Hitta och överföra Outlook-datafiler från en dator till en annan

Hitta och överföra Outlook-datafiler från en dator till en annan

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Outlook sparar säkerhetskopieringsinformation på flera olika platser. Beroende på vilken typ av konto du har kan du säkerhetskopiera e-postmeddelanden, den personliga adressboken, inställningar för navigeringsfönstret, signaturer, mallar och annat.

Om du använder ett Microsoft Exchange-, Office 365- eller Outlook.com-konto säkerhetskopieras dina e-postmeddelanden på e-postservern. I de flesta fall har du inte en personlig mappfil (PST) för de typerna av konton.

För att kunna se vissa säkerhetskopieringsfiler för Outlook måste du visa systemmappar och filnamnstillägg. Information om hur du gör det finns i Så här visar du dolda mappar och filnamnstillägg.

Säkerhetskopieringsinformation för Office 365-, Exchange- eller Outlook.com-konton

För Office 365-konton, Exchange-konton eller Outlook.com-, Hotmail.com- eller Live.com-konton som inte hanteras via POP eller IMAP har du inte en personlig mappfil (PST). Du kanske har en offlinemappfil (OST), men den filen återskapas automatiskt i Outlook när du lägger till ett nytt e-postkonto. Det går inte att flytta den filen från en dator till en annan.

För Office 365-konton, Exchange-konton eller Outlook.com-, Hotmail.com- eller Live.com-konton som inte hanteras via POP eller IMAP kan följande information överföras från en dator till en annan.

Du hittar inställningarna på någon av följande platser:

 • Windows 10    -enhet: \Users\<username>\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook\profile data\microsoft\outlook\profilnamn.XML

 • Äldre versioner av Windows    enhet: \Documents and Settings\Användare\Application data\microsoft\outlook\profilnamn.XML

Du hittar Outlprnt-filen på någon av följande platser:

 • Windows 10    -enhet: \Users\<username>\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook\Outlprnt

 • Äldre versioner av Windows    enhet: \Documents and Settings\Användare\Application Data\Microsoft\Outlook\Outlprnt

Du hittar de olika filerna som utgör dina Outlook-signaturer på någon av följande platser:

 • Windows 10    -enhet: \Users\<username>\AppData\Roaming\Microsoft\Signatures

 • Äldre versioner av Windows    enhet: \Documents and Settings\Användare\Application Data\Microsoft\Signaturer

Mallar kan lagras på två olika platser beroende på om du har 32- eller 64-bitarsversionen av Outlook. Du hittar de olika filerna som utgör dina Outlook-mallar på någon av följande platser:

 • Alla versioner av Windows    -enhet: \Program Files\Microsoft Shared\Stationery

 • Alla versioner av Windows    enhet: \Program Files (x86) \Common Files\microsoft Shared\Stationery

Du hittar de olika filerna som utgör dina anpassade Outlook-formulär på någon av följande platser:

 • Windows 10    -enhet: \Users\<username>\AppData\Local\Microsoft\Forms

 • Äldre versioner av Windows    enhet: \Documents and Settings\användare\Local Settings\Application Data\Microsoft\Forms

Dina egna ordlistefiler lagras på en av två platser:

 • Windows 10    -enhet: \Users\<username>\AppData\Roaming\Microsoft\UProof

 • Äldre versioner av Windows    enhet:\Documents and Settings\användare\Application Data\Microsoft\UProof

Outlook-mallar som du har skapat lagras på en av två platser. Mallar har filnamnstillägget OFT.

 • Windows 10    enhet:\Användare\<användarnamn>\AppData\Roaming\Microsoft\Mallar

 • Äldre versioner av Windows    enhet:\Documents and Settings\användare\Application Data\Microsoft\Mallar

Inställningarna för Skicka och ta emot anger vilka konton som kontrolleras och hur ofta. Du hittar inställningsfilen på någon av följande platser. Filen har filnamnstillägget SRS.

