Office
Logga in

Hur modern autentisering fungerar för Office 2013- och Office 2016-klientprogram

I den här artikeln får du lära dig hur Office 2013- och Office 2016-klientappar använder moderna autentiseringsfunktioner baserat på autentiseringskonfigurationen på Office 365-klientorganisationen för Exchange Online, SharePoint Online och Skype för företag – Online.

Tillgänglighet för modern autentisering för Office 365-tjänster

För Office 365-tjänster är standardinställningen för modern autentisering:

Inloggningsbeteende för Office-klientappar

Office 2013-klientappar har funktioner för äldre autentisering som standard. Med äldre innebär att de fungerar med antingen Microsoft Online-inloggningsassistenten eller grundläggande autentisering. För att dessa klienter ska fungera med moderna autentiseringsfunktioner måste rätt registernycklar vara angivna på Windows-klienten. Anvisningar finns i Aktivera modern autentisering för Office 2013 på Windows-enheter.

Läs Hur du använder modern autentisering (ADAL) med Skype för företag om du vill veta mer om hur det fungerar med Skype för företag.

Office 2016-klienter har stöd för modern autentisering som standard och det krävs ingen åtgärd på klienten för att använda dessa nya flöden. Däremot krävs en särskild åtgärd för att använda äldre autentisering.

Klicka på länkarna nedan för att se hur Office 2013- och Office 2016-klientautentisering fungerar med Office 365-tjänster beroende på om modern autentisering är aktiverad eller inte.

Exchange Online

I följande tabell beskrivs autentiseringsbeteendet för Office 2013- och Office 2016-klientappar när de ansluter till Exchange Online med eller utan modern autentisering.

Version av Office-klientapp

Finns registernyckel?

Är modern autentisering aktiverad?

Autentiseringsbeteende med modern autentisering är aktiverat för klientorganisationen (standard)

Autentiseringsbeteende med modern autentisering är inaktiverat för klientorganisationen

Office 2016

Nej, eller EnableADAL = 1

Ja

Modern autentisering används först. Om servern avvisar en anslutning för modern autentisering används grundläggande autentisering. Servern avvisar modern autentisering när klientorganisationen inte har aktiverats.

Modern autentisering används först. Om servern avvisar en anslutning för modern autentisering används grundläggande autentisering. Servern avvisar modern autentisering när klientorganisationen inte har aktiverats.

Office 2016

Ja, EnableADAL = 1

Ja

Modern autentisering används först. Om servern avvisar en anslutning för modern autentisering används grundläggande autentisering. Servern avvisar modern autentisering när klientorganisationen inte har aktiverats.

Modern autentisering används först. Om servern avvisar en anslutning för modern autentisering används grundläggande autentisering. Servern avvisar modern autentisering när klientorganisationen inte har aktiverats.

Office 2016

Ja, EnableADAL = 0

Nej

Grundläggande autentisering

Grundläggande autentisering

Office 2013

Nej

Nej

Grundläggande autentisering

Grundläggande autentisering

Office 2013

Ja, EnableADAL = 1

Ja

Modern autentisering används först. Om servern avvisar en anslutning för modern autentisering används grundläggande autentisering. Servern avvisar modern autentisering när klientorganisationen inte har aktiverats.

Modern autentisering används först. Om servern avvisar en anslutning för modern autentisering används grundläggande autentisering. Servern avvisar modern autentisering när klientorganisationen inte har aktiverats.

SharePoint Online

I följande tabell beskrivs autentiseringsbeteendet för Office 2013- och Office 2016-klientappar när de ansluter till SharePoint Online med eller utan modern autentisering.

Version av Office-klientapp

Finns registernyckel?

Är modern autentisering aktiverad?

Autentiseringsbeteende med modern autentisering är aktiverat för klientorganisationen (standard)

Autentiseringsbeteende med modern autentisering är inaktiverat för klientorganisationen

Office 2016

Nej, eller EnableADAL = 1

Ja

Endast modern autentisering.

Det går inte att ansluta.

Office 2016

Ja, EnableADAL = 1

Ja

Endast modern autentisering.

Det går inte att ansluta.

Office 2016

Ja, EnableADAL = 0

Nej

Endast Microsoft Online – inloggningsassistent.

Endast Microsoft Online – inloggningsassistent.

Office 2013

Nej

Nej

Endast Microsoft Online – inloggningsassistent.

Endast Microsoft Online – inloggningsassistent.

Office 2013

Ja, EnableADAL = 1

Ja

Endast modern autentisering.

Det går inte att ansluta.

Skype för företag – Online

I följande tabell beskrivs autentiseringsbeteendet för Office 2013- och Office 2016-klientappar när de ansluter till Skype för företag – Online med eller utan modern autentisering.

Version av Office-klientapp

Finns registernyckel?

Är modern autentisering aktiverad?

Autentiseringsbeteende med modern autentisering är aktiverat för klientorganisationen

Autentiseringsbeteende med modern autentisering är inaktiverat för klientorganisationen (standard)

Office 2016

Nej, eller EnableADAL = 1

Ja

Modern autentisering används först. Om servern avvisar en anslutning för modern autentisering används Microsoft Online – inloggningsassistent. Servern avvisar modern autentisering när Skype för företag – Online-klientorganisationer inte har aktiverats.

Modern autentisering används först. Om servern avvisar en anslutning för modern autentisering används Microsoft Online – inloggningsassistent. Servern avvisar modern autentisering när Skype för företag – Online-klientorganisationer inte har aktiverats.

Office 2016

Ja, EnableADAL = 1

Ja

Modern autentisering används först. Om servern avvisar en anslutning för modern autentisering används Microsoft Online – inloggningsassistent. Servern avvisar modern autentisering när Skype för företag – Online-klientorganisationer inte har aktiverats.

Modern autentisering används först. Om servern avvisar en anslutning för modern autentisering används Microsoft Online – inloggningsassistent. Servern avvisar modern autentisering när Skype för företag – Online-klientorganisationer inte har aktiverats.

Office 2016

Ja, EnableADAL = 0

Nej

Endast Microsoft Online – inloggningsassistent.

Endast Microsoft Online – inloggningsassistent.

Office 2013

Nej

Nej

Endast Microsoft Online – inloggningsassistent.

Endast Microsoft Online – inloggningsassistent.

Office 2013

Ja, EnableADAL = 1

Ja

Modern autentisering används först. Om servern avvisar en anslutning för modern autentisering används Microsoft Online – inloggningsassistent. Servern avvisar modern autentisering när Skype för företag – Online-klientorganisationer inte har aktiverats.

Endast Microsoft Online – inloggningsassistent.

Mer information finns i

Använda modern autentisering i Office 365 med Office-klienter

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×