Importera en Access 2.0-databas till en Access 2007-fil

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om du använder en databas i Access 2.0-format (MDB-format) kan du importera tabeller, frågor och makron från databasen till en Microsoft Office Access 2007-databas (ACCDB).

Om du vill importera formulär, rapporter eller moduler till Office Access 2007 måste du först konvertera databasen i en tidigare version av Access innan du öppnar den i Access 2007 och konverterar den till Access 2007-format.

Avsnitten i den här artikeln innehåller information om hur du gör detta.

Vad vill du göra?

Öppna en Access 2.0-databas i Access 2007

Importera data från en Access 2.0-databas

Konvertera en Access 2.0-databas med hjälp av Access 2003, Access 2002 och Access 2000

Öppna en Access 2.0-databas i Access 2007

När du öppnar en Access 2.0-databas i Access 2007 visas olika uppmaningar som, om du följer dem, avslutas med meddelandet Den här databasen har sparats i Microsoft Access 2.0-format.

Dialogruta

Du kan importera tabeller, frågor och makron till en Office Access 2007-databas (.accdb). Om du vill importera formulär, rapporter eller moduler till en Access 2007 databas, först konvertera databasen genom att använda en tidigare version av Access, och sedan öppna den konverterade databasen med hjälp av Access 2007 och sedan konvertera databasen till en Access 2007-databas. Se avsnittet Konvertera en Access 2.0-databas med hjälp av Access 2003, Access 2002 eller Access 2000 för mer information.

Överst på sidan

Importera data från en Access 2.0-databas

När du importerar objekt från en annan databas skapas kopior av de objekt som du importerar i måldatabasen. Källan ändras inte. Om du vill importera data från en Access 2.0-databas öppnar du först databasen som du vill importera informationen till och använder sedan kommandona på fliken Externa data för att bland annat starta guiden Importera.

Obs!: Du kan importera tabeller, frågor och makron från en Access 2.0-databas till en Office Access 2007-databas (.accdb). Om du vill importera formulär, rapporter och moduler, konvertera databasen genom att använda en tidigare version av Access, öppnar du den konverterade databasen med Access 2007 och sedan konvertera databasen till en Access 2007-databas. Se avsnittet Konvertera en Access 2.0-databas med hjälp av Access 2003, Access 2002 eller Access 2000 för mer information.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Öppna.

 2. Markera den databas i dialogrutan Öppna som du vill importera tabeller, frågor eller makron till och öppna den.

 3. Åtkomst på fliken Externa Data i gruppen Importera. Bild av knapp

  Obs!: Fliken Externa data är bara tillgänglig om en databas är öppen.

 4. Skriv namnet på källdatabasen i textrutan Filnamn i guiden Hämta externa data eller klicka på Bläddra så att dialogrutan Öppna visas och välj eller skriv namnet på källdatabasen där.

 5. Klicka på Importera tabeller, frågor, formulär, rapporter, makron och moduler till den aktuella databasen och klicka på OK.

 6. Klicka på flikarna i dialogrutan Importera objekt och välj önskade objekt. Kom ihåg att du endast kan importera tabeller, frågor och makron från en Access 2.0-databas.

  Dialogrutan Importera objekt

  Om du vill avmarkera ett objekt som har markerats för import, klickar du på objektet igen.

 7. Klicka på Alternativ om du vill ange fler inställningar.

  I följande tabell beskrivs hur varje alternativ inverkar på resultatet av åtgärden.

Element

Beskrivning

Kryssrutan Relationer

Importerar relationer mellan de markerade tabellerna.

Kryssrutan Menyer och verktygsfält

Importerar alla anpassade menyer och verktygsfält som finns i källdatabasen. Menyerna och verktygsfälten visas på fliken Tillägg.

Kryssrutan Import-/exportspecifikationer

Importerar alla sparade import- och exportspecifikationer som finns i källdatabasen.

Kryssrutan Grupper i navigeringsfönstret

Importerar alla anpassade grupper från navigeringsfönstret som finns i källdatabasen.

Knappen Definition och data

Importerar strukturer och data från alla markerade tabeller.

Knappen Endast definition

Importerar endast fälten i de markerade tabellerna. Källposterna importeras inte.

Knappen Som frågor

Importerar markerade frågor som frågor. Glöm inte att importera alla de underliggande tabellerna tillsammans med frågorna.

Knappen Som tabeller

Importerar frågor som tabeller. I det här fallet behöver du inte importera underliggande tabeller.

 1. Klicka på OK för att slutföra åtgärden.

  Informationen kopieras och felmeddelanden visas om problem uppstår. När informationen har importerats kan du på den sista sidan i guiden spara information om åtgärden som en importspecifikation som du kan använda i framtiden. Nästa avsnitt innehåller information om hur du sparar en importspecifikation.

Spara importspecifikationen

Du kan spara information om åtgärden som en importspecifikation så att du kan upprepa åtgärden vid ett senare tillfälle utan att behöva ange all information på nytt i guiden. Du kan dessutom skapa en uppgift i Microsoft Office Outlook 2007 som påminner dig om att köra importspecifikationen. Office Outlook 2007-uppgiften innehåller också en knapp som du kan använda när du vill köra åtgärden utan att öppna Access-databasen. Om du vill kunna använda den här funktionen måste du installera och konfigurera Office Outlook 2007 på din dator.

