Hjälpmedel i Skype för företag för personer med funktionshinder

Microsoft arbetar för att göra sina produkter och tjänster lättare för alla att använda. Följande avsnitt innehåller information om funktioner, produkter och tjänster som gör Lync lättillgängligare för personer med funktionshinder:

Artikelinnehåll

Hjälpmedelsfunktioner i Lync

Hjälp om hjälpmedelsfunktioner i Lync

Kortkommandon i Hjälp-fönstret

Alternativtext för bilder i hjälpen

Microsofts hjälpmedelsprodukter och hjälpmedelstjänster

Hjälpmedelsfunktioner i Windows

Kostnadsfria stegvisa vägledningar

Tekniska hjälpmedelsprodukter för Windows

Dokumentation i alternativa format

Kundtjänst för personer med hörselnedsättning

Mer information

Hjälpmedelsfunktioner i Lync

Utöver hjälpmedelsfunktionerna och hjälpmedelsverktygen i Microsoft Windows finns följande funktion som gör Lync lättillgängligare för personer med funktionshinder:

  • Kortkommandon i Lync 2013

    Obs!: Informationen i det här dokumentet gäller endast för användare som innehar licens för Microsoft-produkter i USA. Om du har köpt produkten i ett annat land än USA kan du använda informationskortet med lokal information som följde med programvarupaketet eller besöka webbplatsen Microsoft Accessibility. Den innehåller en lista med telefonnummer och adresser till Microsofts supporttjänster. Du kan kontakta Microsofts kontor i ditt land eller område för att ta reda på huruvida den typ av produkter och tjänster som beskrivs i det här avsnittet finns i ditt område. Information om hjälpmedel finns på andra språk, t.ex. japanska och franska.

Hjälp om hjälpmedelsfunktioner i Lync

Hjälpen i Lync innehåller funktioner som gör den tillgänglig för fler användare, inklusive personer med nedsatt rörlighet, nedsatt syn eller andra funktionshinder.

Kortkommandon i Hjälp-fönstret

Om du vill

Använder du det här kortkommandot

Visa Hjälp-fönstret.

F1

Flytta pekaren mellan fönstret med hjälpavsnitt och navigeringsfönstret (t.ex. flikarna Innehåll, Sök och Index).

F6

Gå mellan flikar (t.ex. Innehåll, Sök och Index) när du befinner dig i navigeringsfönstret.

Alt + flikens understrukna bokstav

Markera nästa dolda text eller hyperlänk.

TABB

Markera föregående hyperlänk eller dold text.

SKIFT+TABB

Utföra åtgärden för markerat alternativ för Visa alla, Dölj alla, dold text eller hyperlänk.

Retur

Visa Alternativ-menyn för att använda kommandon i verktygsfältet Hjälp

Alt+O

Visa eller dölja fönstret som innehåller flikarna Innehåll, Sök och Index.

Alt+O och tryck sedan på T

Visa föregående visade avsnitt.

Alt+O och tryck sedan på B

Visa nästa avsnitt i en tidigare visad följd av avsnitt.

Alt+O och tryck sedan på F

Gå tillbaka till den angivna startsidan.

Alt+O och tryck sedan på H

Förhindra att ett hjälpavsnitt öppnas i Hjälp-fönstret (praktiskt om du vill hindra att en webbsida läses in).

Alt+O och tryck sedan på S

Öppna dialogrutan Internetalternativ för Microsoft Internet Explorer, där du kan ändra hjälpmedelsinställningar.

Alt+O och tryck sedan på I

Uppdatera avsnittet (praktiskt om du har länkat till en webbsida).

Alt+O och tryck sedan på R

Skriva ut alla avsnitt i en bok eller endast det markerade avsnittet.

Alt+O och tryck sedan på P

Stänga hjälpfönstret.

Alt+F4

Du kan snabbt utföra många vanliga aktiviteter genom att använda följande kortkommandon i hjälpen.

