Hitta data genom att lägga till ett popup-formulär

Det behöver inte vara svårt att hitta data. Med popup-vyer (tidigare kallade popup-formulär) i Access-appar kommer du snabbt till den information som du behöver.

Om du till exempel visar uppgifter för anställda och vill veta mer om en viss anställd kan du koppla en popup-vy till kontrollen Tilldelad. Den anställdas namn ändras till en länk:

En "gå till"-knapp som öppnar ett popup-formulär för den anställda.

Klicka på namnet om du vill visa och redigera information om den anställda:

En delvy av detaljvyn för en anställd.

Du kan koppla popup-vyer till valfria kontroller som visar data från relaterade tabeller eller frågor, t.ex. kombinationsrutor, kontroller för automatisk komplettering och kontroller för relaterade objekt.

Obs!    För att alternativet för popup-formulär ska vara tillgängligt måste kontrollen vara bunden till en radkälla (tabell eller fråga) och inte bara hämta dess värden från en värdelista som du angett manuellt.

Så här lägger du till en popup-vy:

 1. Öppna appen i Access. Om du visar den i en webbläsare klickar du på Inställningar > Anpassa i Access.

 2. Klicka på tabellen för den vy som du vill ändra och klicka på namnet på vyn.

  Välja vy i Access.

 3. Klicka på Redigera och sedan på den kontroll som du vill lägga till popup-vyn i.

 4. Klicka på knappen Data som visas bredvid kontrollen.

  Knappen Data bredvid en kontroll för Komplettera automatiskt.

 5. Om kontrollen är bunden till en radkälla (tabell eller fråga) visas en listruta av typen Popup-vy längst ned bland Data-egenskaperna. I listrutan visas vyer som har samma radkälla som kontrollen. Välj den vy som ska visas när du klickar på popup-knappen.

  Välja en popup-vy för en kontroll för Komplettera automatiskt.


Tips    Om ingen passande vy visas stänger du rutan med datainställningar och skapar en ny vy. Välj tabellen som innehåller den information som ska visas och klicka på plustecknet till höger i vyväljaren.

 1. Spara vyn och klicka på Start > Starta app om du vill se hur det fungerar.

Läs mer om hur du hittar data i Access-appar.

Gäller för: Access 2013Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk