Office
Logga in

Hur sommartidsändringen 2007 påverkar tidstämpeln i Office-filer

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Den här informationen gäller för personer som bor i områden i USA och Kanada som observerar sommartid (Sommartid) och som kräver att rätt tid registreras när dokumenten Microsoft Office 2007-systemet sparas eller ändras. Ändringar i ett dokument kan till exempel behöva gång tidsstämplas av juridiska skäl. Den här informationen kan också gälla till personer i andra länder och områden som observerar ”sommar tid” under vilken klockor justeras framåt en timme i tidig vår och anpassas bakåt i höst.

I den här artikeln

Hämtningsbara filer och supportinformation

Grundläggande information

Hur ändring i Sommartid i 2007 kan påverka dina Office-filer

Vanliga frågor och svar

Hämtningsbara filer och supportinformation

Uppdatera information om de senaste Windows-tidszonen och du kan hämta och installera den senaste kumulativa uppdateringen finns KB 933360: augusti 2007 kumulativa uppdateringen för Microsoft Windows-operativsystem

Obs!: Om du använder Windows Vista eller har registrerat sig för Microsoft Update att få uppdateringar automatiskt, kan du inte påverkas av ändringen i sommartid. Om du vill bekräfta att datorn inte påverkas av uppdatering av Windows-tidszon besöka sommartid hjälp och support och följ stegen i guiden Uppdatera sommartid.

Mer information om hur ändringar av Sommartid kan påverka andra Microsoft-produkter finns i sommartid hjälp och support.

Överst på sidan

Bakgrundsinformation

I augusti 2005 antog den amerikanske kongressen en energipolicy som ändrade start- och slutdatumet för sommartid i USA. Ytterligare några länder/regioner antog denna ändring. Sommartiden 2007 inleds därför den 11 mars och slutar den 4 november vilket innebär en förlängning av perioden med fyra veckor. I den här artikeln kallas detta för den utökade sommartiden.

Regler för sommartid

1987 till 2006     Sommartiden inleds (klockan vrids fram en timme) kl. 02:00 den första söndagen i april och avslutas (klockan vrids tillbaka en timme) kl. 02:00 den sista söndagen i oktober.

Från och med 2007     Sommartiden inleds kl. 02:00 den andra söndagen i mars (tre eller fyra veckor tidigare än förut beroende på året) och avslutas kl. 02:00 den första söndagen i november (en vecka senare än förut).

  • Under 2007 gäller alltså sommartid mellan den 11 mars och den 4 november för de områden i USA och Kanada som har sommartid.

Hur sommartidsändringen 2007 påverkar dina Office-filer

Kommande ändringar av sommartiden kan påverka tidsangivelsen i filegenskaper och spårande ändringar i Microsoft Office-program som Word, Excel, PowerPoint och Project.

De nya sommartidsdatumen kan påverka den tid eller det datum (om filen har reviderats inom en timme före eller efter midnatt) som har registrerats i objekt skapade eller ändrade under den utökade sommartidsperioden eller tidigare utökade sommartidsperioder i följande objekt.

Tidstämpel

Beskrivning

"Ändrad den" i filegenskaperna

Datum och tid när dokumentet senast sparades

Spårade ändringar i Word och Excel

Datum och tid som en revidering gjordes

Spårade ändringar i PowerPoint

Datum och tid då en kommentar infogades

Tidsfunktioner

Funktioner som baseras på tid, exempelvis IDAG i Excel

"Skapat den" och "Ändrad den" i i filegenskaperna

Filer som har skapats efter att du eller IT-administratören har använt tidszon Windows uppdatera gränssnitt rätt-skapad och ändrad tid i filens egenskaper. Gå till dokumentplatsen, till exempel Mina dokument om du vill visa egenskaper, i Utforskaren. Högerklicka på dokumentikonen och klicka sedan på Egenskaper. Om du har registrerat dig att få uppdateringar från Microsoft Update eller Windows Update har du fått uppdateringen för Sommartid automatiskt. Mer information finns i Microsoft Update. Dokument med tidsstämplar i föregående utökade Sommartid perioder (till exempel mellan 12 mars 2006 och 2 April 2006 samt vecka mellan 29 oktober 2006 och 5 November 2006) är också förskjutits med en timme.

