Importera e-post, kontakter och kalender från en Outlook .pst-fil

Baserat på feedback från kunder uppdaterades denna artikel den 15 april 2016.

Kontrollera först att du använder en skrivbordsversion av Outlook – 2007, 2010, 2013 eller 2016. Titta på bilden nedan för att kontrollera att du använder en av de skrivbordsversionerna av Outlook.

Så här ser menyfliksområdet ut i Outlook 2016.

Titta nu på Outlook på din dator:

 • Om menyfliksområdet har alternativet Arkiv längst upp till vänster använder du en skrivbordsversion av Outlook och då kan du fortsätta! Läs en av procedurerna nedan.

 • Om menyfliksområdet inte har alternativet Arkiv längst upp till vänster läser du Vilken version av Outlook har jag? där du ser vilken version av Outlook du har och hittar rätt importanvisningar. Alternativt skaffar du dig skrivbordsversionen av Outlook.

Välj i följande lista med importanvisningar. Läs anvisningarna för att exportera e-postdata från Outlook om du vill skapa en PST-fil.

Om du har en Office 365-postlåda kan du använda Outlook 2007, 2010, 2013 eller 2016 för att flytta alla e-postmeddelanden, kontakter och kalenderobjekt från ett e-postkonto till Office 365-postlådan. Så här skaffar du Outlook för skrivbordet

Så här ser en Office 365-postlåda ut i Outlook på webben. Outlook på webben skiljer sig från Outlook på skrivbordet.

Hur menyfliksområdet ser ut i Outlook på webben.

När du får Outlook för skrivbordet kan du utföra de här stegen:

 1. Lägg till ditt ”käll-e-postkonto” i Outlook för skrivbordet. Vänta lite på att alla e-postmeddelanden och kontakter ska visas.

 2. Lägg till ditt Office 365-e-postkonto i Outlook på skrivbordet.

  När du lägger till ditt Office 365-e-postkonto i Outlook på skrivbordet synkroniseras Outlook automatiskt med ditt Office 365-konto. Sedan ser du innehållet i Office 365-postlådan i Outlook på skrivbordet.

 3. I exportanvisningarna väljer du sedan att exportera din e-post från källkontot till en PST-fil.

  Om du till exempel har Outlook 2010 på skrivbordet väljer du "Outlook 2010: Exportera Outlook-objekt till en PST-fil".

 4. Välj bland den här artikelns anvisningar för import (nedan) om du vill importera din e-post till Office 365.

  Om du till exempel har Outlook 2016 på skrivbordet väljer du "Outlook 2013 och Outlook 2016: Importera Outlook-objekt från en PST-fil".

  Eftersom Outlook synkroniseras med ditt Office 365-e-postkonto hamnar din e-post direkt i Office 365-e-postkontot när du importerar e-post med hjälp av de här anvisningarna.

De här instruktionerna förutsätter att du redan har exporterat e-post, kontakter och kalender från en annan förekomst av Outlook och vill nu importera dem till Outlook 2013, Outlook 2016 eller Office 365-postlådan.

 1. Välj Arkiv längst upp i menyfliksområdet i Outlook 2013 eller 2016.

  Så här ser menyfliksområdet ut i Outlook 2016.
 2. Välj Öppna och exportera > Importera/exportera. Guiden startas.

  Välj Öppna och exportera, och välj sedan Importera/exportera.

 3. Välj Importera från ett annat program eller en fil och klicka på Nästa.

  Import-/exportguiden

 4. Välj Outlook-datafil (.pst) och klicka på Nästa.

 5. Bläddra till PST-filen som du vill importera. Välj du hur du vill hantera e-postmeddelanden och kontakter under Alternativ och välj sedan Nästa.

  Välj den PST-fil som du vill importera.

 6. Om Outlook-datafilen (.pst) har tilldelats ett lösenord anger du ange lösenordet och klickar på OK.

 7. Om du importerar innehållet i PST-filen till Office 365-postlådan väljer du den postlådan här.

  Om du INTE importerar till Office 365-postlådan, väljer du Importera objekt till den aktuella mappen. Då importeras data till mappen som för tillfället är markerad.

  Välj Office 365-postlåda här för att importera e-post, kontakter och kalender till den.

 8. Välj Slutför. Outlook börjar importera innehållet i PST-filen direkt. Det är klart när förloppsrutan stängs.

  Om du importerar PST-filen till Office 365-postlådan kan det hända att du får ett meddelande om försök att ansluta till Office 365. Det här händer om Internetanslutningen stängs tillfälligt, även om det bara sker under ett kort ögonblick. När Internetanslutningen har återställts fortsätter Outlook importera PST-filen.

Tips:  Om du bara vill hämta ett par e-postmeddelanden eller kontakter från en Outlook-datafil (.pst) kan du öppna Outlook-datafilen och sedan dra e-postmeddelandena och kontakterna i PST-filen till dina befintliga Outlook-mappar i navigeringsfönster.

Om du tror att PST-filen är skadad läser du Reparera Outlook-datafiler (.pst och .ost).

Hade du nytta av den här informationen? Lämna gärna en kommentar.

De här instruktionerna förutsätter att du redan har exporterat e-post, kontakter och kalender från en annan förekomst av Outlook och vill nu importera dem till Outlook 2010 eller Office 365-postlådan.

 1. Välj fliken Arkiv längst upp i menyfliksområdet i Outlook.

  Klicka på fliken Arkiv i Outlook 2010.

 2. Välj Öppna > Importera. Guiden startas.

  Välj Öppna och sedan Importera.

 3. Klicka på Importera från ett annat program eller en fil i Import-/exportguiden och klicka sedan på Nästa.

  Välj Importera från ett annat program eller en fil.

 4. Välj Outlook-datafil (.pst) och klicka sedan på Nästa.

  Välj PST-import

 5. Välj Bläddra, välj den PST-fil som du vill importera och välj Nästa.

  Meddelanden:  Om du vill att den importerade informationen ska ersätta dubbletter som redan finns i Outlook väljer du det alternativet under Alternativ. Annars väljer du Importera inte dubbletter.

  Välj den PST-fil som du vill importera

 6. Om Outlook-datafilen (.pst) har tilldelats ett lösenord anger du lösenordet och klickar på OK.

 7. Ange importalternativen. Välj Filtrera om du bara vill importera vissa e-postmeddelanden. Välj fliken Fler alternativ om du bara vill importera lästa eller olästa e-postmeddelanden.

  Oftast behöver du inte ändra standardinställningarna. Den översta mappen, vanligtvis Personliga mappar, Outlook-datafil eller din e-postadress, väljs automatiskt.

  Välj Filtrera om du bara vill importera vissa e-postmeddelanden.

 8. Inkludera undermappar är markerat som standard. Alla mappar under den valda mappen importeras.

 9. Välj något av målalternativen:

  • Importera objekt till den aktuella mappen - data importeras till mapp som för tillfället är markerad.

  • Importera objekt till samma mapp i: - data importeras till målmappen som har samma namn som källmappen, t.ex, från Inkorgen till Inkorgen. Om en mapp inte finns i Outlook skapas den.

 10. Välj Slutför. Outlook börjar importera dina data direkt. Importen är klar när förloppsrutan stängs.

Tips:  Om du bara vill hämta ett par e-postmeddelanden eller kontakter från en Outlook-datafil (.pst) kan du öppna Outlook-datafilen och sedan dra e-postmeddelandena och kontakterna i PST-filen till dina befintliga Outlook-mappar i navigeringsfönster.

Om du tror att PST-filen är skadad läser du Reparera Outlook-datafiler (.pst och .ost).

Hade du nytta av den här informationen? Lämna gärna en kommentar.

De här instruktionerna förutsätter att du redan har exporterat Outlook 2007-objekten som en säkerhetskopiefil och vill nu återställa dem. Det gäller också om du vill importera dem till Office 365-postlådan.

 1. Välj Arkiv längst upp i menyfliksområdet i Outlook 2007.

  Välj fliken Arkiv i Outlook 2007.

 2. Välj Importera och exportera. Guiden startas.

  Välj Importera och exportera.

 3. I Import-/exportguiden klickar du på Importera från ett annat program eller en fil och klickar sedan på Nästa.

 4. Klicka på Personlig mappfil (.pst), och klicka sedan på Nästa.

 5. Klicka på Bläddra och välj vilken fil du vill importera.

  Obs!: Under Alternativ rekommenderar vi att du klickar på Importera inte dubbletter såvida du inte vill att den importerade informationen ska ersätta eller duplicera objekt som redan finns i Outlook.

