Office
Logga in
Vägen till ett framgångsrikt Yammer-nätverk

Identifiera rätt användningsfall

Avgörande för en lyckad lansering av Yammer är att identifiera det bästa användningsfallet som kan få ditt Yammer-nätverk att rivstarta. Det omfattar följande tre steg i lanseringsplanen för Yammer:

  • Steg två    Undersök de sex främsta användningsfallen som Microsoft har identifierat.

  • Steg tre    Samla rätt personer.

  • Steg fyra    Sätt din vision på papper.

Steg två: undersök de sex främsta användningsfallen

Här är de sex användningsfallen, med tillhörande förklaring. Använd de här som underlag för diskussion med intressenterna och till att fatta rätt beslut.

ANVÄNDNINGSFALL

MÅL OCH BESKRIVNING

Intern kommunikation

Förbättra effektiviteten i företagets kommunikationsstrategi genom att koppla samman anställda med chefer, grupper och feedback.

I internkommunikationen används ofta nyhetsbrev, intranät och e-post för att kommunicera med anställda, men det handlar primärt om envägskommunikation. Genom att använda Yammer kan du använda tvåvägskommunikation för att förstärka kommunikationen men även för att få feedback och göra de anställda mer engagerade.

Distansarbete och mobil personal

Identifiera och lös problem med kundupplevelsen genom att ge frontlinjepersonalen en effektiv metod för kommunikation med huvudkontoret och stödteam.

Med Yammer får du ett lätt kommunikationsverktyg som finns för flera olika mobila enheter. Frontlinjepersonalen är ofta först med att flagga problemen som huvudkontoret kan lösa. De här anställda kan enkelt dela sina unika kunskaper med alla andra.

Personalavdelning

Minska kostnader och inledande utbildningscykler för nya medarbetare genom att skapa en särskild grupp med de introduktionsresurser som behövs, och ge de nya tillgång till ämnesexperter i organisationen.

Yammer kan hjälpa till att snabbt introducera ny personal genom en särskild Yammer-grupp som kan: tillhandahålla alla resurser och allt material till nya medarbetare, vara en plats där frågor kan ställas, skapa en känsla av tillhörighet och vara en informationskälla för hela organisationen.

Produktinnovationsteam

Gynnar innovation genom att koppla samman personal, idéer och information oavsett tidszon, geografi och hierarkier.

Yammer är ett mycket kraftfullt verktyg när det gäller att dela information mellan olika platser. Exempelvis kan tekniker i Brasilien brainstorma med tekniker i England eller Arizona och skapa givande konversationer på Yammer. Och lika viktig: de här konversationerna bevaras i sitt sammanhang och det underlättar för nya tekniker som snabbt vill uppdatera sig om ett projekt.

Försäljning

Maximera ett säljteams effektivitet med bättre koll på konton, direktåtkomst till experter och förbättrad information när du är på resande fot.

Säljarna kan dela information om olika konton och konkurrenter. De här realtidskonversationerna gör säljstyrkan effektivare.

IT

Få en snabbare väg till fler slutanvändare genom att dela tips för nya produkter.

Du kan skapa en Yammer-grupp för en ny produkt du lanserar, till exempel Skype för företag. En Skype för företag-grupp en är plats där anställda kan ställa frågor om produkten och få lite hjälp. Ett användbart svar på en fråga blir synlig för resten av organisationen.

Steg tre: samla projektteamet

Som för alla framgångsrika projekt måste du ta med rätt intressenter. Se till att få en bred uppslutning från alla delar av företaget. Projektmålet är att identifiera det bästa användningsfallet för organisationen. Tre nyckelpersoner är avgörande för Yammer-lanseringen:

  • Du, som projektledare, som förstår den totala processen och alla detaljer i implementeringen.

  • En viktig verksamhetsledare eller beslutsfattare som tillkännager lanseringen för hela organisationen och hjälper till att få med alla ”på tåget”. Det gör stor skillnad om de här personerna är först med att börja använda Yammer eftersom det främjar engagemanget och legitimiteten.

  • Minst en person från teamet som deltar i det första användningsfallet.

Lista med intressenter

Steg fyra: Sätt din vision på papper

Skapa ett tydligt visionsdokument och förklara uppdraget för alla. En enhetlig vision får alla i organisationen på samma spår. Undvik att göra det komplicerat och högtravande. Koka ned det till några punkter som speglar användningsfallet du väljer ut till den första omgången. Ange även vanliga orsaker till att folk använder Yammer i olika organisationer. Förklara fördelarna med Yammer och hur det gör arbetsmiljön bättre.

Exempel på vision

Vill du veta mer?

Microsoft-kundberättelser om Yammer

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×