Hitta ett meddelande med Snabbsökning

Med hjälp av Snabbsökning kan du snabbt hitta objekt i Microsoft Office Outlook 2007. Rutan Snabbsökning är alltid tillgänglig i alla Outlook-vyer, till exempel E-post, Kalender och Kontakter. Den här artikeln handlar främst om att hitta meddelanden i E-post. Du kan emellertid använda samma sökmetoder för att hitta alla Outlook-objekt. I avsnittet om att göra ändringar hittar du information om hur du förfinar sökningar, bland annat undermappar och datafiler, och ändrar sökalternativen.

Mer information     Om du vill aktivera eller inaktivera Snabbsökning läser du Aktivera eller inaktivera Snabbsökning. Om du vill stänga av meddelandet om att installera Snabbsökning läser du Inaktivera uppmaningen att installera Windows Skrivbordssökning. Information om hur du optimerar sökningar finns i Begränsa sökvillkoren för att förbättra dina sökningar i Outlook. Om Outlook inte returnerar de resultat du förväntar dig läser du Återställa indexeringen genom att återskapa katalogen för Snabbsökning.

Vad vill du göra?

Hitta ett meddelande

Lägga till fler sökvillkor

Återanvända en tidigare sökning

Göra ändringar i en sökning

Hitta ett meddelande

 1. I E-post klickar du på mappen som du vill söka i.

 2. Skriv söktexten i rutan Snabbsökning.

  • Meddelanden som innehåller den text du angav visas i fönstret Sökresultat med söktexten markerad.

   Obs!: Som standard behöver du inte klicka på knappen Sök Bild av knapp för att starta sökningen. Knappen Sök aktiveras bara om du har avmarkerat kryssrutan Visa sökresultat samtidigt som jag skriver när det är möjligt i dialogrutan Sökalternativ. Mer information finns i avsnittet Ändra snabbsökningsalternativen i den här artikeln.

  • Om du vill begränsa sökningen skriver du in fler tecken.

 3. Om du vill utöka sökningen så att den omfattar alla mappar i e-postvyn klickar du på Försök att söka igen i Alla e-postobjekt i slutet av sökningen.

  Du kan också klicka på Alla e-postobjekt under E-postmappar i Navigeringsfönstret eller trycka på CTRL+ALT+A.

  Sökresultat

  1. Klicka på mappen som du vill söka i.

  2. Skriv söktexten i rutan Snabbsökning.

  3. Meddelanden som innehåller texten som du skriver visas i resultaten med söktexten markerad.

  4. Klicka här om du vill rensa rutan Snabbsökning och påbörja en ny sökning.

  5. Klicka här om du vill utöka sökningen till alla mappar i E-post.

Exempel på hur du hittar exakt det du letar efter finns i Begränsa sökvillkoren för att förbättra dina sökningar i Outlook.

Meddelanden: 

 • Tryck på CTRL+E om du vill att insättningspunkten ska återgå till rutan Snabbsökning.

 • När du har utfört en sökning och hittat objektet i resultatlistan kan du rensa sökningen. Det senaste objektet som du klickade på visas fortfarande i Outlook.

 • Bifogade filer genomsöks men sökresultatet från de bifogade filerna markeras inte.

Överst på sidan

Lägga till fler sökvillkor

Du kan begränsa sökningen genom att lägga till sökvillkor.

 1. Klicka på Visa frågeverktyget i rutan Snabbsökning.

  Rutan Snabbsökning

 2. Ange fler sökvillkor genom att skriva söktexten på raden Från, Brödtext, Ämne eller Till.

  Lägg till villkor

 3. Visa fler sökfält i frågeverktyget genom att klicka på Lägg till villkor och markera önskade sökfält i listan.

  Tips: Du kan också ta bort sökfält i frågeverktyget genom att klicka på Ta bort i listan med sökfält.

 4. Skriv sökvillkoren i de nya sökfälten.

  När du lägger till villkor i sökfälten visas villkoren i rutan Snabbsökning som en frågesyntax. Syntaxen innehåller sökvillkoret följt av ett kolon och sedan kommer värdet som du angav som sökvillkor, enligt illustrationen nedan. När du har blivit bekant med frågesyntaxen kan du skriva frågan direkt i rutan Snabbsökning i stället för att använda sökfälten.

  Rutan Snabbsökning

 5. Visa sökresultatet i listan under rutan Snabbsökning.

  Meddelanden: 

  • De sökfält som du lägger till gäller endast för den vy i Outlook du befinner dig i, till exempel E-post, Kalender, Kontakter, Uppgifter, Anteckningar, Mapplista eller Journal. Sökvillkorsrutorna är också specifika för den e-postprofil i Outlook som du använder för tillfället. Sökfälten finns kvar efter att du har avslutat och startat om Outlook. Sökfrågan bevaras inte.

Överst på sidan

Gör om en nyligen utförd sökning

Outlook visar upp till tio av de senaste sökningarna.

 • Klicka på menyn Visa rutan Snabbsökning i rutan Snabbsökning, peka på Senaste sökningar och klicka på önskad sökning i listan.

  Sökfönster

Överst på sidan

Göra ändringar i en sökning

I det här avsnittet

Ta med undermappar i Snabbsökning

Ta med datafiler i sökningar

Ändra snabbsökningsalternativen

Ta med undermappar i Snabbsökning

Med Snabbsökning kan du söka i alla mappar, även undermappar, i Mapplista i Outlook, men alternativet för att söka i alla mappar är inte markerat som standard. Du måste aktivera alternativet om du vill söka i alla mappar.

