Hitta fler former och stenciler

Hitta fler former och stenciler

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du behöver fler former än vad en viss Visio-mall innehåller finns några olika alternativ. Du kan söka på enheten efter former som installerades med Visio eller söka efter former på webben.

Tips: Vet du inte vilken version av Visio du använder? Öppna Visio och skapa ett nytt diagram eller öppna ett befintligt. Välj Arkiv i övre vänstra hörnet och välj sedan Konto eller Hjälp från listan till vänster. Under Produktinformation ser du Visio-produktnamnet följt av versionsnumret (till exempel: Visio 2013). Välj den flik nedan som överensstämmer med din version av Visio.

Obs! Om du inte kan se textrutan Sök efter former i panelen former ovanför Fler formeroch sedan måste du kontrollera alternativet fönstret Sök efter formfil- / alternativ / Avancerat / forma Sök.

Visio-alternativ \ Avancerat \ form sökinställningar

Hitta former och stenciler i Visio Online abonnemang 2

Du kan söka efter former och stenciler som finns lokalt på din enhet. Du kan också söka efter stenciler som finns online och som skapats av tredje part eller av Microsoft.

Obs!: För att kunna använda den här funktionen måste du ha en Office 365-prenumeration. Om du har ett abonnemang på Office 365 ska du kontrollera att du har den senaste versionen av Office. Om du är IT-ansvarig och hanterar Office 365-uppdateringsprocessen rekommenderar vi att du tar en titt på kanalutgivningssidan. Där kan du se vilka uppdateringar som tillhandahålls i de olika kanalerna.

 1. Ange ett nyckelord eller en fras (t.ex ”triangel”) i sökrutan längst upp i fönstret Former.

  Söka efter former och stenciler

  Obs!: Om du inte ser sökrutan kan du behöva aktivera den. Klicka på fliken Visa och välj sedan Åtgärdsfönster > Former. Ser du fortfarande inte sökrutan? Klicka på symbolen > högst upp på linjalen på vänstra sidan av skärmen.

  • Under Lokal visas och kategoriseras sökresultatet efter Visio-stencilens namn.

  • Under Online, om det är tillgängligt, ser du de former som finns tillgängliga på webben från andra företag, inklusive Microsoft. För att få åtkomst till formerna gör du följande:

   a. Klicka på stencilen om du vill se en förhandsgranskning.

   b. Om du vill placera stencilen i mappen Mina former klickar du på Ladda ned.

   c. När det har laddats ned klickar du på Öppna om du vill visa stencilen i fönstret former .

 2. Om du vill återställa sökningen i fönstret Former tar du bort söksträngen i sökrutan så att den visar uppmaningen Sök former.

Standardalternativet för sökning är att söka efter text som matchar alla ord (och). Även om sökningen inte är skiftlägeskänsliga, matchar det på hela ord. Till exempel ”Air villkor” kommer inte att hitta formen ”luftkonditionering” när det här är det markerade alternativet.

Men om alternativet ändras till något av dessa ord (eller), matchas sedan formen ”luftkonditionering” eftersom dess namn innehåller ordet ”Air”.

När du väljer något av de hittade originalformerna i lokala resultatet och dra den till sidan, en kopia av originalformen läggs till i den dokumentstencil. Du kan dra och släpp den här originalformen därifrån senare, i stället för att söka efter den igen.

Kontrollera former \ fler former \ Visa dokumentstencil att visa originalformer används för närvarande i dokumentet.

Rutan Sök kontrollerar också nyckelord för formerna. Till exempel visar söka efter ordet ”panelen” visas så att de matchar av misstag med ”fyrkantig bricka”, men en granskning av nyckelord på originalformen att den innehåller ordet ”panelen”. 

Versioner av Microsoft Visio som har en online-prenumeration har också möjlighet att söka efter former i ett antal från tredje part stenciler med Microsoft som värd. Till exempel söka efter ordet ”panelen” visar att det finns även i en online stencil som kan sedan markerad och hämtat. Hela stencilen i mappen Mina former i en undermapp som heter efter leverantören hämtas. Dessa stenciler och alla originalformer i dem är omedelbart tillgänglig för användning i de aktuella raden och efterföljande sessionerna. Dessa stenciler har blivit kontrollerat av Microsoft och är säkert att använda.

Söka efter former på webben

Om du har tillgång till Internet kan du söka efter former på webben.

Du kan hitta former genom att söka i Microsoft Download Center för Visio-former.

Visio-former skapas även av enskilda personer och företag utanför Microsoft. Om du söker några mycket specifika eller ovanliga former kan du försöka med några av dessa leverantörer utanför Microsoft:

 • TillverkareOm du söker efter former som representerar specifika utrustningskomponenter kan du ofta hitta dem på tillverkarens webbplats.

 • Most Valuable Professionals (MVP) Visio MVP Visio MVP är Visio-experter som fritt besvara frågor och erbjuda lösningar och få tips och förslag oftast i Visio diskussionsgrupper. Du hittar ofta stenciler med former på sina webbplatser.

 • Andra externa webbplatserVissa webbplatser köra av oberoende Visio-användare och -företag erbjuder former och andra nedladdningar, till exempel Visio Cafe.

Mer information finns i Importera nedladdade stenciler och Skapa, spara och dela anpassade stenciler.

Hitta former och stenciler i Visio 2016 och Visio 2019

Du kan söka efter former och stenciler som finns lokalt på din enhet. Du kan också söka efter stenciler som finns online och som skapats av tredje part eller av Microsoft.

Obs!: För att kunna använda den här funktionen måste du ha en Office 365-prenumeration. Om du har ett abonnemang på Office 365 ska du kontrollera att du har den senaste versionen av Office. Om du är IT-ansvarig och hanterar Office 365-uppdateringsprocessen rekommenderar vi att du tar en titt på kanalutgivningssidan. Där kan du se vilka uppdateringar som tillhandahålls i de olika kanalerna.

 1. Ange ett nyckelord eller en fras (t.ex ”triangel”) i sökrutan längst upp i fönstret Former.

  Söka efter former och stenciler

  Obs!: Om du inte ser sökrutan kan du behöva aktivera den. Klicka på fliken Visa och välj sedan Åtgärdsfönster > Former. Ser du fortfarande inte sökrutan? Klicka på symbolen > högst upp på linjalen på vänstra sidan av skärmen.

  • Under Lokal visas och kategoriseras sökresultatet efter Visio-stencilens namn.

  • Under Online, om det är tillgängligt, ser du de former som finns tillgängliga på webben från andra företag, inklusive Microsoft. För att få åtkomst till formerna gör du följande:

   a. Klicka på stencilen om du vill se en förhandsgranskning.

   b. Om du vill placera stencilen i mappen Mina former klickar du på Ladda ned.

   c. När det har laddats ned klickar du på Öppna om du vill visa stencilen i fönstret former .

 2. Om du vill återställa sökningen i fönstret Former tar du bort söksträngen i sökrutan så att den visar uppmaningen Sök former.

Standardalternativet för sökning är att söka efter text som matchar alla ord (och). Även om sökningen inte är skiftlägeskänsliga, matchar det på hela ord. Till exempel ”Air villkor” kommer inte att hitta formen ”luftkonditionering” när det här är det markerade alternativet.

Men om alternativet ändras till något av dessa ord (eller), matchas sedan formen ”luftkonditionering” eftersom dess namn innehåller ordet ”Air”.

När du väljer något av de hittade originalformerna i lokala resultatet och dra den till sidan till Dokumentstencilförst en kopia av originalformen. Du kan dra och släpp den här originalformen därifrån senare, i stället för att söka efter den igen.

Kontrollera former \ fler former \ Visa dokumentstencilatt visa originalformer används för närvarande i dokumentet.

Rutan Sök kontrollerar också nyckelord för formerna. Till exempel visar söka efter ordet ”panelen” visas så att de matchar av misstag med ”fyrkantig bricka”, men en granskning av nyckelord på originalformen att den innehåller ordet ”panelen”.

Söka efter former på webben

Om du har tillgång till Internet kan du söka efter former på webben.

Du kan hitta former genom att söka i Microsoft Download Center för Visio-former.

Visio-former skapas även av enskilda personer och företag utanför Microsoft. Om du söker några mycket specifika eller ovanliga former kan du försöka med några av dessa leverantörer utanför Microsoft:

 • Tillverkare Om du söker efter former som representerar specifika utrustningskomponenter kan du ofta hitta dem på tillverkarens webbplats.

 • Most Valuable Professionals (MVP) Visio MVP Visio MVPär Visio-experter som fritt besvara frågor och erbjuda lösningar och få tips och förslag oftast i Visio diskussionsgrupper. Du hittar ofta stenciler med former på sina webbplatser.

 • Andra externa webbplatserVissa webbplatser köra av oberoende Visio-användare och -företag erbjuder former och andra nedladdningar, till exempel Visio Cafe.

Mer information finns i Importera nedladdade stenciler och Skapa, spara och dela anpassade stenciler.

Söka efter former i Visio 2013

Du kan använda sökrutan för att hitta de former som installerades med Visio. Sökrutan finns i fönstret Former, på en annan flik än stencilerna.

Sök efter former genom att klicka på Sök i fönstret Former

Obs!: Om du inte ser sökrutan kan du behöva aktivera den. Klicka på fliken Visa och välj sedan Åtgärdsfönster > Former. Ser du fortfarande inte sökrutan? Klicka på symbolen > högst upp på linjalen på vänstra sidan av skärmen.

Snabbuppgifter

Uppgift

Åtgärd

Spara sökresultatet som en ny stencil.

Högerklicka på namnlisten i en stencil i sökresultatet och klicka sedan på Spara som. Skriv ett namn på stencilen och spara den i mappen Mina former.

Spara en enskild form i stencilen Favoriter eller någon annan stencil.

I vyn Stenciler i fönstret Form, högerklickar du på figuren och pekar på Lägg till i Mina former.

Högerklicka på en form i vyn Stencil för att lägga till den i Mina former.

Klicka sedan på Favoriter för att lägga till formen i stencilen Favoriter.

Klicka på Favoriter för att lägga till den markerade formen i stencilen Favoriter.

Du kan även klicka på Lägg till i ny stencil och skapa en stencil som bara innehåller den formen, eller klicka på Lägg till i befintlig stencil och välja en stencil, till exempel i mappen Mina former.

Öppna en sparad stencil.

Klicka på Fler former i fönstret Former, peka på Mina former och klicka sedan på stencilens namn.

Klicka på Fler former och peka sedan på Mina former för att visa dina stenciler.

Utöka eller förfina sökningen.

Du kan välja om sökning efter former ska ske med alla ord som du anger eller något av orden som du anger.

Till exempel om du anger ”office stol” som en sökning i fönstret former , kan sökningen vara efter former som är relaterade till båda ”office” och ”stol” eller efter former som är relaterade till antingen ”office” eller ”stol” (eller båda).

Välj den första söktypen, OCH, när du bara vill visa resultat som är relaterade till alla orden som du anger. Välj den andra typen av sökning, ELLER, när du vill visa fler sökresultat och det inte är nödvändigt att alla ord matchas.

Så här anger du sökalternativ

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Alternativ.

 2. Under Visio-alternativ klickar du på Avancerat och rullar sedan ned till avsnittet Sök efter form.

Tips: Sök efter form använder Windows Search för att hitta former på datorn, så om du inte får några sökresultat kan det bero på att Windows Search-funktionen är inaktiverad. I Kontrollpanelen klickar du på Program och sedan på Aktivera eller inaktivera Windows-funktioner, och i rutan Windows-funktioner markerar du kryssrutan Windows Search.

Söka efter former på webben

Om du har tillgång till Internet kan du söka efter former på webben.

Du kan hitta former genom att söka efter "Visio-former" på Microsoft Download Center. Det här är några av de former du kan ladda ned:

Visio-former skapas även av enskilda personer och företag utanför Microsoft. Om du söker några mycket specifika eller ovanliga former kan du försöka med några av dessa leverantörer utanför Microsoft:

 • Utrustningstillverkare     Om du söker efter former som representerar specifika utrustningskomponenter kan du ofta hitta dem på tillverkarens webbplats.

 • MVP:er (Most Valuable Professionals)     Visio MVP är Visio-experter som fritt besvara frågor och erbjuda lösningar och få tips och förslag oftast i Visio diskussionsgrupper. Du hittar ofta stenciler med former på sina webbplatser.

