Hjälpmedelsteknik för bättre datoråtkomst

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Edward S. Rosenthal

Oavsett vilken funktionsnedsättning du har behöver det inte vara ett hinder för att använda datorn. Upptäck hur hjälpmedelsteknik kan fungera för dig.

Förklaring av hjälpmedelsteknik

Hjälpmedelsteknik är ett ganska brett område. Det innehåller allt från enkla anordningar som ett förstoringsglas till högteknologiska apparater som gör att man kan använda ögonrörelser för att styra en muspekare på en dator. Det är långt ifrån all hjälpmedelsteknik som fokuserar på att ge förbättrad eller ökad tillgång till datorer. Men de senaste 20 åren har den tillgängliga tekniken för att hjälpa människor använda datorer ökat exponentiellt. Tillsammans med trender inom Universell design inom programmering ser vi förhoppningsvis en breddning av inkluderande designstrategier, tillsammans med större möjligheter till anställning för personer med funktionshinder. Universell design beskrivs på många olika sätt, men enligt mig skulle en bra definition vara ”Genom att fokusera på tillgångsstrategier och produktdesign kan man tillhandahålla ett scenario för största möjliga användning och därför den största möjliga nyttan för befolkningen i allmänhet”.

Även om många är bekanta med de bredaste kategorierna inom datorbaserad hjälpmedelsteknik och närliggande ämnen tänkte vi att det skulle vara till hjälp att ge en allmän översikt över olika typer av teknik som är avsedd att tillhandahålla förbättrad tillgång för personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Den här informationen är inte på något sätt avsedd att vara uttömmande, och när en specifik produkt nämns avses inte detta vara en rekommendation av produkten eller en kommentar angående dess fördelar. Vi försöker i stället ge ett specifikt exempel som gör det lättare för den som vill göra ytterligare efterforskningar att utforska specifika produktkategorier. Det är också viktigt att den som vill följa upp specifika produktområden utvärderar att den teknik som övervägs är lämplig beträffande ålder. Många hjälpmedelstekniker kräver att brukaren innehar en viss kognitiv mognad, och de flesta kräver tålamod för att bemästras. Kategorierna för funktionsnedsättningar och tillhörande produktkategorier är inte i någon speciell ordning.

Mobilitet

Mobilitetsutmaningar innebär några uppenbara och inte alls uppenbara svårigheter för att få åtkomst till datorteknik. I allmänhet har datorer utformats för ett grafiskt användargränssnitt som förutsätter användning av tangentbord och/eller mus. Eftersom kategorin mobilitetsutmaningar omfattar allt från mild förslitningsskada till fullständig tetraplegi, varierar åtkomststrategierna i hög grad, men de fokuserar primärt på att ersätta eller förstärka åtkomst till tangentbord och mus. Förslitningsskador kallas även för ’arbetsrelaterade muskel- och skelettbesvär2019 av Occupational Safety and Health Administration i USA.

Speciella tangentbord

Fyra allmänna strategier presentera sig när du visar tillgängliga tekniska tangentbord strategier: ergonomisk, användning med en hand, på skärmen, Dvorak. Eftersom vi sett en stor ökning i rutan Antal datoranvändare hantering av RSI och relaterade problem och en av de primära metoderna att minska symptomen på återkommande är belastning skada att ge användaren en ergonomisk tangentbord. Allmänna konceptet med att använda ett ergonomisk tangentbord är att placera användarens händer i en mindre stress, mer ergonomisk plats. Enkel ergonomisk tangentbord traditionella titta men kan ha tangentbord position som två olika områden och använder en vinklad metod handleden för att skriva. Microsoft gör ett antal tangentbord av den här typen inklusive Microsoft Wave tangentbord design. Tangentbord område på webbplatsen Microsoft Hardware får du mer information.

Andra företag använder mer extrem design för att hjälpa användare med förslitningsskador, och detta innefattar allt från tangentbordsdesign med variabel delningsmöjlighet till att dela upp tangentbordet i två separata paneler som fästs på brukarens kontorsstol eller rullstol Kinesis Keyboards. Enhandstangentbord kan variera från alternativ layout för traditionella tangenter Frog Pad till ett tangentbord med ’ackord’ där man trycker ner flera tangenter en och en eller samtidigt BAT keyboard. Och ett skärmtangentbord är en programvara som efterliknar tangenterna på ett tangentbord, och ofta styrs med någon typ av huvudmus (se nedan). På många sätt passar tangentbordslayouten Dvorak med principerna i universell Design, eftersom dess bakomliggande premiss är att vara mer lättanvänd och göra det snabbare att skriva genom att placera tangenterna på ett sätt som är mer anpassat efter människan Dvorak-tangentbord, info.

Speciella pekdon (mus)

Så många personer använda sina muspekaren och fråga inte dess enklare att använda för effektivitet. För många användare presenterar dock musen betydande fysiska utmaningar. Förutom det traditionella sättet att musen som vi har alla välbekanta det finns flera andra metoder som kan vara mindre välbekanta: Detta gäller bland annat rollerball huvud-begagnade, styrspak och visual. Allmän bild bakom rollerball musen är att användaren inte behöver använda sina handleden i en fast plats eventuellt exacerbating RSI symptom eller presentera en fysiska plats för sina händer som inte är aktuell. Rollerball mus finns i ett stort antal smaker men i princip alla stöder en flytande bit som kan ändras med nära till hands, palm hand, butt av handen eller andra metod. Allmänna Konceptet bakom en huvud-begagnade mus är att användaren flyttas deras huvud och/eller något begagnade på i sidhuvudet för att flytta musen på skärmen. Detta är ofta tillsammans med ett system för sip och packa upp som gör att användaren kan använda sina andetag för att utföra Klicka; eller med en gå att tillåta musen till resten vid en viss punkt på skärmen för en användare som definieras där angivna tid systemet utför klickar på funktion. Många personer med mobilitet begränsningar hitta placera handen på en traditionell mus är mycket svårt och ett antal företag har gjort en mus baserat på styrspak styrenheten konceptet som är både lättare att hantera och kräver en lägre nivå av rörlighet.

