Idéer i Excel

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Med Idéer i Excel kan du förstå dina data med avancerade visuella sammanfattningar, trender och mönster. Klicka bara på en cell i ett dataområde och sedan på knappen Idéer på fliken Start. Idéer i Excel analyserar dina data och returnerar intressant visuellt innehåll om dem i ett åtgärdsfönster.

Animerad bild av Idéer i Excel i aktion

Obs!: Den här funktionen görs successivt tillgänglig för kunder. Den är först tillgänglig för Office 365 -prenumeranter på månads kanalen på engelska, franska, spanska, tyska, kinesiska (förenklad) och japanska. Om du har ett abonnemang på Office 365 ska du kontrollera att du har den senaste versionen av Office. Mer information om olika uppdaterings kanaler för Office finns i: Översikt över uppdaterings kanaler för office 365 ProPlus.

Vilka data fungerar Idéer på?

Idéer fungerar bäst när dina data är formaterade som en Excel-tabell med en rubrikrad högst upp.    

Här är ett exempel:

Exempel på Excel-tabell

Idéer fungerar bäst med rena data i tabellformat.

Här är några tips för att få ut mesta möjliga av Idéer:

 1. Idéer fungerar bäst med data som är formaterade som en Excel-tabell. Skapa en Excel-tabell genom att klicka någonstans i dina data och sedan trycka på CTRL + T.

 2. Kontrol lera att du har bra rubriker för kolumnerna. Huvuden ska vara en enda rad med unika, icke-tomma etiketter för varje kolumn. Undvik dubbla rader med rubriker, sammanfogade celler etc.

 3. Om du har komplicerade eller kapslade data kan du använda Power Query till att konvertera med korstabuleringar eller rubriker på flera rader.

Idéer fungerar bäst med rena data i tabellformat.

Här är några tips för att få ut mesta möjliga av Idéer:

 1. Idéer fungerar bäst med data som är formaterade som en Excel-tabell. Skapa en Excel-tabell genom att klicka någonstans i dina data och sedan trycka på KOMMANDO + T.

 2. Kontrol lera att du har bra rubriker för kolumnerna. Huvuden ska vara en enda rad med unika, icke-tomma etiketter för varje kolumn. Undvik dubbla rader med rubriker, sammanfogade celler etc.

Fick du inga idéer? Det är antagligen det och inte.

Här är några anledningar till varför Idéer kanske inte fungerar på dina data:

 • Idéer stöder för närvarande inte analys av data mängder över 16 MB (cirka 250k-celler). Det finns för närvarande ingen lösning för detta. Under tiden kan du filtrera dina data och sedan kopiera dem till en annan plats för att köra idéer på den.

 • Sträng datum som "2017-01-01" analyseras som om de är text strängar. I en lösning skapar du en ny kolumn som använder funktionerna datum eller DateValue och formaterar den som ett datum.

 • Idéer kan inte analysera data när Excel är i kompatibilitetsläge (det vill säga om filen är i XLS-format). Under tiden sparar du filen som en. xlsx-,. xlsm-eller xslb-fil.

 • Sammanfogade celler är också svåra att förstå. Om du försöker centrera data, till exempel ett rapport huvud, tar du bort alla sammanfogade celler och formaterar sedan cellerna med centrerad markering.Tryck på CTRL + 1och gå sedan till justerings > vågrät > Centrera i markeringen.

Vi förbättrar ständigt Idéer

Även om du inte har något av ovanstående gäller kanske inte en rekommendation hittas. Det beror på att vi letar efter en viss uppsättning inblicks klasser och att tjänsten inte alltid hittar något. Vi arbetar ständigt med att utöka analys typerna som tjänsten stöder.

Här är en aktuell lista över tillgängliga:

 • Rangordning: Rangordnar och framhäver det objekt som är betydligt större än resten av objekten.

Linjediagram som visar löner med märkbart högre utgifter

 • Trend: Framhäver när det finns ett jämnt trendmönster över en datatidsserie.

Linjediagram som visar utgifter över tid

 • Extremvärde: Framhäver extremvärden i en tidsserie.

Punktdiagram som visar extremvärden

 • Majoritet: Hittar fall där majoriteten av ett totalvärde kan tillskrivas en enda faktor.

Ringdiagram som visar att personer står för majoriteten av utgifter

Om du inte får något resultat kan du skicka feedback till oss genom att gå till Arkiv > Feedback.

Eftersom idéer analyserar data med artificiella informations tjänster kanske du bekymrar dig om din data säkerhet. Du kan läsa mer om Sekretess policyn för Microsoft .

Idéer använder material från tredje part. Om du vill läsa informationen klickar du på länken nedan.

Den här filen baseras på eller innehåller material från de projekt som listas nedan (tredje parts IP). Det ursprungliga upphovs meddelandet och den licens som Microsoft tog emot om sådant tredje parts tjänst, anges nedan. Sådana licenser och sådan information tillhandahålls endast som information. Microsoft licensierar tredje parts IP till dig under licens villkoren för Microsoft-produkten. Microsoft förbehåller sig alla andra rättigheter som inte uttryckligen beviljas enligt detta avtal, oavsett om det är implicationt, estoppelt eller på annat sätt.

--------

@microsoft/load-themed-Styles v 1.7.13 MIT-licens (https://github.com/Microsoft/web-build-tools#readme

) Copyright (c) Microsoft Corporation. Med ensamrätt.

MIT-

licens Tillstånd beviljas, kostnads fritt, till en person som får en kopia av den här program varan och tillhör ande dokumentation (program varan), för att hantera program varan utan begränsning, inklusive, utan begränsning, rättigheterna att använda, kopiera, ändra, slå samman, koppla publicera, distribuera, under licens och/eller sälja kopior av program varan och för att tillåta personer som program varan framlägger för detta, på följande villkor:

Ovanstående copyright-information och den här behörighets informationen ska inkluderas i alla kopior eller väsentliga delar av program varan.

PROGRAM VARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBAR HET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. INTE I NÅGOT FALL SKA FÖRFATTARNA ELLER COPYRIGHT-INNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA KRAV, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, OAVSETT KONTRAKTSÅTGÄRD, HANDLINGAR ELLER ANNAT SOM UPPKOMMER FRÅN, ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNING ELLER ANNAN HANTERING AV PROGRAMVARAN.

--------

@uifabric/icons v 5.3.0 MIT-licens (https://github.com/OfficeDev/office-ui-fabric-react#readme

) Office UI Fabric reagerar

Copyright (c) Microsoft Corporation

Alla rättigheter reserverade.

MIT-

licens Tillstånd beviljas, kostnads fritt, till en person som får en kopia av program varan och tillhör ande dokumentation ("" program varan ") att hantera program varan utan begränsning, inklusive, utan begränsning, rättigheterna att använda, kopiera, ändra, slå samman, koppla publicera, distribuera, under licens och/eller sälja kopior av program varan och för att tillåta personer som program varan framlägger för detta, på följande villkor:

Ovanstående copyright-information och den här behörighets informationen ska inkluderas i alla kopior eller väsentliga delar av program varan.

PROGRAM VARAN TILLHANDAHÅLLS * SOM DEN ÄR, UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBAR HET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. INTE I NÅGOT FALL SKA FÖRFATTARNA ELLER COPYRIGHT-INNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA KRAV, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, OAVSETT KONTRAKTSÅTGÄRD, HANDLINGAR ELLER ANNAT SOM UPPKOMMER FRÅN, ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNING ELLER ANNAN HANTERING AV PROGRAMVARAN.

Obs! användning av de teckensnitt och ikoner som refereras till i Office UI Fabric är föremål för de villkor som

anges på http://aka.MS/Fabric-assets-License --------

@uifabric/merge-Styles v 5.8.0 MIT-licens (https://github.com/OfficeDev/office-ui-fabric-react#readme

) Office UI Fabric reagerar

Copyright (c) Microsoft Corporation

Alla rättigheter reserverade.

MIT-

licens Tillstånd beviljas, kostnads fritt, till en person som får en kopia av program varan och tillhör ande dokumentation ("" program varan ") att hantera program varan utan begränsning, inklusive, utan begränsning, rättigheterna att använda, kopiera, ändra, slå samman, koppla publicera, distribuera, under licens och/eller sälja kopior av program varan och för att tillåta personer som program varan framlägger för detta, på följande villkor:

Ovanstående copyright-information och den här behörighets informationen ska inkluderas i alla kopior eller väsentliga delar av program varan.

PROGRAM VARAN TILLHANDAHÅLLS * SOM DEN ÄR, UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBAR HET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. INTE I NÅGOT FALL SKA FÖRFATTARNA ELLER COPYRIGHT-INNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA KRAV, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, OAVSETT KONTRAKTSÅTGÄRD, HANDLINGAR ELLER ANNAT SOM UPPKOMMER FRÅN, ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNING ELLER ANNAN HANTERING AV PROGRAMVARAN.

Obs! användning av de teckensnitt och ikoner som refereras till i Office UI Fabric är föremål för de villkor som

anges på http://aka.MS/Fabric-assets-License --------

@uifabric/styling v 5.14.0 MIT-licens (https://github.com/OfficeDev/office-ui-fabric-react#readme

) Office UI Fabric reagerar

Copyright (c) Microsoft Corporation

Alla rättigheter reserverade.