 6. Klicka på Nästa.

 7. Om den personliga mappfilen (.pst) har tilldelats ett lösenord anger du lösenordet och klickar på OK.

 8. Ange alternativen för importen av objekten. Vanligtvis behöver du inte ändra standardinställningarna.

  • Den översta mappen, vanligtvis Personliga mappar eller din e-postadress, väljs automatiskt.

  • Inkludera undermappar är markerat som standard. Alla mappar under den valda mappen importeras.

 9. Välj något av målalternativen:

  • Importera objekt till den aktuella mappen - data importeras till mapp som för tillfället är markerad.

  • Importera objekt till samma mapp i: - data importeras till målmappen som har samma namn som källmappen, t.ex, från Inkorgen till Inkorgen. Om en mapp inte finns i Outlook skapas den.

 10. Klicka på Slutför.

Tips: Om du bara vill hämta ett fåtal objekt från en personlig mappfil (.pst) kan du öppna den personliga mappfilen (.pst) och sedan dra e-postmeddelandena och kontakterna från mapparna i den personliga mappfilen till dina befintliga Outlook-mappar i navigeringsfönster.

Hade du nytta av den här informationen? Lämna gärna en kommentar.

Hej, jag heter Jakob. Jag arbetar med artiklar om att importera och exportera från Outlook, och svarar på dina frågor. Författarens anmärkning: När du anger en kommentar längst ned på sidan som beskriver importproblemet du upplever försöker jag återskapa felet i min miljö och lägger sedan till lösningen här. Nedan hittar du svar på några problem som kunder har stött på.

 1. Hur importerar jag en Outlook-PST-fil till e-postprogrammet i Windows 10? Se svaret på fråga 4 här nedanför.

 2. Kan jag importera PST-filen med säkerhetskopia av 2010 till Outlook 2013? Ja. Det kan du.

 3. Jag kan inte hitta en PST-fil för min Hotmail-adress och har sökt på *.pst. Jag hittade andra PST-filer, men inte den. Jag förutsätter att du har lagt till din Hotmail-adress till skrivbordsversionen av Outlook och att du exporterat allt från Hotmail-kontot när du skapade PST-filen. Om du inte hittar PST-filen gör du om exporten och skapar en ny. Du kan exportera data från dina konton till PST-filer hundratals gånger (jag har själv gjort det). När följande dialogruta visas noterar du namnet och platsen för PST-filen så att du kan hitta den.

  I den här dialogrutan anger du namn och plats för .pst-filen.

 4. Jag vill importera min PST-fil till Windows E-post. Går det? Windows E-post är ett enkelt verktyg som du kan använda till att läsa och skicka e-post. Outlook för skrivbordet är också ett verktyg för att läsa och skicka e-post, men det är mycket kraftfullare. I båda de här verktygen kan du läsa och skicka e-post från de e-postkonton du ansluter till dem. Du kan till exempel ansluta ett Gmail-konto till Windows E-post och Outlook för skrivbordet samtidigt.

  Det går endast att flytta e-postmeddelanden, kontakter och kalendrar från ett e-postkonto till ett annat i Outlook för skrivbordet. Vi antar att du lägger till två e-postkonton i Outlook för skrivbordet: Jakobsol77@gmail.com och Rob@contoso.com. Vänta lite på att alla e-postmeddelanden och kontakter ska visas. Exportera sedan alla e-postmeddelanden från Jakobsol77@gmail.com och importera dem till Rob@contoso.com. Lägg slutligen till Rob@contoso.com i Windows E-post så att alla dina e-postmeddelanden även visas där. Förstår du?

 5. Hur importerar man e-postmeddelanden från andra program som Gmail? Specifik information om hur du importerar från ett Gmail-konto till ett annat e-postkonto finns i dessa anvisningar och videoklipp. Så här gör du i Outlook för skrivbordet om du vill importera e-postmeddelanden från ett e-postkonto (till exempel från Yahoo Mail) till ett annat e-postkonto, till exempel Office 365:

  1. Lägg till båda e-postkontona i Outlook, till exempel jakobsol77@yahoo.com och jakobsol78@contoso.com (i det här exemplet är det här Office 365-e-postkontot).

  2. Vänta lite på att alla dina e-postmeddelanden och kontakter ska visas. Beroende på hur mycket data du har kan det ta lång tid.

