Hjälpa användare att använda vyn Upptäck i OneDrive

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Den här artikeln gäller för IT-administratörer. Om du inte är en IT-administratör läser du är Mina dokument säkra i vyn upptäcka i OneDrive för företag? för information om hur du använder Upptäcktsvy.

Ju mer dina användare använder OneDrive för företag i Office 365 för att arbeta tillsammans genom att visa, redigera och dela dokument, desto mer användbart blir Upptäcktsvy i OneDrive för företag för er alla. Lär dig mer om hur du som administratör kan hjälpa användarna att få ut mesta möjliga av Upptäcktsvy.

Upptäcktsvy drivs av Office Delve och båda är beroende av Office Graph. Användare visar de mest relevanta innehåll baserat på vem som arbetar med och vad de arbetar på. Informationen i Upptäcktsvy är skräddarsydd för varje användare. Upptäcktsvy ändra inte behörigheter och användare endast se vad de redan har tillgång till.

Som administratör kan se du till att du tillåter åtkomst Office Graph organisationen och att du har konfigurerat andra Office 365 tjänster som Upptäcktsvy använder, till exempel SharePoint Online och Delve. Du kan också hjälpa andra att komma igång med Upptäcktsvy och adress frågor som användare kan ha.

Vad du behöver för att få vyn Upptäck

Upptäcktsvy-funktioner är tillgängliga för Office 365-användare i OneDrive för företag, som finns i följande prenumerationer av Office 365:

 • Office 365 Enterprise (E1, E3 och E4)

 • Office 365 Education (E1, E3 och E4)

 • Office 365 Government (E1, E3 och E4)

 • Office 365 Business Essentials

 • Office 365 Business Premium

Oavsett vilka av de här Office 365-abonnemangen du har, måste du aktivera SharePoint Online-tjänsten och tilldela användarna en licens för SharePoint Online innan de kan börja använda Upptäcktsvy.

OneDrive för företag i Office 365 har utformats för att fungera med den aktuella eller omedelbart föregående versionen av Internet Explorer eller Firefox, eller den senaste versionen av Chrome eller Safari. Mer information finns i systemkraven för Office 365.

Introducera vyn Upptäck i din organisation

Här är några resurser som du kan använda för att få din organisation att komma igång med Upptäcktsvy.

Innan du presenterar vyn Upptäck

SharePoint Online och OneDrive för företag är huvudkällorna för innehåll i Upptäcktsvy. Hur du och användarna hanterar behörigheter för dokument och webbplatser påverkar vad användarna ser i Upptäcktsvy. Ta en titt på Bästa metoder för att skapa och hantera gruppwebbplatser och Planera din behörighetsstrategi om du vill ha mer information.

Använda vyn Upptäck i det dagliga arbetet

Du kan peka hjälpartikeln Upptäcktsvy användare: är Mina dokument säkra i vyn upptäcka i OneDrive för företag?

Hjälpa användarna att felsöka vyn Upptäck

Med hjälp av informationen i det här avsnittet kan du felsöka problem i Upptäcktsvy.

Användarna ser inte användarbilder i vyn Upptäck

Användarbilderna i Upptäcktsvy kommer från SharePoint Online-användarprofilerna. Om det inte finns någon bild för en användare i hans/hennes SharePoint Online-användarprofil finns det ingen bild för Upptäcktsvy att visa.

Lösningar

Se till att användarna laddar upp sin profilbild på SharePoint Online. För mer information kan du hänvisa användarna till Visa och redigera din profil i Office Delve (vyn Upptäck använder Delve).

Användarna ser lite eller inget innehåll i vyn Upptäck

Innehållet i Upptäcktsvy kommer från olika källor i Office 365, till exempel SharePoint Online och OneDrive för företag.