 • Andra externa webbplatser     På en del webbplatser som drivs av oberoende Visio-användare och företag kan du hitta former och andra filer för hämtning.

Spara nedladdade stenciler

När du har laddat ned en stencil med former kopierar du den till mappen Mina former. Som standard finns mappen Mina former i standardmappen Dokument. Öppna sedan stencilen i Visio genom att gå till Mina former.

Så här öppnar du en stencil som sparats i Mina former

 • Klicka på Fler former i fönstret Former, peka på Mina former och klicka sedan på stencilens namn.

  Klicka på Fler former och peka sedan på Mina former för att visa dina stenciler.

Hitta former som installerats med Visio 2010

Funktionen Sök efter former använder tjänsten Windows Search vid sökning efter Visio-stenciler som är installerade på datorn. Windows Search-tjänsten måste köras om du vill aktivera snabbsökning.

Första gången du startar Visio är rutan Sök efter former dold för att det ska finnas mer utrymme för figurer.

 1. Klicka på Fler former i fönstret Former och sedan på Sök efter former.

  Söka efter former

 2. Skriv ett eller flera ord som beskriver den form du vill använda i rutan Sök efter former. Du kan avgränsa orden med blanksteg, kommatecken eller semikolon.

  Skriv till exempel stol kontor om du vill hitta figurer som representerar kontorsstolar.

 3. Klicka på förstoringsglaset eller tryck på RETUR.

  Resultatet läggs till i en sökresultatsstencil.

Snabbuppgifter

Uppgift

Åtgärd

Spara sökresultatet som en ny stencil.

Högerklicka på namnlisten i sökresultatstencilen och klicka sedan på Spara som. Skriv ett namn på stencilen och spara den i mappen Mina former.

Spara en enskild form i stencilen Favoriter eller någon annan stencil.

Högerklicka på formen, peka på Lägg till i Mina former och klicka sedan på Favoriter så läggs formen till i stencilen Favoriter.

Du kan även klicka på Lägg till i ny stencil och skapa en stencil som bara innehåller den formen, eller klicka på Lägg till i befintlig stencil och välja en stencil, till exempel i mappen Mina former.

Öppna en sparad stencil.

Klicka på Fler former i fönstret Former, peka på Mina former och klicka sedan på stencilens namn.

Utöka eller förfina sökningen.

Ange sökalternativ i Visio:

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ under Visio. Klicka på Avancerat i dialogrutan Alternativ och rulla sedan nedåt till avsnittet Sök efter form.

Om du till exempel vill söka efter kontorsstolar och inga andra typer av stolar, markerar du Samtliga ord (OCH) under Sök efter och klickar på OK. Skriv sedan stol kontor i rutan Sök efter former. Om du vill söka efter stolar och bord väljer du Något av dessa ord (ELLER) under Sök efter och klickar på OK. Skriv sedan stol bord i rutan Sök efter former.

Söka efter former på webben

Om du har tillgång till Internet kan du söka efter former på webben.

Du kan hitta former genom att söka efter "Visio-former" på Microsoft Download Center. Det här är några av de former du kan ladda ned:

Visio-former skapas även av enskilda personer och företag utanför Microsoft. Om du söker några mycket specifika eller ovanliga former kan du försöka med några av dessa leverantörer utanför Microsoft:

 • Utrustningstillverkare     Om du söker efter former som representerar specifika utrustningskomponenter kan du ofta hitta dem på tillverkarens webbplats.

 • MVP:er (Most Valuable Professionals)     Visio MVP är Visio-experter som fritt besvara frågor och erbjuda lösningar och få tips och förslag oftast i Visio diskussionsgrupper. Du kan hitta stenciler med former på Visios MVP-webbplats, en oberoende webbplats som helt administreras av Visios MVP:er.

 • Andra externa webbplatser     På en del webbplatser som drivs av oberoende Visio-användare och företag kan du hitta former och andra filer för nedladdning, inklusive Visio Café.

Spara nedladdade stenciler

 1. När du har laddat ned en stencil med former kopierar du den till mappen Mina former. Som standard finns mappen Mina former i mappen [enhet]:\Användare\användarnamn\Dokument\Mina former.