 1. Markera kryssrutan Spara importsteg att spara information om åtgärden.

 2. Skriv namnet på importspecifikationen i rutan Spara som. Ange eventuellt en beskrivning i rutan Beskrivning.

 3. Markera kryssrutan Skapa Outlook-uppgift om du vill utföra åtgärden med jämna mellanrum, till exempel varje vecka eller månad.

  Då skapas en uppgift i Office Outlook 2007 så att du kan köra specifikationen.

 4. Klicka på Spara import.

  Om du inte markerade kryssrutan Skapa Outlook-uppgift sparas importspecifikationen i Access och objekten som du angav importeras. Du kan nu kontrollera att de importerade tabellerna och övriga objekt har importerats på rätt sätt.

Om du har markerat kryssrutan Skapa Outlook-uppgift och Outlook är installerat och konfigurerat på datorn, startar Outlook. Använd den här proceduren för att slutföra stegen som följer.

Obs!: Om Outlook inte är installerat visas ett felmeddelande. Om Outlook inte är konfigurerat på rätt sätt, öppnas startguiden i Outlook. Konfigurera Outlook genom att följa anvisningarna i guiden.

 1. Granska och ändra inställningarna för uppgiften i Outlook, t.ex. Förfallodatum och Påminnelse.

  Om du vill att uppgiften ska återkomma klickar du på Återkommande. Bilden visar schemaläggaren med några vanliga inställningar.

  Schemaläggaren i Outlook

  Information om hur du schemalägger Outlook-uppgifter finns i artikeln schemalägga en import- eller exportåtgärd.

 2. Klicka på Spara och stäng.

  Om du vill köra specifikationen vid ett senare tillfälle Öppna uppgift i Outlook och klicka sedan på Kör Import Bild av knapp på fliken aktivitet i gruppen Microsoft Office Access.

 3. Kontrollera att alla data och objekt har kopierats genom att granska de importerade tabellerna och objekten i Access.

Överst på sidan

Konvertera en Access 2.0-databas med hjälp av Access 2003, Access 2002 eller Access 2000

Du kan konvertera en Access 2.0-databas till filformatet Access 2000 eller Access 2002–2003 med hjälp av en av Access-versionerna i följande tabell, förutsatt att du har köpt den angivna versionen av Access och installerat den på din dator. Beroende på vilken av Access-versionerna du använder har Access 2.0-konverteraren antingen redan installerats eller så måste du hämta den på Microsoft Office Online.

Version

Access 2.0-konverterare

Microsoft Office Access 2003

Hämta och installera Access 2.0-konverteraren för Access 2003. Klicka på länken i avsnittet Se även i den här artikeln eller, om länken inte är tillgänglig, sök efter konverteraren på Microsoft Download Center.

Microsoft Access 2002

Ingår i produkten.

Microsoft Access 2000

Ingår i produkten.

Du måste konvertera Access 2.0-filen till MDB-formatet i Access 2000 eller Access 2002–2003. Sedan kan du använda Access 2007 för att konvertera resultatfilen till Access 2007-format. Gör på följande sätt utifrån aktuell Access-version:

Microsoft Office Access 2003   

 1. Hämta och installera Access 2.0-konverteraren för Access 2003.

 2. Starta Access 2003.

 3. Klicka på ÖppnaArkiv-menyn och sedan på filnamnet för den Access 2.0-databas som du vill konvertera.

  Dialogrutan Konvertera/öppna databas visas.

 4. Välj Konvertera databas och klicka på OK.

 5. Ange ett namn för den nya filen i dialogrutan Konvertera till och klicka sedan på Spara.

  Ett meddelande kan visas som informerar dig om att du kanske inte kan använda den konverterade databasen i tidigare versioner av Access. Klicka på OK om meddelandet visas.

  Filen sparas i filformatet Access 2000 eller Access 2002–2003.

 6. Starta Access 2007.

 7. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Öppna.

 8. Markera den konverterade databasen i dialogrutan Öppna och öppna den.

 9. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på Konvertera.

 10. Ange ett filnamn för Access 2007-filen i dialogrutan Spara som, eller acceptera det föreslagna filnamnet, och klicka på Spara.

  Filen sparas i filformatet Access 2007.

Microsoft Access 2002 eller Access 2000   

 1. Starta Access 2002 eller Access 2000.

 2. Klicka på ÖppnaArkiv-menyn och sedan på filnamnet för den Access 2.0-databas som du vill konvertera.

  Dialogrutan Konvertera/öppna databas visas.

 3. Välj Konvertera databas och klicka på OK.

 4. Ange ett namn för den nya filen i dialogrutan Konvertera till och klicka sedan på Spara.

  Ett meddelande kan visas som informerar dig om att du kanske inte kan använda den konverterade databasen i tidigare versioner av Access. Klicka på OK om meddelandet visas.

  Filen sparas i det filformat som du har angett – det vill säga Access 2002 eller Access 2000.

 5. Starta Access 2007.

 6. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Öppna.

 7. Markera den konverterade databasen i dialogrutan Öppna och öppna den.

 8. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på Konvertera.

 9. Ange ett filnamn för Access 2007-filen i dialogrutan Spara som, eller acceptera det föreslagna filnamnet, och klicka på Spara.

  Filen sparas i filformatet Access 2007.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×