Följande exempel visar hur tidstämpeln ändras i ett dokument som har skapats den 20 mars 2006 och sparats kl. 19.28 i en tidszon i USA som har sommartid (se figur 1).

Egenskaper
Bild 1: Innan Windows update tidszon har använts.

Efter sommartidsuppdateringen 2007 i Windows visas kl. 20.28 felaktigt i fälten Skapad den och Ändrad den i en fil som skapades förra året (se figur 2).

Egenskaper
Bild 2: När du har Windows uppdatering av tidszoner har använts.

I filer som du skapar efter att sommartidsuppdateringen för 2007 har installerats i Windows visas korrekt tidstämpel. Om du inte installerar tidszonsuppdateringen kommer den datummodifierade egenskapen för ett dokument som skapas 2007 inte att ändras under den nya sommartidsperioden och alltså felaktigt visa kl. 18:28. Tiden för de dokument som skapades under 2006 ändras inte heller och visar korrekt tidstämpel, d.v.s. kl. 19:28.

Dokument som har skapats på mars 20   

Aktuellt år – 2007

Föregående år – 2006

Med sommartidsuppdatering

Korrekt tid 19:28.

Felaktig tid 20:28.

Utan sommartidsuppdatering

Felaktig tid 18:28.

Korrekt tid 19:28.

Spårade ändringar och tidsfunktioner

Tidstämpeln i spårade ändringar och infogade kommentarer i Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel och Microsoft Office PowerPoint utgår från systemklockan i Windows.

  • Om du vill visa systemklockan i kategoriläge klickar du på Start, sedan på Kontrollpanelen, därefter på Datum, tid, språk och nationella inställningar och slutligen på Datum och tid.

  • Om du vill visa systemklockan i klassiskt läge klickar du på Start, sedan på Kontrollpanelen och därefter på Datum och tid.

När du använder tidszonsuppdateringen för Windows visar dessa tidstämplar korrekt datum för objekt som ändras under den utökade sommartiden. Dessutom görs inga ändringar i efterhand. Därför visas tidstämplar i tidigare utökade sommartidsperioder också på korrekt sätt.

Tidsfunktioner, t.ex. IDAG i Excel, baseras också på systemklockan i Windows.

Funktion

Beteende

När Windows har uppdaterats

Spårade ändringar i Microsoft Office Word

Alla spårade ändringar registreras med aktuellt datum och tid.

Nya kommentarer avspeglar därför den uppdaterade systemtiden. Tidigare tidstämplar ändras inte i efterhand.

Spårade ändringar i Microsoft Office Excel

Alla spårade ändringar registreras med aktuellt datum och tid.

Nya kommentarer avspeglar därför den uppdaterade systemtiden. Tidigare tidstämplar ändras inte i efterhand.

Tidsfunktioner i Excel

Funktioner som IDAG och NU använder systemklockan i Windows för att fastställa datum och tid.

När systemklockan ändras, oavsett om det är en ändring av tidszonen eller en ändring till eller från sommartid, returnerar funktionen ett värde som baseras på den uppdaterade systemklockan nästa gång den räknas om.

Infogade kommentarer i Microsoft Office PowerPoint

I PowerPoint finns inte samma funktion för spårning av ändringar som i Word. I stället tidstämplas kommentarer med aktuellt datum i PowerPoint.

Precis som i Word och Excel avspeglar nya kommentarer på rätt sätt den uppdaterade systemtiden. Tidigare tidstämplar ändras inte i efterhand.

E-postobjekt i Microsoft Office Outlook

Alla e-postmeddelanden stämplas med tid och datum det skickades, baserat på avsändarens datorns klocka. Varje meddelande också stämplas med tid och datum den togs emot, baserat på mottagarens datorns klocka. Mer information om hur möten och avtalade tider påverkas i Outlook finns Microsoft Knowledge Base-artikeln 931667: Addressing sommartid med Uppdateringsverktyg för tidszon Data för Microsoft Office Outlook.

Tidstämplar uppdateras inte retroaktivt för att avspegla ändringar i systemtid på vare sig avsändarens eller mottagarens datorer.