 • Windows 10    enhet:\Användare\<användarnamn>\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

 • Äldre versioner av Windows    enhet:\Documents and Settings\användare\Application Data\Microsoft\Outlook

E-post-, kalender-, kontakt- och uppgiftsinformation för POP- och IMAP-konton

Om du har ett POP- eller IMAP-konto lagras all din information redan i en personlig mappfil (PST). Du kan flytta filen till en ny dator och behålla informationen. När du flyttar en PST-fil från en dator till en annan överförs inte dina e-postkontoinställningar. Om du behöver konfigurera Outlook på en ny dator kopierar du PST-filen från den gamla datorn och konfigurerar sedan e-postkontot på den nya datorn. Därefter kan du öppna PST-filen från den nya datorn.

Platsen för PST-filen beror på din version av Outlook, din version av Windows och hur du har konfigurerat kontot eller skapat PST-filen. Du hittar PST-filen på någon av följande platser:

 • Windows 10    -enhet: \Users\<username>\AppData\Local\Microsoft\Outlook

 • Windows 10    -enhet: \Users\<username>\Roaming\Local\Microsoft\Outlook

 • Äldre versioner av Windows    enhet: \Documents and Settings\<username>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Tips: Om din Outlook-datafil (.pst) blir stor det går långsammare OneDrive synkronisera och kan visa ”bearbetar ändringar” eller ”en fil används”. Lär dig hur du tar bort en PST-fil från OneDrive.

Obs!: Konfigurationen kanske inte innehåller alla filer eftersom vissa skapas när du anpassar funktioner i Outlook.

Hittar du inte mapparna?

Vissa av mapparna kan vara dolda. Gör så här om du vill visa dolda mappar i Windows:

 1. Klicka på Start-knappen och sedan på Kontrollpanelen.

 2. Öppna Mappalternativ.

  Du hittar Mappalternativ genom att skriva Mappalternativ i sökrutan längst upp i fönstret. I Kontrollpanelen för Windows XP skriver du Mappalternativ i rutan Adress.

 3. Välj Visa dolda filer och mappar på fliken Visa, under Avancerade inställningar, under Filer och mappar, under Dolda filer och mappar.

Outlook-datafil (.pst)

Outlook-datafiler (.pst) innehåller dina e-postmeddelanden, kalendrar, kontakter, uppgifter och anteckningar. Du måste använda Outlook för att kunna arbeta med objekt i en .pst-fil.

När du arkiverar Outlook-information sparas objekten i en .pst-fil.

Meddelanden: 

 • I Microsoft Exchange Server-konton sparas informationen på e-postservern. Om du vill använda Cachelagrat Exchange-läge eller arbeta offline sparas kopior av dina objekt i en offline-Outlook-datafil (.ost). Mer information finns i avsnittet Outlook-datafiler (.ost). I vissa organisationer kan du även exportera eller arkivera dina objekt i en .pst-fil.

 • Flytta en PST-fil till en nätverksresurs stöds inte. Mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  297019personliga mappfiler som inte stöds via en LAN- eller WAN-länk

Hur du identifierar namn och plats för personlig mappfil

Microsoft Outlook 2010

 1. Klicka på fliken Arkiv i menyfliksområdet i Outlook 2010, och klicka sedan på fliken Info på menyn.

 2. Klicka på Kontoinställningar och sedan på Kontoinställningar.

 3. Klicka på filer.

 4. Anteckna sökvägen och filnamnet för PST-filen. Till exempel innebär C:\Exchange\Mailbox.pst en PST-fil som heter Mailbox.pst och placeras i Exchange-mappen på din enhet C.

Outlook-datafiler (.pst) som skapats med Outlook 2010 sparas på datorn i mappen Dokument\Outlook-filer. Om du använder Windows XP skapas de här filerna i mappen Mina dokument\Outlook-filer.

Tips: Om din Outlook-datafil (.pst) blir stor det går långsammare OneDrive synkronisera och kan visa ”bearbetar ändringar” eller ”en fil används”. Lär dig hur du tar bort en PST-fil från OneDrive.

Om du har uppgraderat till Outlook 2010 på en dator där datafiler redan har skapats i tidigare versioner av Outlook sparas dessa filer på en annan plats i en dold mapp.

Windows 7 och Windows Vista    enhet:\Användare\användare\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP    enhet:\Documents and Settings\användare\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Tips: Information om dolda mappar i Windows finns i Windows Hjälp och support.