Under senare år har nya sätt att styra pekare utvecklats, bland annat baserat på ögonrörelser, ansiktsspårning och hjärnvågor. Dessutom finns det ett brett urval pekdon specifikt för personer med allvarlig funktionsnedsättning inom rörligheten, inklusive tetraplegi, med användning uteslutande av huvud eller mus Jouse.

Röstinmatningsteknik

Tal indata teknik per antal företag skapa indata talsyntesfunktioner kan bidra med ljud kommando-och-kontroller och tal till text funktioner. Operativsystemet Windows 10 innehåller taligenkänning verktyget, Använd röstigenkänning i Windows 10och antagligen den mest välkända indata tekniken som tal i Nordamerika finns Drake NaturallySpeaking produktlinje Drake NaturallySpeaking.

Visuella utmaningar

Det grafiska användargränssnittet nämns i korthet ovan, och en uppenbar konsekvens av att använda ett visuellt system för att interagera med datorn är att den som har nedsatt syn kan ha svårt eller finna det helt omöjligt att komma åt information. I allmänhet beskrivs personer med nedsatt syn som ”synskadade” eller ”blinda”. En synskadad person har i allmänhet användbara rester av synsinnet i behåll, och kan använda ett visst mått av visuell åtkomst till information på datorer och i tryckt form. Många som beskrivs som synskadade har också nytta av teknik som utgår från att användaren inte kan använda synsinnet alls.

Programvaruförstoring

Programvaruförstoring kan ge olika stark förstoring, och samtidigt tillhandahålla allmän hantering av visning, t.ex. kontrastscheman och pekarscheman. Dessa system används ofta tillsammans med skärmläsningsfunktioner. Ytterligare tangentbord kan användas för att styra programfunktioner förutom att använda de snabbkommandon som normalt tilldelas ZoomText Magnifier.

Programvaruläsare

Programvaruläsare presenterar text eller annan information från datorn med en syntetisk datorröst ZoomText Reader.

Skärmläsare

Skärmläsare meddela text eller annan information från datorn visas i en syntetiskt dator röst. avsedd att ge en talad supportnivå som ger information om varje aktivitet som har utförts på skärmen. Vissa skärmläsarprogram innehåller skriptkörning funktioner om du vill expandera "-färdiga access". Allmänna antagandet är att användaren enhet funktioner med hjälp av tangentbordet Jaws för Windows.

Uppdateringsbara blindskriftsskärmar

Uppdateringsbara blindskriftsskärmar ansluts till en dator för att tillhandahålla utdata i blindskrift angående vad som händer på datorskärmen Humanware BrailleNote. Vissa skärmar omfattar även talade utdata KNFB Mobile.

Mobila läsare

Mobila läsare är handhållna eller liknande bärbara enheter som kan läsa upp information med syntetiskt mänskligt tal. Dessa enheter kan inte bara läsa tryckta dokument som menyer, utan även skyltar, whiteboard-anteckningar och andra föremål på avstånd.

Inlärningssvårigheter

Personer med inlärningssvårigheter kan ha mycket breda symptom. I allmänhet tillhandahålls produkter med flera funktioner för att hantera detta.

Läsare

De flesta läsare tillhandahåller syntetiskt tal för att läsa text, samt stöd för sådant som talande ordböcker och annat stöd för begränsad läsförmåga. De flesta LD-läsare markerar även den text som läses upp av systemet, så att användaren kan göra en visuell/kognitiv association med hur man hör ordet uttalas (detta klassa ofta multimodal inlärning) WYNN Reader.

Visningshantering och maskering

Att ändra färgschemat kan förbättra möjligheten att ta till sig information. En relaterad strategi är att använda maskering, där en del av skärmen täcks så att man inte distraheras av annan visuell information som presenteras.

Textförutsägelse

Textförutsägelse hjälper användaren genom att ge förslag medan ord skrivs. En del programvara för textförutsägelse är heuristisk, vilket innebär att den lär sig mönster och vanor medan användaren använder den WordQ.

Grafisk organisatör

I stället för att använda en rent lingvistisk eller textmässig strategi för att organisera tankar och skapa kommunikationsmöjligheter gör grafiska organisatörer att man kan använda en bred uppsättning verktyg för att behandla information på ett mer visuellt sätt Inspiration Software.

Digitala inspelare

Som en sista anteckningen har vi gjort digitala brännare i sin egen kategori dessa har en omfattande användning mellan många funktionshinder kategorier. De flesta digitala spelare kan spela in både nära ljud och avstånd ljud (konferenser och möten) och många följer program som gör att användaren kan ladda ned det har registrerats på datorn. antingen för senare eller bearbetning/manipulera genom att ange tal-teknik.

Det är också värt att notera att många av de tillgängliga teknikerna för hjälpmedel, inklusive vissa som nämns ovan, kan finnas tillgängliga som gratisprogram eller inbyggda i operativsystemet. Mer information om hjälpteknik och hur den används finns på många ställen på Internet och på biblioteken. En bra utgångspunkt är Microsoft Accessible Technologies Group (ATG).

Om författaren

Edward S. Rosenthal är ordförande och VD för Next Generation Technologies Inc., ett konsultföretag i Lynnwood, Washington, som har tillhandahållit tekniska konsulttjänster sedan 1993. Mer information finns på: Nästa Generation tekniker, och han kan kontaktas på: edward@ngtvoice.com.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×