 1. Peka på Snabbsökning och klicka sedan på SökalternativVerktyg-menyn.

  Du kan också klicka på pilen i rutan Snabbsökning och sedan på Sökalternativ.

 2. Under Rutan Snabbsökning markerar du Alla mappar.

Ta med mappen Borttaget i Snabbsökning

Som standard tas inte mappen Borttaget med när du söker i Alla e-postobjekt. Om du vill ta med mappen Borttaget gör du följande:

 1. Peka på Snabbsökning och klicka sedan på SökalternativVerktyg-menyn.

  Du kan också klicka på pilen i rutan Snabbsökning och sedan på Sökalternativ.

 2. Under Borttaget markerar du kryssrutan Ta med meddelanden från mappen Borttaget i alla datafiler när du söker i Alla objekt.

Överst på sidan

Ta med datafiler i sökningar

Som standard tas följande datafiler med i en sökning i Alla e-postobjekt i Outlook:

 • Alla indexerade datafiler, bland annat personliga mappfiler (.pst) och offlinemappfiler (.ost). Indexeringen gör att snabbsökningen verkligen blir snabb.

 • Outlook-datafilen för ditt standard-e-postkonto, oavsett om den är indexerad eller inte.

Du kan dock välja att vilken datafil som helst ska tas med i sökningar.

Alla e-postobjekt

Viktigt!: Det går endast att välja vilka datafiler som ska ingå i en sökning när det gäller sökningar efter Alla e-postobjekt där flera datafiler ingår.

Välja vilka datafiler som ska ingå i sökningar

 1. Klicka på pilen i Alla e-postobjekt i navigeringsfönstret i E-post.

 2. Markera namnet på den datafil som du vill ska ingå eller undantas i dina sökningar.

  Till exempel:

  • Ditt POP3-konto kanske bara är avsett för personliga e-postmeddelanden, och på jobbet vill du bara söka i e-postkontot för ditt jobb. I så fall avmarkerar du kryssrutan E-postadress hemma för att undanta den från sökningar.

  • En datafil som du kanske vill undanta från sökningar är en stor arkivmapp.

  • Du kanske arbetar på en juristfirma och har information om varje fall i olika .pst-datafiler som du har öppna. Om du arbetar med ett specifikt fall kanske du inte vill att .pst-filer för övriga fall ska tas med i sökningar som är relaterade till det fallet.

Överst på sidan

Ändra snabbsökningsalternativen

 1. Klicka på Snabbsökning och sedan på SökalternativVerktyg-menyn.

  Du kan också klicka på pilen i rutan Snabbsökning och sedan på Sökalternativ.

 2. Markera önskade alternativ:

  Indexering

  • Indexera meddelanden i följande datafiler     Markera de datafiler som du vill att Outlook ska indexera för sökningar.

  • Fråga mig när sökresultat kan vara ofullständiga på grund av meddelanden som fortfarande indexeras     Det här alternativet är markerat som standard. I Outlook visas ett meddelande i rutan Snabbsökning när visningen av alla sökresultat fördröjs på grund av att alla meddelanden i datafilerna inte har indexerats. Om du klickar på meddelandet öppnas en dialogruta som anger hur många objekt som finns kvar att indexera. Avmarkera kryssrutan om du inte vill visa dessa meddelanden.

   Sökning

  • Visa sökresultat samtidigt som jag skriver när det är möjligt      Det här alternativet är markerat som standard. Avmarkera kryssrutan om du inte vill att sökresultaten ska visas medan du skriver. Det är lämpligt om du till exempel inte vill se några sökresultat förrän du trycker på RETUR eller klickar på knappen Sök. Knappen Sök Bild av knapp aktiveras bara om du avmarkerar det här alternativet. Det kan hända att du vill avmarkera den här kryssrutan om sökresultaten inte visas tillräckligt snabbt.

  • Gör sökningar snabbare genom att begränsa antalet resultat som visas     Det här alternativet är markerat som standard. När sökningen returnerar ett extremt stort antal resultat, begränsas antalet som visas så att sökningen går snabbare och bara de senaste objekten visas. Ett meddelande som informerar om den här begränsningen visas i rutan Snabbsökning. Klicka på meddelandet om du vill öppna en dialogruta och visa hela resultatet.

  • Markera de ord som jag söker efter      Det här alternativet är markerat som standard. Avmarkera den här kryssrutan om du inte vill att sökresultaten ska markeras. Om du vill ändra färg på markeringen klickar du på Ändra och väljer sedan en färg i dialogrutan Färg.

   Borttaget

  • Ta med meddelanden från mappen Borttaget i alla datafiler när du söker i Alla objekt      Det här alternativet är inte markerat som standard. Markera den här kryssrutan om du vill ta med borttagna objekt i sökningar när du gör en sökning i Alla e-postobjekt.

   Rutan Snabbsökning

  • Vid sökning visas resultat från      Alternativet Endast den för tillfället markerade mappen är markerat som standard. Markera kryssrutan Alla mappar om du vill att alla mappar i Outlooks mapplista ska tas med i alla sökningar.

Överst på sidan

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×