 2. Om du vill öppna stencilen klickar du på Fler former i fönstret Figurer. Peka på Mina former och klicka sedan på stencilnamnet.

Hitta former som installerats med Visio 2007

I Visio kan du använda rutan Sök efter former när du vill söka efter former. Med funktionen Sök efter former genomsöks de Visio-stenciler som är installerade på datorn. Om du har en Internetanslutning kan sökning efter nya och uppdaterade Visio-former även ske på Microsofts webbplatser.

 1. Öppna fönstret Former, om det inte redan är öppet, genom att gå till menyn Visa och klicka på fönstret Former.

 2. Skriv ett eller flera ord som beskriver den form du vill använda i rutan Sök efter former. Du kan avgränsa orden med blanksteg, kommatecken eller semikolon.

  Om du vill hitta former som representerar kontorsstolar skriver du till exempel stol kontor.

  Tips: Du kan utöka eller förfina sökningen genom att klicka på fliken Sök efter form i dialogrutan Alternativ (menyn Verktyg). Om du till exempel vill söka efter kontorsstolar och inga andra typer av stolar, markerar du Samtliga ord (OCH) under Sök efter och klickar på OK. Skriv sedan stol kontor i rutan Sök efter former. Om du vill söka efter stolar och bord väljer du Något av dessa ord (ELLER) under Sök efter och klickar på OK. Skriv sedan stol bord i rutan Sök efter former.

 3. Klicka på knappbild eller tryck på RETUR.

  Resultatet läggs till i en sökresultatsstencil.

 4. När du hittar önskad form drar du den till ritningssidan om du vill använda den direkt.

  Tips: Om du hittar en form och vill söka efter mer likt det, dra formen till ritningen, högerklicka på formen, peka på figurenoch klicka på Sök efter liknande former. Office Visio söker efter former med samma nyckelord som är associerade med den markerade formen och lägger till former i en stencil för sökresultat.

 5. Om du vill spara formen eller formerna gör du något av följande:

  • Om du vill spara sökresultaten som en stencil högerklickar du på namnlisten i stencilen med sökresultat och klickar sedan på Spara som.

  • Om du vill spara en enskild form till en egen stencil högerklickar du på formen, pekar på Lägg till i Mina former och klickar sedan på Favoriter, ett annat stencilnamn eller Lägga till i befintlig stencil.

Tips: Om du snabbt vill öppna en sparad stencil går du till menyn Arkiv, pekar på Figurer, pekar på Mina former och klickar sedan på stencilens namn.

Obs!: När du använder funktionen Sök efter former i Visio för att söka på Internet, hittas endast former som tillhandahålls av Microsoft i sökningen. Dessa former är upphovsrättsskyddade. Du kan kopiera och ordna formerna för eget bruk, ändra dem för eget bruk och distribuera ritningar som innehåller dem. Du kan däremot inte sälja eller distribuera de ursprungliga eller ändrade Visio-formerna.

Ladda ned former från Microsoft Download Center

Du kan hitta former genom att söka på Microsoft Download Center efter ”Visio-former”. Dessa uppsättningar är till exempel tillgängliga:

Hitta former som utvecklats av andra

Om du har en Internetanslutning kan du använda webbläsaren för att söka efter fler Visio-former:

 • Utrustningstillverkare     Om du söker efter former som representerar specifika utrustningskomponenter kan du ofta hitta dem på tillverkarens webbplats.

 • MVP:er (Most Valuable Professionals)     Visio MVP:er är Visio-experter som helt gratis svarar på frågor och erbjuder lösningar, tips och förslag, oftast via Visio-diskussionsgrupper. Du kan hitta stenciler med former på Visios MVP-webbplats, en oberoende webbplats som helt administreras av Visios MVP:er.

Spara nedladdade stenciler

 1. När du har laddat ned en stencil med former kopierar du den till mappen Mina former. Som standard finns mappen Mina former under C:\Användare\användarnamn\Dokument\Mina former

 2. Om du vill öppna en stencil går du till menyn Arkiv, pekar på Former, pekar på Mina former och klickar sedan på stencilens namn.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×