Hitta och använda delade frågor (Power Query)

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Obs!: Power Query kallas Hämta och transformera in Excel 2016. Informationen här gäller båda. Mer information finns i Hämta och transformera i Excel 2016.

När frågor har delats av data ledning eller andra företags användare med Power BI för Office 365 blir dessa delade frågor i Power BI-metadatalagret. Användare i organisationen kan hitta och använda de delade frågorna (om de delas med dem) genom att använda alternativet för sökning i Power Query för att använda underliggande data i frågorna för data analys och rapportering.

Viktigt!: Delade frågor kan ta upp till fem minuter efter att de har delats kan de vara tillgängliga via Sök i Power Query online. Detta beror på den uppdatering av Sök index som kan ta upp till fem minuter att slutföra.

Så här söker du efter och använder delade frågor med Power Query:

  1. Logga in på Power BI från Power Query om du inte redan är inloggad. Klicka på Logga inpå fliken Power Query i Excel. Klicka på Loggain i dialog rutan Logga in och ange sedan din organisations konto information som användes för att registrera dig för Power BI.

    Viktigt!: Om du loggar in på Power BI med ditt organisations konto kan du hitta och använda de frågor som har delats för användare inom organisationen. Du kan inte söka efter frågor som delas i organisationen i Power Query om du inte är inloggad på Power BI.

  2. På fliken Power Query klickar du på Sök online.

  3. När du klickar på sökning onlinevisas sökmenyfliksområdet och fönstret Sök i online och du kan välja att filtrera sökningen.

    Obs!: Omfång och filtrering av frågor är valfritt. Du kan bara begränsa din sökning för att få snabba resultat. Om du inte vill använda några scope-eller filtrerings parametrar kan du skriva sökorden direkt utan förfinings parametrar i rutan i fönstret Sök efter och trycka på RETUR eller klicka på Sökikon .

    1. Välj sökningens omfattning antingen i området område i menyfliksområdet Sök eller från List rutan i Sök fältet online . Alternativen är:

      • Alla: Sök igenom alla källor inklusive frågor som delas av dig och frågor som delas av andra användare inom företaget. Det här är standard valet.

      • Mina delade: Sök endast efter frågor som har delats av dig.

      • Organisation: Sök endast efter frågor som har delats inom organisationen med Power Query.

    2. Förfina sökningen baserat på följande parametrar i området förfina i menyfliksområdet Sök :

      • Namn: förfina sökningen baserat på frågans namn.

      • Beskrivning: förfina sökningen baserat på frågans beskrivning.

      • Från: förfina sökningen så att den returnerar resultat från frågor som endast delas av angivet alias eller användar konto.

      • Data källa: förfina sökningen så att den endast returnerar resultat från den angivna underliggande data källans namn.

      • Senast ändrad: förfina sökningen baserat på datumet då frågan senast ändrades. Du kan välja från ett förinställt tidsintervall i list rutan mellan i dag och förra året.

      • Kolumn namn: förfina sökningen så att den endast returnerar resultat från angivna kolumn namn.

      • Certifierad: förfina din sökning för att returnera certifierade frågor.

        När du klickar på en förfinings parameter , infogas nyckelordet parameter i rutan i sökrutan. Du kan också skriva ett förfinings nyckelord manuellt i sökrutan och sedan ange det obligatoriska värdet för nyckelordet i rutan i sökrutan.

        Om du till exempel vill söka efter delade frågor i organisationen som har ordet "exempel" i namnet klickar du på organisation i området område och klickar sedan på namn i området förfina i menyfliksområdet Sök . Detta anger omfattningen och infogar nyckelordet för name:(name) för att filtrera resultaten efter namn i sökrutan i fönstret Sök efter sökning .

        Skriv sedan "Sample" för nyckelordet namn som name:(Sample)och tryck sedan på RETUR eller klicka på Sökikon för att söka efter delade frågor. När sökningen pågår kan du klicka på x i sökrutan om du vill avbryta sökningen.

        Sök resultaten visas i Sök fältet online .

        Fönstret Onlinesökning i Power Query

  4. En historik över de frågor som utförs av dig lagras i Power Query och du kan klicka på senaste sökningar i menyfliksområdet för att snabbt visa och välja en av de tidigare sökningarna.

  5. När du pekar musen eller klickar på den delade frågans namn i Sök resultatet visas en förhands granskning av den delade frågan i det vänstra fönstret.

    Förhandsgranskning av den delade fråga

    Skärmen för förhands granskningen flyger ut visar en ögonblicks bild av data som refereras av frågan, kolumnerna i DataSet, senast ändrad tidsstämpel, den användare som har delat frågan och länken till dokumentationen, om den finns angiven för frågan. Du kan klicka på kolumn namnet i dialog rutan Förhandsgranska för att hoppa till respektive data kolumn i förhands granskningen.

    Obs!: För frågor som delas i organisationen visas data ögonblicks bilden i förhands gransknings skärmen endast om användaren valde att ta med förhands granskningar när han/hon delar frågan. Mer information finns i dela frågor.

    Dessutom markeras de angivna nyckelords värdena i förhands granskningen av skärmen flyg ut. Ordet "Sample" är till exempel markerat. Markering av nyckelord är tillgängligt för delade fråge-metadata (till exempel titel och beskrivning) samt underliggande data som refereras av den delade frågan.

  6. Klicka på Lägg till i kalkyl blad för att importera de data som refereras av den delade frågan till arbets boken som ett nytt blad. Du kan också klicka på filtrera &-form om du vill förbättra refererade data innan du importerar dem till bladet.

    • Om du inte har åtkomst till underliggande data källor som refereras av den delade frågan visas en dialog ruta där du kan begära åtkomst till data källorna. I dialog rutan som visas klickar du på länken åtkomstbegäran . Beroende på hur informationen om åtkomst till informationen har ställts in för data källan uppmanas du att skicka ett e-postmeddelande till ett alias eller begära åtkomst via en URL. Mer information om hur du begär åtkomst till en data källa finns i begära åtkomst till interna data källor. Information om hur du konfigurerar information om åtkomstbegäran för en data källa finns i Vad är Power BI-administration?.

    • Om underliggande data i den delade frågan har kombinerats (sammanfogats eller lagts till) med hjälp av flera data källor måste du ange sekretess nivåer innan du kan använda den underliggande kombinerade informationen i den delade frågan. Information om sekretess nivåer finns i Sekretess nivåer.

Närliggande avsnitt

Dela frågor

Visa och uppdatera dina delade frågor

Visa dina delade frågor i portalen Hantera data

Filtrera, forma och transformera importerade data

Förstå den roll som datakontrollansvariga har i datahanteringen

Hjälp om Microsoft Power Query för Excel

Vad är Power BI-administration?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×