Hitta data genom att lägga till ett popup-formulär

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Söka efter data i Access web apps behöver inte vara komplicerade. Popup-vyer (kallades menyformulär) i Access web apps får du den information du behöver i ett enda klick.

Obs!: Den här artikeln gäller inte för desktop Access-databaser. Mer information om hur du skapar formulär i stationära databaser finns i Skapa ett Access-formulär.

Om du till exempel visar anställdas aktiviteter och vill veta mer om en viss anställd, kan du ange en popup-meny för Visa för Tilldelad kontrollen. Anställdes namn inaktiveras i en länk:

En "gå till"-knapp som öppnar ett popup-formulär för den anställda.

Klicka på namnet om du vill visa och redigera information om den anställda:

En delvy av detaljvyn för en anställd.

Du kan koppla popup-vyer till valfria kontroller som visar data från relaterade tabeller eller frågor, t.ex. kombinationsrutor, kontroller för automatisk komplettering och kontroller för relaterade objekt.

Obs!: Popup-meny för Visa alternativet ska vara tillgängligt, kontrollen måste vara bunden till en radkälla (tabell eller fråga), inte bara hämtar sina värden från en lista med värden du har angett manuellt.

Så här lägger du till en popup-vy:

 1. Öppna web app i Access. Om du visar den i en webbläsare, klickar du på Inställningar > Anpassa i Access.

 2. Klicka på rubriken tabellnamnet för den vy som du vill ändra i tabellen Selector i den vänstra rutan och klicka sedan på namnet på vyn.

  Välja vy i Access.

 3. Klickar du på Redigera för att öppna formuläret i designläge och klicka sedan på den kontroll som du vill lägga till vyn popup-menyn om du vill.

 4. Klicka på knappen Data som visas bredvid kontrollen.

  Knappen Data bredvid en kontroll för Komplettera automatiskt.

 5. Om kontrollen är bunden till en radkälla (tabell eller fråga) visas en listruta av typen Popup-vy längst ned bland Data-egenskaperna. I listrutan visas vyer som har samma radkälla som kontrollen. Välj den vy som ska visas när du klickar på popup-knappen.

  Välja en popup-vy för en kontroll för Komplettera automatiskt.

  Tips: Om ingen passande vy visas stänger du rutan med datainställningar och skapar en ny vy. Välj tabellen som innehåller den information som ska visas och klicka på plustecknet till höger i vyväljaren.

 6. Spara vyn och klicka på Start > Starta app om du vill se hur det fungerar.

Lär dig mer om att hitta data i Access web apps.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×