Importera, exportera eller ta bort ett certifikat för en kontakt

Om du har en persons certifikat i Outlook kan du skicka krypterade meddelanden till den personen.

Gör något av följande:

Importera ett certifikat

 1. Längst ned i navigeringsfönster klickar du på Kontakter Knapp för att visa kontakter .

 2. Öppna kontakten och klicka sedan på fliken Certifikat.

 3. Klicka på Lägg till , leta rätt på certifikatet och klicka sedan på Öppna.

  Obs!: Du kan ställa in standardcertifikat för en kontakt genom att markera certifikatet, klicka på Popup-menyn Åtgärd och sedan klicka på Ange som standard.

Exportera ett certifikat

Certifikat kan exporteras i tre format: DER-kodad X. 509-, PEM (Base-64-kodad X. 509) och PKCS #7. DER-kodat X.509-format är vanligast, men du kan fråga vilket format din mottagare använder.

 1. Längst ned i navigeringsfönster klickar du på Kontakter Knapp för att visa kontakter .

 2. Öppna kontakten och klicka sedan på fliken Certifikat.

 3. Välj ett certifikat, klicka på Popup-menyn Åtgärd och klicka sedan på Exportera.

  Ange formatet på certifikatet genom att göra ett val på menyn Format.

Ta bort ett certifikat

 1. Längst ned i navigeringsfönster klickar du på Kontakter Knapp för att visa kontakter .

 2. Öppna kontakten och klicka sedan på fliken Certifikat.

 3. Markera certifikatet och klicka sedan på Ta bort .

Se även

Lägga till en avsändares certifikat i adressboken

Skicka ett digitalt signerat eller krypterat meddelande

Om digital signering, kryptering och smartkort

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×