Hjälp med att blogga i Word

Att blogga ger dig möjlighet att publicera utan att behöva använda externa media eller traditionella tryckta publikationer. Den här artikeln beskriver hur du skriver blogginlägg i Microsoft Office Word och sedan skickar dem direkt till olika bloggwebbplatser.

Vad vill du göra?

Välja en bloggtjänst

Starta ett blogginlägg

Registrera ett bloggkonto

Lägga till innehåll i ett inlägg

Lägga till en hyperlänk i ett inlägg

Lägga till en bild i ett inlägg

Redigera ett befintligt inlägg

Felsöka problem med bloggposter i Word

Välja en bloggtjänst

Även om du kan börja skapa innehåll för din blogg när som helst så måste du registrera dig på en bloggtjänst för att kunna publicera innehåll. De här leverantörerna har stöd för publicering från Word direkt till din blogg:

 • Sharepoint-blogg
  Du måste ha behörighet att skapa webbplatser för att skapa en blogg. Be webbplatsadministratören eller administratören om mer information.

 • Telligent Community (Community Server)
  Följ anvisningarna på startsidan om du vill köpa en egen värdbaserad community-webbplats. Tjänsten finns till olika priser beroende på tjänstnivå.

 • WordPress
  Word stöder bloggar på WordPress.com (en gratistjänst) samt bloggar på egna WordPress-webbplatser. Om det gäller en blogg på WordPress.com skapar du ditt eget utrymme genom att följa anvisningarna på startsidan. Om det gäller en blogg på en egen WordPress-webbplats ber du webbplatsadministratören om hjälp med att skapa en bloggsida.

 • TypePad
  Köp din egen värdbaserade bloggwebbplats genom att följa anvisningarna på startsidan. Funktioner som underlättar design, publicering, webbintegrering och community-hantering ingår. Tjänsten finns till olika priser beroende på tjänstnivå.

Du kan även använda andra bloggtjänster men du behöver då ha tillgång till mer teknisk information (som URL för leverantörens API) som kanske inte är tillgänglig från den leverantören.

Överst på sidan

Starta ett blogginlägg

Det enklaste sättet att blogga från Microsoft Office Word är att använda mallen Blogginlägg när du skapar ett nytt dokument. Word hjälper dig genom processen att konfigurera allt så att du kan publicera dokument som blogginlägg.

 1. I Word 2010, Word 2013 och Word 2016 väljer du Arkiv > Nytt > Blogginlägg.

  I Word 2007 klickar du först på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Nytt. I fönstret Nytt dokument klickar du på Nytt blogginlägg.

 2. Om du inte redan registrerat ett bloggkonto i Word visas dialogrutan Registrera ett bloggkonto. Gör något av följande:

  • Klicka på Registrera nu om du vill länka Word till en bloggtjänst. Gå till Registrera ett bloggkonto för att slutföra processen.

  • Klicka på Registrera senare om du bara vill skriva ett inlägg och inte vill registrera ett konto just nu. Gå till Lägga till innehåll i ett inlägg för att fortsätta att skriva inlägget.

Överst på sidan

Registrera ett bloggkonto

När du klicka på Registrera nu i steg 2 i föregående avsnitt kan du konfigurera Word så att du kan publicera till din blogg:

 1. Välj bloggleverantör i dialogrutan Nytt bloggkonto.

  Om din bloggleverantör inte visas klickar du på Annan.

 2. Klicka på Nästa.

 3. Ange din kontoinformation. Kontrollera att användarnamnet och lösenordet är rätt. De bör vara samma som det namn och lösenord som du använder när du loggar in till ditt bloggkonto.

  Tips: Kontrollera att CAPS LOCK är inaktiverat. Vissa saker (som lösenordet för ditt bloggkonto) är skiftlägeskänsliga.

 4. Om du tänker ha bilder i dina blogginlägg klickar du på Bildalternativ och anger vart bilder ska laddas upp.

 5. Klicka på OK.

Överst på sidan

Lägga till innehåll i ett inlägg

Fönstret som visas när du väljer mallen blogginlägg har normalt två tabbar: Blogginlägg och Infoga. När Blogginlägg är markerat kan du använda verktyg och arbeta med din blogg, arbeta med urklipp, ange grundläggande text, tillämpa format och andra. När fliken Infoga är markerad kan du lägga till foton, hyperlänkar och andra objekt i inlägget.

 1. Skriv en rubrik för ditt inlägg överst i dokumentet.

 2. Klicka under rubriken för att börja skriva inläggets brödtext.

  När du har skrivit klart kan du klicka på stavningsverktyget för att köra stavningskontrollen. Du kan ändra teckensnitt, textstorlek, färg och justering för texten på samma sätt som du ändrar formateringen i ett vanligt dokument.

  Om du vill kategorisera din bloggpost (så att det blir lättare för andra att hitta den) klickar du på Infoga kategori.

 3. Klicka på Publicera för att publicera blogginlägget.

  Om du vill publicera ett utkast av blogginlägget så att du kan förhandsgranska det innan det publiceras öppet väljer du Publicera > Publicera som utkast.

