Importera kontakter från en Outlook-adressbok

Access och Outlook är båda utmärkta program för hantering av dina personliga kontakter och affärskontakter. Därför kanske du vill importera kontaktdata från Outlook 2007 till Access 2007. Outlook-importfunktionen i Access 2007 kan dock inte importera data i Outlook 2007-filformat, och Outlook 2007 kan inte exportera data till en Access 2007-databas. Lyckligtvis är det enkelt att exportera Outlook-kontakter som en textfil och sedan importera den filen till Access 2007.

Mer information om den omvända proceduren (exportera kontakter från Access till Outlook) finns i artikeln Exportera kontakter till en adressbok i Outlook.

Importera eller länka till Outlook-kontakter med Exchange/Outlook-guiden

Importera kontakter med hjälp av en textfil

Importera kontakter med hjälp av mallen Kontakthanteringsdatabas

Importera eller länka till Outlook-kontakter med Exchange/Outlook-guiden

Du kan använda Exchange/Outlook-guiden för att importera eller länka till Outlook-kontaktdata. Om du importerar data skapar Access en kopia av Outlook-data och placerar den i en Access-tabell. Ändringar av data som görs i något av programmen påverkar inte data i det andra programmet. Om du använder länkningsalternativet däremot behåller Access en länk till Outlook-data. Ändringar av data som görs i Access visas i Outlook och vice versa.

 1. I gruppen Importera på fliken Externa data klickar du på Mer och klickar sedan på Outlook-mapp.

 2. I dialogrutan Hämta externa Data - Outlook-mapp väljer du det alternativ du vill använda och klickar sedan på OK.

 3. I dialogrutan Exchange/Outlook-guide väljer du den mapp eller adressbok som innehåller önskade kontakter och klickar sedan på Nästa.

  Importera Exchange-/Outlook-guide

  1. Expandera den översta Postlåda-mappen.

  2. Välj den mapp som innehåller de kontakter som du vill importera till Access.

 4. Följ instruktionerna på återstående sidor i guiden.

När du har slutfört guiden importerar Access eller länkar till de kontaktdata du angav.

Överst på sidan

Importera kontakter med hjälp av en textfil

Om du har problem med att använda guiden (t.ex. om guiden inte importerar ett fält du behöver) kan du exportera kontakterna från Outlook som en textfil och sedan importera textfilen till Access.

Steg 1: Exportera Outlook-kontakter till en textfil

Utför följande steg i Outlook 2007:

 1. Klicka på Import och ExportArkiv-menyn.

 2. Välj Exportera till en fil och klicka sedan på Nästa.

 3. Välj Tabbavgränsade värden (Windows) och klicka på Nästa.

 4. Välj den kontaktmapp du vill exportera till Access och klicka sedan på Nästa.

 5. Skriv ett namn på filen med filnamnstillägget .txt.

  Obs!: Som standard sparar Access filen i standarddokumentmappen. Om du vill spara filen på en annan plats klickar du på Bläddra och bläddrar sedan till den mapp där du vill spara filen.

 6. Klicka på Slutför på nästa sida i guiden.

Outlook exporterar innehållet i den valda mappen till en textfil.

Steg 2: Importera kontaktdata till Access

 1. Öppna den Access-databas som data ska importeras till.

 2. Klicka på Textfil i gruppen Importera på fliken Externa data.

 3. I dialogrutan Hämta externa Data – textfil klickar du på Bläddra.

 4. Markera filen som du skapade i föregående procedur och klicka sedan på Öppna.

 5. Välj Importera källdata till en ny tabell i den aktuella databasen och klicka sedan på OK.

 6. I Guiden Textimport väljer du Avgränsad och klickar sedan på Nästa.

 7. På nästa sida i guiden ser du till att ange alternativen i enlighet med följande tabell:

Alternativ

Värde

Välj den avgränsare som avgränsar fälten

Flik

Första raden innehåller fältnamn

Vald (markerad)

Textavgränsare

" (dubbla citattecken)

 1. Följ instruktionerna på återstående sidor i guiden.

  När guiden har slutförts importeras textfilen till Access.

Överst på sidan

Importera kontakter med hjälp av mallen Kontakthanteringsdatabas

Access 2007-mallen Kontakthanteringsdatabas har ett "Lägg till från Outlook"-kommando snabbt importerar Outlook-kontaktinformation till Access. Mer information finns på nedladdningssidan för mallen Kontakthanteringsdatabas. Mallen har en introduktionsvideo som visar hur du använder kommandot Lägg till från Outlook.

När du lägger till Outlook-kontakter i mallen Kontakthanteringsdatabas kan du importera eller länka till i mallens kontakttabell från en annan Access-databas. Mer information finns i artikeln Importera eller länka data till en annan Access-databas.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×