Importera data från en Access-databas till en Access-webbprogram

Importera data från en Access-databas till en Access-webbprogram

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Den här artikeln visar hur du kan överföra data från en Access-skrivbordsdatabas till ett Access-webbprogram så att du kan dela dessa data med vänner och kolleger i en webbläsare.

Inte använder en Access-webbprogrammet? Letar du efter information om hur du importerar data till en Access-databas? I så fall kan se Importera eller länka till data i en annan Access-databas.

Viktigt    Microsoft rekommenderar inte längre att du skapar och använder Access-webbprogram i SharePoint. Alternativt kan du överväga att använda Microsoft PowerApps för att skapa kodlösa företagslösningar för webben och mobila enheter.

Importera data till en Access-webbprogram

Innan du börjar bör du tänka på följande:

 • I Access importeras inte tabellförhållanden, beräknade kolumner, valideringsregler, standardvärden, fält för bifogade filer, OLE-objektfält och vissa andra tidigare datatyper till webbprogrammet.

 • I Access bevaras uppslag så om du har relaterade tabeller kontrollerar du att relationerna är upprättade med uppslagsfält innan du importerar tabellerna till webbprogrammet.

När du är klar med förberedelserna genomför du importen så här:

 1. Om du redan har startat ett Access-webbprogram öppnar du den i Access (i webbläsaren klickar du på Inställningar > Anpassa i Access ), klicka på Start > tabell.

 2. Om sidan Lägg till tabeller inte visas klickar du på Start > Tabell.

 3. På sidan Lägg till tabeller (det första som du ser när du skapar ett nytt anpassat program) kan du importera data från andra Access-databaser, Excel-arbetsböcker, ODBC-datakällor, Text/CSV-filer och SharePoint-listor.

  Alternativ för befintlig datakälla på sidan Lägg till Tabeller.

 4. Under Skapa en tabell från en befintlig datakälla klickar du på Access.

  Skapa en tabell från en befintlig datakälla.

  Obs!: Om du vill importera från andra datakällor förutom Access klickar du på alternativet lämpliga datakällor och gå igenom stegen i guiden.

 5. Dialogrutan Hämta externa Data - Access-databas öppnas.

 6. Klicka på Bläddra, Välj Access-databas du importerar från och klicka på Öppna i dialogrutan Hämta externa Data - Access-databas.

 7. Dialogrutan Importera objekt öppnas.

  Markera objekt som ska importeras i dialogrutan Importera objekt

  Obs!: Du kan bara importera tabeller från en Access-databas till en Access-webbprogram. Du kan inte importera andra objekttyp.

 8. Markera de tabeller du vill importera i dialogrutan Importera objekt på fliken tabeller.

  Om du vill avbryta ett markerat objekt, klickar du på objektet igen.

 9. Klicka på OK att starta importen.

  Importerar data och visas felmeddelanden om det uppstår problem i Access.

 10. I Access visas nya tabeller alltid till vänster på skärmen och för varje tabell skapas en standardvy. Vid den här tidpunkten är det bäst att klicka på Start > Starta program. I webbläsaren klickar du på de nya tabellerna och vyerna, och kontrollerar att de visas korrekt. Om du vill ändra i standardvyerna stänger du webbläsaren och anpassar webbprogrammet i Access.

Meddelanden: 

 • Importera data till en Access-webbprogrammet alltid skapas en ny tabell med förvalda List-och datablad.

 • Du kan inte lägga till data i befintliga tabeller med hjälp av Importguiden i ett program. Du kan däremot importera data i en ny tabell och sedan göra något av följande:

  • Använda databladsvyer och kopiera och klistra in data i måltabell.

  • Använda åtgärden SkapaPost i ett datamakro och lägga till importerade data i måltabellen.

Tips: Knyt ihop data genom att skapa uppslag mellan nya och befintliga tabeller. Så länge en tabells standardvy inte har ändrats från originalet lägger Access till rätt kontroller för "relaterade data" så att du kan börja använda data.

Externa åtgärder som är tillgängliga i Access-webbprogram och -skrivbordsdatabaser

Den här tabellen får du en Snabbreferens i vilka typer av filer kan du importera eller länka till Access-webbprogram och skrivbordsdatabaser.

Access-webbprogram kan importera...

Access-webbprogram kan länka till...

Skrivbordsdatabaser kan importera...

Skrivbordsdatabaser kan länka till...

Microsoft Excel

Grön punkt

Grön punkt

Grön punkt
(skrivskyddad)

Microsoft Access

Grön punkt

Grön punkt

Grön punkt

ODBC-databaser som SQL Server

Grön punkt

Grön punkt

Grön punkt

Textfiler eller filer med kommaavgränsade värden (CSV-filer)

Grön punkt

Grön punkt

Grön punkt
(Lägg till nya poster)

SharePoint-lista

Grön punkt

Grön punkt
(skrivskyddad)

Grön punkt

Grön punkt

XML

Grön punkt

Datatjänster

Grön punkt

Grön punkt
(skrivskyddad)

HTML-dokument

Grön punkt

Grön punkt

Outlook-mapp

Grön punkt

Grön punkt

Om du vill veta hur du importerar data till en Access-databas finns i Importera eller länka till data i en annan Access-databas.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×