MIT-

licens Tillstånd beviljas, kostnads fritt, till en person som får en kopia av program varan och tillhör ande dokumentation ("" program varan ") att hantera program varan utan begränsning, inklusive, utan begränsning, rättigheterna att använda, kopiera, ändra, slå samman, koppla publicera, distribuera, under licens och/eller sälja kopior av program varan och för att tillåta personer som program varan framlägger för detta, på följande villkor:

Ovanstående copyright-information och den här behörighets informationen ska inkluderas i alla kopior eller väsentliga delar av program varan.

PROGRAM VARAN TILLHANDAHÅLLS * SOM DEN ÄR, UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBAR HET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. INTE I NÅGOT FALL SKA FÖRFATTARNA ELLER COPYRIGHT-INNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA KRAV, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, OAVSETT KONTRAKTSÅTGÄRD, HANDLINGAR ELLER ANNAT SOM UPPKOMMER FRÅN, ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNING ELLER ANNAN HANTERING AV PROGRAMVARAN.

Obs! användning av de teckensnitt och ikoner som refereras till i Office UI Fabric är föremål för de villkor som

anges på http://aka.MS/Fabric-assets-License --------

@uifabric/Utilities v 5.5.0 MIT-licens (https://github.com/OfficeDev/office-ui-fabric-react#readme

) Office UI Fabric reagerar

Copyright (c) Microsoft Corporation

Alla rättigheter reserverade.

MIT-

licens Tillstånd beviljas, kostnads fritt, till en person som får en kopia av program varan och tillhör ande dokumentation ("" program varan ") att hantera program varan utan begränsning, inklusive, utan begränsning, rättigheterna att använda, kopiera, ändra, slå samman, koppla publicera, distribuera, under licens och/eller sälja kopior av program varan och för att tillåta personer som program varan framlägger för detta, på följande villkor:

Ovanstående copyright-information och den här behörighets informationen ska inkluderas i alla kopior eller väsentliga delar av program varan.

PROGRAM VARAN TILLHANDAHÅLLS * SOM DEN ÄR, UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBAR HET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. INTE I NÅGOT FALL SKA FÖRFATTARNA ELLER COPYRIGHT-INNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA KRAV, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, OAVSETT KONTRAKTSÅTGÄRD, HANDLINGAR ELLER ANNAT SOM UPPKOMMER FRÅN, ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNING ELLER ANNAN HANTERING AV PROGRAMVARAN.

Obs! användning av de teckensnitt och ikoner som refereras till i Office UI Fabric är föremål för de villkor som

anges på http://aka.MS/Fabric-assets-License --------

Add-px-1.0.0 MIT-licens (https://github.com/mikkoh/add-px-to-style)

MIT-licensen (MIT)
Copyright (c) 2015 Mikko Haapoja

Tillstånd beviljas, kostnads fritt, till en person som får en kopia av den här program varan och tillhör ande dokumentation (program varan), för att hantera program varan utan begränsning, inklusive, utan begränsning, rättigheterna att använda, kopiera, ändra, slå samman, koppla publicera, distribuera, under licens och/eller sälja kopior av program varan och för att tillåta personer som program varan framlägger för detta, på följande villkor:

Ovanstående copyright-information och den här behörighets informationen ska inkluderas i alla kopior eller väsentliga delar av program varan.

PROGRAM VARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBAR HET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. INTE I NÅGOT FALL SKA FÖRFATTARNA ELLER COPYRIGHT-INNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA KRAV, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, OAVSETT KONTRAKTSÅTGÄRD, HANDLINGAR ELLER ANNAT SOM UPPKOMMER FRÅN, ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNING ELLER ANNAN HANTERING AV PROGRAMVARAN.

--------

ASAP v 2.0.6 MIT v 2.0.6 MIT-licens (https://github.com/kriskowal/asap#readme

) Copyright (c) 2009 – 2014 Contributors. Med ensamrätt.

Tillstånd beviljas, kostnads fritt, till en person som får en kopia av den här program varan och tillhör ande dokumentation (program varan), för att hantera program varan utan begränsning, inklusive, utan begränsning, rättigheterna att använda, kopiera, ändra, slå samman, koppla publicera, distribuera, under licens och/eller sälja kopior av program varan och för att tillåta personer som program varan framlägger för detta, på följande villkor:

Ovanstående copyright-information och den här behörighets informationen ska inkluderas i alla kopior eller väsentliga delar av program varan.

PROGRAM VARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBAR HET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. INTE I NÅGOT FALL SKA FÖRFATTARNA ELLER COPYRIGHT-INNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA KRAV, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, OAVSETT KONTRAKTSÅTGÄRD, HANDLINGAR ELLER ANNAT SOM UPPKOMMER FRÅN, ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNING ELLER ANNAN HANTERING AV PROGRAMVARAN.

--------

Babel-POLYfill v 6.23.0 MIT-licens (https://babeljs.io/

) MIT-

licens Copyright (c) 2014-2017 Sebastian McKenzie <sebmck@gmail.com>

Tillstånd beviljas, kostnads fritt, till en person som får en kopia av den här program varan och tillhör ande dokumentation (program varan), för att hantera program varan utan begränsning, inklusive, utan begränsning, rättigheterna att använda, kopiera, ändra, slå samman, koppla publicera, distribuera, under licens och/eller sälja kopior av program varan och för att tillåta personer som program varan framlägger för detta, på följande villkor:

Ovanstående copyright-information och den här behörighets informationen ska inkluderas i alla kopior eller väsentliga delar av program varan.

PROGRAM VARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBAR HET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. INTE I NÅGOT FALL SKA FÖRFATTARNA ELLER COPYRIGHT-INNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA KRAV, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, OAVSETT KONTRAKTSÅTGÄRD, HANDLINGAR ELLER ANNAT SOM UPPKOMMER FRÅN, ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNING ELLER ANNAN HANTERING AV PROGRAMVARAN.

--------

Core-JS v 2.5.1 MIT-licens (https://github.com/zloirock/core-js#readme

) Copyright (c) 2014-2017 Denis Pushkarev

Tillstånd beviljas, kostnads fritt, till en person som får en kopia av den här program varan och tillhör ande dokumentation (program varan), för att hantera program varan utan begränsning, inklusive, utan begränsning, rättigheterna att använda, kopiera, ändra, slå samman, koppla publicera, distribuera, under licens och/eller sälja kopior av program varan och för att tillåta personer som program varan framlägger för detta, på följande villkor:

Ovanstående copyright-information och den här behörighets informationen ska inkluderas i alla kopior eller väsentliga delar av program varan.

PROGRAM VARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBAR HET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. INTE I NÅGOT FALL SKA FÖRFATTARNA ELLER COPYRIGHT-INNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA KRAV, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, OAVSETT KONTRAKTSÅTGÄRD, HANDLINGAR ELLER ANNAT SOM UPPKOMMER FRÅN, ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNING ELLER ANNAN HANTERING AV PROGRAMVARAN.

--------

Create-reakta-Class v 15.6.0 BSD-3-satser (https://facebook.github.io/react/

) BSD-

licens För att reagera

på program Copyright (c) 2013-presentera, Facebook, Inc.
Alla rättigheter reserverade.

Omfördelning och användning i käll-och binära formulär, med eller utan modifiering, tillåts förutsatt att följande villkor uppfylls:

* Omdistributioner av källkod måste behålla ovanstående copyrightinformation, denna lista över villkor och följande fri skrivning.

* Omfördelningar i binära former måste reproducera ovanstående copyrightinformation, denna förteckning över villkor och följande fri skrivning i dokumentationen och/eller andra material som tillhandahålls med fördelningen.

* Varken namnet Facebook eller namnen på dess deltagare kan användas för att påteckna eller marknadsföra produkter som härstammar från denna program vara utan särskilt skriftligt tillstånd.

DETTA PROGRAM TILLHANDAHÅLLS AV UPPHOVS RÄTTS INNEHAVARNA OCH DELTAGARE "I BEFINTLIGT SKICK" OCH ALLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBAR HET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL FRIGÖRS. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA UPPHOVS RÄTTS INNEHAVAREN ELLER DELTAGARE VARA ANSVARIG FÖR DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, EXEMPLARYA ELLER FÖLJD SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UPPHANDLING AV ERSÄTTNINGS VAROR ELLER TJÄNSTER; FÖRLUST AV ANVÄNDNING, DATA OCH VINSTER; ELLER AFFÄRS AVBROTT) ORSAKADE DET OCH I ALLA AVSEENDEN AV ANSVAR, OAVSETT OM DET GÄLLER AVTAL, STRIKT ANSVAR ELLER KRÄNKNING (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET ELLER PÅ ANNAT SÄTT) SOM UPPSTÅR PÅ NÅGOT SÄTT FRÅN ANVÄNDNING AV DENNA PROGRAM VARA, TILL OCH MED OM DENNA SKADA ÄR MÖJLIG.

Ytterligare beviljande av patent rättigheterna version 2

"Program vara" betyder den program vara som distribueras av Facebook

, Inc. Facebook, Inc. ("Facebook") beviljar varje mottagare av program varan ("dig") en beständig, internationell, avgiftsfri, icke-exklusiv, oåterkalleligt (enligt anvisningarna nedan) under alla nödvändiga anspråk för att ringa, använda, sälja , Bjud in, importera och på annat sätt överföra program varan. För att undvika tvivel beviljar sig ingen licens under Facebook: s rätt i eventuella patent anspråk som inte har genomförts av (i) ändringar av program varan eller annan version av dig.

Den licens som beviljats enligt ovan kommer att upphöra, automatiskt och utan föregående meddelande, om du (eller någon av dina dotter bolag, företags dotter bolag eller agenter) startar direkt eller indirekt, eller om du har ett direkt ekonomiskt intresse i, varje patent kontroll: (i) mot Facebook eller något av dess dotter bolag eller företags dotter bolag, (II) mot part om sådant patent kontroll helt eller delvis uppstår från all program vara, teknik, produkt eller tjänst av Facebook eller någon av dess dotter bolag eller företagets dotter bolag eller (III) mot vilken part som helst som är relaterad till program varan. Trots vad som sägs ovan, om Facebook eller något av dess dotter bolag eller företagets dotter bolag har en rättegång som avser patent intrång mot dig i den första instansen och du svarar genom att arkivera ett projekt för patent intrång i denna rättegång mot detta part som inte är knuten till program varan kommer den licens som beviljats enligt artikel inte att upphöra under paragraf (i) i denna paragraf på grund av sådant gen käromål.

Ett "nödvändigt anspråk" är ett anspråk på ett patent som ägs av Facebook och som är nödvändigt med program varan.

En "patent kontroll" är varje rättegång eller annan åtgärd som lyder under direkt, indirekt eller deltagares intrång eller för att undvika patent, inklusive ett kors anspråk eller ett gen käromål.

--------

dom-CSS v 2.1.0 MIT-licens (https://github.com/mattdesl/dom-css

) MIT-licensen (MIT)
Copyright (c) 2014 Matt DesLauriers

Tillstånd beviljas, kostnads fritt, till en person som får en kopia av den här program varan och tillhör ande dokumentation (program varan), för att hantera program varan utan begränsning, inklusive, utan begränsning, rättigheterna att använda, kopiera, ändra, slå samman, koppla publicera, distribuera, under licens och/eller sälja kopior av program varan och för att tillåta personer som program varan framlägger för detta, på följande villkor:

Ovanstående copyright-information och den här behörighets informationen ska inkluderas i alla kopior eller väsentliga delar av program varan.

PROGRAM VARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBAR HET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. INTE I NÅGOT FALL SKA FÖRFATTARNA ELLER COPYRIGHT-INNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA KRAV, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, OAVSETT KONTRAKTSÅTGÄRD, HANDLINGAR ELLER ANNAT SOM UPPKOMMER FRÅN, ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNING ELLER ANNAN HANTERING AV PROGRAMVARAN.

--------

FBJS v 0.8.16 MIT-licens (https://github.com/facebook/fbjs#readme

) MIT-

licens Copyright (c) 2013-presentera, Facebook, Inc.

Tillstånd beviljas, kostnads fritt, till en person som får en kopia av den här program varan och tillhör ande dokumentation (program varan), för att hantera program varan utan begränsning, inklusive, utan begränsning, rättigheterna att använda, kopiera, ändra, slå samman, koppla publicera, distribuera, under licens och/eller sälja kopior av program varan och för att tillåta personer som program varan framlägger för detta, på följande villkor:

Ovanstående copyright-information och den här behörighets informationen ska inkluderas i alla kopior eller väsentliga delar av program varan.

PROGRAM VARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBAR HET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. INTE I NÅGOT FALL SKA FÖRFATTARNA ELLER COPYRIGHT-INNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA KRAV, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, OAVSETT KONTRAKTSÅTGÄRD, HANDLINGAR ELLER ANNAT SOM UPPKOMMER FRÅN, ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNING ELLER ANNAN HANTERING AV PROGRAMVARAN.

--------

Fil med kod från Redux

MIT-licensen (MIT)

Copyright (c) 2015-presentera Dan Abramov

Tillstånd beviljas, kostnads fritt, till en person som får en kopia av den här program varan och tillhör ande dokumentation (program varan), för att hantera program varan utan begränsning, inklusive, utan begränsning, rättigheterna att använda, kopiera, ändra, slå samman, koppla publicera, distribuera, under licens och/eller sälja kopior av program varan och för att tillåta personer som program varan framlägger för detta, på följande villkor:

Ovanstående copyright-information och den här behörighets informationen ska inkluderas i alla kopior eller väsentliga delar av program varan.

PROGRAM VARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBAR HET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. INTE I NÅGOT FALL SKA FÖRFATTARNA ELLER COPYRIGHT-INNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA KRAV, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, OAVSETT KONTRAKTSÅTGÄRD, HANDLINGAR ELLER ANNAT SOM UPPKOMMER FRÅN, ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNING ELLER ANNAN HANTERING AV PROGRAMVARAN.

--------

Fil med kod "baserad på ES5-shim"

MIT-licensen (MIT)

Copyright (C) 2009-2016 Kristopher Michael Kowal och deltagare

Tillstånd beviljas, kostnads fritt, till en person som får en kopia av den här program varan och tillhör ande dokumentation (program varan), för att hantera program varan utan begränsning, inklusive, utan begränsning, rättigheterna att använda, kopiera, ändra, slå samman, koppla publicera, distribuera, under licens och/eller sälja kopior av program varan och för att tillåta personer som program varan framlägger för detta, på följande villkor:

Ovanstående copyright-information och den här behörighets informationen ska inkluderas i alla kopior eller väsentliga delar av program varan.

PROGRAM VARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBAR HET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. INTE I NÅGOT FALL SKA FÖRFATTARNA ELLER COPYRIGHT-INNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA KRAV, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, OAVSETT KONTRAKTSÅTGÄRD, HANDLINGAR ELLER ANNAT SOM UPPKOMMER FRÅN, ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNING ELLER ANNAN HANTERING AV PROGRAMVARAN.

--------

Fil med kod "baserad på" Escape-HTML-

bibliotek * Copyright (c) 2012-2013 TJ Holowaychuk
* Copyright (c) 2015 Andreas Lubbe
* Copyright (c) 2015 Tiancheng "Timothy" Gu
*
* Behörighet beviljas, kostnads fritt, till en person som kan erhålla
* en kopia av program varan och tillhör ande dokumentation (
* "Program vara") för att hantera program varan utan begränsning,
inklusive * utan begränsning rättigheterna att använda, kopiera, ändra, slå samman, publicera
* distribuera, under licens och/eller Sälj kopior av program varan och till
* tillåta personer som program varan framlägger för detta, förutsatt att
* följande villkor:
*
* Ovanstående copyright-information och den här behörighets meddelandet
ska vara * ingår i alla kopior eller väsentliga delar av program varan.
*
* PROGRAMMET tillhandahålls i "befintligt skick" utan några garantier av något slag.
* UTTRYCKLIGEN eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, GARANTIn
för * SÄLJBAR HET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH INTE INTRÅNG.
* UNDER inga omständigheter ska UPPHOVs männen och UPPHOVs RÄTTS innehavarna vara
ansvariga för något * ANSPRÅK, skador eller andra skyldigheter, oavsett om det är en upphandling,
* KRÄNKNING eller på annat sätt uppkommer från eller är i förbindelse med
* PROGRAM VARA ELLER ANNAN ANVÄNDNING AV PROGRAM VARAN.

--------

Fil med kod "baserad på isNative () från Lodash"

Copyright (c) JS Foundation och andra deltagare <https://js.foundation/>

Baserat på under streck. js, copyright Jeremy Ashkenas
DocumentCloud och undersöknings program & redigerare <http://underscorejs.org/>

Denna program vara består av frivilliga bidrag gjorda av många personer. Information om hur du hittar historik finns i revisions historiken på

https://github.com/lodash/lodash Följande licens gäller alla delar av program varan, förutom enligt nedan:

====

Tillstånd beviljas, kostnads fritt, till en person som får en kopia av den här program varan och tillhör ande dokumentation (program varan), för att hantera program varan utan begränsning, inklusive, utan begränsning, rättigheterna att använda, kopiera, ändra, slå samman, koppla publicera, distribuera, under licens och/eller sälja kopior av program varan och för att tillåta personer som program varan framlägger för detta, på följande villkor:

Ovanstående copyright-information och den här behörighets informationen ska inkluderas i alla kopior eller väsentliga delar av program varan.

PROGRAM VARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBAR HET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. INTE I NÅGOT FALL SKA FÖRFATTARNA ELLER COPYRIGHT-INNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA KRAV, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, OAVSETT KONTRAKTSÅTGÄRD, HANDLINGAR ELLER ANNAT SOM UPPKOMMER FRÅN, ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNING ELLER ANNAN HANTERING AV PROGRAMVARAN.

====

Upphovs rätt och närstående rättigheter för exempel kod åsidosätts via CC0. Exempel kod definieras som all källkod som visas i Prose i dokumentationen.

CC0: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

====

Filer som finns i node_modules-och leverantörs katalogerna hanteras externt i bibliotek som används av den här program varan och som har sina egna licenser; Vi rekommenderar att du läser dem, eftersom deras villkor kan skilja sig från villkoren ovan.

--------

Fil med kod som "lånar från" Modernizr

Copyright (c) 2015 Modernizr författare

Tillstånd beviljas, kostnads fritt, till en person som får en kopia av den här program varan och tillhör ande dokumentation (program varan), för att hantera program varan utan begränsning, inklusive, utan begränsning, rättigheterna att använda, kopiera, ändra, slå samman, koppla publicera, distribuera, under licens och/eller sälja kopior av program varan och för att tillåta personer som program varan framlägger för detta, på följande villkor:

Ovanstående copyright-information och den här behörighets informationen ska inkluderas i alla kopior eller väsentliga delar av program varan.

