Hitta Outlook-datafilerna

Det kan hända att du behöver hitta .pst-filen för Outlook, till exempel om du har skaffat en ny dator och vill överföra meddelanden, kalendrar, kontakter, uppgifter och anteckningar, eller om datorn har kraschat och delar av dina Outlook-data har förlorats. Här är en lista med platser där Outlook sparar säkerhetskopierad information i datorn.

Säkerhetskopierade e-postmeddelanden, kalendrar, kontakter, uppgifter och anteckningar (.pst)

En Outlook-datafil (.pst) innehåller dina säkerhetskopierade e-postmeddelanden, kalendrar, kontakter, uppgifter och anteckningar och kan lagras på en av följande standardplatser:

 • enhet:\Användare\<användarnamn>\AppData\Local\Microsoft\Outlook

 • enhet:\Användare\<användarnamn>\Roaming\Local\Microsoft\Outlook

 • enhet:\Användare\<användarnamn>\Dokument\Outlook-filer

 • enhet:\Användare\<användarnamn>\Mina dokument\Outlook-filer

 • enhet:\Documents and Settings\<användarnamn>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Tips: Hittar du inte en undermapp (t.ex. AppData) som nämns nedan? Den kan vara dold av Windows. Ta reda på hur du visar dolda mappar och filnamnstillägg.

Offline-objekt eller cachelagrade Outlook-objekt (.ost)

E-postkonton, som Microsoft Exchange-, Outlook.com- eller IMAP-konton, bevarar din e-post på en server. Outlook-datafilen offline (.ost) är en synkroniserad kopia av kontot som sparas på datorn, och som lagras på en av följande standardplatser, beroende på klientversion och Outlook-kontotyp:

 • enhet:\Användare\<användarnamn>\AppData\Local\Microsoft\Outlook

 • enhet:\Documents and Settings\<användarnamn>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Obs!: Alla data i .ost-filen bevaras på servern så du behöver inte säkerhetskopiera den. Kontoservern synkroniserar .ost-filen på datorn så att Outlook-objekten är uppdaterade.

Personlig adressbok (.pab)

Filer med personliga adressböcker (.pab-filer) är listor med namn och distributionslistor, som används i Outlook 2003 och tidigare versioner. Om du vill använda dem i Outlook 2013 eller Outlook 2016 för Windows måste du konvertera filerna från en av följande standardplatser till en kontaktmapp genom att klicka på Arkiv > Öppna och exportera > Importera eller Importera/exportera.

 • enhet:\Användare\<användarnamn>\AppData\Local\Microsoft\Outlook

 • enhet:\Documents and Settings

Offlineadressbok (.oab)

Offlineadressboken (.oab-fil) används med Microsoft Exchange Server-konton. Den innehåller information som namn, e-postadresser, titlar och kontorsplatser från den globala adresslistan (GAL) på företagets Exchange-server.

Du behöver inte säkerhetskopiera eller återställa den här filen eftersom den skapas och uppdateras automatiskt på servern. Den lagras på följande standardplatser, baserat på klientversionen och Outlook-kontotypen.

 • enhet:\Användare\<användarnamn>\AppData\Local\Microsoft\Outlook

 • enhet:\Documents and Settings\användare\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Andra Outlook-data

I det här avsnittet visas sökvägar efter filtyp.

Inställningar för navigeringsfönster (.xml)

 • enhet:\Användare\<användarnamn>\AppData\Roaming\Outlook\profilnamn.xml

 • enhet:\Documents and Settings\användare\Application Data\Microsoft\Outlook\profilnamn.xml

Registrerade Microsoft Exchange Server-tillägg (.dat)

 • enhet:\Användare\<användarnamn>\AppData\Local\Microsoft\Outlook

 • enhet:\Documents and Settings\användare\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Formatmallar (Outlprnt utan tillägg)

 • enhet:\Användare\<användarnamn>\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

 • enhet:\Documents and Settings\användare\Application Data\Microsoft\Outlook

Signaturer (.rtf, .txt, .htm)

 • enhet:\Användare\<användarnamn>\AppData\Roaming\Microsoft\Signaturer

 • enhet:\Documents and Settings\användare\Application Data\Microsoft\Signaturer

Mallar (.htm)

 • enhet:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Stationery

 • enhet:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Stationery

 • enhet:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Stationery

Anpassade formulär

 • enhet:\Användare\<användarnamn>\AppData\Local\Microsoft\Forms

 • enhet:\Documents and Settings\användare\Local Settings\Application Data\Microsoft\Forms

Ordlista (.dic)

 • enhet:\Användare\<användarnamn>\AppData\Roaming\Microsoft\UProof

 • enhet:\Documents and Settings\användare\Application Data\Microsoft\UProof

Mallar (.oft)

 • enhet:\Användare\<användarnamn>\AppData\Roaming\Microsoft\Mallar

 • enhet:\Documents and Settings\användare\Application Data\Microsoft\Mallar

Skicka/ta emot inställningar (.srs)

 • enhet:\Användare\<användarnamn>\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

 • enhet:\Documents and Settings\användare\Application Data\Microsoft\Outlook

Meddelande (.msg, .htm, .rtf)

 • enhet:\Användare\<användarnamn>\Dokument

 • enhet:\Documents and Settings\användare\Mina dokument

Så här visar du dolda mappar och filnamnstillägg

Vissa av mapparna kan vara dolda mappar, och filnamnstillägg (som .pst, .ost, .pab) kan vara avaktiverade i Windows. Gör så här för att visa dolda mappar och filnamnstillägg:

 1. Öppna Kontrollpanelen.

  • Högerklicka på Start-knappen i Windows 10 och klicka sedan på Kontrollpanelen.

  • I Windows 8 trycker du på Windows-tangenten + X och klickar sedan på Kontrollpanelen.

  • I Windows 7 klickar du på Start > Kontrollpanelen.

 2. I listan Visa med ser du till att antingen Stora ikoner eller Små ikoner har valts så att alla ikoner visas i kontrollpanelen.

 3. Klicka på Mappalternativ.

 4. Klicka på fliken Visa.

 5. I rutan Avancerade inställningar:

  1. Under Filer och mappar avmarkerar du kryssrutan Dölj filnamnstillägg för kända filtyper.

  2. Under Dolda filer och mappar klickar du på knappen Visa dolda filer, mappar och enheter.

  3. Klicka på OK.

Obs!: Konfigurationen kanske inte innehåller alla filer eftersom vissa skapas när du anpassar funktioner i Outlook.

Hittar du inte mapparna?

Vissa av mapparna kan vara dolda. Gör så här om du vill visa dolda mappar i Windows:

 1. Klicka på Start-knappen och sedan på Kontrollpanelen.

 2. Öppna Mappalternativ.

  Du hittar Mappalternativ genom att skriva Mappalternativ i sökrutan längst upp i fönstret. I Kontrollpanelen för Windows XP skriver du Mappalternativ i rutan Adress.

 3. Välj Visa dolda filer och mappar på fliken Visa, under Avancerade inställningar, under Filer och mappar, under Dolda filer och mappar.

Outlook-datafil (.pst)

Outlook-datafiler (.pst) innehåller dina e-postmeddelanden, kalendrar, kontakter, uppgifter och anteckningar. Du måste använda Outlook för att kunna arbeta med objekt i en .pst-fil.

När du arkiverar Outlook-information sparas objekten i en .pst-fil.

Obs!: I Microsoft Exchange Server-konton sparas informationen på e-postservern. Om du vill använda Cachelagrat Exchange-läge eller arbeta offline sparas kopior av dina objekt i en offline-Outlook-datafil (.ost). Mer information finns i avsnittet Outlook-datafiler (.ost). I vissa organisationer kan du även exportera eller arkivera dina objekt i en .pst-fil.

Du öppnar snabbast mappen där Outlook-datafilen (.pst och .ost) sparas på följande sätt:

 1. Klicka på fliken Arkiv i Outlook 2010.

 2. Klicka på Kontoinställningar och sedan på Kontoinställningar.

 3. Klicka på en post på fliken Data och sedan på Öppna mappsökväg.

Outlook-datafiler (.pst) som skapats med Outlook 2010 sparas på datorn i mappen Dokument\Outlook-filer. Om du använder Windows XP skapas de här filerna i mappen Mina dokument\Outlook-filer.

Om du har uppgraderat till Outlook 2010 på en dator där datafiler redan har skapats i tidigare versioner av Outlook sparas dessa filer på en annan plats i en dold mapp.

Windows 7 och Windows Vista    enhet:\Användare\användare\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP    enhet:\Documents and Settings\användare\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Tips: Information om dolda mappar i Windows finns i Windows Hjälp och support.

Outlook-datafil (.ost)

.ost-filen synkroniseras med objekten på servern där Exchange körs. Eftersom dina data finns kvar på Exchange-servern kan du återskapa den här .ost-filen på den nya datorn utan att behöva säkerhetskopiera filen.

Windows 7 och Windows Vista    enhet:\Användare\användare\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP    enhet:\Documents and Settings\användare\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Personlig adressbok (.pab)

Windows 7 och Windows Vista    enhet:\Användare\användare\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP    enhet:\Documents and Settings\användare\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Obs!: Personliga adressböcker (.pab) stöds inte i Outlook 2010. När du uppgraderar till Outlook 2010 uppmanas du att importera eventuella .pab-filer till dina kontakter. Om du väljer att inte importera .pab-filen när du först kör Outlook 2010 kan du importera den senare med kommandot Importera i Microsoft Office Backstage-vyn.

Offlineadressbok (.oab)

Offlineadressboken (OAB-fil) används med Microsoft Exchange Server-konton. Den innehåller information som namn, e-postadresser, titlar och kontorsplatser från den globala adresslistan på den server som kör Exchange.

Du behöver inte säkerhetskopiera eller återställa den här filen. Filen skapas och uppdateras automatiskt.

Windows 7 och Windows Vista    enhet:\Användare\användare\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP    enhet:\Documents and Settings\användare\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Inställningar för navigeringsfönster (.xml)

Den här filen innehåller information om innehållet i Navigeringsfönstret.

Windows 7 och Windows Vista    enhet:\Användare\användare\AppData\Roaming\Outlook\profilnamn.xml

Windows XP     enhet:\Documents and Settings\användare\Application Data\Microsoft\Outlook\profilnamn.xml

Registrerade Microsoft Exchange Server-tillägg (.dat)

Windows 7 och Windows Vista    enhet:\Användare\användare\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP    enhet:\Documents and Settings\användare\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Listan Komplettera automatiskt i Outlook-kontakter

Listan Komplettera automatiskt är en funktion som ger förslag på namn och e-postadresser när du börjar skriva dem. Förslagen utgörs av möjliga träffar i en lista med namn och e-postadresser som hämtas från e-postmeddelanden du har skickat tidigare.

I Outlook 2007 lagras Komplettera automatiskt-filen (.nk2) på följande platser:

Windows Vista    enhet:\Användare\användare\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Windows XP    enhet:\Documents and Settings\användare\Application Data\Microsoft\Outlook

Komplettera automatiskt-filen (.nk2) har utgått i Outlook 2010. Poster i listan Komplettera automatiskt sparas nu i din Microsoft Exchange Server-postlåda eller i Outlook-datafilen (.pst) för ditt konto.

Exchange Server-konton

Om du använder ett Exchange Server-konto sparas listan Komplettera automatiskt i din postlåda på servern som kör Exchange. Det innebär att du kan använda listan Komplettera automatiskt från valfri dator där du använder Outlook med Exchange-kontot.

Hur vet jag om jag har ett Microsoft Exchange Server-konto?

Klicka på fliken Arkiv. Klicka på Kontoinställningar och sedan på Kontoinställningar igen. I listan med konton på fliken E-post visas typen av konto.

Exempel på ett Exchange-konto i dialogrutan med kontoinställningar

POP3-konton

Listan Komplettera automatiskt sparas i Outlook-datafilen (.pst). Information om sökvägar finns i avsnittet Outlook-datafil (.pst).

IMAP- och Outlook.com-konton

Listan Komplettera automatiskt sparas i Outlook-datafilen (.pst). Outlook-datafiler (.pst) för dessa kontotyper är inte samma som Outlook-datafilerna (.pst) i Outlook. Dessa filer används som kopior av information i e-postserverkontot och är inte tänkta att flyttas eller återställas. En ny Outlook-datafil (.pst) skapas när du konfigurerar ett IMAP- eller Outlook.com-konto (tidigare Hotmail) på en annan dator eller i en annan Outlook-profil. Listan Komplettera automatiskt är därför unik för den dator och profil där kontot konfigureras och posterna visas inte i andra profiler eller på andra dator du använder.

Regler (.rwz)

Windows 7 och Windows Vista    enhet:\Användare\användare\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Windows XP     enhet:\Documents and Settings\användare\Application Data\Microsoft\Outlook

Obs!: Om du har uppgraderat till Outlook 2010 från en tidigare version av Outlook än Microsoft Outlook 2002 kanske du har en .rwz-fil på datorns hårddisk. .rwz-filen behövs inte längre eftersom information om regler nu sparas på den server som kör Microsoft Exchange och i Outlook-datafilen (.pst) för POP3- och IMAP-konton. Du kan ta bort filen.

Om du använder funktionen för import och export av regler är standardplatsen för .rwz-filer mappen Dokument.

Formatmallar (Outlprnt utan tillägg)

Windows Vista    enhet:\Användare\användare\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Windows XP     enhet:\Documents and Settings\användare\Application Data\Microsoft\Outlook

Signaturer (.rtf, .txt, .htm)

Windows 7 och Windows Vista    enhet:\Användare\användare\AppData\Roaming\Microsoft\Signaturer

Windows XP     enhet:\Documents and Settings\användare\Application Data\Microsoft\Signaturer

Mallar (.htm)

Windows 7 och Windows Vista     enhet:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Stationery

Windows 7 och 64-bitars Windows Vista med 32-bitars Outlook 2010     enhet:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Stationery

Windows XP     enhet:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Stationery

Anpassade formulär

Windows 7 och Windows Vista    enhet:\Användare\användare\AppData\Local\Microsoft\Formulär

Windows XP     enhet:\Documents and Settings\användare\Local Settings\Application Data\Microsoft\Formulär

Ordlista (.dic)

Windows 7 och Windows Vista    enhet:\Användare\användare\AppData\Roaming\Microsoft\UProof

Windows XP     enhet:\Documents and Settings\användare\Application Data\Microsoft\UProof

Mallar (.oft)

Windows 7 och Windows Vista    enhet:\Användare\användare\AppData\Roaming\Microsoft\Mallar

Windows XP     enhet:\Documents and Settings\användare\Application Data\Microsoft\Mallar

Skicka/ta emot inställningar (.srs)

Windows 7 och Windows Vista    enhet:\Användare\användare\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Windows XP     enhet:\Documents and Settings\användare\Application Data\Microsoft\Outlook

Meddelande (.msg, .htm, .rtf)

Windows 7 och Windows Vista    enhet:\Användare\användare\Dokument

Windows XP     enhet:\Documents and Settings\användare\Mina dokument

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×