Identifiera i vilket program ett organisationsschema ska skapas

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I den här artikeln

Översikt

SmartArt-grafik

Visio

Organisationsschema med bilder

Jämförelsetabellen

Översikt

I organisationsscheman visas rapporteringsrelationerna mellan enskilda och grupper i en organisation. Organisationsscheman används ofta i olika sammanhang och du kan skapa dem med följande alternativ i Office:

 • SmartArt-grafikfunktionen i Excel, Outlook, PowerPoint och Word.

 • Visio

 • Organization Chart-tillägg för Microsoft Office-program

Efter beskrivningarna av alternativen nedan finns en tabell som jämför alla tre.

Överst på sidan

SmartArt-grafik

Organisationsscheman ingår i det stora utbudet SmartArt-grafik som är tillgängligt när du lägger till en SmartArt-grafik i Excel, Outlook, PowerPoint eller Word. Med SmartArt-grafikfunktionen kan du skapa förstklassig grafik som du snabbt och enkelt lägger in i dokument och presentationer.

Använd SmartArt-grafikfunktionen i följande fall:

 • Du vill skapa ett organisationsschema med högst 30 figurer.

 • Du vill att organisationsschemat också ska innehålla bilder.

 • Du vill lägga till effekter, till exempel ljussken, mjuka kanter eller andra tredimensionella effekter, i organisationsschemat.

 • Du vill dra nytta av de nya Office-teman, inklusive möjligheten att hämta färgändringarna när du kopierar och klistrar in SmartArt-grafik från ett program till en annan.

 • Du vill animera ditt organisationsschema.

 • Du vill skapa ett organisationsschema snabbt genom att skriva eller klistra in texten och låta den placeras och ordnas automatiskt.

Skapa ett organisationsschema med hjälp av funktionen SmartArt-grafik.

Överst på sidan

Visio

Visio säljs separat. Med Visio kan du skapa avancerade diagram. Visio innehåller flest antal verktyg och störst flexibilitet för att skapa organisationsscheman.

Använd Visio i följande situationer:

 • Du vill skapa ett litet eller stort organisationsschema (upp till 1000 figurer).

 • Du vill generera organisationsscheman från befintliga personliga data som är lagrade i Microsoft Exchange Server- eller Excel-datafiler. I Visio finns en guide som gör detta.

 • Du vill ha fullständig kontroll över diagramlayouten.

 • Du vill lägga till anpassningsbar text eller numeriska fält i figurerna och lagra fälten som anpassade egenskapsdata.

 • Du vill använda villkorsstyrd formatering. Med villkorsstyrd formatering kan du snabbt och enkelt färgkoda informationen utifrån angivna parametrar.

 • Du vill synkronisera figurer över olika sidor för att underlätta hanteringen av stora organisationer.

 • Du vill visa data i ritningen med visuella förbättringar som flaggor, förloppsindikatorer och ikoner.

 • Du vill jämföra olika versioner av organisationsscheman och skapa en rapport som visar skillnaderna.

Skapa ett organisationsschema med hjälp av Visio.

Överst på sidan

Organisationsschema

Organisationsschema, tidigare kallat Microsoft Organisationsschema 2.0, är ett tillägg för Office-program som du kan lägga till i dokumentet eller presentationen från den Infoga objekt dialogrutan rutan när du har installerat den. Organisationsschema har funnits sedan versionen av Microsoft PowerPoint 95. Inga har betydande ändringar i programmet sedan den första versionen och det finns inga planer på att lägga till några viktiga funktioner i produkten i framtiden.

Använd Organisationsschema om:

 • Du kan inte återskapa dina befintliga Organisationsschema diagram med hjälp av funktionen SmartArt-grafik eller Visio.

 • Du måste använda någon av följande tre layouter som inte är tillgängliga varken med SmartArt-grafikfunktionen eller Visio: Medchef, Lodrät och Flera chefer.

Om du vill skapa ett organisationsschema med hjälp av Organisationsschema måste Installera Organisationsschemaoch följ sedan instruktionerna i direkthjälpen.

Överst på sidan

Jämförelsetabell

I tabellen nedan jämförs funktionerna i de tre alternativen:

Funktion

SmartArt-grafik

Visio

Organisationsschema

Den första versionen som innehöll organisationsschemafunktionen.

2007.

2000.

PowerPoint 95

Datainmatning

Snabb datainmatning genom textfönstret eller genom att konvertera en punktlista i en bild i PowerPoint 2007 eller senare.

Anges manuellt eller importeras från Microsoft Exchange Server, Excel 2007 eller senare, eller textfiler.

Du kan uppdatera organisationsscheman med ändrade data och uppdaterad databasinformation från organisationsschemat.

Anges manuellt.

3D-effekter, Snabbformat och teman.

Använder nya och förbättrade 3D-effekter, snabbformat och teman.

Använder teman och traditionella formateringsalternativ.

Inget.

Kan ändra layouten på undernivåer.

Ja.

Ja.

Ja.

Kan infoga medarbetare, underordnade, chefer och assistenter.

Ja.

Ja.

Ja.

Kan välja figurer utifrån typ (chefer, medarbetare osv.).

Nej.

Nej.

Ja.

Kan dra en figur direkt till en annan för att skapa en rapporteringsrelation.

Nej.

Ja.

Ja.

Kan ändra avståndet mellan figurer.

Endast manuellt.

Både automatiskt och manuellt.

Endast manuellt.

Kan ändra positionstypen för en figur (till exempel från assistent till chef).

Nej.

Ja.

Nej.

Kan definiera fält i figurer.

Nej.

Ja.

Fördefinierat.

Autopassa efter sida.

Sker automatiskt.

Du väljer när figurer ska autopassas.

Delvis automatiskt (teckensnittsstorleken ändras inte).

Standardlayout.

Standardlayout för organisationsschema

Ja.

Ja.

Ja.

Båda sidor.

Organisationsschema med hängande layout på båda sidor

Ja.

Ja.

Ja.

Vänster hängande.

Organisationsschema med vänster hängande

Ja.

Ja.

Ja.

Höger hängande.

Organisationsschema med höger hängande

Ja.

Ja.

Ja.

Medchef.

Organisationsschema med medchef

Nej.

Nej.

Ja.

Lodrät.

Organisationsschema med lodrät layout

Nej.

Nej.

Ja.

Flera chefer.

Organisationsschema med layouten Flera chefer

Nej.

Nej.

Ja.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×