Microsoft Office Outlook 2007

 1. Starta Outlook.

 2. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.

 3. Klicka på knappen Datafiler på fliken Konfigurera e-post .

 4. Anteckna sökvägen och filnamnet för PST-filen. Till exempel innebär C:\Exchange\Mailbox.pst en PST-fil med namnet Mailbox.pst i Exchange-mappen på din enhet C.

5. Klicka på Stäng, klicka på OKoch klicka sedan på Avsluta och logga utArkiv -menyn och avsluta Outlook.

Så här kopierar du en personlig mappfil

 1. Peka på program på Start-menyn och klicka sedan på Utforskaren.

 2. Bläddra igenom filerna till platsen för PST-filen.

 3. Kopiera PST-filen till den plats där du vill.

Mer information om hur du kopierar en fil eller mapp följer du dessa steg:

 1. Klicka på Start och klicka sedan på Hjälp.

 2. Klicka på fliken Sök och skriv sedan kopiera.

 3. Klicka på Kopiera eller flytta en fil eller mappi rutan Välj det avsnitt du vill visa .

Hur Outlook att peka till din nya personlig mappfil

Microsoft Outlook 2010

 1. Öppna Outlook 2010.

 2. Klicka på fliken Arkiv i menyfliksområdet och klicka sedan på fliken Info på menyn.

 3. Klicka på fliken Inställningar för konton och klicka sedan på Kontoinställningar .

 4. På fliken Datafiler klickar du på Lägg till.

 5. Under Spara som typväljer du Outlook-datafil (* .pst).

 6. Hitta den nya platsen för PST-filen och klicka sedan på OK.

 7. Välj den PST-fil och klicka sedan på Ange som standard.

 8. Om det här är din standardleveransplats för e-post visas följande meddelande:

Du har ändrat leverera standardplats för din e-post. Detta ändrar platsen i Inkorgen, kalender och andra mappar. Ändringarna börjar gälla nästa gång du startar Outlook.

9. Klicka på OK.

10. Klicka på den PST-fil som har identifierats i avsnittet ”hur att identifiera fältet namn och plats för dina personlig mappfil” och klicka sedan på Ta bort om du vill ta bort lokal PST-fil från din profil.

11. Klicka på Ja, klicka på Stängoch klicka sedan på OK för att stänga alla dialogrutor.

12. Klicka på AvslutaArkiv -menyn.

13. Starta om Outlook.

Din profil pekar nu på PST-filen på den nya platsen. Outlook öppnas den nya PST-filen och du kan nu ta bort PST-fil från dess ursprungliga plats.

Microsoft Office Outlook 2007

 1. Öppna Outlook.

 2. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.

 3. Klicka på knappen e-postkonton på fliken Konfigurera e-post , även om du inte har ett e-postkonto som angetts.

 4. På fliken Datafiler klickar du på Lägg till.

 5. Klicka på Personlig mappfil för Office Outlook (.pst) och klicka sedan på OK.

 6. Hitta den nya platsen för PST-filen och klicka sedan på OK två gånger.

 7. Klicka på Ange som standard

 8. Om det här är din standardleveransplats för e-post visas följande meddelande:

Du har ändrat leverera standardplats för din e-post. Detta ändrar platsen i Inkorgen, kalender och andra mappar. Ändringarna börjar gälla nästa gång du startar Outlook.

9. Klicka på OK.

10. Klicka på den PST-fil som har identifierats i avsnittet ”identifiera namnet och platsen för din personliga mappfil” och klicka sedan på Ta bort om du vill ta bort lokal PST-fil från din profil.

11. Klicka på Ja, klicka på Stängoch klicka sedan på OK för att stänga alla dialogrutor.

12. Klicka på AvslutaArkiv -menyn.

13. Starta om Outlook.

Om den PST-fil är standardleveransplatsen, visas följande meddelande:

Den plats som meddelanden levereras till har ändrats för denna användarprofil. Om du vill slutföra den här åtgärden kan du behöva kopiera innehållet i de gamla Outlook-mapparna till de nya Outlook-mapparna. Mer information om hur du slutför ändringen av din e-postleverans, se hjälp för Microsoft Outlook. Några av kortkommandon i Outlook-fältet fungerar inte längre. Vill du använda Outlook för att återskapa dina genvägar? Alla kortkommandon som du har skapat tas bort.

Klicka på Ja om du vill att Outlook genvägarna i Outlook-fältet uppdateras så att de pekar på den nya platsen, eller klicka på Nej om du vill lämna genvägar för din PST-filen.

Din profil pekar nu på PST-filen på den nya platsen. Outlook öppnas den nya PST-filen och du kan nu ta bort PST-fil från dess ursprungliga plats.

Datafil (.ost)

.ost-filen synkroniseras med objekten på servern där Exchange körs. Eftersom dina data finns kvar på Exchange-servern kan du återskapa den här .ost-filen på den nya datorn utan att behöva säkerhetskopiera filen.

Windows 7 och Windows Vista    enhet:\Användare\användare\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP    enhet:\Documents and Settings\användare\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Personlig adressbok (.pab)

Windows 7 och Windows Vista    enhet:\Användare\användare\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP    enhet:\Documents and Settings\användare\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Obs!: Personliga adressböcker (.pab) stöds inte i Outlook 2010. När du uppgraderar till Outlook 2010 uppmanas du att importera eventuella .pab-filer till dina kontakter. Om du väljer att inte importera .pab-filen när du först kör Outlook 2010 kan du importera den senare med kommandot Importera i Microsoft Office Backstage-vyn.

Offlineadressbok (.oab)

Offlineadressboken (OAB-fil) används med Microsoft Exchange Server-konton. Den innehåller information som namn, e-postadresser, titlar och kontorsplatser från den globala adresslistan på den server som kör Exchange.

Du behöver inte säkerhetskopiera eller återställa den här filen. Filen skapas och uppdateras automatiskt.

Windows 7 och Windows Vista    enhet:\Användare\användare\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP    enhet:\Documents and Settings\användare\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Inställningar för navigeringsfönster (.xml)

Den här filen innehåller information om innehållet i Navigeringsfönstret.

Windows 7 och Windows Vista    enhet:\Användare\användare\AppData\Roaming\Outlook\profilnamn.xml

Windows XP     enhet:\Documents and Settings\användare\Application Data\Microsoft\Outlook\profilnamn.xml

Registrerade Microsoft Exchange Server-tillägg (.dat)

Windows 7 och Windows Vista    enhet:\Användare\användare\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP    enhet:\Documents and Settings\användare\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Listan Komplettera automatiskt i Outlook-kontakter

Listan Komplettera automatiskt är en funktion som ger förslag på namn och e-postadresser när du börjar skriva dem. Förslagen utgörs av möjliga träffar i en lista med namn och e-postadresser som hämtas från e-postmeddelanden du har skickat tidigare.

I Outlook 2007 lagras Komplettera automatiskt-filen (.nk2) på följande platser:

Windows Vista    enhet:\Användare\användare\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Windows XP    enhet:\Documents and Settings\användare\Application Data\Microsoft\Outlook

Komplettera automatiskt-filen (.nk2) har utgått i Outlook 2010. Poster i listan Komplettera automatiskt sparas nu i din Microsoft Exchange Server-postlåda eller i Outlook-datafilen (.pst) för ditt konto.

Exchange Server-konton

Om du använder ett Exchange Server-konto sparas listan Komplettera automatiskt i din postlåda på servern som kör Exchange. Det innebär att du kan använda listan Komplettera automatiskt från valfri dator där du använder Outlook med Exchange-kontot.

Hur vet jag om jag har ett Microsoft Exchange Server-konto?

Klicka på fliken Arkiv. Klicka på Kontoinställningar och sedan på Kontoinställningar igen. I listan med konton på fliken E-post visas typen av konto.

Exempel på ett Exchange-konto i dialogrutan med kontoinställningar

POP3-konton

Listan Komplettera automatiskt har sparats i Outlook-datafil (.pst). I avsnittet söka efter och överföra Outlook-datafiler från en dator till en annan platsinformation.