PROGRAM VARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBAR HET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. INTE I NÅGOT FALL SKA FÖRFATTARNA ELLER COPYRIGHT-INNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA KRAV, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, OAVSETT KONTRAKTSÅTGÄRD, HANDLINGAR ELLER ANNAT SOM UPPKOMMER FRÅN, ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNING ELLER ANNAN HANTERING AV PROGRAMVARAN.

--------

Filer med kod "baseras på" IEEE754

Copyright (c) 2008, rättvist Oaks Labs, Inc.
Alla rättigheter reserverade.

Omfördelning och användning i käll-och binära formulär, med eller utan modifiering, tillåts förutsatt att följande villkor uppfylls:

* Omdistributioner av källkod måste behålla ovanstående copyrightinformation, denna lista över villkor och följande fri skrivning.

* Omfördelningar i binära former måste reproducera ovanstående copyrightinformation, denna förteckning över villkor och följande fri skrivning i dokumentationen och/eller andra material som tillhandahålls med fördelningen.

* Inget av de rättvist Oaks laborationerna, Inc. eller namnen på dess deltagare kan användas för att påteckna eller marknadsföra produkter som härstammar från denna program vara utan särskild skriftlig behörighet.

DETTA PROGRAM TILLHANDAHÅLLS AV UPPHOVS RÄTTS INNEHAVARNA OCH DELTAGARE "I BEFINTLIGT SKICK" OCH ALLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBAR HET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL FRIGÖRS. I INGET FALL ÄR UPPHOVS RÄTTS INNEHAVAREN ELLER DELTAGARE ANSVARIG FÖR DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, EXEMPLARYA ELLER FÖLJD SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UPPHANDLING AV ERSÄTTNINGS VAROR ELLER TJÄNSTER; FÖRLUST AV ANVÄNDNING, DATA OCH VINSTER; ELLER AFFÄRS AVBROTT) ORSAKADE DET OCH I ALLA AVSEENDEN AV ANSVAR, OAVSETT OM DET GÄLLER AVTAL, STRIKT ANSVAR ELLER KRÄNKNING (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET ELLER PÅ ANNAT SÄTT) SOM UPPSTÅR PÅ NÅGOT SÄTT FRÅN ANVÄNDNING AV DENNA PROGRAM VARA, TILL OCH MED OM DENNA SKADA ÄR MÖJLIG.

--------

lyft-icke-reakta-statics v 2.3.1-3-sats-licens (https://github.com/mridgway/hoist-non-react-statics#readme

) Licens avtal för program vara (BSD
-licens) ========================================

Copyright (c) 2015, Yahoo! AB. Alla rättigheter reserverade.
----------------------------------------------------

Omdistribuering och användning av denna program vara i käll-och binära formulär, med eller utan modifiering, tillåts förutsatt att följande villkor uppfylls:

* Omdistributioner av källkod måste behålla ovanstående copyrightinformation, denna lista över villkor och följande fri skrivning.
* Omfördelningar i binära former måste reproducera ovanstående copyrightinformation, denna förteckning över villkor och följande fri skrivning i dokumentationen och/eller andra material som tillhandahålls med fördelningen.
* Varken namnet på Yahoo! Inc. och inte heller namnen på YUI-deltagarna kan användas för att påteckna eller marknadsföra produkter som härstammar från den här program varan utan särskild skriftligt tillåtelse från Yahoo! Inc.

DETTA PROGRAM TILLHANDAHÅLLS AV UPPHOVS RÄTTS INNEHAVARNA OCH DELTAGARE "I BEFINTLIGT SKICK" OCH ALLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBAR HET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL FRIGÖRS. I INGET FALL ÄR UPPHOVS RÄTTS INNEHAVAREN ELLER DELTAGARE ANSVARIG FÖR DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, EXEMPLARYA ELLER FÖLJD SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UPPHANDLING AV ERSÄTTNINGS VAROR ELLER TJÄNSTER; FÖRLUST AV ANVÄNDNING, DATA OCH VINSTER; ELLER AFFÄRS AVBROTT) ORSAKADE DET OCH I ALLA AVSEENDEN AV ANSVAR, OAVSETT OM DET GÄLLER AVTAL, STRIKT ANSVAR ELLER KRÄNKNING (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET ELLER PÅ ANNAT SÄTT) SOM UPPSTÅR PÅ NÅGOT SÄTT FRÅN ANVÄNDNING AV DENNA PROGRAM VARA, TILL OCH MED OM DENNA SKADA ÄR MÖJLIG.

--------

invariant v 2.2.2 BSD-3-sats licens (https://github.com/zertosh/invariant#readme)

Invariant v 2.2.2

Copyright (c) 2016, Andres Suarez
Alla rättigheter reserverade.

Omfördelning och användning i käll-och binära formulär, med eller utan modifiering, tillåts förutsatt att följande villkor uppfylls:

* Omdistributioner av källkod måste behålla ovanstående copyrightinformation, denna lista över villkor och följande fri skrivning.

* Omfördelningar i binära former måste reproducera ovanstående copyrightinformation, denna förteckning över villkor och följande fri skrivning i dokumentationen och/eller andra material som tillhandahålls med fördelningen.

* Varken namnet på invarianten eller namnen på dess deltagare kan användas för att påteckna eller marknadsföra produkter som härstammar från denna program vara utan särskild skriftlig behörighet.

DETTA PROGRAM TILLHANDAHÅLLS AV UPPHOVS RÄTTS INNEHAVARNA OCH DELTAGARE "I BEFINTLIGT SKICK" OCH ALLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBAR HET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL FRIGÖRS. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA UPPHOVS RÄTTS INNEHAVAREN ELLER DELTAGARE VARA ANSVARIG FÖR DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, EXEMPLARYA ELLER FÖLJD SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UPPHANDLING AV ERSÄTTNINGS VAROR ELLER TJÄNSTER; FÖRLUST AV ANVÄNDNING, DATA OCH VINSTER; ELLER AFFÄRS AVBROTT) ORSAKADE DET OCH I ALLA AVSEENDEN AV ANSVAR, OAVSETT OM DET GÄLLER AVTAL, STRIKT ANSVAR ELLER KRÄNKNING (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET ELLER PÅ ANNAT SÄTT) SOM UPPSTÅR PÅ NÅGOT SÄTT FRÅN ANVÄNDNING AV DENNA PROGRAM VARA, TILL OCH MED OM DENNA SKADA ÄR MÖJLIG.

Reagera på

program BSD-

licens Copyright (c) 2013-15, Facebook, Inc.
Alla rättigheter reserverade.

Omfördelning och användning i käll-och binära formulär, med eller utan modifiering, tillåts förutsatt att följande villkor uppfylls:

* Omdistributioner av källkod måste behålla ovanstående copyrightinformation, denna lista över villkor och följande fri skrivning.

* Omfördelningar i binära former måste reproducera ovanstående copyrightinformation, denna förteckning över villkor och följande fri skrivning i dokumentationen och/eller andra material som tillhandahålls med fördelningen.

* Varken namnet Facebook eller namnen på dess deltagare kan användas för att påteckna eller marknadsföra produkter som härstammar från denna program vara utan särskilt skriftligt tillstånd.

DETTA PROGRAM TILLHANDAHÅLLS AV UPPHOVS RÄTTS INNEHAVARNA OCH DELTAGARE "I BEFINTLIGT SKICK" OCH ALLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBAR HET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL FRIGÖRS. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA UPPHOVS RÄTTS INNEHAVAREN ELLER DELTAGARE VARA ANSVARIG FÖR DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, EXEMPLARYA ELLER FÖLJD SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UPPHANDLING AV ERSÄTTNINGS VAROR ELLER TJÄNSTER; FÖRLUST AV ANVÄNDNING, DATA OCH VINSTER; ELLER AFFÄRS AVBROTT) ORSAKADE DET OCH I ALLA AVSEENDEN AV ANSVAR, OAVSETT OM DET GÄLLER AVTAL, STRIKT ANSVAR ELLER KRÄNKNING (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET ELLER PÅ ANNAT SÄTT) SOM UPPSTÅR PÅ NÅGOT SÄTT FRÅN ANVÄNDNING AV DENNA PROGRAM VARA, TILL OCH MED OM DENNA SKADA ÄR MÖJLIG.

Ytterligare beviljande av patent rättigheterna version 2

"Program vara" betyder FBJS program vara som distribueras av Facebook

, Inc. Facebook, Inc. ("Facebook") beviljar varje mottagare av program varan ("dig") en beständig, internationell, avgiftsfri, icke-exklusiv, oåterkalleligt (enligt anvisningarna nedan) under alla nödvändiga anspråk för att ringa, använda, sälja , Bjud in, importera och på annat sätt överföra program varan. För att undvika tvivel beviljar sig ingen licens under Facebook: s rätt i eventuella patent anspråk som inte har genomförts av (i) ändringar av program varan eller annan version av dig.

Den licens som beviljats enligt ovan kommer att upphöra, automatiskt och utan föregående meddelande, om du (eller någon av dina dotter bolag, företags dotter bolag eller agenter) startar direkt eller indirekt, eller om du har ett direkt ekonomiskt intresse i, varje patent kontroll: (i) mot Facebook eller något av dess dotter bolag eller företags dotter bolag, (II) mot part om sådant patent kontroll helt eller delvis uppstår från all program vara, teknik, produkt eller tjänst av Facebook eller någon av dess dotter bolag eller företagets dotter bolag eller (III) mot vilken part som helst som är relaterad till program varan. Trots vad som sägs ovan, om Facebook eller något av dess dotter bolag eller företagets dotter bolag har en rättegång som avser patent intrång mot dig i den första instansen och du svarar genom att arkivera ett projekt för patent intrång i denna rättegång mot detta part som inte är knuten till program varan kommer den licens som beviljats enligt artikel inte att upphöra under paragraf (i) i denna paragraf på grund av sådant gen käromål.

Ett "nödvändigt anspråk" är ett anspråk på ett patent som ägs av Facebook och som är nödvändigt med program varan.

En "patent kontroll" är varje rättegång eller annan åtgärd som lyder under direkt, indirekt eller deltagares intrång eller för att undvika patent, inklusive ett kors anspråk eller ett gen käromål.

Ytterligare beviljande av patent rättigheterna version 2

"Program vara" betyder den program vara som distribueras av Facebook

, Inc. Facebook, Inc. ("Facebook") beviljar varje mottagare av program varan ("dig") en beständig, internationell, avgiftsfri, icke-exklusiv, oåterkalleligt (enligt anvisningarna nedan) under alla nödvändiga anspråk för att ringa, använda, sälja , Bjud in, importera och på annat sätt överföra program varan. För att undvika tvivel beviljar sig ingen licens under Facebook: s rätt i eventuella patent anspråk som inte har genomförts av (i) ändringar av program varan eller annan version av dig.

Den licens som beviljats enligt ovan kommer att upphöra, automatiskt och utan föregående meddelande, om du (eller någon av dina dotter bolag, företags dotter bolag eller agenter) startar direkt eller indirekt, eller om du har ett direkt ekonomiskt intresse i, varje patent kontroll: (i) mot Facebook eller något av dess dotter bolag eller företags dotter bolag, (II) mot part om sådant patent kontroll helt eller delvis uppstår från all program vara, teknik, produkt eller tjänst av Facebook eller någon av dess dotter bolag eller företagets dotter bolag eller (III) mot vilken part som helst som är relaterad till program varan. Trots vad som sägs ovan, om Facebook eller något av dess dotter bolag eller företagets dotter bolag har en rättegång som avser patent intrång mot dig i den första instansen och du svarar genom att arkivera ett projekt för patent intrång i denna rättegång mot detta part som inte är knuten till program varan kommer den licens som beviljats enligt artikel inte att upphöra under paragraf (i) i denna paragraf på grund av sådant gen käromål.

Ett "nödvändigt anspråk" är ett anspråk på ett patent som ägs av Facebook och som är nödvändigt med program varan.

En "patent kontroll" är varje rättegång eller annan åtgärd som lyder under direkt, indirekt eller deltagares intrång eller för att undvika patent, inklusive ett kors anspråk eller ett gen käromål.

--------

lodash-es v 4.17.4 MIT-licens (https://lodash.com/custom-builds

) Copyright JS Foundation och andra deltagare <https://js.foundation/>

Baserat på under streck. js, copyright Jeremy Ashkenas
DocumentCloud och undersöknings program & redigerare <http://underscorejs.org/>

Denna program vara består av frivilliga bidrag gjorda av många personer. Information om hur du hittar historik finns i revisions historiken på

https://github.com/lodash/lodash Följande licens gäller alla delar av program varan, förutom enligt nedan:

====

Tillstånd beviljas, kostnads fritt, till en person som får en kopia av den här program varan och tillhör ande dokumentation (program varan), för att hantera program varan utan begränsning, inklusive, utan begränsning, rättigheterna att använda, kopiera, ändra, slå samman, koppla publicera, distribuera, under licens och/eller sälja kopior av program varan och för att tillåta personer som program varan framlägger för detta, på följande villkor:

Ovanstående copyright-information och den här behörighets informationen ska inkluderas i alla kopior eller väsentliga delar av program varan.

PROGRAM VARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBAR HET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. INTE I NÅGOT FALL SKA FÖRFATTARNA ELLER COPYRIGHT-INNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA KRAV, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, OAVSETT KONTRAKTSÅTGÄRD, HANDLINGAR ELLER ANNAT SOM UPPKOMMER FRÅN, ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNING ELLER ANNAN HANTERING AV PROGRAMVARAN.

====

Upphovs rätt och närstående rättigheter för exempel kod åsidosätts via CC0. Exempel kod definieras som all källkod som visas i Prose i dokumentationen.

CC0: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

====

Filer som finns i node_modules-och leverantörs katalogerna hanteras externt i bibliotek som används av den här program varan och som har sina egna licenser; Vi rekommenderar att du läser dem, eftersom deras villkor kan skilja sig från villkoren ovan.

--------

objekt-tilldela v 4.1.1 MIT-licens (https://github.com/sindresorhus/object-assign

) MIT-licensen (MIT)

Copyright (c) Sindre Sorhus <sindresorhus@gmail.com> (sindresorhus.com)

Tillstånd beviljas, kostnads fritt, till en person som får en kopia av den här program varan och tillhör ande dokumentation (program varan), för att hantera program varan utan begränsning, inklusive, utan begränsning, rättigheterna att använda, kopiera, ändra, slå samman, koppla publicera, distribuera, under licens och/eller sälja kopior av program varan och för att tillåta personer som program varan framlägger för detta, på följande villkor:

Ovanstående copyright-information och den här behörighets informationen ska inkluderas i alla kopior eller väsentliga delar av program varan.

PROGRAM VARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBAR HET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. INTE I NÅGOT FALL SKA FÖRFATTARNA ELLER COPYRIGHT-INNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA KRAV, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, OAVSETT KONTRAKTSÅTGÄRD, HANDLINGAR ELLER ANNAT SOM UPPKOMMER FRÅN, ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNING ELLER ANNAN HANTERING AV PROGRAMVARAN.

--------

Office – UI-Fabric-reakta v 5.8.2 MIT-licens (

https://github.com/OfficeDev/Office-UI-Fabric-React#readme) Office UI Fabric reagerar

Copyright (c) Microsoft Corporation

Alla rättigheter reserverade.

MIT-

licens Tillstånd beviljas, kostnads fritt, till en person som får en kopia av program varan och tillhör ande dokumentation ("" program varan ") att hantera program varan utan begränsning, inklusive, utan begränsning, rättigheterna att använda, kopiera, ändra, slå samman, koppla publicera, distribuera, under licens och/eller sälja kopior av program varan och för att tillåta personer som program varan framlägger för detta, på följande villkor:

Ovanstående copyright-information och den här behörighets informationen ska inkluderas i alla kopior eller väsentliga delar av program varan.

PROGRAM VARAN TILLHANDAHÅLLS * SOM DEN ÄR, UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBAR HET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. INTE I NÅGOT FALL SKA FÖRFATTARNA ELLER COPYRIGHT-INNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA KRAV, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, OAVSETT KONTRAKTSÅTGÄRD, HANDLINGAR ELLER ANNAT SOM UPPKOMMER FRÅN, ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNING ELLER ANNAN HANTERING AV PROGRAMVARAN.

Obs! användning av de teckensnitt och ikoner som refereras till i Office UI Fabric är föremål för de villkor som

anges på http://aka.MS/Fabric-assets-License Licens avtal

för Microsoft Fabric-till gångar Tack för att du är intresse rad av att utveckla Office och andra Office 365-slutpunkter. Detta avtal är mellan dig (' utvecklare ') och Microsoft Corporation (' Microsoft ') och styr din användning av Fabric till gångar (definieras nedan) ("avtalet"). Genom att hämta in infrastruktur till gångar från CDN utfäster du och berättigar till Microsoft att du har myndigheten för att godkänna detta avtal å andra sidan, ett företags och/eller annan enhet.

9.1. Licens och rikt linjer
för infrastruktur resurser kallas. Licens beviljande.
Microsoft ger utvecklings-, en icke-exklusiv, begränsad, över-och icke tilldelad, icke-överförbaring – avgiftsfri licens för att använda infrastruktur till gångar i syfte att utveckla Office-och andra Office 365-slutpunkter inklusive men inte begränsat till Office-tillägg, SharePoint-webbdelar, SharePoint-appar och anpassade Office 365-appar. För att undvika osäkra uppgifter är infrastrukturerna inte avsedda för marknadsföring. Med infrastruktur till gångar avses (1) Segoe teckensnitts familjen på https://dev.office.com/fabric#/styles/typography; (2) Office-ikoner på https://dev.office.com/fabric#/styles/icons; och (3) Microsoft varumärken, symboler, märken etc. som finns på http://dev.office.com/fabric#/styles/brand-icons ("varumärken"). Microsoft förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats häri. Utvecklare får inte använda varumärken i namnet på någon produkt, tjänst eller på något sätt som kan orsaka förvirring om om utvecklarens produkt eller tjänst är en Microsoft-produkt och Microsoft kan återkalla denna licens när som helst.

h. Anpassade rikt linjer.
Licens bidraget under paragraf 1 (a) lyder under utvecklare som följer de anpassade rikt linjer som finns på http://dev.office.com/Modules/DevOffice.Fabric/dist/files/OfficeBrandGuide_16Sep2016.pdf.

f. Ägarskap för partner innehållet.
Utvecklare godkänner Microsoft ensam ägande av infrastruktur till gångar och alla tillhör ande goodwill och det behåller sig all rätt, rubrik och intresse i och till anläggningens infrastruktur till gångar. Utvecklare får inte använda infrastruktur till gångar på något sätt som kan minska eller på annat sätt skada Microsofts goodwill i infrastruktur resursen. Utvecklare samtycker till att åtgärda eventuell eventuell användning av Fabric-resurserna omedelbart efter att ha skriftligt varsel från Microsoft.

två. Representationer och garantier. Microsoft representerar och garanterar att det har myndigheten och rätt att få licensen häri.

amp;3D. Diverse
kallas. Jurisdiktion/val lag.
Avtalet lyder under lagarna i Washington, och parterna samtycker till den exklusiva jurisdiktionen och platserna i de federala domstolarna i King County, Washington. Om det inte finns någon myndighets jurisdiktion är parterna eniga om den exklusiva jurisdiktionen och platserna i den överlägsna delen av King County, Washington.

h. Advokat arvoden.
Om en Microsoft eller partner anställer jurister för att genomdriva rättigheter som uppstår på grund av eller med avseende på detta avtal, kommer den förmånsberättigade parten att få rätt att återfå sina skäliga advokat avgifter, kostnader och andra utgifter, inklusive kostnader och avgifter som uppstår på överklagande eller en liknande åtgärd.

f. Helt avtal.
Detta avtal utgör hela avtalet mellan parterna angående dess ämne. Den ersätter alla avtal, kommunikation och representationer mellan parterna angående dess ämne.

--------

prestanda-nu v 2.1.0 MIT-licens (https://github.com/meryn/performance-now

) Copyright (c) 2013 Braveg1rl

Tillstånd beviljas, kostnads fritt, till en person som får en kopia av den här program varan och tillhör ande dokumentation (program varan), för att hantera program varan utan begränsning, inklusive, utan begränsning, rättigheterna att använda, kopiera, ändra, slå samman, koppla publicera, distribuera, under licens och/eller sälja kopior av program varan och för att tillåta personer som program varan framlägger för detta, på följande villkor:

Ovanstående copyright-information och den här behörighets informationen ska inkluderas i alla kopior eller väsentliga delar av program varan.

PROGRAM VARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBAR HET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. INTE I NÅGOT FALL SKA FÖRFATTARNA ELLER COPYRIGHT-INNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA KRAV, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, OAVSETT KONTRAKTSÅTGÄRD, HANDLINGAR ELLER ANNAT SOM UPPKOMMER FRÅN, ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNING ELLER ANNAN HANTERING AV PROGRAMVARAN.

--------

prefix-Style v 2.0.1 MIT-licens (https://github.com/mattdesl/prefix-style

) MIT-licensen (MIT)
Copyright (c) 2014 Matt DesLauriers

Tillstånd beviljas, kostnads fritt, till en person som får en kopia av den här program varan och tillhör ande dokumentation (program varan), för att hantera program varan utan begränsning, inklusive, utan begränsning, rättigheterna att använda, kopiera, ändra, slå samman, koppla publicera, distribuera, under licens och/eller sälja kopior av program varan och för att tillåta personer som program varan framlägger för detta, på följande villkor:

Ovanstående copyright-information och den här behörighets informationen ska inkluderas i alla kopior eller väsentliga delar av program varan.

PROGRAM VARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBAR HET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. INTE I NÅGOT FALL SKA FÖRFATTARNA ELLER COPYRIGHT-INNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA KRAV, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, OAVSETT KONTRAKTSÅTGÄRD, HANDLINGAR ELLER ANNAT SOM UPPKOMMER FRÅN, ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNING ELLER ANNAN HANTERING AV PROGRAMVARAN.

--------

process v 0.11.10 MIT-licens (https://github.com/shtylman/node-process#readme

) (MIT-licensen)

Copyright (c) 2013 romersk Shtylman <shtylman@gmail.com>

Tillstånd beviljas, kostnads fritt, till en person som får en kopia av denna program vara och tillhör ande dokumentation (program varan), för att hantera program varan utan begränsning, inklusive, utan begränsning, rättigheterna att använda, kopiera, ändra, sammanfoga publicera, distribuera, under licens och/eller sälja kopior av program varan och för att tillåta personer som program varan framlägger för detta, på följande villkor:

Ovanstående copyright-information och den här behörighets informationen ska inkluderas i alla kopior eller väsentliga delar av program varan.

PROGRAM VARAN TILLHANDAHÅLLS I "BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBAR HET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. INTE I NÅGOT FALL SKA FÖRFATTARNA ELLER COPYRIGHT-INNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA KRAV, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, OAVSETT KONTRAKTSÅTGÄRD, HANDLINGAR ELLER ANNAT SOM UPPKOMMER FRÅN, ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNING ELLER ANNAN HANTERING AV PROGRAMVARAN.

--------

Promise v 7.3.1 MIT-licens (https://github.com/then/promise#readme

) Copyright (c) 2014 Forbes Lindesay

Tillstånd beviljas, kostnads fritt, till en person som får en kopia av den här program varan och tillhör ande dokumentation (program varan), för att hantera program varan utan begränsning, inklusive, utan begränsning, rättigheterna att använda, kopiera, ändra, slå samman, koppla publicera, distribuera, under licens och/eller sälja kopior av program varan och för att tillåta personer som program varan framlägger för detta, på följande villkor:

Ovanstående copyright-information och den här behörighets informationen ska inkluderas i alla kopior eller väsentliga delar av program varan.

PROGRAM VARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBAR HET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. INTE I NÅGOT FALL SKA FÖRFATTARNA ELLER COPYRIGHT-INNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA KRAV, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, OAVSETT KONTRAKTSÅTGÄRD, HANDLINGAR ELLER ANNAT SOM UPPKOMMER FRÅN, ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNING ELLER ANNAN HANTERING AV PROGRAMVARAN.

--------

propor v 15.6.0 MIT-licens (https://facebook.github.io/react/)

MIT-

licens Copyright (c) 2013-presentera, Facebook, Inc.

Tillstånd beviljas, kostnads fritt, till en person som får en kopia av den här program varan och tillhör ande dokumentation (program varan), för att hantera program varan utan begränsning, inklusive, utan begränsning, rättigheterna att använda, kopiera, ändra, slå samman, koppla publicera, distribuera, under licens och/eller sälja kopior av program varan och för att tillåta personer som program varan framlägger för detta, på följande villkor:

Ovanstående copyright-information och den här behörighets informationen ska inkluderas i alla kopior eller väsentliga delar av program varan.

PROGRAM VARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBAR HET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. INTE I NÅGOT FALL SKA FÖRFATTARNA ELLER COPYRIGHT-INNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA KRAV, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, OAVSETT KONTRAKTSÅTGÄRD, HANDLINGAR ELLER ANNAT SOM UPPKOMMER FRÅN, ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNING ELLER ANNAN HANTERING AV PROGRAMVARAN.

--------

RAF v 3.4.0 MIT-licens (https://github.com/chrisdickinson/raf#readme

) Copyright (c) 2017 Chris Dickinson <chris@neversaw.us>

Tillstånd beviljas, kostnads fritt, till en person som får en kopia av den här program varan och tillhör ande dokumentation (program varan), för att hantera program varan utan begränsning, inklusive, utan begränsning, rättigheterna att använda, kopiera, ändra, slå samman, koppla publicera, distribuera, under licens och/eller sälja kopior av program varan och för att tillåta personer som program varan framlägger för detta, på följande villkor:

Ovanstående copyright-information och den här behörighets informationen ska inkluderas i alla kopior eller väsentliga delar av program varan.

PROGRAM VARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBAR HET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. INTE I NÅGOT FALL SKA FÖRFATTARNA ELLER COPYRIGHT-INNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA KRAV, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, OAVSETT KONTRAKTSÅTGÄRD, HANDLINGAR ELLER ANNAT SOM UPPKOMMER FRÅN, ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNING ELLER ANNAN HANTERING AV PROGRAMVARAN.

--------

reakta v 15.6.2 MIT-licens (

https://Facebook.GitHub.io/React/) MIT-

licens Copyright (c) 2013-presentera, Facebook, Inc.

Tillstånd beviljas, kostnads fritt, till en person som får en kopia av den här program varan och tillhör ande dokumentation (program varan), för att hantera program varan utan begränsning, inklusive, utan begränsning, rättigheterna att använda, kopiera, ändra, slå samman, koppla publicera, distribuera, under licens och/eller sälja kopior av program varan och för att tillåta personer som program varan framlägger för detta, på följande villkor:

Ovanstående copyright-information och den här behörighets informationen ska inkluderas i alla kopior eller väsentliga delar av program varan.

PROGRAM VARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBAR HET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. INTE I NÅGOT FALL SKA FÖRFATTARNA ELLER COPYRIGHT-INNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA KRAV, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, OAVSETT KONTRAKTSÅTGÄRD, HANDLINGAR ELLER ANNAT SOM UPPKOMMER FRÅN, ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNING ELLER ANNAN HANTERING AV PROGRAMVARAN.

--------

reagerar-anpassade – rullnings lister v 4.2.1 MIT-licens

(https://github.com/Malte-Wessel/React-Custom-scrollbars) MIT-licensen (MIT)

Copyright (c) 2015 reagerar-anpassade – rullnings

lister Tillstånd beviljas, kostnads fritt, till en person som får en kopia av den här program varan och tillhör ande dokumentation (program varan), för att hantera program varan utan begränsning, inklusive, utan begränsning, rättigheterna att använda, kopiera, ändra, slå samman, koppla publicera, distribuera, under licens och/eller sälja kopior av program varan och för att tillåta personer som program varan framlägger för detta, på följande villkor:

Ovanstående copyright-information och den här behörighets informationen ska inkluderas i alla kopior eller väsentliga delar av program varan.

PROGRAM VARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBAR HET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. INTE I NÅGOT FALL SKA FÖRFATTARNA ELLER COPYRIGHT-INNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA KRAV, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, OAVSETT KONTRAKTSÅTGÄRD, HANDLINGAR ELLER ANNAT SOM UPPKOMMER FRÅN, ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNING ELLER ANNAN HANTERING AV PROGRAMVARAN.

--------

reagerar-dom v 15.6.1 BSD – 3-sats licenser (https://facebook.github.io/react/)

Copyright (c) 2013-presentera, Facebook, Inc.
Alla rättigheter reserverade.

Omfördelning och användning i käll-och binära formulär, med eller utan modifiering, tillåts förutsatt att följande villkor uppfylls:

* Omdistributioner av källkod måste behålla ovanstående copyrightinformation, denna lista över villkor och följande fri skrivning.

* Omfördelningar i binära former måste reproducera ovanstående copyrightinformation, denna förteckning över villkor och följande fri skrivning i dokumentationen och/eller andra material som tillhandahålls med fördelningen.

* Varken namnet Facebook eller namnen på dess deltagare kan användas för att påteckna eller marknadsföra produkter som härstammar från denna program vara utan särskilt skriftligt tillstånd.

DETTA PROGRAM TILLHANDAHÅLLS AV UPPHOVS RÄTTS INNEHAVARNA OCH DELTAGARE "I BEFINTLIGT SKICK" OCH ALLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBAR HET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL FRIGÖRS. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA UPPHOVS RÄTTS INNEHAVAREN ELLER DELTAGARE VARA ANSVARIG FÖR DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, EXEMPLARYA ELLER FÖLJD SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UPPHANDLING AV ERSÄTTNINGS VAROR ELLER TJÄNSTER; FÖRLUST AV ANVÄNDNING, DATA OCH VINSTER; ELLER AFFÄRS AVBROTT) ORSAKADE DET OCH I ALLA AVSEENDEN AV ANSVAR, OAVSETT OM DET GÄLLER AVTAL, STRIKT ANSVAR ELLER KRÄNKNING (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET ELLER PÅ ANNAT SÄTT) SOM UPPSTÅR PÅ NÅGOT SÄTT FRÅN ANVÄNDNING AV DENNA PROGRAM VARA, TILL OCH MED OM DENNA SKADA ÄR MÖJLIG.

Ytterligare beviljande av patent rättigheterna version 2

"Program vara" betyder den program vara som distribueras av Facebook

, Inc. Facebook, Inc. ("Facebook") beviljar varje mottagare av program varan ("dig") en beständig, internationell, avgiftsfri, icke-exklusiv, oåterkalleligt (enligt anvisningarna nedan) under alla nödvändiga anspråk för att ringa, använda, sälja , Bjud in, importera och på annat sätt överföra program varan. För att undvika tvivel beviljar sig ingen licens under Facebook: s rätt i eventuella patent anspråk som inte har genomförts av (i) ändringar av program varan eller annan version av dig.

Den licens som beviljats enligt ovan kommer att upphöra, automatiskt och utan föregående meddelande, om du (eller någon av dina dotter bolag, företags dotter bolag eller agenter) startar direkt eller indirekt, eller om du har ett direkt ekonomiskt intresse i, varje patent kontroll: (i) mot Facebook eller något av dess dotter bolag eller företags dotter bolag, (II) mot part om sådant patent kontroll helt eller delvis uppstår från all program vara, teknik, produkt eller tjänst av Facebook eller någon av dess dotter bolag eller företagets dotter bolag eller (III) mot vilken part som helst som är relaterad till program varan. Trots vad som sägs ovan, om Facebook eller något av dess dotter bolag eller företagets dotter bolag har en rättegång som avser patent intrång mot dig i den första instansen och du svarar genom att arkivera ett projekt för patent intrång i denna rättegång mot detta part som inte är knuten till program varan kommer den licens som beviljats enligt artikel inte att upphöra under paragraf (i) i denna paragraf på grund av sådant gen käromål.

Ett "nödvändigt anspråk" är ett anspråk på ett patent som ägs av Facebook och som är nödvändigt med program varan.

En "patent kontroll" är varje rättegång eller annan åtgärd som lyder under direkt, indirekt eller deltagares intrång eller för att undvika patent, inklusive ett kors anspråk eller ett gen käromål.

--------

reakta-Redux v 5.0.6 MIT-licens (

https://github.com/gaearon/React-Redux) MIT-licensen (MIT)

Copyright (c) 2015-presentera Dan Abramov

Tillstånd beviljas, kostnads fritt, till en person som får en kopia av den här program varan och tillhör ande dokumentation (program varan), för att hantera program varan utan begränsning, inklusive, utan begränsning, rättigheterna att använda, kopiera, ändra, slå samman, koppla publicera, distribuera, under licens och/eller sälja kopior av program varan och för att tillåta personer som program varan framlägger för detta, på följande villkor:

Ovanstående copyright-information och den här behörighets informationen ska inkluderas i alla kopior eller väsentliga delar av program varan.

PROGRAM VARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBAR HET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. INTE I NÅGOT FALL SKA FÖRFATTARNA ELLER COPYRIGHT-INNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA KRAV, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, OAVSETT KONTRAKTSÅTGÄRD, HANDLINGAR ELLER ANNAT SOM UPPKOMMER FRÅN, ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNING ELLER ANNAN HANTERING AV PROGRAMVARAN.

--------

Redux v 3.7.2 MIT-licens (http://redux.js.org/

) MIT-licensen (MIT)

Copyright (c) 2015-presentera Dan Abramov

Tillstånd beviljas, kostnads fritt, till en person som får en kopia av den här program varan och tillhör ande dokumentation (program varan), för att hantera program varan utan begränsning, inklusive, utan begränsning, rättigheterna att använda, kopiera, ändra, slå samman, koppla publicera, distribuera, under licens och/eller sälja kopior av program varan och för att tillåta personer som program varan framlägger för detta, på följande villkor:

Ovanstående copyright-information och den här behörighets informationen ska inkluderas i alla kopior eller väsentliga delar av program varan.

PROGRAM VARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBAR HET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. INTE I NÅGOT FALL SKA FÖRFATTARNA ELLER COPYRIGHT-INNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA KRAV, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, OAVSETT KONTRAKTSÅTGÄRD, HANDLINGAR ELLER ANNAT SOM UPPKOMMER FRÅN, ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNING ELLER ANNAN HANTERING AV PROGRAMVARAN.

--------

Redux-thunk v 2.2.0 MIT-licens (https://github.com/gaearon/redux-thunk

) MIT-licensen (MIT)

Copyright (c) 2015 Dan Abramov

Tillstånd beviljas, kostnads fritt, till en person som får en kopia av den här program varan och tillhör ande dokumentation (program varan), för att hantera program varan utan begränsning, inklusive, utan begränsning, rättigheterna att använda, kopiera, ändra, slå samman, koppla publicera, distribuera, under licens och/eller sälja kopior av program varan och för att tillåta personer som program varan framlägger för detta, på följande villkor:

Ovanstående copyright-information och den här behörighets informationen ska inkluderas i alla kopior eller väsentliga delar av program varan.

PROGRAM VARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBAR HET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. INTE I NÅGOT FALL SKA FÖRFATTARNA ELLER COPYRIGHT-INNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA KRAV, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, OAVSETT KONTRAKTSÅTGÄRD, HANDLINGAR ELLER ANNAT SOM UPPKOMMER FRÅN, ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNING ELLER ANNAN HANTERING AV PROGRAMVARAN.

--------

regenerator-runtime v 0.10.3 MIT-

licens MIT-

licens Copyright (c) 2014-presentera, Facebook, Inc.

Tillstånd beviljas, kostnads fritt, till en person som får en kopia av den här program varan och tillhör ande dokumentation (program varan), för att hantera program varan utan begränsning, inklusive, utan begränsning, rättigheterna att använda, kopiera, ändra, slå samman, koppla publicera, distribuera, under licens och/eller sälja kopior av program varan och för att tillåta personer som program varan framlägger för detta, på följande villkor:

Ovanstående copyright-information och den här behörighets informationen ska inkluderas i alla kopior eller väsentliga delar av program varan.

PROGRAM VARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBAR HET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. INTE I NÅGOT FALL SKA FÖRFATTARNA ELLER COPYRIGHT-INNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA KRAV, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, OAVSETT KONTRAKTSÅTGÄRD, HANDLINGAR ELLER ANNAT SOM UPPKOMMER FRÅN, ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNING ELLER ANNAN HANTERING AV PROGRAMVARAN.

--------

storleks ändring – 1.4.2 MIT-licens (https://github.com/que-etc/resize-observer-polyfill)

MIT-licensen (MIT)

Copyright (c) 2016 Denis RUL

Tillstånd beviljas, kostnads fritt, till en person som får en kopia av program varan och tillhör ande dokumentation ("" program varan ") att hantera program varan utan begränsning, inklusive, utan begränsning, rättigheterna att använda, kopiera, ändra, slå samman, koppla publicera, distribuera, under licens och/eller sälja kopior av program varan och för att tillåta personer som program varan framlägger för detta, på följande villkor:

Ovanstående copyright-information och den här behörighets informationen ska inkluderas i alla kopior eller väsentliga delar av program varan.

PROGRAM VARAN TILLHANDAHÅLLS "" I BEFINTLIGT SKICK ", UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBAR HET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. INTE I NÅGOT FALL SKA FÖRFATTARNA ELLER COPYRIGHT-INNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA KRAV, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, OAVSETT KONTRAKTSÅTGÄRD, HANDLINGAR ELLER ANNAT SOM UPPKOMMER FRÅN, ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNING ELLER ANNAN HANTERING AV PROGRAMVARAN.

--------

symbol-den observerbara v 1.0.4 MIT-licensen (

https://github.com/blesh/symbol-observable#readme) MIT-licensen (MIT)

Copyright (c) Sindre Sorhus <sindresorhus@gmail.com> (sindresorhus.com)
Copyright (c) ben Lesh <ben@benlesh.com>

Tillstånd beviljas, kostnads fritt, till en person som får en kopia av den här program varan och tillhör ande dokumentation (program varan), för att hantera program varan utan begränsning, inklusive, utan begränsning, rättigheterna att använda, kopiera, ändra, slå samman, koppla publicera, distribuera, under licens och/eller sälja kopior av program varan och för att tillåta personer som program varan framlägger för detta, på följande villkor:

Ovanstående copyright-information och den här behörighets informationen ska inkluderas i alla kopior eller väsentliga delar av program varan.

PROGRAM VARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBAR HET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. INTE I NÅGOT FALL SKA FÖRFATTARNA ELLER COPYRIGHT-INNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA KRAV, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, OAVSETT KONTRAKTSÅTGÄRD, HANDLINGAR ELLER ANNAT SOM UPPKOMMER FRÅN, ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNING ELLER ANNAN HANTERING AV PROGRAMVARAN.

--------

to-Camel-Case-1.0.0 MIT-licens (https://github.com/ianstormtaylor/to-camel-case

) MIT-licensen (MIT)

Copyright (c) 2016, Ian Storm Taylor

Tillstånd beviljas, kostnads fritt, till en person som får en kopia av den här program varan och tillhör ande dokumentation (program varan), för att hantera program varan utan begränsning, inklusive, utan begränsning, rättigheterna att använda, kopiera, ändra, slå samman, koppla publicera, distribuera, under licens och/eller sälja kopior av program varan och för att tillåta personer som program varan framlägger för detta, på följande villkor:

Ovanstående copyright-information och den här behörighets informationen ska inkluderas i alla kopior eller väsentliga delar av program varan.

PROGRAM VARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBAR HET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. INTE I NÅGOT FALL SKA FÖRFATTARNA ELLER COPYRIGHT-INNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA KRAV, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, OAVSETT KONTRAKTSÅTGÄRD, HANDLINGAR ELLER ANNAT SOM UPPKOMMER FRÅN, ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNING ELLER ANNAN HANTERING AV PROGRAMVARAN.

--------

to-Case v 1.0.2 MIT-licens (https://github.com/ianstormtaylor/to-no-case#readme)

MIT-licensen (MIT)

Copyright (c) 2016, Ian Storm Taylor

Tillstånd beviljas, kostnads fritt, till en person som får en kopia av den här program varan och tillhör ande dokumentation (program varan), för att hantera program varan utan begränsning, inklusive, utan begränsning, rättigheterna att använda, kopiera, ändra, slå samman, koppla publicera, distribuera, under licens och/eller sälja kopior av program varan och för att tillåta personer som program varan framlägger för detta, på följande villkor:

Ovanstående copyright-information och den här behörighets informationen ska inkluderas i alla kopior eller väsentliga delar av program varan.

PROGRAM VARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBAR HET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. INTE I NÅGOT FALL SKA FÖRFATTARNA ELLER COPYRIGHT-INNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA KRAV, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, OAVSETT KONTRAKTSÅTGÄRD, HANDLINGAR ELLER ANNAT SOM UPPKOMMER FRÅN, ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNING ELLER ANNAN HANTERING AV PROGRAMVARAN.

--------

to-Space-Case v 1.0.0 MIT-licens (https://github.com/ianstormtaylor/to-space-case

) MIT-licensen (MIT)

Copyright (c) 2016, Ian Storm Taylor

Tillstånd beviljas, kostnads fritt, till en person som får en kopia av den här program varan och tillhör ande dokumentation (program varan), för att hantera program varan utan begränsning, inklusive, utan begränsning, rättigheterna att använda, kopiera, ändra, slå samman, koppla publicera, distribuera, under licens och/eller sälja kopior av program varan och för att tillåta personer som program varan framlägger för detta, på följande villkor:

Ovanstående copyright-information och den här behörighets informationen ska inkluderas i alla kopior eller väsentliga delar av program varan.

PROGRAM VARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBAR HET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. INTE I NÅGOT FALL SKA FÖRFATTARNA ELLER COPYRIGHT-INNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA KRAV, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, OAVSETT KONTRAKTSÅTGÄRD, HANDLINGAR ELLER ANNAT SOM UPPKOMMER FRÅN, ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNING ELLER ANNAN HANTERING AV PROGRAMVARAN.

--------

tslib v 1.8.0 Apache-2,0-licens (http://typescriptlang.org/

) Copyright (c) Microsoft Corporation. Med ensamrätt.

Licensierat under Apache-licensen, version 2,0 ("licens"); du får inte använda denna fil förutom för att licensen efterlevs. Du kan erhålla en kopia av licensen hos

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Om inte annat krävs enligt tillämplig lag eller som överenskommits med skrift fördelas program varan som distribueras under licensen på ett sådant sätt, utan garantier eller villkor av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda. Se licensen för det specifika språk som reglerar behörigheter och begränsningar under licensen.

--------

UA-parsing-JS v 0.7.17 MIT-licens (

http://github.com/faisalman/UA-parser-js) Copyright (c) 2012-2016 Faisal Salman <<fyzlman@gmail.com>>

Tillstånd beviljas, kostnads fritt, till en person som får en kopia av den här program varan och tillhör ande dokumentation (program varan), för att hantera program varan utan begränsning, inklusive, utan begränsning, rättigheterna att använda, kopiera, ändra, slå samman, koppla publicera, distribuera, under licens och/eller sälja kopior av program varan och för att tillåta personer som program varan framlägger för detta, på följande villkor:

Ovanstående copyright-information och den här behörighets informationen ska inkluderas i alla kopior eller väsentliga delar av program varan.

PROGRAM VARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBAR HET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. INTE I NÅGOT FALL SKA FÖRFATTARNA ELLER COPYRIGHT-INNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA KRAV, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, OAVSETT KONTRAKTSÅTGÄRD, HANDLINGAR ELLER ANNAT SOM UPPKOMMER FRÅN, ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNING ELLER ANNAN HANTERING AV PROGRAMVARAN.

--------

UUID v 3.3.2 MIT-licens (https://github.com/kelektiv/node-uuid#readme

) MIT-licensen (MIT)

Copyright (c) 2010-2016 Robert Kieffer och andra deltagare

Tillstånd beviljas, kostnads fritt, till en person som får en kopia av den här program varan och tillhör ande dokumentation (program varan), för att hantera program varan utan begränsning, inklusive, utan begränsning, rättigheterna att använda, kopiera, ändra, slå samman, koppla publicera, distribuera, under licens och/eller sälja kopior av program varan och för att tillåta personer som program varan framlägger för detta, på följande villkor:

Ovanstående copyright-information och den här behörighets informationen ska inkluderas i alla kopior eller väsentliga delar av program varan.

PROGRAM VARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBAR HET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. INTE I NÅGOT FALL SKA FÖRFATTARNA ELLER COPYRIGHT-INNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA KRAV, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, OAVSETT KONTRAKTSÅTGÄRD, HANDLINGAR ELLER ANNAT SOM UPPKOMMER FRÅN, ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNING ELLER ANNAN HANTERING AV PROGRAMVARAN.

--------

WebPack v 3.8.1 MIT-licens (https://github.com/webpack/webpack

) Copyright JS Foundation och andra deltagare

Tillstånd beviljas, kostnads fritt, till en person som får en kopia av denna program vara och tillhör ande dokumentation (program varan), för att hantera program varan utan begränsning, inklusive, utan begränsning, rättigheterna att använda, kopiera, ändra, sammanfoga publicera, distribuera, under licens och/eller sälja kopior av program varan och för att tillåta personer som program varan framlägger för detta, på följande villkor:

Ovanstående copyright-information och den här behörighets informationen ska inkluderas i alla kopior eller väsentliga delar av program varan.

PROGRAM VARAN TILLHANDAHÅLLS I "BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBAR HET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. INTE I NÅGOT FALL SKA FÖRFATTARNA ELLER COPYRIGHT-INNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA KRAV, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, OAVSETT KONTRAKTSÅTGÄRD, HANDLINGAR ELLER ANNAT SOM UPPKOMMER FRÅN, ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNING ELLER ANNAN HANTERING AV PROGRAMVARAN.

--------

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×