Hitta data i en Access-app

Data är bara användbara om du hittar dem när du behöver dem. Därför kan du zooma in de data som du behöver på många olika sätt i Access-appar. De här sök- och filtreringsverktygen ingår automatiskt när du skapar en Access-app.

Hitta data i en listdetaljvy

En listdetaljvy skapas automatiskt när du lägger till en tabell i en app. Du öppnar den här vyn genom att klicka på Lista i vyväljaren (om du inte har bytt namn på vyn) Mer information om hur du lägger till tabeller till appar finns i avsnittet Skapa en Access-app.

Varje listdetaljvy innehåller en sökruta som standard, som du ser här:

Standardsökrutan i ett listdetaljformulär.

Skriv några tecken i den här rutan och tryck på Retur. Listan filtreras genast så att bara poster som innehåller de tecken du skrivit visas.

Ett exempel på en sökning efter tecknen "ad"

I vårt exempel returnerar en sökning efter tecknen "ad" "Adina", "Traders" och "Mahadevan". Filtret tillämpas på flera fält. I vårt exempel hittas filtervärdet i fälten Förnamn, Företag och Efternamn för tre olika poster.

Hitta data i en sammanfattningsvy

I en sammanfattningsvy grupperas objekt efter ett värde, t.ex. uppgiftsstatus:

En sökruta i en sammanfattningsvy.

Sammanfattningsvyer innehåller samma typ av sökruta som listdetaljvyn, men filtreringen är begränsad till listan strax under den, och omfattar inte listan till höger. Detta är fortfarande ett bra sätt att hitta den grupp som du behöver om du har många grupper.

Hitta data i en databladsvy

Precis som listdetaljvyn skapas en databladsvy automatiskt för en tabell som du lägger till i en app, och blir tillgänglig när du klickar på Datablad i vyväljaren (om du inte har bytt namn på vyn). Datablad innehåller ingen sökruta som de i vyerna ovan, men innehåller filtreringsfunktioner liknande de i kalkylbladsprogram. Mer information om databladsvyer finns i avsnittet Skapa en webbdatabladsvy.

Hovra över en kolumnrubrik, klicka på nedpilen och sedan på ett alternativ för att sortera eller filtrera listan.

Tillämpa ett filter på fältet Förfallodatum i ett datablad.

Upprepa stegen om du vill lägga till fler värden i filtret för en kolumn. Kryssmarkeringar visas bredvid de värden som du väljer.

Filterlistruta i ett datablad med flera valda värden.

Tips    Du kan snabbt hitta data i en databladsvy med funktionen Sök på sidan i webbläsaren. Exempelvis kan du trycka på Ctrl+F i Internet Explorer, skriva texten eller talet som du letar efter och sedan gå igenom resultatvärdena genom att klicka på Föregående och Nästa.

Gäller för: Access 2013, Access 2016 PreviewHade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk