Hjälpmedel i Skype för företag för personer med funktionshinder

Microsoft är fast beslutna att göra produkter och tjänster som är lätta att använda för alla. Den här artikeln innehåller information om de funktioner, produkter och tjänster som gör Skype för företag tillgängligt för personer med funktionshinder.

Läs om hur hjälpmedel gör Skype för företag lättare att använda. Anpassningarna kan göra det lättare att navigera med kortkommandon och skärmläsare.

En fullständig lista över kortkommandon finns på Kortkommandon för Skype för företag.

I det här avsnittet

Hör alternativtext för bilder i hjälpen

Alla bilder i hjälpen för Skype för företag, inklusive skärmbilder och ikoner, har associerad alternativtext (även kallad alt-text). Användare som har svårt att se bilder kan placera muspekaren på bilden och läsa alternativtexten eller höra texten om en skärmläsare används. Alternativtexten beskriver vad som visas på bilden eller beskriver programkommandot som ikonen representerar.

Aktivera ljud för inkommande begäran

Om en konversation finns i det aktiva fönstret är standardinställningen i JAWS att inte spela upp något ljud när du får ett nytt meddelande. JAWS-användaren hör däremot ”Menu” (meny) när ett nytt meddelande tas emot. JAWS-användaren kan vilja att Skype spelar upp ett ljud när en ny inbjudan startar.

 1. I huvudfönstret för Skype för företag öppnar du fönstret Alternativ och trycker Alt+T. Du hör ”Menu, Tree view (meny, trädvy)”.

 2. Tryck på O. Du hör ”Tree view (trädvy)”. (Berättaren säger ”Skype for Business Options window” (fönstret Alternativ för Skype för företag)).

 3. Öppna fliken Ringsignaler och ljud genom att trycka på nedåtpilen och fortsätt till menyalternativen genom att trycka på Tabb-tangenten. Du hör ”Skype for Business Options window, click to hear each ringtone” (fönstret Alternativ för Skype för företag, klicka för att höra varje ringsignal).

 4. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör ”Play sounds, including ringtones for incoming and IM alerts check box” (kryssrutan Spela upp ljud, inklusive ringsignaler för inkommande och aviseringar för snabbmeddelanden) och tryck sedan på Blanksteg. Du hör ”Checked” (markerad).

 5. Tryck på nedåtpilen tills du hör ”Sounds, mute incoming IM alert sounds when viewing an IM conversation check box” (kryssrutan Ljud, stäng av ljud för inkommande aviseringar om snabbmeddelanden när du visar en chattkonversation).

 6. Om rutan inte är markerad trycker du på Blanksteg.

 7. Om rutan redan är markerad trycker du på Tabb-tangenten tills du hör ”OK button” (knappen OK) och sedan på Blanksteg.

Visa konversationer i separata fönster

Standardbeteendet i Skype för företag är att alla snabbmeddelandekonversationer visas i samma fönster med en separat flik för varje konversation. Vissa användare tycker att det är lättare att hantera konversationer i separata fönster.

 1. I huvudfönstret för Skype för företagöppnar du fönstret Alternativ och trycker Alt+T. Du hör ”Menu, Tree view (meny, trädvy)”.

 2. Tryck på O. Du hör ”Tree view (trädvy)”. (Berättaren säger ”Skype for Business Options window” (fönstret Alternativ för Skype för företag)).

 3. Öppna fliken Telefoner genom att trycka på nedåtpilen och fortsätt till menyalternativen genom att trycka på Tabb-tangenten. Du hör ”Skype for Business Options window, check spelling options as I type” (fönstret Alternativ för Skype för företag, kontrollera stavningsalternativ medan jag skriver).

 4. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör ”Enable tabbed conversations check box” (aktivera kryssrutan för konversationer på flikar) och avmarkera den sedan genom att trycka på Blanksteg.

 5. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör ”OK Button” (knappen OK) och sedan på Blanksteg.

Ändra typsnitt, storlek och färg

Du kan ange standardtypsnitt, storlek och färg för text som visas i snabbmeddelandekonversationer.

 1. Tryck på Tabb-tangenten i chattfönstret tills du hör ”More options submenu” (undermenyn Fler alternativ). Tryck på Retur. Du hör ”Manage Recordings” (hantera inspelningar), vilket är första alternativet i undermenyn.

 2. Öka storleken på den snabbmeddelandetext som visas genom att trycka på T. Du hör ”200 percent” (200 procent), vilket är första alternativet i undermenyn.

 3. Välj önskad ändring av teckenstorleken genom att trycka på uppåt- eller nedåtpilen.

  Obs!: Detta ändrar teckenstorleken på din skärm, men inte teckenstorleken som du skickar. Du kan öka teckenstorleken upp till 200 procent av enhetens globala standardstorlek.

Du kan ändra storlek och utseende på meddelanden du skickar genom att trycka på Ctrl+Skift+F. Du hör ”Menu, leaving menu” (meny, lämnar meny) och fokus flyttas till rutan med alternativ för teckenfärg.

Håll skärmläsarens ljudnivå konstant under Skype-samtal

Om du har Dolby-ljudkontroller på datorn och du använder en skärmläsare (t.ex. JAWS, Windows-Eyes, NVDA eller Narrator) kanske du märker att skärmläsarens ljud sänks när du inleder att samtal med Skype för företag. Detta är ett känt problem som håller på att åtgärdas i Windows 10 och i samarbete med alla tillverkare av ljudenheter. Innan ändringen har genomförts på alla enheter finns det dock två sätt att hantera problemet: ansluta externa USB-högtalare eller inaktivera ljuddrivrutinens Dolby-funktion.

Lösning 1: Anslut externa USB-högtalare

Anslut externa högtalare till enheten istället för att använda enhetens inbyggda högtalare. För att slippa problemet med ljudändringen måste de externa högtalarna vara USB-högtalare och inte högtalare som du ansluter till hörlursuttaget. Högtalare som du ansluter till hörlursuttaget använder fortfarande enhetens inbyggda ljud med Dolby-drivrutinen.

Det här är den enklaste lösningen.

Lösning 2: Inaktivera ljuddrivrutinens Dolby-funktion

 1. Navigera till Kontrollpanelen i Windows och välj sedan Ljud.

 2. Navigera till fliken Uppspelning och välj ljudenhet med nedåtpilen.

 3. Välj knappen Egenskaper genom att trycka flera gånger på Tabb-tangenten och sedan på Retur.

 4. Navigera till fliken Dolby, växla till Dolby av och tryck sedan på Retur.

 5. Navigera till knappen OK och tryck sedan på Retur.

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×