Business\Backups.

 2. Markera källdatabasen. Källdatabasen innehåller de affärsdata du vill importera till din befintliga databas.

  Hur gör jag?

  1. Peka på DatabasverktygBusiness Contact Manager-menyn.

  2. Klicka på Skapa eller välj en databas.

   Alternativet Välj en befintlig databas är markerat som standard.

  3. Ange plats (eller datornamn) för källdatabasen och klicka på Anslut.

   Obs!: Om källdatabasen lagras på en annan dator, måste databasen vara delad , innan du kan ansluta till den.

  4. Markera namnet på källdatabasen och klicka sedan på Nästa.

 3. Exportera källdatabasen.

  Hur gör jag?

  1. Business Contact Manager-menyn pekar du på Databasverktyg och klickar sedan på Importera och exportera.

  2. Klicka på Exportera en fil och klicka sedan på Nästa.

  3. Markera Business Contact Manager-data (.bcm) och klicka på Nästa.

  4. Markera Exportera allt eller de data du vill exportera och klicka på Nästa.

  5. Ange en plats för exportfilen och markera de alternativ du vill använda under Exportera historik och Exportera produkter.

  6. Följ instruktionerna på skärmen.

 4. När exporten är klar återställer du originaldatabasen.

  Hur gör jag?

  1. Peka på DatabasverktygBusiness Contact Manager-menyn och klicka sedan på Hantera databas.

  2. Klicka på Återställ databas på fliken Säkerhetskopiera/återställ och följ instruktionerna.

 5. Importera källdatabasen utan dubbletter.

  Hur gör jag?

  1. Business Contact Manager-menyn pekar du på Databasverktyg och klickar sedan på Importera och exportera.

  2. Klicka på Importera en fil och klicka sedan på Nästa.

  3. Markera Business Contact Manager-data (.bcm)

  4. Bläddra till den källfil du valde tidigare och markera Uppdatera dubbletter. Markera sedan om du vill ta med kommunikationshistorikposter eller anpassningar.

  Meddelanden: 

  • Det är inte säkert att det fungerar att importera eller exportera affärsdata till eller från olika regioner i världen eftersom vissa datastrukturer och datatyper inte kan konverteras.

  • Gör en säkerhetskopia av dina Business Contact Manager för Outlook-data innan du börjar att importera. Det går inte att ångra importprocessen på annat sätt än att dina importerade data tas bort manuellt.

  • Använd importverktyget i Lista över produktartiklar och tjänster när du vill importera produkter och tjänster.

  • Gör en säkerhetskopia av exportfilen innan du påbörjar exporten. Det går inte att ångra exportprocessen på annat sätt än att dina exporterade data tas bort manuellt.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×