Aktiviteter i Microsoft Office Project

Aktiviteterna i Project länkas inte dynamiskt till systemklockan.

Projektschemat uppdateras inte retroaktivt för att avspegla ändringar i systemtiden.

Tidsfunktioner i Project

I funktioner som NU och TIMME fastställs aktuell tid med utgångspunkt från systemklockan. Om systemklockan ändras returnerar funktionen det uppdaterade datumet och den uppdaterade tiden.

När systemklockan ändras, oavsett om det är en ändring av tidszonen eller en ändring till eller från sommartid, returnerar funktionen ett värde som baseras på den uppdaterade systemklockan nästa gång den räknas om. Tidstämplar uppdateras inte retroaktivt för att avspegla ändringar i systemtid.

Påminnelser i Schemaläggaren i Project

Påminnelser skickas med utgångspunkt från den tid som anges av systemklockan.

Om systemklockan ändras, oavsett om det är en ändring av tidszonen eller en ändring till eller från sommartid, skickas påminnelser baserade på den uppdaterade systemklockan.

Datum då projekt skapas och utcheckningstid i Project

Datum då projekt skapas och utcheckningstider baseras på systemklockan.

Om systemklockan ändras, oavsett om det är en ändring av tidszonen eller en ändring till eller från sommartid, avspeglar skapandedatumet och utcheckningstiden den uppdaterade systemklockan. Tidstämplar uppdateras inte retroaktivt.

Överst på sidan

Vanliga frågor och svar

Dokument skapades eller ändrades i föregående år utökade Sommartid perioder visar egenskapen felaktiga tid efter att operativsystemet Windows update för Sommartid 2007 används?   

Ja, tiden i dokumentets Egenskaper kommer att vara en timme fel under den utökade sommartidsperioden 2006 eller tidigare efter att uppdateringen av sommartidsperioden för 2007 har installerats i Windows. Tidigare utökade sommartidsperioder i USA (före 2007) är de datum mellan den andra söndagen i mars och den första söndagen i april (t.ex. den 12 mars 2006 till den 2 april 2006) samt veckan mellan den sista söndagen i oktober och den första söndagen i november (t.ex. den 20 oktober och den 5 november 2006). Även i program som visar tiden dynamiskt genom att referera till systemklockan kan dessa historiska tidstämplar visas på felaktigt sätt. Mer information får du av programvaruleverantören.

  • Om du vill visa systemklockan i kategoriläge klickar du på Start, sedan på Kontrollpanelen, därefter på Datum, tid, språk och nationella inställningar och slutligen på Datum och tid.

  • Om du vill visa systemklockan i klassiskt läge klickar du på Start, sedan på Kontrollpanelen och därefter på Datum och tid.

Varför är vissa tidsstämplar och tid referenser som visas i dokumentegenskaper som påverkas av Sommartid SKIFT?   

I program med tidstämplingsfunktion lagras vanligtvis tidsangivelserna i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Fördelen med UTC-tid är att den är universell och att den inte ändras. Den är inte beroende av lokala tidszoner eller sommartid. UTC-tiden visar dock tiden i ett format som de flesta användare inte kan tolka och därför konverteras den till lokal tid utifrån två faktorer: för det första tidszonen som användaren har valt och för det andra sommartid om det har angetts i Datum och tid på Kontrollpanelen. Ändringen av sommartid påverkar inte historiska tidstämplar som har registrerats i UTC-tid men kan påverka hur tidstämplar tolkas (och därmed visas) i Windows och vissa program.

Bör jag använda Windows tidszon update?   

I allmänhet bör datorsystemen uppdateras så att de avspeglar de nya sommartidsreglerna. För de flesta användare innebär det att de eller IT-administratören installerar programvaruuppdateringar för olika Microsoft-produkter, inklusive olika versioner av operativsystemet Windows, servrar, applikationer och komponenter.

Finns det en lösning så att den senast ändrad tiden för egenskaper för dokument som har skapats i tidigare perioder som utökade Sommartid inte SKIFT?   

Inte för närvarande. Microsoft håller dock på att undersöka kraven och utvecklingsarbetet för detta.

Mer information finns i sommartid hjälp och support.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×