Alternativtext för bilder i hjälpen

Alla bilder i hjälpen för Lync, inklusive skärmbilder och ikoner har en tillhörande alternativtext. Användare som har svårt att se bilder kan placera pekaren på bilden och läsa alternativtexten. I den här texten beskrivs bildens innehåll eller programkommandot som motsvaras av ikonen.

Microsofts hjälpmedelsprodukter och hjälpmedelstjänster

Microsoft arbetar för att göra sina produkter och tjänster lättare för alla att använda. Följande avsnitt innehåller information om funktioner, produkter och tjänster som gör Windows lättillgängligare för personer med funktionshinder:

Hjälpmedelsfunktioner i Windows

Windows-operativsystemet har många inbyggda hjälpmedelsfunktioner som är användbara för personer som har svårigheter att använda tangentbordet eller musen, är blinda, har nedsatt syn, är döva eller har nedsatt hörsel. Funktionerna installeras i samband med installationen. Mer information om de här funktionerna finns i Windows-hjälpen och på webbplatsen Microsoft Accessibility.

Kostnadsfria stegvisa vägledningar

Microsoft tillhandahåller en rad stegvisa vägledningar som ger detaljerad information om hur du justerar hjälpmedelsalternativen och hjälpmedelsinställningarna på datorn. Informationen visas i ett sida-vid-sida-format så att du kan lära dig hur du använder musen, tangentbordet eller en kombination av dessa båda.

Stegvisa vägledningar för Microsoft-produkter finns på webbplatsen Microsoft Accessibility.

Tekniska hjälpmedelsprodukter för Windows

Det finns en stor mängd tekniska hjälpmedelsprodukter för personer med funktionshinder. Du kan söka i en katalog över tekniska hjälpmedelsprodukter som kan användas i Windows på webbplatsen Microsoft Accessibility.

Om du använder tekniska hjälpmedel bör du se till att kontakta återförsäljaren av det tekniska hjälpmedlet innan du uppgraderar program- eller maskinvaran för att få reda på eventuella kompatibilitetsproblem.

Dokumentation i alternativa format

Om du har svårt att läsa eller hantera tryckt material kan du få dokumentation till många Microsoft-produkter i lättillgängligare format. Du kan visa ett index över tillgänglig produktdokumentation på webbplatsen Microsoft Accessibility.

Du kan dessutom få ytterligare Microsoft-publikationer från Learning Ally (tidigare Recording for the Blind & Dyslexic, Inc). Learning Ally distribuerar dessa dokument till registrerade, berättigade medlemmar i företagets distributionstjänst. Information om var du får tag i Microsofts produktdokumentation och böcker från Microsoft Press finns på http://learningally.org/. Du kan även kontakta:

Learning Ally
20 Roszel Road
Princeton, NJ 08540
Telefonnummer inom USA: (800) 221-4792
Telefonnummer i andra länder än USA och Kanada: (609) 452-0606
Fax: (609) 987-8116

Webbadresser kan ändras, så det kan hända att det inte går att ansluta till de webbplatser som räknas upp här.

Kundtjänst för personer med hörselnedsättning

Fullständig tillgång till Microsofts produkt- och kundtjänst finns via en texttelefontjänst om du är döv eller har hörselnedsättning:

  • Kontakta Microsoft Sales Information Center på (800) 892-5234 mellan 6:30 och 17:30, måndag till fredag, med undantag för helgdagar, om du vill komma till kundtjänst.

  • Kontakta Microsoft Product Support Services på (800) 892-5234 mellan 6:00 och 18:00, måndag till fredag, med undantag för helgdagar, om du vill få teknisk hjälp i USA. I Kanada ringer du (905) 568-9641 mellan 8:00 och 20:00, måndag till fredag, med undantag för helgdagar.

Microsofts supporttjänster styrs av de priser och villkor som gäller på den plats och vid den tidpunkt som tjänsten används.

Mer information

Mer information om hur hjälpmedelsteknik för datorer gör tillvaron enklare för personer med funktionshinder finns på webbplatsen Microsoft Accessibility.

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×