Importera eller exportera en uppsättning regler

När du importerar regel läggs de till i slutet av den befintliga regellistan. Du kan bara importera en uppsättning regler i taget. När du exporterar regler sparas de i en fil med filnamnstillägget .rwz.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Hantera regler och aviseringar.

 3. Klicka på Alternativ.

 4. Gör något av följande:

  • Importera regler   

   1. Klicka på Importera regler.

   2. Markera de regler som du vill importera.

    Om du vill importera en fil som innehåller andra regler än dem i guiden Regler och aviseringar, till exempel regler som är kompatibla med tidigare versioner av Microsoft Outlook, klickar du på filtypen i listan Filformat.

   3. Klicka på Öppna.

  • Exportera regler   

   1. Klicka på Exportera regler.

   2. Markera den mapp som du vill spara regelfilerna i, och skriv sedan ett namn för regeluppsättningen som du vill exportera i rutan Filnamn.

   3. Om du vill exportera en fil som bara innehåller regler som är kompatibla med en tidigare version av Microsoft Outlook markerar du något av följande i listan Filformat:

    • Outlook 2002-kompatibla Regelguiden-regler

    • Outlook 2000-kompatibla Regelguiden-regler

    • Outlook 98-kompatibla Regelguiden-regler

   4. Klicka på Spara.

    Tips    Du kan skapa en säkerhetskopia av reglerna genom att följa samma anvisningar som när du exporterar regler.

Överst på sidan

Gäller för: Outlook 2013Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk