IN-satser

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Identifierar tabeller i valfri extern databas som Microsoft Access-databasmotorn kan ansluta till, till exempel en dBASE- eller Paradox-databas eller en extern Microsoft Access-databas.

Syntax

För att identifiera en måltabell:

[SELECT | INSERT] INTO mål IN
{sökväg | ["sökväg" "typ"] | ["" [typ; DATABASE = sökväg]]}

För att identifera en källtabell:

FROM tabelluttryck IN
{sökväg | ["sökväg" "typ"] | ["" [typ; DATABASE = sökväg]]}

Ett SELECT-kommando som innehåller en IN-sats består av följande syntaktiska element:

Element

Descri ilket alternativ

mål

Namnet på den externa tabell där data ska infogas.

tabelluttryck

Namnet på den eller de tabeller som data ska hämtas från. Argumentet kan vara namnet på en tabell, en sparad fråga eller en sammansättning som är resultatet av INNER JOIN, LEFT JOIN eller RIGHT JOIN.

sökväg

Den fullständiga sökvägen till katalogen eller filen som innehåller tabell.

typ

Namnet på den databastyp som användes för att skapa tabell, om databasen inte är en Microsoft Access-databas (t.ex. dBASE III, dBASE IV, Paradox 3.x eller Paradox 4.x).


Kommentarer

Det går inte att använda IN för att ansluta till fler än en extern databas åt gången.

I vissa fall refererar argumentet sökväg till en katalog som innehåller databasfiler. Om du till exempel arbetar med en dBASE-, Microsoft FoxPro- eller Paradox-databastabell, anger argumentet sökväg en katalog som innehåller DBF- eller DB-filer. Filnamnet härleds från argumentet mål eller tabelluttryck.

Om du vill ange en databas som inte är en Microsoft Access-databas lägger du till ett semikolon (;) till namnet, och skriver det inom enkla (' ') eller dubbla (" ") citattecken, till exempel 'dBASE IV;' eller "dBASE IV;".

Du kan också använda det reserverade ordet DATABASE för att ange den externa databasen. Följande två exempel anger samma databas:

... FROM Table IN "" [dBASE IV; DATABASE=C:\DBASE\DATA\SALES;];

... FROM Table IN "C:\DBASE\DATA\SALES" "dBASE IV;"

Obs!: 

Av prestanda- och effektivitetsskäl rekommenderas du att använda en länkad tabell i stället för IN.

Du kan också använda det reserverade ordet IN som en jämförelseoperator i ett uttryck.Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×