  3. Exportera din e-post från jakobsol77@yahoo.com.

  4. Importera PST-filen till jakobsol78@contoso.com.

 6. Felmeddelande: "Du har inte behörighet att komma åt filen." - om du sparade PST-filen på en CD-ROM-skiva visas det här meddelandet. Kopiera PST-filen till datorn, ett USB-minne eller en annan plats. Högerklicka sedan på PST-filen, välj Egenskaper och klicka för att avmarkera kryssrutan Skrivskyddad. Prova att importera PST-filen. Mer information finns i den här KB-artikeln:

  Den här typen av fel kan också uppstå om du har växlat från att logga in på datorn med ett lokalt konto till ett Microsoft-konto samtidigt som PST-filen användes. Så här åtgärdar du problemet: Högerklicka på PST-filen, välj Egenskaper > Säkerhet > Redigera > välj ditt Microsoft-konto och välj Fullständig behörighet. Starta om Outlook nu.

 7. Jag återställde mina kontakter från PST-filens säkerhetskopia. Finns de återställda kontakterna i Outlooks OST-fil eller i PST-filen som har fått ett senare datum? Jag tror att dina återställda kontakter finns på båda platserna: i den offline-lagrade cachefilen (OST) och i PST-filen som har fått ett senare datum. När du importerade dina kontakter från PST-filens säkerhetskopia skapades en kopia av dina kontakter och de hamnade i den avsedda kontaktfilen. Om du vill kan du ta bort PST-filens säkerhetskopia eller byta namn på den.

 8. Jag vill veta hur jag får tillbaka mina gamla Outlook-undermappar. Se svaret på frågan nedan. Kör exporten igen och se till att du markerar Inkludera undermappar.

 9. Min e-postmeddelanden har importerats men inte mina kontakter och kalenderobjekt. Hur åtgärdar jag det? Troligtvis har kontakterna och kalendern inte exporterats till PST-filen. Prova att exportera din information till en annan PST-fil. När följande dialogruta visas ser du till att markera Inkludera undermappar. Då exporteras även kontakterna och kalendern.

  Välj det e-postkonto som du vill exportera.

 10. Felmeddelandet "Det går inte att ha samma käll- och målmapp för den här åtgärden" - kör importprocessen igen för att lösa problemet. När följande dialogruta visas väljer du Importera objekt till den aktuella mappen.

  Välj "Importera objekt till den aktuella mappen"

 11. Felmeddelandet "Det går inte att avsluta åtgärden eftersom den inte stöds av tjänsten" - postlådan som du försöker importera till måste vara konfigurerad som en IMAP-postlåda. Det är ofta fallet med Outlook.com-konton. Så här konfigurerar du ett konto för att använda IMAP:

  • Börja med att ta bort ditt e-postkonto från Outlook på skrivbordet. Om du har mer än ett konto i Outlook 2010 kan du till exempel högerklicka på det markerade kontot och välja Ta bort så tas det bort från Outlook. Om det är det enda kontot som finns i Outlook för närvarande väljer du Arkiv > Kontoinställningar > Kontoinställningar > Ta bort.

  • Lägg tillbaka kontot i Outlook på skrivbordet, men den här gången ska du konfigurera det som ett IMAP-konto:

   1. Välj Arkiv längst upp i Outlook på skrivbordet.

    Klicka på fliken Arkiv i Outlook 2010.

   2. Välj Lägg till konto.

   3. Skriv ett namn för kontot (exempel: Jakob), e-postadressen (exempel: jakob77@outlook.com) och lösenordet som du använder för att logga in till ditt e-postkonto på webbplatsen. Välj Konfigurera serverinställningar eller ytterligare servertyper manuellt. Välj Nästa.

    Välj Konfigurera serverinställningar eller ytterligare servertyper manuellt.

   4. Välj Internetbaserad e-post.

    Välj Internetbaserad e-post

   5. Ange dessa inställningar:

    • Kontotyp: IMAP

    • Server för inkommande e-post: imap-mail.outlook.com

    • Server för utgående e-post (SMTP): smtp-mail.outlook.com

    • Användarnamn: ditt_alias@outlook.com (eller vad din e-postadress nu är).

    • Lösenord: Skriv lösenordet som du använder för att logga in till din e-post, till exempel på webbplatsen Outlook.com. Om tvåstegsautentisering är aktiverat skaffar du ett applösenord.