Överst på sidan

Lägga till en hyperlänk i ett inlägg

 1. Markera den text som du vill använda som länk.

 2. Klicka på fliken Infoga.

 3. Klicka på Hyperlänk.

 4. I rutan Adress anger du den URL till vilken du vill länka den markerade texten.

 5. Klicka på OK.

Överst på sidan

Lägga till en bild i ett inlägg

 1. Klicka på den plats där du vill infoga bilden.

 2. Klicka på fliken Infoga och sedan på Bild.

 3. I dialogrutan Infoga bild går du till mappen som innehåller bilden du vill lägga till. Klicka på bilden och sedan på Infoga.

Du kan använda bildverktygen på menyfliksområdet för att ändra bildens utseende, till exempel genom att lägga till en kantlinje, använda specialeffekter eller styra hur text flödar runt bilden.

Överst på sidan

Redigera ett befintligt inlägg

Du kan spara inlägg som Word-filer på datorn och redigera dem senare.

 1. På fliken blogginlägg klickar du på knappen Öppna befintliga för att se en lista med alla inlägg.

 2. Klicka på rubriken för det inlägg du vill redigera och klicka på OK.

Överst på sidan

Felsöka problem med bloggposter i Word

Om du får problem med inställningar, med att skapa innehåll eller vid publicering läser du följande avsnitt för information om möjliga lösningar.

Word kan inte registrera ditt konto

Kontrollera att du har skrivit rätt URL för bloggsidan:

 • För Office 365- och SharePoint-webbplatser är webbadressen till bloggsidan en URL-adress som bara innehåller bloggsidans adress och ingen ytterligare information. Om till exempel URL-adressen till bloggsidan är http://www.contoso.com/myblog/default.aspx skriver du http://www.contoso.com/myblog i rutan Blogg-URL.

 • För Telligent Community är din URL för blogginlägg din bloggadress plus /metablog.ashx. Om din bloggadress till exempel är http://blogs.contoso.com skriver du http://blogs.contoso.com/metablog.ashx i rutan URL för blogginlägg.

 • För WordPress är URL-adressen för ditt blogginlägg samma som URL-adressen till din WordPress xmlrpc.php-fil, som oftast finns i webbplatsens rotmapp. Om din webbplats exempelvis är www.contoso.com, skriver du https://www.contoso.com/xmlrpc.php. Om du installerade filen xmlrpc.php i en undermapp till din webbplats, tar du med undermappen i URL-adressen. Om din kopia av xmlrpc.php exempelvis lagras i undermappen /utilities, skriver du https://www.contoso.com/utilities/xmlrpc.php. Det är viktigt att se till att det säkra HTTPS-formatet används i URL-adressen, annars kan du inte registrera kontot.

 • För andra leverantörer ber du leverantören om URL:en för blogginlägget och metaweblog-API:et.

Problem vid publicering av bilder

 • Om du lagrar dina bilder på en FTP-server frågar du din tjänstleverantör hur bilder lagras. Om din leverantör inte lagrar bilder direkt, kan du kanske använda ett bildbibliotek på webben (kallas ibland för fotoalbum eller bildgalleri) för att lagra bilderna i bloggen.

 • Om du inte kan publicera bilder, men kunde det förut, kan det bero på att ditt lagringsutrymme är slut. Ta bort bilder du inte behöver på servern och försök igen.

 • Om du använder Office 365 eller SharePoint kontrollerar du att ett bildbibliotek har skapats med din bloggsida. Om biblioteket har tagits bort av misstag återskapar du det och försöker igen.

 • Om du använder en annan bloggleverantör kan det hända att överföringen av bilder inte stöds. Kontakta leverantören om du behöver hjälp.

 • Om du har angett en URL för bildöverföring kontrollerar du att URL:en stämmer.

Problem vid publicering av inlägg

 • Om du har kopplat en kategori till ditt inlägg kan det hända att din bloggleverantör inte stöder kategorier. Återställ kategorin till Ingen och försök igen.

 • Bloggleverantören kanske kräver att inläggen har en titel. Kontrollera att titeln inte är tom och försök igen.

 • Du kanske har sparat ditt inlägg i filformatet Word 97-2003. Om filnamnstillägget är .doc istället för .docx, kan Word inte publicera inlägget. Gör så här för att konvertera filen:

  Word 2013 och Word 2016: Med dokumentet öppet väljer du Arkiv > Exportera > Ändra filtyp > Dokument. Klicka på Spara som för att spara filen.

  I Word 2010 och Word 2007:

  1. Med dokumentet öppet klickar du på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Konvertera.

  2. Spara filen genom att trycka på CTRL+S.

  3. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , peka på Publicera och klicka sedan på Blogg.

  4. Markera inläggets ursprungliga rubrik och tryck på CTRL+X för att ta bort den. Tryck på DELETE två gånger för att ta bort den vågräta linjen och extra utrymme.

  5. Klicka på Ange inläggets rubrik här och tryck på CTRL + V för att klistra in rubriken i innehållskontrollen.

  6. På fliken Blogginlägg går du till gruppen Blogg och klickar på Publicera.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×