Om användarna inte har något aktuellt ändrat eller visat innehåll i dessa innehållskällor, och de inte har åtkomst till andra användares innehåll, kan det finnas mycket lite eller inget innehåll för Upptäcktsvy att visa. Användarna måste även ha licenser för Office 365-tjänster och åtkomst till Office Graph för att kunna se innehåll i Upptäcktsvy.

Lösningar

 • Uppmuntra användarna att lagra och dela dokument på SharePoint Online och OneDrive för företag. Mer information finns i lagra dina dokument där Office Delve har åtkomst till dem (vyn upptäcka drivs av Delve).

 • Kontrollera behörighetsinställningarna på SharePoint Online-webbplatserna och för webbplatssamlingarna för att säkerställa att användaren har åtkomst till rätt webbplatser och deras innehåll.

 • Kontrollera att användaren finns i Active Directory och att han eller hon är medlem i rätt Active Directory-grupper. Du kan kontrollera detta genom att gå till Administrationscenter för Office 365 > Användare > Aktiva användare.

 • Som administratör kan tillåter du åtkomst Office Graph organisationen. Då ser du till Upptäcktsvy visas de mest relevanta innehållet till användare. Mer information finns i hantera åtkomst till Office Graph .

 • Kontrollera att du har tilldelat användarna en licens för åtkomst till Office 365-tjänsterna som du har aktiverat.

Användarna är bekymrade över att privata eller känsliga dokument är tillgängliga i vyn Upptäck

Alla dokument som en användare kan visa eller redigera i Office 365 kan också visas Upptäcktsvy. Upptäcktsvy ändrar inte några behörigheter och användarna ser bara det som de redan har åtkomst till. Men ibland kan du vilja förhindra att ett dokument visas i Upptäcktsvy.

Lösningar

 • Kontrollera behörighetsinställningarna för dokument, webbplatser och bibliotek och se till att endast de avsedda användarna har åtkomst till innehållet.

 • Om du vill förhindra att vissa dokument visas i Upptäcktsvy följer du anvisningarna i Dölja dokument från Delve. Du kan fortsätta att spara dokumenten i Office 365. Användarna kan hitta dem när de söker – men de visas inte i Upptäcktsvy eller Delve.

Om Office Graph

Upptäcktsvy använder Office Graph. Office Graph lagrar datarepresentationer om alla Office 365-objekt som noder i ett diagramindex. Office Graph-data lagras av kundens partition av SharePoint Online- och Exchange Online-miljöerna, och har samma dataskydd och säkerhet som andra kunddata som lagras i samma molntjänster.

Office Graph använder avancerade relationer för att beskriva kopplingar mellan objekt av olika typer. Utöver det använder Office Graph avancerade analys- och maskininlärningstekniker för att skapa härledda avancerade relationer – det som vi kallar insikter.

För att presentera det mest relevanta innehållet i olika sammanhang i till exempel Upptäcktsvy eller Delve använder Office Graph en tvåstegsanalys. Först beräknas vilka användare i Office Graph som är mest relevanta för det aktuella sammanhanget. I det andra steget hämtas de mest relevanta innehållet som associeras med dessa användare. Innehållet är anpassat efter varje användare och användarna ser bara det som de redan har åtkomst till.

För utvecklare visas Office Graph-insikter och avancerade relationer genom Microsoft Graph, en slutpunkt med ett REST API (https://graph.microsoft.com) som visar flera API:er från Microsofts molntjänster. Mer information finns i Office Graph.

Vilka blir följderna av att tillåta respektive inte tillåta åtkomst till Office Graph?

Om du inte tillåter åtkomst till Office Graph kan påverka innehållet visas i Upptäcktsvy och upplevelser någon annanstans i Office 365, till exempel i SharePoint hem relevans. Att tillåta och inte tillåta åtkomst till Office Graph påverkas också Delve-funktioner.

Obs!: Mer information finns i avsnittet Om Office Graph i Office Delve för Office 365-administratörer.

Ytterligare resurser

Slutanvändare:

Administratörer

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×