Importera information till Outlook för Mac 2011

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan importera e-postmeddelanden, kontakter och andra Objekt till Outlook från andra program, t.ex. Outlook för Windows och Entourage.

Obs!: Om dina meddelanden lagras på en e-postserver (t.ex. för ett Microsoft Exchange-konto, POP eller IMAP-konto), kan du konfigurera dessa konton i Outlook och sedan ladda ned meddelanden i stället för att importera dem.

Gör något av följande:

Importera en Outlook-datafil (.pst eller .olm)

Du kan importera en Outlook för Windows-datafil (.pst) eller en Outlook for Mac-datafil (.olm). Dessa datafiler kan innehålla stora mängder data av flera objekttyper. Outlook-datafiler används ofta som ett arkiv eller för att överföra data mellan datorer.

 1. Klicka på ImporteraArkiv-menyn i Outlook för Mac.

 2. Klicka på Outlook-datafil och sedan på högerpilen.

 3. Välj en datafiltyp och klicka sedan på högerpilen.

 4. Sök efter datafilen på datorn och klicka sedan på Importera.

 5. Klicka på Klar när importen är klar.

  De importerade objekten visas i navigeringsfönster under På den här datorn.

  Obs!: Outlook för Mac kan bara importera Unicode-baserade .pst-filer som är standardformatet för personliga mappfiler för Outlook (för Windows) 2003 och senare versioner. ANSI-formaterade .pst-filer, även kallade personliga mappfiler för Outlook 97-2002, var standardformat för personliga mappar för att spara data i Outlook för Windows i versionerna 97-2002. Det här filformatet kan inte importeras till Outlook för Mac. Om du har en äldre version av en ANSI-formaterad .pst-fil, finns det ingen automatiserad procedur om du vill konvertera filen till ett nyare filformat. Du kan emellertid skapa en ny Outlook-datafil (.pst) i Microsoft Outlook för Windows 2003 eller senare, och sedan importera objekt från den gamla filen till den nya filen. Sedan kan du importera den nya .pst-filen till Outlook för Mac. Mer information om hur du skapar .pst-filer och importerar objekt finns i hjälpen för din version av Outlook för Windows.

Importera Entourage-information från ett arkiv eller en tidigare version

Du kan importera information som exempelvis e-postmeddelanden, kontakter och händelser från Entourage 2004, Entourage 2008 eller Entourage 2008 Web Services Edition. Du kan också importera från ett Entourage-arkiv, som har filnamnstillägget .rge.

 1. Klicka på ImporteraArkiv-menyn i Outlook för Mac.

 2. Klicka på Entourage-information från ett arkiv eller tidigare version, klicka på högerpilen och följ sedan instruktionerna.

  Meddelanden: 

  • Om du har använt ett Microsoft Exchange-konto med Entourage laddas alla objekt i Exchange-kontot ned från Exchange-servern när importen är klar. Eventuella regler eller scheman relaterade till Exchange-kontot måste konfigureras om i Outlook.

  • Om du importerar objekt från Entourage 2004 eller Entourage 2008, importeras inte kategoriinformation för objekt i ett Exchange-konto till Outlook. Men med Entourage 2008, Web Services Edition, laddas kategoriinformation ned från Exchange-servern.

  • Projektcenter ingår inte i Outlook. Om du använde Projektcenter i Entourage och sedan importera Entourage-information till Outlook konverteras Projektcenter associationer till kategorier. Till exempel om du har lagt till Objekt i ett projekt som har med titeln ”uppsats” i Entourage tilldelas dessa objekt en kategori som kallas ”uppsats” i Outlook.

  • Anpassade vyer, sökinställningar och information om händelserestid från Entourage importeras inte till Outlook. Outlook-händelser innehåller inte någon information om restid.

Importera kontakter från en textfil

Outlook kan importera kontakter som sparats i en särskild typ av textfil, som ibland kallas en CSV-fil. En CSV-fil innehåller objekt som separeras av semikolon eller tabbtecken. Många e-posttjänster och e-postprogram kan exportera kontaktinformation till textfiler. Mer information om hur du exporterar kontakter till en textfil finns i hjälpen för din e-posttjänst eller programmet för kontakter.

 1. I e-posttjänsten eller programmet som du vill exportera från, exporterar du kontakterna som en textfil och sparar sedan textfilen på din Mac.

  Obs!: Om du exporterar kontakter som har ett anteckningsfält kan du förhindra problem genom att ta bort stycketecken från anteckningarna.

 2. Klicka på ImporteraArkiv-menyn i Outlook för Mac.

 3. Klicka på Kontakter eller meddelanden från en textfil och sedan på högerpilen.

 4. Klicka på Importera kontakter från en tabb- eller kommaavgränsad textfil och sedan på högerpilen.

 5. Leta reda på den textfil du vill importera och klicka sedan på Importera.

  På skärmen Importera kontakter visar rutan Mappade fält de fält som kunde matchas i Outlook. I den vänstra kolumnen i rutan Mappade fält visas de fält som är tillgängliga i Outlook. I den högra kolumnen i rutan visas fälten i den importerade textfilen.

 6. Dra fält från rutan Omappade fält till den högra kolumnen i rutan Mappade fält. Dra till exempel fältet "Företagstelefonnummer" till den högra kolumnen i rutan Mappade fält bredvid fältet "Telefon, arbete 1".

  Du kan även dra fält inom den högra kolumnen i rutan Mappade fält.

 7. För att visa andra kontaktposter och kontrollera att data mappas korrekt klickar du på Nästa eller Föregående.

  Tips: För att förhindra dataförlust kan du markera kryssrutan Importera omappade fält till "Anteckningar".

 8. När du är klar med att mappa fälten klickar du på Importera.

Importera kontakter från Apple-adressboken

Du kan exportera kontakter från Apple-adressboken som en vCard och sedan dra visitkortsfilen till Outlook för att importera dina kontakter.

Tips: Som ett alternativ till att importera kontakter från Apple-adressboken kan du aktivera synkroniseringstjänster för dina Outlook-kontakter. Om du aktiverar synkroniseringstjänster synkroniseras dina Outlook-kontakter med Apple-adressboken, MobileMe och andra program eller enheter som du konfigurerar i Apple iSync.

 1. I Apple-adressboken markerar du de kontakter som du vill exportera och drar sedan markeringen till skrivbordet.

  Kontakterna sparas som en visitkortsfil som innehåller alla kontakter.

 2. Klicka på kontakter Knapp för att visa kontakter i Outlook för Mac, längst ned i navigeringsfönster. 

 3. Dra visitkortsfilen från skrivbordet till Kontakter objektlista.

  Obs!: Kontaktgrupper i Apple-adressboken konverteras till kategorier i Outlook.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×