Hur du skapar och redigerar behörighetsnivåer

Om du är SharePoint Online-administratör vill du antagligen styra vem som kan göra ändringar på din webbplats. Du kanske vill att anställda på ekonomiavdelning ska kunna redigera listor, men att anställda på marknadsföringsavdelningen bara ska kunna visa listorna. Det är där behörigheter och behörighetsnivåer kommer in.

Behörigheter gör att SharePoint-användare kan utföra vissa åtgärder, såsom att redigera objekt i en lista eller skapa en webbplats. Men du kan inte tilldela individuella behörigheter för enskilda användare i SharePoint. I stället kan du gruppera relaterade behörigheter i en behörighetsnivå. Därefter kopplar du den behörighetsnivån till en SharePoint-grupp som innehåller de personer som du tilldelar behörigheter för.

SharePoint levereras med vissa standardbehörighetsnivåer som du kan använda, till exempel Delta och Endast visa. Men om dessa inte uppfyller dina behov kan du skapa en ny behörighetsnivå. Det är enklare att hålla reda på behörighetsnivåer om du inte ändrar standardinställningarna.

Du skapar och ändrar behörighetsnivåer på sidan Behörighetsnivåer.

Om du vill skapa eller göra ändringar i behörighetsnivåer måste du tillhöra en SharePoint-grupp som inkluderar behörighet att hantera behörigheter. Som standard har du denna behörighet om du tillhör gruppen Ägare eller om du är administratör för en webbplatssamling.

 1. Klicka på Inställningar Litet kugghjul för inställningar i stället för Webbplatsinställningar. > Webbplatsinställningar på webbplatsen på högsta nivån i webbplatssamlingen.

 2. Välj Webbplatsbehörigheter i avsnittet Användare och behörigheter på sidan Webbplatsinställningar.

 3. På fliken Behörigheter i gruppen Hantera grupp, väljer du Behörighetsnivåer.

  Välj sidan Behörighetsnivåer.

 4. Välj Lägg till en behörighetsnivå på sidan Behörighetsnivåer.

 5. På sidan Lägg till en behörighetsnivå anger du namn och beskrivning.

 6. I området Behörigheter markerar du kryssrutorna bredvid lista, webbplats och personliga behörigheter som du vill att den här behörighetsnivån ska omfatta.

 7. Klicka på Skapa.

Du kan göra ändringar i vilken som av de angivna behörighetsnivåerna, förutom Fullständig behörighet och Begränsad åtkomst.

När du har skapat behörighetsnivån tilldelar du den till en SharePoint-grupp.

Ett snabbt sätt att skapa en ny behörighetsnivå är att kopiera en befintlig behörighetsnivå. Det kan vara praktiskt att göra detta när den befintliga behörighetsnivån har liknande behörigheter som den nya behörighetsnivån ska ha. När du har gjort kopian kan du lägga till eller ta bort de behörigheter som den nya behörighetsnivån ska ha.

Så här kopierar du en behörighetsnivå:

 1. Klicka på namnet på den behörighetsnivå som du vill kopiera på sidan Behörighetsnivåer. Se till att klicka på länken, du ska inte markera kryssrutan bredvid namnet. Till exempel Delta, som visas i bilden nedan.

  Välj en behörighetsnivå.

 2. På sidan Redigera behörighetsnivå väljer du Kopiera behörighetsnivå, som finns längst ned på sidan efter avsnittet Personliga behörigheter.

  Knappen Kopiera behörighetsnivå.

 3. Skriv ett namn och en beskrivning för den nya behörighetsnivån på sidan Kopiera behörighetsnivå.

 4. Välj vilka behörigheter du vill lägga till eller ta bort, och välj sedan Skapa

När du har skapat behörighetsnivån tilldelar du den till en SharePoint-grupp.

Du kan göra följande ändringar i en behörighetsnivå:

 • Uppdatera namn eller beskrivning

 • Lägga till eller ta bort behörigheter

Vi rekommenderar att du inte gör några ändringar i standardbehörighetsnivåer som ingår i SharePoint. Du kan inte ändra behörighetsnivåerna Fullständig behörighet och Begränsad åtkomst.

Så här gör du ändringar i en behörighetsnivå:

 1. Klicka på namnet på den behörighetsnivå som du vill redigera på sidan Behörighetsnivåer. Se till att klicka på länken, du ska inte markera kryssrutan bredvid namnet. Till exempel Marknadsföring, som visas i bilden nedan.

  Välj en behörighetsnivå som kallas Marknadsföring.

 2. På sidan Redigera behörighetsnivå kan du:

  • Ändra beskrivningen.

  • Lägga till eller ta bort behörigheter för nivån.

 3. Klicka på Skicka när du har gjort ändringarna.

Du kan ta bort alla behörighetsnivåer förutom Fullständig behörighet och Begränsad åtkomst. Vi rekommenderar att du inte tar bort en standardbehörighetsnivå.

Om du vill ta bort en behörighetsnivå markerar du kryssrutorna intill de behörighetsnivåer som du vill ta bort på sidan Behörighetsnivåer och väljer sedan Ta bort markerade behörighetsnivåer.

Behörighetsnivåer gäller för en specifik webbplatssamling. Detta innebär att alla ändringar du gör i en behörighetsnivå påverkar hela webbplatssamlingen. Här följer därför några rekommendationer:

 • Redigera inte standardbehörighetsnivåer Om du ändrar en standardbehörighetsnivå påverkar ändringarna alla inbyggda SharePoint-grupper i webbplatssamlingen. Det kan också orsaka förvirring om du har två webbplatssamlingar som har behörighetsnivåer med samma namn, men var och en har olika uppsättning behörigheter.

 • Ta inte bort standardbehörighetsnivåer Om du tar bort en standardbehörighetsnivå tas den bort från alla inbyggda SharePoint-grupper som innehåller den i webbplatssamlingen. Det kan göra att användare i de grupperna förlorar viktiga behörigheter.

 • Tilldela behörighetsnivåer till SharePoint-grupper Du kan tilldela en behörighetsnivå för en enskild användare i SharePoint, men det är enklare att hålla reda på vem som har behörighet till vilka webbplatser om du tilldelar behörighetsnivåer till en SharePoint-grupp och lägger till personen i gruppen. Det kan också öka prestanda för webbplatsen.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×