IMAP- och Outlook.com-konton

Listan Komplettera automatiskt sparas i Outlook-datafilen (.pst). Outlook-datafiler (.pst) för dessa kontotyper är inte samma som Outlook-datafilerna (.pst) i Outlook. Dessa filer används som kopior av information i e-postserverkontot och är inte tänkta att flyttas eller återställas. En ny Outlook-datafil (.pst) skapas när du konfigurerar ett IMAP- eller Outlook.com-konto (tidigare Hotmail) på en annan dator eller i en annan Outlook-profil. Listan Komplettera automatiskt är därför unik för den dator och profil där kontot konfigureras och posterna visas inte i andra profiler eller på andra dator du använder.

Regler (.rwz)

Windows 7 och Windows Vista    enhet:\Användare\användare\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Windows XP     enhet:\Documents and Settings\användare\Application Data\Microsoft\Outlook

Obs!: Om du har uppgraderat till Outlook 2010 från en tidigare version av Outlook än Microsoft Outlook 2002 kanske du har en .rwz-fil på datorns hårddisk. .rwz-filen behövs inte längre eftersom information om regler nu sparas på den server som kör Microsoft Exchange och i Outlook-datafilen (.pst) för POP3- och IMAP-konton. Du kan ta bort filen.

Om du använder funktionen för import och export av regler är standardplatsen för .rwz-filer mappen Dokument.

Formatmallar (Outlprnt utan tillägg)

Windows Vista    enhet:\Användare\användare\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Windows XP     enhet:\Documents and Settings\användare\Application Data\Microsoft\Outlook

Signaturer (.rtf, .txt, .htm)

Windows 7 och Windows Vista    enhet:\Användare\användare\AppData\Roaming\Microsoft\Signaturer

Windows XP     enhet:\Documents and Settings\användare\Application Data\Microsoft\Signaturer

Mallar (.htm)

Windows 7 och Windows Vista     enhet:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Stationery

Windows 7 och 64-bitars Windows Vista med 32-bitars Outlook 2010     enhet:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Stationery

Windows XP     enhet:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Stationery

Anpassade formulär

Windows 7 och Windows Vista    enhet:\Användare\användare\AppData\Local\Microsoft\Formulär

Windows XP     enhet:\Documents and Settings\användare\Local Settings\Application Data\Microsoft\Formulär

Ordlista (.dic)

Windows 7 och Windows Vista    enhet:\Användare\användare\AppData\Roaming\Microsoft\UProof

Windows XP     enhet:\Documents and Settings\användare\Application Data\Microsoft\UProof

Mallar (.oft)

Windows 7 och Windows Vista    enhet:\Användare\användare\AppData\Roaming\Microsoft\Mallar

Windows XP     enhet:\Documents and Settings\användare\Application Data\Microsoft\Mallar

Skicka/ta emot inställningar (.srs)

Windows 7 och Windows Vista    enhet:\Användare\användare\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Windows XP     enhet:\Documents and Settings\användare\Application Data\Microsoft\Outlook

Meddelande (.msg, .htm, .rtf)

Windows 7 och Windows Vista    enhet:\Användare\användare\Dokument

Windows XP     enhet:\Documents and Settings\användare\Mina dokument

Så här visar du dolda mappar och filnamnstillägg

Vissa av mapparna kan vara dolda mappar, och filnamnstillägg (som .pst, .ost, .pab) kan vara avaktiverade i Windows. Gör så här för att visa dolda mappar och filnamnstillägg:

 1. Öppna Kontrollpanelen.

  • Högerklicka på Start-knappen i Windows 10 och klicka sedan på Kontrollpanelen.

  • I Windows 8 trycker du på Windows-tangenten + X och klickar sedan på Kontrollpanelen.

  • I Windows 7 klickar du på Start > Kontrollpanelen.

 2. I listan Visa med ser du till att antingen Stora ikoner eller Små ikoner har valts så att alla ikoner visas i kontrollpanelen.

 3. Klicka på Mappalternativ.

 4. Klicka på fliken Visa.

 5. I rutan Avancerade inställningar:

  1. Under Filer och mappar avmarkerar du kryssrutan Dölj filnamnstillägg för kända filtyper.

  2. Under Dolda filer och mappar klickar du på knappen Visa dolda filer, mappar och enheter.

  3. Klicka på OK.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×