Importera data till en Access-databas

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Som du säkert vet har data en tendens att uppträda i många olika format och filer och på många olika ställen. Det här gör det svårt att använda informationen i praktiken. Om du har dina data i ett kalkylblad, en SharePoint-lista eller i något annat format, kan du importera dem till en Access-databas med några få steg så att du kan få bättre ”access” till uppgifterna.

Importera till en Access-app

På sidan Lägg till tabeller (det första du ser när du skapar en ny app) kan du importera data från Excel-kalkylblad, ODBC-datakällor, text- och CSV-filer, SharePoint-listor eller andra Access-databaser.

Alternativ för befintlig datakälla på sidan Lägg till Tabeller.

Om du redan har börjat med en app öppnar du den i Access (klicka på Inställningar > Anpassa i Access) och klickar sedan på Start > Tabell.

När du har kommit till sidan Lägg till tabeller klickar du på den typ av datakälla du vill importera nästan längst ned på sidan, och följer sedan instruktionerna i guiden Hämta externa data.

Meddelanden: 

  • Obs! När du importerar data till en app skapas alltid en ny tabell med förvalda list- och databladsvyer.

  • Du kan inte lägga till data i befintliga tabeller med hjälp av Importguiden i ett program. Du kan däremot importera data i en ny tabell och sedan göra något av följande:

    • Använda databladsvyer och kopiera och klistra in data i måltabell.

    • Använda åtgärden SkapaPost i ett datamakro och lägga till importerade data i måltabellen.

Tips: Knyt ihop data genom att skapa uppslag mellan nya och befintliga tabeller. Så länge en tabells standardvy inte har ändrats från originalet lägger Access till rätt kontroller för "relaterade data" så att du kan börja använda data.

Importera till en skrivbordsdatabas

Till en lokal Access-databasfil kan du importera fler typer av filer än till en app. Om du har en fil som du inte kan importera direkt till en app kanske du kan importera den till en skrivbordsdatabas först, och sedan importera den databasen i appen.

Med skrivbordsdatabaser kan du också lägga till externa data i en befintlig tabell, en funktion som inte finns i appar.

Så här importerar du data till en skrivbordsdatabas:

  1. Klicka på den typ av fil som ska importeras på fliken Externa data i gruppen Importera och länka.

    Gruppen Importera och länka på fliken Externa data i en lokal databas.

  2. Följ anvisningarna i guiden Hämta externa data.

Åtgärder för externa som är tillgängliga i appar och skrivbordsdatabaser

Den här tabellen kan du använda som snabbreferens om du vill veta vilka typer av filer som kan importeras eller länkas till Access-appar och skrivbordsdatabaser.

Access-appar kan importera ...

Access-appar kan länka till ...

Skrivbordsdatabaser kan importera ...

Skrivbordsdatabaser kan länka till ...

Microsoft Excel

Grön punkt

Grön punkt

Grön punkt
(skrivskyddat)

Microsoft Access

Grön punkt

Grön punkt

Grön punkt

ODBC-databaser som SQL Server

Grön punkt

Grön punkt

Grön punkt

Textfiler eller filer med kommaavgränsade värden (CSV-filer)

Grön punkt

Grön punkt

Grön punkt
(endast lägga till nya poster)

SharePoint-lista

Grön punkt

Grön punkt
(skrivskyddad)

Grön punkt

Grön punkt

XML

Grön punkt

Datatjänster

Grön punkt

Grön punkt
(skrivskyddat)

HTML-dokument

Grön punkt

Grön punkt

Outlook-mapp

Grön punkt

Grön punkt

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×