    • Välj Fler inställningar.

    Ange inställningarna som visas i bilden.

   6. Välj fliken Utgående Server och välj Servern för utgående e-post kräver autentisering.

    Välj Servern för utgående e-post kräver autentisering.

   7. Välj fliken Avancerat och ange dessa inställningar:

    • Inkommande server (IMAP): 993

    • Använd följande typ av krypterad anslutning: SSL

    • Utgående server (SMTP): 587

    • Använd följande typ av krypterad anslutning: TLS

    Ange avancerade e-postinställningar.

   8. Välj OK.

   9. Välj Nästa för att testa dina inställningar. Obs! Den vanligaste orsaken till att anslutningen inte fungerar är ett stavfel i e-postadressen eller lösenordet. Tyvärr förklarar inte felmeddelandet som visas i Outlook att det är det här som är problemet. Om anslutningen inte fungerar kontrollerar du att du inte skrivit fel.

Du bör nu kunna importera PST-filen till e-postkontot.

PST-filer skapas när du exporterar eller säkerhetskopierar e-post, kontakter och kalender till en PST-fil för Outlook. Vid följande tillfällen ska du exportera/importera en PST-fil:

 • Du vill flytta e-post från ett e-postkonto till ett annat e-postkonto.

  Vi säger till exempel att du har ett gammalt Yahoo-e-postkonto, jakobsol77@yahoo.com. Nu vill du flytta din e-post till ett nytt Office 365-e-postkonto, jakobsol78@contoso.com.

  Med Outlook på skrivbordet kan du lägga till båda kontona i Outlook. Vänta en tag innan alla e-postmeddelanden visas (om du har många kan det ta lång tid). Använd Outlook till att exportera e-post från Yahoo-kontot till en PST-fil. Importera sedan PST-filen till ditt Office 365-konto.

 • Du byter från en dator till en annan: Du flyttar din e-post från en dator med Outlook till en annan dator med Outlook.

  Anta till exempel att Outlook 2007 är installerat på den gamla datorn och du just har fått en ny dator med Outlook 2016. Exportera dina e-postdata från Outlook 2007 och importera dem i Outlook 2016 (enligt anvisningarna i den här artikeln).

 • Du byter från PC till Mac: När du till exempel flyttar din e-post från Outlook på en PC och importerar i Outlook 2016 för Mac.

 • Om du bara vill flytta eller säkerhetskopiera dina kontakter (e-postadresser), behöver du inte exportera/importera en PST-fil. Läs istället Exportera kontakter från Outlook. Där får du veta hur du exporterar (vilket egentligen innebär att du kopierar) dina kontakter till en CSV-fil och hur du sedan kan importera dem i Outlook, Gmail eller hos en annan e-postleverantör.

 • Om du bara vill hämta några få e-postmeddelanden eller kontakter från en PST-fil öppnar du PST-filen och drar e-postmeddelandena till de aktuella Outlook-mapparna. När du är klar kan du stänga PST-filen igen.

PST-filer skapas när du exporterar eller säkerhetskopierar e-post, kontakter och kalender till en PST-fil för Outlook. I Outlook görs en kopia av din e-post i PST-filen.

 • När e-postmeddelanden exporteras till en PST-fil i Outlook innehåller den alla bifogade filer. När du importerar en PST-fil ser du därför dina bifogade filer.

 • Outlook exporterar inte metadata såsom meddelanderegler, spärrade avsändare samt mappegenskaper (vyer, behörigheter och inställningar för automatisk arkivering). Därför importeras de heller inte.

 • När information för e-post, kontakter och kalender exporteras till en PST-fil i Outlook skapas en kopia av informationen. Ingenting tas bort från Outlook. Du kommer fortfarande se och ha åtkomst till din e-post, dina kontakter och din kalender i Outlook.

Andra avsnitt om att importera till Outlook

Lämna en kommentar

Hade du nytta av den här informationen? I så fall får du gärna meddela oss längst ned i det här avsnittet. Om du tvärtom fortfarande har problem med att importera din e-post, kontakter och kalender från en PST-fil vill vi gärna höra om problemet och vilken version av Outlook du använder. Vi använder din feedback för att dubbelkolla våra steg, och försöker även att ge lösningar på problem som du stöter på.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×